Gyakran ismételt kérdések

Lakásbiztosítás

A biztosítást bárki megkötheti, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt. Pl.: tulajdonos, tulajdonos hozzátartozója, bérlő, stb.

Minden lakásbiztosítási módozat szabályzata tartalmazza az alapbiztosítási eseményeket, melyekre minden szerződésben kockázatban állunk.

Pl.: Vihar, tűz, jégverés, felhőszakadás, földrengés,

Szerződését személyre szabhatja kiegészítő biztosítások megkötésével. Ilyen lehet pl: vízkár, betöréses lopás, üvegtörés

A szerződésben elsődlegesen az épületek (ház, lakás, melléképület, medence és egyéb építmények), valamint az ingóságok (háztartási ingóságok, értéktárgyak, keresőtevékenység vagyontárgyai) biztosíthatók.

Az Ön szerződésének tényleges elemeit a biztosítás kötvénye tartalmazza. A kötvényt lekérheti és a szerződés adatait megtekintheti az online ügyfélszolgálaton.

A lakásmódozatok szabályzatát a https://www.aegon.hu/dokumentumok#161-wpfd-lakasbiztositas oldalon találja.

Kockázatviselésünk a kötvényen feltüntetett magyarországi kockázatviselési címen lévő vagyontárgyakra terjed ki. Ha ingóságait magával viszi (pl. nyaralás alkalmával), kockázatviselésünk kiterjed a szabályzatban meghatározott mértékig Magyarország (CSOB2000, CSB/CSBII, Globál és Otthon szerződések esetében), illetve az EU tagállamainak (LSZB/LSZB+, OKÉ szerződések esetében) területére is.

 • A kockázatviselési tartam előtt vagy után keletkezett károkra, illetve azokra, amelyek nem a szabályzatban meghatározottak szerinti eseményekből keletkeztek.
 • Azokra a károkra, amelyek háborúval, polgárháborúval, belső zavargással, lázadással, terrorcselekménnyel, tüntetéssel, illetve nukleáris energia károsító hatásával összefüggésben következnek be.

 • Közlési és változásbejelentési kötelezettség. Pl.: szerződő adatainak, elérhetőségeinek változása, lakcímváltozás, a biztosított vagyontárgy állapotában történő változás. Abban az esetben, ha lakcímét, levelezési címét, elérhetőségeit szeretné módosítani, legegyszerűbben az online ügyfélszolgálaton teheti meg, az „Adataim” fül alatt.
 • Díjfizetési kötelezettség: A szerződésben meghatározott gyakorisági díjnak az esedékesség időpontjáig kell a számlánkra megérkeznie. Online ügyfélszolgálatunkon a főoldalon befizetést indíthat, a Biztosítás adatai/Díjadatok fülön pedig díjfizetési módot és gyakoriságot módosíthat.
 • Kárbejelentési kötelezettség: A biztosítási eseményt az észleléstől számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni, melyet itt tehet meg.
 • Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség: Az ingatlant karban kell tartani, felújítani; távozás esetén bezárni; nem állandóan lakott épületeket különösen télen vízteleníteni kell; kár bekövetkezte után a további károsodások megelőzéséhez szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
 • Állapotmegőrzési kötelezettség: A károsodott vagyontárgy állapotán a kárbejelentéstől számított 5 munkanapon belül – a kárszemle előtt – csak annyiban változtathat, amennyiben az a kárenyhítéshez szükséges.

Pl.

 • Csőtörés esetén a sérült csövet kicserélheti, de kérjük, hogy a burkolással várja meg szakértőnk jelentkezését. A helyreállítás folyamatáról kérjük, készítsen fotókat.
 • Üvegtörésnél megjavíttathatja az üveget, de kérjük, fotókkal dokumentálja az esetet.

