Mi a mintaportfólió?

A mintaportfóliós ajánlásban – kockázatviselési hajlandóság szempontjából – négy különböző ügyféltípus részére mutatunk be olyan eszközalap-összetételt, amelynek jövőbeli várható hozama és kockázata leginkább megfelel a befektetési céloknak, valamint a befektetési időtávnak.

Hogyan célszerű alkalmaznia mintaportfóliós ajánlásunkat?

A befektetési kockázatok kezelésének alapvető eszköze a kockázatmegosztás. Ez nem más, mint a befektetések felosztása az alapvető befektetési eszköztípusok (pl. kötvények, részvények, abszolút hozamú befektetések), valamint ezeken belül az egyes földrajzi régiók, devizák, befektetési stratégiák között. A mintaportfóliós ajánlással ebben kívánunk Önnek segítséget nyújtani.

Négyféle ügyféltípust különítettünk el: kockázatvállaló, mérsékelten kockázatvállaló, óvatos vagy konzervatív. Mindegyik ügyféltípushoz egy meghatározott portfóliós összetételt ajánlunk, az adott termék esetében elérhető eszközalap-palettára vonatkozóan. Természetesen a befektetéseit az eszközalapok között ettől eltérő arányban is megoszthatja.

Javasoljuk, hogy a bemutatott mintaportfóliókat változatlan befektetési összetételben alkalmazza. A mintaportfóliókat a tőkepiaci trendek figyelembevételével évente felülvizsgáljuk. Ez elsősorban azt a célt szolgálja, hogy mindenkor aktuális legyen az ajánlás. A mintaportfóliók soron kívüli felülvizsgálatára pl. a következő esetekben kerülhet sor: új eszközalap bevezetése, meglévő bezárása, felfüggesztése, a piaci árfolyamok átlagosnál nagyobb mértékű elmozdulása.

Szakértő tanácsok a portfólió-összetétel kialakításához

  • Induláskor: az ajánlott mintaportfólió hosszabb időtávon – változatlan befektetési összetétel mellett – éri el az elvárt hozamot. Éppen ezért nem javasoljuk a mintaportfóliók összetételéhez képest a hektikus ingadozásokat, nagyarányú összetételbeli átrendezéseket, esetleg egyes befektetési piacok kihagyását, mivel ez jelentősen eltérítheti a befektetési teljesítményt.
  • Az idő múlásával: a befektetési idő előrehaladtával javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a portfólió összetételét, az elért hozamokat pedig lépésről lépésre helyezze alacsonyabb kockázatú eszközalapokba. A portfólió összetételét a lejárathoz közeledve célszerű kevésbé kockázatos befektetési területek (pénzpiaci eszközök, kötvények, abszolút hozamú befektetések) irányába átsúlyoznia. Ezen műveletekhez nyújt segítséget a befektetési időtávra való utalás (pl. “Óvatos mintaportfólió” esetében min. 5 év).
  • Ha az aktuális befektetési arány eltér az ajánlástól: amennyiben a befektetési összetétel jelentős mértékű átrendezése szükséges, akkor a kis lépések taktikáját javasoljuk. A nagyarányú átrendezés és az aktuális tőkepiaci árfolyamszint ugyanis jelentősen befolyásolhatja a befektetési teljesítményt. Ezt a hatást mérsékelhetjük, ha időről időre, lépésről lépésre, mindig csak kisebb mértékű változtatásokkal közelítjük az aktuális portfólió összetételét az ajánlotthoz (az átváltási költségek figyelembevételével).

Kérjük, válasszon terméket!


 

 

Jogi nyilatkozat
Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosításkötésre. Továbbá nem tekinthető az eszközalap befektetési egységeinek kezelésével, vételével, eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy befektetési stratégiában történő részvételre vonatkozó felhívásnak. A kérdőívre adott válaszok önkéntesek és névtelenek, sem a biztosító, sem a biztosításközvetítő nem őrzi, és nem tárolja az abban szereplő adatokat.
A biztosító nem tartozik közvetve vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért vagy ajánlásért. Az egyes eszközalapok, portfóliók választása a szerződő felelőssége és kockázata. A dokumentumban közölt tájékoztatást a szerződő csak saját kockázatára használhatja fel. Az ügyfélnek e dokumentum felhasználásából vagy arra támaszkodó döntéshozatalból származó veszteségéért semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősség nem terheli a biztosítót, az e dokumentumban foglalt információk alapján követelés nem érvényesíthető.
Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetét-jellegű megtakarítási formáktól. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni? Az eszközalapok bármilyen múltbéli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamokat illetően.