Vagyon és felelősségbiztosítások

Vállalkozások vagyonbiztosítása

Vagyoni kárainak fedezetére a tényleges kockázatkezelési igények szerinti vagyonbiztosítási csomag állítható össze a vállalkozások és intézmények részére. A tűz és elemi károk biztosítása mellett olyan kiegészítő biztosítások is választhatók ügyfeleink részére, amelyek a biztosítható vagyoni kockázatok szinte teljes körére fedezetet nyújtanak. A vagyonbiztosítási csomagban igénybe vett egyes biztosítási elemeket ügyfeleink a tűz-robbanás és villámcsapás kockázatok fedezetét magában foglaló alap-vagyonbiztosítás mellett – a kockázati viszonyok figyelembevétel mellett – szabadon választhatják meg.

Tűz- és elemi károk biztosítása

A vállalkozások vagyonbiztosítása a tűz, robbanás és összeroppanás, valamint villámcsapás kockázatokra igénybe vehető alap-vagyonbiztosításra épül. Az alap-vagyonbiztosítás további biztosítási elemek igénybevételével kiterjeszthető a vihar, árvíz és felhőszakadás, jégverés és hónyomás, vezetékek törése, idegen légi és földi jármű vagy tűzoltó berendezések meghibásodása okozta károk, elektromos áram okozta tűzkárok, tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződés, a villámcsapás másodlagos hatásával összefüggő kockázatokra.

A tűz- és elemi károk biztosítása a működő vállalkozások, intézmények valamennyi saját vagyontárgyára, illetve a kártérítési felelősséggel használatukban lévő idegen vagyontárgyakra köthető.

Kiegészítő biztosítások

Az alap-vagyonbiztosítás mellett kiegészítő biztosítások köthetőek, melyek keretén belül további biztosítási események bekövetkezésével okozott károkra is fedezetet nyújtunk. A kiegészítő biztosítási elemeket ügyfeleink igényeik és kockázati viszonyaik szerint választhatják meg.
A kiegészítő betöréses lopás és rablásbiztosítás a biztosított vagyontárgyak eltulajdonításával okozott olyan károkra nyújt fedezetet, melyek lezárt helyiségbe történt dolog elleni erőszakkal, külsérelmi nyomok hátrahagyásával történt behatolás következményei. t. A biztosítás kiterjed a feltétlelekben meghatározott rablás, és küldöttrablás okozta károkra is.

A kiegészítő üvegtörés-biztosítás az alap-vagyonbiztosításban biztosított épületek, építmények szerkezetileg beépített üvegezésében, nyílászáróinak üvegezésében, belső üvegezésében, üveg cégtábláiban és üvegfóliáiban bekövetkező károkra nyújt fedezetet.

A kiegészítő tűzüzemszünet-biztosítás az alap-vagyonbiztosításban foglalt tűz, robbanás és villámcsapás káresemények okozta olyan üzemszüneti veszteségekre nyújt védelmet, amely veszteségeket a biztosított folyamatos üzemmenet mellett kigazdálkodhatott volna.

Vállalkozások felelősségbiztosítása

A vállalkozások és intézmények vagyoni káraik mellett a gazdálkodási, működési körükben bekövetkezett, nem várt események miatt kártérítési felelősséggel is tartozhatnak. Ezen kockázatok kezelésére az alap-vagyonbiztosítás mellett igénybe vehető felelősségbiztosítási elemekkel bővíthetik ügyfeleink biztosítási fedezetüket. A felelősségbiztosítási csomag elemeit a tevékenységi körnek, termelési és szolgáltatási tevékenység sajátosságainak megfelelően kínáljuk.*

Általános (tevékenységi) felelősségbiztosítás

  • A tevékenységi felelősségbiztosítás – mint általános felelősségbiztosítás – keretében megtérítjük azokat a károkat, amelyeket a biztosított – a szerződésben megjelölt és jogszerűen folytatott – tevékenységével személyi sérüléses és/vagy szerződésen kívüli tárgyrongálás formájában, idegen harmadik személynek okozott, és az így okozott károkért a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
  • A tevékenységi felelősségbiztosítás igénybevétele mellett a vagyon- és felelősségbiztosítási csomag további elemei biztosítják a teljeskörű kockázatkezelési igények kielégítését.
  • Az üzemi baleseti és egyéb munkáltatói felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a munkáltató felelősségi körébe tartozó üzemi balesettel, valamint a munkavállalóval (dolgozóval, tagokkal, stb.), munka/tagsági jogviszonnyal összefüggésben keletkező olyan károkra, amelyekért a biztosított – mint munkáltató – a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
  • A vállalkozások termékfelelősség-biztosítása keretén belül a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyekért a biztosított vállalkozás kizárólag, mint a termék gyártója, forgalmazója vagy importálója a polgári jog és a termékfelelősségre vonatkozó szabályok szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
  • A szolgáltatás-felelősségbiztosítás keretében megtéríti a biztosító azokat a károkat, melyeket a biztosított szerződéses partnereinek a szerződés teljesítése – szolgáltatás – körében hibás teljesítéssel okozott, feltéve, hogy az így okozott károkért a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Vállalkozások és intézmények részére ajánlott biztosítási szolgáltatásaink részletes feltételeit a biztosítási termékek szabályzatai tartalmazzák. Indokolt esetben ügyfeleink speciális biztosítási igényeinek kielégítésére a szabályzatokban részletezett feltételektől eltérő, egyedi biztosítási szerződés köthető a szükséges kockázatelbírálást követően.