A biztosítás éves díjú, azonban lehetőséget adunk a díj részletekben történő megfizetésére is. Az Ön által választott díjfizetési módot (csekkes, csoportos beszedés, egyéni utalás, bankkártyás) és gyakoriságot (havi, negyedéves, féléves, éves) online ügyfélszolgálatunkon, a Díjadatok fülön tekintheti meg és módosíthatja. (Havi csekkes díjfizetés nem válaszható.) A főoldalon a szerződés díját bankkártyával is kiegyenlítheti. A díjfizetési tudnivalókról bővebben a https://www.aegon.hu/ugyintezes/dijfizetesi-kisokos.html oldalon olvashat.

 • A szerződés kockázatviselési kezdete – ha nem halasztott kockázatviselési kezdettel jön létre a szerződés – az ajánlattételt követő nap 0.00 órája. Azonban egyes kockázatokra vonatkozóan várakozási időt kötünk ki, ami azt jelenti, hogy kockázatviselés legkorábban a várakozási idő után bekövetkezett káreseményekre terjed ki. Az érintett biztosítási eseményekhez tartozó várakozási időről a szerződés szabályzatában tájékozódhat.
 • A biztosítási szerződés, hacsak a felek valamelyike az évfordulót megelőzően nem nyilatkozik, hogy nem kívánja a szerződést megújítani, automatikusan létrejöhet a következő egy éves tartamra. Ha a szerződést az évfordulóra bármely fél felmondja, kockázatviselésünk a tartam utolsó napjának 24. órájakor megszűnik. A biztosítás évfordulójáról az online ügyfélszolgálaton, a Biztosítás adatai/ Alapadatok menüpont alatt tájékozódhat.
 • 2014. március 14 után kötött szerződések esetében , ha az esedékes biztosítási díjat nem fizeti meg, felszólítást küldünk, amelyben 30 napos póthatáridőt adunk. A 30 nap elteltét követően újabb emlékeztetőt küldünk. Ha a díjat ezt követően sem fizeti meg, a szerződés és a kockázatviselésünk a díjrendezettség végére visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha bírósági úton követeljük a biztosítási időszak végéig járó teljes díjat.
 1. március 15 előtt kötött szerződések esetében, a biztosítás az első elmaradt érvényes díj esedékességétől számított 3 hónap elteltével szűnik meg.

 

Kérjük, befizetése során az alábbi átfutási, könyvelési időkkel számoljon:

 • egyedi átutalás: 2-3 munkanap
 • bankkártyás befizetés: 3-4 munkanap
 • csekkes befizetés: 4-5 munkanap

Szerződő bárki lehet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt vagy a szerződést ilyen személy javára köti. A szerződő személye a biztosítási szerződés tartama alatt bármikor megváltoztatható, azonban ehhez a biztosító tájékoztatása és hozzájárulása szükséges. A tényleges érdekeltséget/tulajdonjogot káreseménynél kell igazolni.

 

Az Ön teendői:

 • Töltse ki a Szerződő módosító nyilatkozat vagyonbiztosítási szerződésekhez nyomtatványt.
 • Írja alá a jelenlegi és az új szerződő is. Ha nincs lehetősége arra, hogy kinyomtassa a nyilatkozatot, válassza a papírmentes ügyintézést. Erről és a digitális hitelesítésről itt olvashat.
 • Ha a jelenlegi szerződő elhunyt, kérjük, küldje be a nyomtatvány mellé a halotti anyakönyvi kivonat másolatát is.
 • A beküldendő iraton nyilatkozzon arról, hogy milyen módon és gyakorisággal szeretné tovább fizetni a szerződést.
 • Amennyiben csoportos beszedési megbízással fizetné a díjat, a Felhatalmazás, csoportos beszedési megbízásnyomtatványt is töltse ki, vagy adja meg a felhatalmazást netbankján keresztül.
 • A fenti iratokat az Írjon nekünk felületen küldje el. Kérjük az eredeti csoportos beszedési megbízást postán is juttassa el nekünk a 9401, Sopron Pf. 22-es címre.

