Vagyon és felelősségbiztosítások

Vállalkozások vagyonbiztosítása

Vagyoni kárainak fedezetére a tényleges kockázatkezelési igények szerinti vagyonbiztosítási csomag állítható össze a vállalkozások és intézmények részére. A tűz és elemi károk biztosítása mellett olyan kiegészítő biztosítások is választhatók ügyfeleink részére, amelyek a biztosítható vagyoni kockázatok szinte teljes körére fedezetet nyújtanak. A vagyonbiztosítási csomagban igénybe vett egyes biztosítási elemeket ügyfeleink a tűz-robbanás és villámcsapás kockázatok fedezetét magában foglaló alap-vagyonbiztosítás mellett – a kockázati viszonyok figyelembevétel mellett – szabadon választhatják meg.

Tűz- és elemi károk biztosítása

A vállalkozások vagyonbiztosítása a tűz, robbanás és összeroppanás, valamint villámcsapás kockázatokra igénybe vehető alap-vagyonbiztosításra épül. Az alap-vagyonbiztosítás további biztosítási elemek igénybevételével kiterjeszthető a vihar, árvíz és felhőszakadás, jégverés és hónyomás, vezetékek törése, idegen légi és földi jármű vagy tűzoltó berendezések meghibásodása okozta károk, elektromos áram okozta tűzkárok, tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződés, a villámcsapás másodlagos hatásával összefüggő kockázatokra.

A tűz- és elemi károk biztosítása a működő vállalkozások, intézmények valamennyi saját vagyontárgyára, illetve a kártérítési felelősséggel használatukban lévő idegen vagyontárgyakra köthető.

Kiegészítő biztosítások

Az alap-vagyonbiztosítás mellett kiegészítő biztosítások köthetőek, melyek keretén belül további biztosítási események bekövetkezésével okozott károkra is fedezetet nyújtunk. A kiegészítő biztosítási elemeket ügyfeleink igényeik és kockázati viszonyaik szerint választhatják meg.
A kiegészítő betöréses lopás és rablásbiztosítás a biztosított vagyontárgyak eltulajdonításával okozott olyan károkra nyújt fedezetet, melyek lezárt helyiségbe történt dolog elleni erőszakkal, külsérelmi nyomok hátrahagyásával történt behatolás következményei. t. A biztosítás kiterjed a feltétlelekben meghatározott rablás, és küldöttrablás okozta károkra is.

A kiegészítő üvegtörés-biztosítás az alap-vagyonbiztosításban biztosított épületek, építmények szerkezetileg beépített üvegezésében, nyílászáróinak üvegezésében, belső üvegezésében, üveg cégtábláiban és üvegfóliáiban bekövetkező károkra nyújt fedezetet.

A kiegészítő tűzüzemszünet-biztosítás az alap-vagyonbiztosításban foglalt tűz, robbanás és villámcsapás káresemények okozta olyan üzemszüneti veszteségekre nyújt védelmet, amely veszteségeket a biztosított folyamatos üzemmenet mellett kigazdálkodhatott volna.

Vállalkozások felelősségbiztosítása

A vállalkozások és intézmények vagyoni káraik mellett a gazdálkodási, működési körükben bekövetkezett, nem várt események miatt kártérítési felelősséggel is tartozhatnak. Ezen kockázatok kezelésére az alap-vagyonbiztosítás mellett igénybe vehető felelősségbiztosítási elemekkel bővíthetik ügyfeleink biztosítási fedezetüket. A felelősségbiztosítási csomag elemeit a tevékenységi körnek, termelési és szolgáltatási tevékenység sajátosságainak megfelelően kínáljuk.*

Általános (tevékenységi) felelősségbiztosítás

  • A tevékenységi felelősségbiztosítás – mint általános felelősségbiztosítás – keretében megtérítjük azokat a károkat, amelyeket a biztosított – a szerződésben megjelölt és jogszerűen folytatott – tevékenységével személyi sérüléses és/vagy szerződésen kívüli tárgyrongálás formájában, idegen harmadik személynek okozott, és az így okozott károkért a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
  • A tevékenységi felelősségbiztosítás igénybevétele mellett a vagyon- és felelősségbiztosítási csomag további elemei biztosítják a teljeskörű kockázatkezelési igények kielégítését.
  • Az üzemi baleseti és egyéb munkáltatói felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a munkáltató felelősségi körébe tartozó üzemi balesettel, valamint a munkavállalóval (dolgozóval, tagokkal, stb.), munka/tagsági jogviszonnyal összefüggésben keletkező olyan károkra, amelyekért a biztosított – mint munkáltató – a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
  • A vállalkozások termékfelelősség-biztosítása keretén belül a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyekért a biztosított vállalkozás kizárólag, mint a termék gyártója, forgalmazója vagy importálója a polgári jog és a termékfelelősségre vonatkozó szabályok szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
  • A szolgáltatás-felelősségbiztosítás keretében megtéríti a biztosító azokat a károkat, melyeket a biztosított szerződéses partnereinek a szerződés teljesítése – szolgáltatás – körében hibás teljesítéssel okozott, feltéve, hogy az így okozott károkért a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Vállalkozások és intézmények részére ajánlott biztosítási szolgáltatásaink részletes feltételeit a biztosítási termékek szabályzatai tartalmazzák. Indokolt esetben ügyfeleink speciális biztosítási igényeinek kielégítésére a szabályzatokban részletezett feltételektől eltérő, egyedi biztosítási szerződés köthető a szükséges kockázatelbírálást követően.

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Vagyon Üzletága értékesítési hálózatán és központi egységein keresztül közvetlenül elérhető. Biztosítási tanácsadással, a biztosítási ajánlat tényleges igényekhez igazodó összeállításához adott szakmai segítséggel, széles körű vállalati és intézményi biztosítási szolgáltatásainkkal készséggel állunk jelenlegi és jövőbeni ügyfeleink rendelkezésére.