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Vagyon Üzletága értékesítési hálózatán és központi egységein keresztül közvetlenül elérhető. Biztosítási tanácsadással, a biztosítási ajánlat tényleges igényekhez igazodó összeállításához adott szakmai segítséggel, széles körű vállalati és intézményi biztosítási szolgáltatásainkkal készséggel állunk jelenlegi és jövőbeni ügyfeleink rendelkezésére.

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Vagyon Üzletág
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon: 06-1-477-4808
e-mail: vagyonuzletag@aegon.hu

Kárbejelentés esetén

Kapcsolódó dokumentumok

File neveMegjegyzésHatályMéretLetöltés
Szerelés biztosítás (EAR) II. EAR II–SZ–1707012017.07.01-től300.56 KB LetöltésElőnézet
Engedményező nyilatkozat Corporate Igazgatóság ENY-CI-220301-digitalis99.87 KB LetöltésElőnézet
Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. CAR-II-SZ-170101-1706192017.07.01-től341.64 KB LetöltésElőnézet
Aegon Trend II. vagyonbiztosítási feltételek VV-TREND-II-VSZ-170701-1706262017.07.01-től192.03 KB LetöltésElőnézet
Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek VV-TREND-II-FSZ-170701-1706262017.07.01-től138.66 KB LetöltésElőnézet
Aegon Totál II. vagyonbiztosítás feltételek VV-TOTAL-II-VSZ-170701-1706262017.07.01-től170.28 KB LetöltésElőnézet
Aegon Trend Master II. vagyonbiztosítási feltételek VV-TREND-MASTER-VSZ-170101-1706262017.07.01-től197.75 KB LetöltésElőnézet
Aegon Trend Master II. vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok VV–TVF–Z–16101032.51 KB LetöltésElőnézet
Lízing nyilatkozat LNYF-CI-220301-digitalis99.21 KB LetöltésElőnézet
Zálogkötelezetti nyilatkozat - vállalati ügyfelek részére ZKNY-FHZB-CI-220301-digitalis107.98 KB LetöltésElőnézet
Zálogkötelezetti nyilatkozat külföldi hitelező esetén - vállalati ügyfelek részére ZKNY-KH-CI-18111635.54 KB LetöltésElőnézet
Vállalati Vagyonbiztosítások 1. sz. függelék Aegon_VV-PL-210501105.70 KB LetöltésElőnézet
Szakmai felelősségbiztosítási feltételek SZF–SZ–1707012017.07.01-től155.10 KB LetöltésElőnézet
Biztosítási termékismertető - Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. VV–CAR II–PID–18022359.81 KB LetöltésElőnézet
Biztosítási termékismertető - Szerelés Biztosítás (EAR) II. VV–EAR II–PID–18022358.04 KB LetöltésElőnézet
Biztosítási termékismertető - Aegon Szakmai felelősségbiztosítások VV–SZF–PID–18022359.88 KB LetöltésElőnézet
Biztosítási termékismertető - Aegon Totál II Vagyonbiztosítás VV–TOTAL II–FSZ–PID–18022361.11 KB LetöltésElőnézet
Biztosítási termékismertető - Aegon Trend II Vagyonbiztosítás VV–TREND II–VSZ–PID–18022361.13 KB LetöltésElőnézet
Biztosítási termékismertető - Aegon Trend II Felelősségbiztosítás VV–TREND II–FSZ–PID–18022361.90 KB LetöltésElőnézet
Biztosítási termékismertető - Trend Master Vagyonbiztosítás VV–TREND MASTER–VSZ–PID–18022361.21 KB LetöltésElőnézet

2014.03.15-hatállyal a Ptk. módosítás miatt értékesítésből kivont,
korábbi szabályzatok:

File neveMegjegyzésHatályMéretLetöltés
Aegon Trend vagyonbiztosítási feltételek EAR-II-SZ-170701-170720-01 - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat2.29 MB LetöltésElőnézet
Aegon Trend felelősségbiztosítási feltételek VVT-FSZ-101013 - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat1.01 MB LetöltésElőnézet
Aegon Totál vagyonbiztosítás feltételek értékesítésből kivont, korábbi szabályzat2006.09.01-től175.41 KB LetöltésElőnézet
Aegon Trend Basic vagyonbiztosítási feltételek értékesítésből kivont, korábbi szabályzat808.11 KB LetöltésElőnézet
Aegon Trend Basic vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok értékesítésből kivont, korábbi szabályzat458.37 KB LetöltésElőnézet

2017.06.30-i hatállyal az értékesítésből kivont, korábbi szabályzatok:

File neveMegjegyzésHatályMéretLetöltés
Szakmai felelősségbiztosítási feltételek SZF-SZ-150327 - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat135.69 KB LetöltésElőnézet
Szerelés biztosítás (EAR) II. EAR-II-SZ-141029 - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat2014.10.01-től251.28 KB LetöltésElőnézet
Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. CAR-II-SZ-141029 - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat293.54 KB LetöltésElőnézet
Aegon Trend II. vagyonbiztosítási feltételek Trend_II_Vagyon - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat424.99 KB LetöltésElőnézet
Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Trend_II_Felelosseg - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat327.79 KB LetöltésElőnézet
Aegon Totál II. vagyonbiztosítás feltételek Total II - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat.392.10 KB LetöltésElőnézet
Aegon Trend Basic II. vagyonbiztosítási feltételek Trend_Basic_II - értékesítésből kivont, korábbi szabályzat324.84 KB LetöltésElőnézet
Aegon Trend Basic II. vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok értékesítésből kivont, korábbi szabályzat1.29 MB LetöltésElőnézet

* Fontos tudni, hogy a szerződéses szabályzatban rögzített, a szerződő szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával kapcsolatos esetekben a kifizetett kártérítési összeget a szerződőtől a biztosító a polgári jog szabályai szerint visszakövetelheti!

 

További Nagyvállalati biztosításaink