 

Információk:

 • Az új kötvényt 1-1,5 héten belül postán küldjük el Önnek. Ha e-kapcsolat szolgáltatást választott, a dokumentumot online ügyfélszolgálati fiókjában éri el.
 • Csekkes díjfizetés esetén nem postázunk új csekkeket. Kérjük, hogy a régi szerződő nevére postázott csekkeket fizesse továbbra is, amíg azok el nem fogynak. A szerződés díját bankkártyával is kiegyenlítheti.
 • Amennyiben új csoportos beszedési megbízást adott meg, az a következő díjfizetési esedékességtől lép érvénybe. A banki rögzítés átfutási ideje kb. 2 hónap, így a beérkezést követő hónapban szükséges lehet a díj egyéb módon (pl. utalással, bankkártyával) való befizetése.

A hitelfolyósítás feltétele, hogy zálogkötelezettként a bankot jelölje meg a szerződésén. A bejegyzésre alkalmas lehet egyéni és társasházi szerződés egyaránt, melyben a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan biztosítva van.

Az Ön teendői:

 • Gondoskodjon róla, hogy szerződése díjrendezett legyen.
 • Töltse ki a Zálogkötelezetti nyilatkozat –ot (Elérés: Dokumentumok- Biztosítások- Lakásbiztosítás- Ügyintézés) vagy külföldi hitelező esetén a Zálogkötelezetti nyilatkozat külföldi hitelező eseténnyomtatványt. A nyilatkozatot az online ügyfélszolgálatról is letöltheti, a Biztosítás adatai/ Igazolások menüpontból. Ha a banknak szüksége van kötvényre vagy díjrendezettségi igazolásra, azokat is innen töltheti le.
 • A nyomtatványon töltse ki a hitelező és a hitel adatait (hitelező neve, címe, hitel összege- lejárata- száma).
 • A nyomtatványon pontosan jelölje meg a biztosított ingatlant (emelet, ajtó).
 • Írja meg, hogy a bank melyik posta címére, fax számára vagy e-mail címére küldjük vissza a leigazolt nyilatkozatot.
 • A fenti iratokat az Írjon nekünk felületen küldje el nekünk. A papírmentes ügyintézéséről és a digitális hitelesítésről itt olvashat.

Információk:

 • A saját nyomtatványunkon kívül kizárólag az OTP Bank nyomtatványát fogadjuk el.
 • A bejegyzéssel vállaljuk, hogy 500.000,- Ft vagy annál magasabb kárösszeg esetén a bankot tájékoztatjuk a kárról. Ezt követően a hitelező nyilatkozhat úgy, hogy nekik utaljuk ki a teljes kárösszeget, és ők számolnak el Önnel.
 • A minimum 30 napos díjelmaradásról és a díjnemfizetéssel történő törlésről is értesítenünk kell a bankot minden esetben.
 • Külföldi pénzintézeti hitel esetén nem vállalunk a bank felé semmiféle értesítést. Társaságunk a szerződővel kommunikál, ő közvetít a biztosító és a hitelező között.
 • A beérkezett igényét 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Bejegyezzük a hitelezőt a szerződésre, majd leigazoljuk a nyomtatványt.
 • A leigazolt nyomtatványt elküldjük az Ön által megjelölt elérhetőségre. A Fundamenta részére a nyilatkozatokat mindig ajánlott küldeményként postázzuk, mert csak eredeti igazolást fogadnak el.
 • A bejegyzést követően új kötvényét 1-1,5 héten belül küldjük Önnek. Ha e-kapcsolat szolgáltatást választott, a dokumentumot online ügyfélszolgálati fiókjában éri el.

Lakásbiztosítási szerződését a következő esetekben szüntetheti meg:

 

Eladtam a biztosított ingatlant

Az Ön teendői:

 • Kérjük, hogy az adás-vételi szerződés másolatát küldje el társaságunknak. Az eladási árat és a vevő adatait kérjük, takarja ki.
 • Gondoskodjon a szerződés díjrendezettségéről a kiköltözés hónapjának végéig. A biztosítás díját bankkártyával is kiegyenlítheti.
 • Amennyiben a szerződésen túlfizetés van, írja rá az adásvételire a számlaszámát vagy új lakcímét, és írja alá, hogy az összeget a megfelelő helyre utalhassuk.
 • Kérését küldje be társaságunknak az Írjon nekünk felületen.