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Vagyon Üzletág
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon: 06-1-477-4808
Telefax: 476-5606
e-mail: vagyonuzletag@aegon.hu

Kárbejelentés esetén

Kapcsolódó dokumentumok

File neve Hatályos Megjegyzés Méret Letöltés
Szerelés biztosítás (EAR) II. 2017.07.01-től EAR II–SZ–170701 307.77 kb Letöltés Előnézet
Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. 2017.07.01-től CAR-II-SZ-170101-170619 349.84 kb Letöltés Előnézet
Aegon Trend II. vagyonbiztosítási feltételek 2017.07.01-től VV-TREND-II-VSZ-170701-170626 196.64 kb Letöltés Előnézet
Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek 2017.07.01-től VV-TREND-II-FSZ-170701-170626 141.99 kb Letöltés Előnézet
Aegon Totál II. vagyonbiztosítás feltételek 2017.07.01-től VV-TOTAL-II-VSZ-170701-170626 174.37 kb Letöltés Előnézet
Aegon Trend Master II. vagyonbiztosítási feltételek 2017.07.01-től VV-TREND-MASTER-VSZ-170101-170626 202.50 kb Letöltés Előnézet
Aegon Trend Master II. vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok VV–TVF–Z–161010 33.29 kb Letöltés Előnézet
Lízing nyilatkozat LNYF–VVR–170529 467.08 kb Letöltés Előnézet
Zálogkötelezetti nyilatkozat - vállalati ügyfelek részére ZKNY–FHZB–VVR–161121 481.82 kb Letöltés Előnézet
Zálogkötelezetti nyilatkozat külföldi hitelező esetén ZKNY–KH–VVR–170523 48.65 kb Letöltés Előnézet
Vállalati Vagyonbiztosítások 1. sz. függelék VV–PL–170701 58.15 kb Letöltés Előnézet
Engedményező nyilatkozat - vállalati ügyfeleknek VU–ENY–170310 372.80 kb Letöltés Előnézet
Szakmai felelősségbiztosítási feltételek 2017.07.01-től SZF–SZ–170701 158.83 kb Letöltés Előnézet
Biztosítási termékismertető - Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. VV–CAR II–PID–180223 61.24 kb Letöltés Előnézet
Biztosítási termékismertető - Szerelés Biztosítás (EAR) II. VV–EAR II–PID–180223 59.43 kb Letöltés Előnézet
Biztosítási termékismertető - Aegon Szakmai felelősségbiztosítások VV–SZF–PID–180223 61.31 kb Letöltés Előnézet
Biztosítási termékismertető - Aegon Totál II Vagyonbiztosítás VV–TOTAL II–FSZ–PID–180223 62.58 kb Letöltés Előnézet
Biztosítási termékismertető - Aegon Trend II Vagyonbiztosítás VV–TREND II–VSZ–PID–180223 62.59 kb Letöltés Előnézet
Biztosítási termékismertető - Aegon Trend II Felelősségbiztosítás VV–TREND II–FSZ–PID–180223 63.39 kb Letöltés Előnézet
Biztosítási termékismertető - Trend Master Vagyonbiztosítás VV–TREND MASTER–VSZ–PID–180223 62.67 kb Letöltés Előnézet

2014.03.15-hatállyal a Ptk. módosítás miatt értékesítésből kivont,
korábbi szabályzatok:

File neve Hatályos Megjegyzés Méret Letöltés
Aegon Trend vagyonbiztosítási feltételek EAR-II-SZ-170701-170720-01 - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat 2.41 mb Letöltés Előnézet
Aegon Trend felelősségbiztosítási feltételek VVT-FSZ-101013 - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat 1.06 mb Letöltés Előnézet
Aegon Totál vagyonbiztosítás feltételek 2006.09.01-től értékesítésből kivont, korábbi szabályzat 179.62 kb Letöltés Előnézet
Aegon Trend Basic vagyonbiztosítási feltételek értékesítésből kivont, korábbi szabályzat 827.51 kb Letöltés Előnézet
Aegon Trend Basic vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok értékesítésből kivont, korábbi szabályzat 469.37 kb Letöltés Előnézet

2017.06.30-i hatállyal az értékesítésből kivont, korábbi szabályzatok:

File neve Hatályos Megjegyzés Méret Letöltés
Szakmai felelősségbiztosítási feltételek SZF-SZ-150327 - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat 138.95 kb Letöltés Előnézet
Szerelés biztosítás (EAR) II. 2014.10.01-től EAR-II-SZ-141029 - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat 257.31 kb Letöltés Előnézet
Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. CAR-II-SZ-141029 - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat 300.59 kb Letöltés Előnézet
Aegon Trend II. vagyonbiztosítási feltételek Trend_II_Vagyon - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat 435.19 kb Letöltés Előnézet
Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Trend_II_Felelosseg - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat 335.66 kb Letöltés Előnézet
Aegon Totál II. vagyonbiztosítás feltételek Total II - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat. 401.51 kb Letöltés Előnézet
Aegon Trend Basic II. vagyonbiztosítási feltételek Trend_Basic_II - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat 332.63 kb Letöltés Előnézet
Aegon Trend Basic II. vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok értékesítésből kivont, korábbi szabályzat 1.35 mb Letöltés Előnézet

* Fontos tudni, hogy a szerződéses szabályzatban rögzített, a szerződő szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával kapcsolatos esetekben a kifizetett kártérítési összeget a szerződőtől a biztosító a polgári jog szabályai szerint visszakövetelheti!

 

További Nagyvállalati biztosításaink