Információk:

 • A beérkezett igényét 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Csoportos beszedési megbízásos és rendszeres bankkártyás díjfizetés esetén a szerződés megszüntetését követően már nem indítunk díjlehívást.
 • Rendszeres egyedi átutalás esetén kérjük, vonja vissza bankjánál a megbízást.
 • Ha túlfizetése van, a szerződés megszüntetését követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk Önnek az összeget.

 

Felmondom a biztosítást az évforduló napjával

Az Ön teendői:

 • Felmondásának a szerződés évfordulója előtt legalább 30 nappal korábban, írásban kell beérkeznie társaságunkhoz. Igényét az Írjon nekünk felületen küldje el. Az esetleges túlfizetés visszautalásához kérjük, adja meg számlaszámát is.
 • Az évforduló napjáig fizesse be a díjat. Az összeget bankkártyával is kiegyenlítheti.
 • Ha hitelfedezeti vagy zálogkötelezetti bejegyzés van a szerződésén, a törlésről tájékoztatjuk a bankot. Gondoskodjon arról, hogy mielőbb megkösse az új szerződését évfordulótól, és arra bejegyeztesse a hitelezőt zálogkötelezettként. Az új kötvényét mutassa be bankjának.

Információk:

 • Szerződését az évforduló napjával, indoklás nélkül megszüntetheti.
 • A beérkezett törlési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben évfordulón túlmutató túlfizetése van, azt az évfordulót követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • Ha csoportos beszedési megbízással vagy rendszeres bankkártyás fizetéssel rendezte a díját, a szerződés törlését követően már nem indítunk díjlehívást.
 • Rendszeres egyedi átutalás esetén kérjük, vonja vissza a bankjánál a megbízást.

 

Társasházi szerződést kötöttek, ami a lakásomra is vonatkozik

Ha szeretné megtartani a saját szerződésében lévő ingóság/értéktárgy/balesetbiztosítási, stb. védelmet, aláírt levélben kérheti, hogy a meglévő szerződéséből az épület biztosítást töröljük.

 • Amennyiben másik társaságnál van a társasházi szerződés, és kéri az épület modul törlését, akkor kérjük, küldjön nekünk az Írjon nekünk felületen egy „Létezésigazolás”-t vagy kötvényt róla. Az igazolást a másik biztosító állítja ki Önnek.

 

Az Ön teendői, ha szeretné megszűntetni a biztosítását:

 • Abban az esetben, ha a társasházi szerződés is az Aegon Biztosítónál van, kérjük, írja meg nekünk a társasház szerződésszámát.
 • Ha a szerződésen túlfizetés van, kérjük, írja meg folyószámlaszámát.
 • Küldje be felmondását az Írjon nekünk felületen.

Információk:

 • A beérkezett igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Ha csoportos beszedési megbízással vagy rendszeres bankkártyás fizetéssel rendezte a díját, a szerződés törlését követően már nem indítunk díjlehívást.
 • Rendszeres egyedi átutalás esetén kérjük, vonja vissza a bankjánál a megbízást.
 • Amennyiben túlfizetése van, azt az évfordulót követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • Amennyiben hitelfedezeti vagy zálogkötelezetti bejegyzés van a szerződésén, a törlésről tájékoztatjuk a bankot. Gondoskodjon arról, hogy mielőbb bejegyeztesse a társasházi szerződésre a hitelezőt zálogkötelezettként. Az új kötvényét mutassa be a bankjának.

 

Egyéb okból kívánom felmondani a szerződést

Az Ön teendői:

Küldje be társaságunknak

 • a felmondását és az igazoló iratokat az Írjon nekünk felületen.
 • Bérleti jogviszony megszűnése esetén, a bérleti jog megszűnéséről szóló szerződést, vagy ha ilyen nincs, akkor a lakcímkártya másolatát (mellyel igazolja, hogy valóban máshol él) az Ön nyilatkozatával.
 • Ajándékozás esetén az ajándékozási szerződés másolatát.
 • Elbontás, teljes megsemmisülés esetén a bontási engedély másolatát.
 • Végrehajtás esetén az árverési, lefoglalási határozat másolatát.
 • Amennyiben a szerződésen túlfizetés van, kérjük, írja meg folyószámlaszámát.

 

Információk:

 • A beérkezett törlési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Ha túlfizetése van, a törlést követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • Abban az esetben, ha Ön csoportos beszedési megbízással vagy rendszeres bankkártyás fizetéssel rendezte a díját, a szerződés törlését követően már nem indítunk díjlehívást.
 • Rendszeres egyedi átutalás esetén kérjük, vonja vissza a bankjánál a megbízást.

 

Lakásbiztosítás kalkulátor

GFB ikonGFB

A biztosítandó gépjármű tulajdonosának (abban az esetben, ha ő egyben az üzembentartó is) - ha pedig van a tulajdonostól eltérő üzemben tartó, akkor neki – kötelező a tulajdonszerzés – illetve az üzemben tartói jogviszony keletkezésének – időpontjával megkötnie a kötelező felelősségbiztosítást.

A biztosítás abban az esetben térít, ha a biztosított a gépjármű üzemeltetése során másnak kárt okoz.

Pl.: A piros lámpánál hátulról nekicsúszik az előtte várakozónak, vagy kidönti egy ház kerítését, esetleg egy gyalogos vagy kerékpáros sérül meg a balesetben.

 • A kockázatviselésünk kiterjed az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére, valamint a Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekre. A zöldkártyára a rendszámegyezményben részes országokban nincs szükség (itt a rendszám maga az igazolás). A MABISZ oldalán tájékozódhat arról, hogy mely országokba szükséges zöldkártyát vinni.
 • A tagállamok által elfogadott igazolásokról és az igazolás kiállítási kötelezettségről a MABISZ oldalán olvashat.
 • Ha szüksége van a nemzetközi zöldkártyára, online ügyfélszolgálatunkról, a Biztosítás adatai/Igazolások menüpont alatt töltheti azt le.

A biztosítás alapján nem térül pl.:

 • A biztosított – aki egyben a károkozó – járművében keletkezett kár, ezért a biztosított járműre célszerű casco biztosítást is kötni. Itt tájékozódhat aktuális ajánlatainkról.
 • A biztosítottsaját sérülései. Balesetbiztosítási ajánlatainkról itt tájékozódhat.
 • A károsult gépjármű – amennyiben azt munkavégzéshez használják, pl. áruszállítás - használatának kieséséből eredő anyagi veszteség.

A biztosítás alapján nem biztosított esemény többek között:

 • a gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során történő károkozás,
 • az álló járműre történő fel-, illetve az arról való lerakodás következtében bekövetkezett károkozás,
 • a jármű balesete nélküli környezetszennyezési károkozás.

A korlátozásokról bővebben itt olvashat.

A szerződőt, illetve a biztosított(ak)at az alábbi kötelezettségek terhelik:

 • Szerződéskötési kötelezettség az üzemben tartói jog megszerzésekor.
 • Közlési és változás-bejelentési kötelezettség: azt jelenti, hogy az ajánlattétel során a biztosító kérdéseire a valóságnak megfelelően kell válaszolni, az így közölt adatokban történt változásokat pedig 8 napon belül be kell jelenteni nekünk. Ilyen pl.: a szerződő adatainak, elérhetőségeinek változása, lakcímváltozás, a gépjármű használatában történő változás. Abban az esetben, ha lakcímét, levelezési címét, elérhetőségeit szeretné módosítani, legegyszerűbben az online ügyfélszolgálaton teheti meg, az „Adataim” fül alatt.
 • Díjfizetési kötelezettség: A szerződésben meghatározott gyakorisági díjnak az esedékesség időpontjáig kell a számlánkra megérkeznie. Online ügyfélszolgálatunkon a főoldalon befizetést indíthat, a Biztosítás adatai/Díjadatok fülön pedig díjfizetési módot és gyakoriságot módosíthat.
 • Együttműködési, kárbejelentési és kárenyhítési kötelezettség. A gépjárművet rendszeresen karban kell tartani, kár bekövetkezte után a további károsodások megelőzéséhez szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A kárt az eseményt követően, legkésőbb 5 munkanapon belül be kell jelenteni, melyet itt tehet meg. A károsodott gépjármű állapotán a kárszemle előtt csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat.

A biztosítás éves díjú, azonban lehetőséget adunk a díj részletekben történő megfizetésére is. Az Ön által választott díjfizetési módot (csekkes, csoportos beszedés, egyéni utalás, bankkártyás) és gyakoriságot (negyedéves, féléves, éves) online ügyfélszolgálatunkon, a Biztosítás adatai/Díjadatok fülön tekintheti meg és módosíthatja. A főoldalon a szerződés díját bankkártyával is kiegyenlítheti. A biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a kötvény tartalmazza, melyet szintén elér az online ügyfélszolgálatunkon, a Biztosítás adatai/Igazolások menüpont alatt.

A biztosítási díj esedékességétől számított 60. napig be kell, hogy érkezzen hozzánk, különben a szerződés – a hatályos törvény értelmében – megszűnik. Kérjük, befizetése során az alábbi átfutási, könyvelési időkkel számoljon:

 • egyedi átutalás: 2-3 munkanap
 • bankkártyás befizetés: 3-4 munkanap
 • csekkes befizetés: 4-5 munkanap

 • A kockázatviselésünk a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik és a következő esetekben szűnik meg:
  • a jármű eladásakor az eladás időpontjában
  • az üzemben tartó váltásakor az üzemben tartói jog átadásának időpontjában, feltéve, hogy az új üzemben tartót 30 napon belül a járműnyilvántartásba bejegyzik,
  • a gépjármű végleges forgalomból történő kivonásakor a kivonás időpontjában
  • évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján, melyet ellenőrizhet online ügyfélszolgálatunkon
  • határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján
  • díjnemfizetés esetén a türelmi idő leteltével. A türelmi idő dátumát a díjhátralék-értesítő levelünkben találja, melyet megtekinthet online ügyfélszolgálatunkon, a Személyes fiókom/ Küldeményeim menüpontban.
  • halál esetén a jogerős hagyatéki végzés napjával.

Kérjük, hogy a részletes útmutatóra kattintva válassza ki az ügyintézés típusát:

Részletes útmutató

 

Kérjük, válassza ki az ügyintézés típusát:

 

Eladtam/ véglegesen kivonattam a forgalomból a kocsit

Az Ön teendői:

 • Az eladást követő 15 napon belül, az adásvételi szerződéssel keresse fel a Kormányablakot.
 • Ha hozzájárul az automatizált ügyintézéshez, kérjük, az Írjon nekünk felületen adja meg a szükséges adatokat.
 • Ha nem járul hozzá az automatizált ügyintézéshez, kérjük, csatolja az adásvételi szerződés másolatát.
 • Az eladás/végleges kivonás napjáig fizesse be a díjat, ha ez még nem történt meg.
 • Ha túlfizetése van, kérjük, adja meg a bankszámlaszámát.

Információk:

 • A beérkezett megszüntetési igényét 3 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben túlfizetése van, azt a megszüntetést követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • A megszűnt KGFB szerződéséről a törlésértesítőt1-1,5 héten belül postán küldjük meg Önnek. Ha e-kapcsolat szolgáltatást választott, a dokumentumot az online ügyfélszolgálati fiókjában éri el.
 • Új KGFB szerződés kötésekor a törvényi előírásokat figyelembe véve örökítheti bónuszát másik gépkocsi kötelezőjére, a megszűnést követő 2 éven belül.

 

Felmondom a biztosítást az évforduló napjával

Az Ön teendői:

 • Felmondásának a szerződés évfordulója előtt legalább 30 nappal korábban, írásban kell beérkeznie társaságunkhoz. Felmondását az Írjon nekünk felületen, csatolva küldje el.
 • A mellékelt levélben szerepeljen a szerződésszáma, az évforduló dátuma, a gépjármű rendszáma és az aláírása.
 • Az évforduló napjáig fizesse be a díjat.
 • Ha az évfordulón túlmutató túlfizetése van, kérjük, írja rá a felmondására a bankszámlaszámát.

Információk:

 • Szerződését az évforduló napjával, indoklás nélkül felmondhatja.
 • A beérkezett megszüntetési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben évfordulón túlmutató túlfizetése van, azt az évfordulót követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • A törölt KGFB szerződéséről a törlésértesítőt az évfordulót követő 1-1,5 héten belül postán küldjük meg Önnek. Ha e-kapcsolat szolgáltatást választott, a dokumentumot az online ügyfélszolgálati fiókjában éri el.
 • Az új KGFB szerződését megkötheti a bónuszigazolás nélkül, csak a szerződésszámot szükséges megadni. Minden biztosító a központi Kártörténeti nyilvántartásból kéri le a bónuszt.
 • Felmondás esetén a bónuszát csak ugyanarra a rendszámú gépjárműre kötött szerződésre örökítheti.

 

Elhunyt a biztosítás szerződője

Az Ön teendői:

 • Ha az elhunyt üzembentartóként kötötte a KGFB szerződést, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell beküldeni hozzánk az Írjon nekünk felületen. A tulajdonosnak, vagy ha a tulajdonos azonnal átadja az üzembentartói jogot, akkor az új üzembentartónak a haláleset napjával kell új KGFB szerződést kötnie, és mielőbb (de legkésőbb az üzemben tartói jog megszerzésétől számított 30 napon belül), a Kormányablakban bejegyeztetni az új üzembentartót.
 • Ha az elhunyt a gépjármű tulajdonosa volt, akkor legkésőbb a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követő 30 napig tartható fenn díjfizetéssel a szerződés. A halál tényét ebben az esetben is mielőbb be kell jelenteni nekünk. A jogerőre emelkedés napjával, vagy ha az elhunyt által kötött szerződést díjfizetéssel fenntartották, akkor e szerződés díjrendezettségének napjával, de legkésőbb a jogerőre emelkedést követő 30. napon, kell az örökösnek/ új üzembentartónak KGFB szerződést kötni.
 • Ha túlfizetés van a szerződésen, az örökös a jogerős hagyatéki végzéssel igazolva nyilatkozhat arról, hogy hova utalhatjuk vissza azt.

Információk:

 • A beérkezett törlési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben túlfizetés van a szerződésen, azt a törlést követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • A bónusz besorolás öröklésére nincs lehetőség.

 

Ideiglenesen kivonattam a forgalomból a kocsit

Az Ön teendői:

 • Kérjük, küldje be az ideiglenes kivonásról az igazolás vagy a forgalmi engedély másolatát az Írjon nekünk felületen.
 • Amennyiben előre tudja a forgalomba történő visszahelyezés dátumát, kérjük, jelezze.
 • Az ideiglenes kivonás kezdetének napjáig fizesse be a díjat.
 • Abban az esetben, ha gépjárművét 1 éven belül újra forgalomba helyezi, kérjük, haladéktalanul jelezze nekünk.

Információk:

 • KGFB maximum 1 évig szüneteltethető. 1 év leteltével a szerződés a törvény erejénél fogva érdekmúlással megszűnik, így ha a gépjárművet ezután helyezik vissza a forgalomba, akkor új szerződést kell kötni.
 • A szüneteltetett szerződésről nem lehet a bónuszt átvinni másik szerződésre.
 • A szerződésen lévő túlfizetést a szüneteltetés lezárását követően beszámítjuk a következő díjba.

A díj esedékességétől számított 60 napos időszak.

Ha a díj nem érkezik be, a díjnemfizetés ellenére kockázatviselésünk ebben a 60 napban is fennáll. A díj esedékességétől számított 30. napig – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – fizetésre vonatkozó felszólítást küldünk. Ha a díj a 60 napos időszak végéig nem érkezik be, a 60. napon díjnemfizetés miatt megszűnik a szerződés.

A megszűnést követően az üzemben tartónak új biztosítást kell kötnie. Ha a megszűnt szerződést az évforduló előtt köti újra, akkor azt kizárólag társaságunknál teheti meg. Ha az újrakötésre az évfordulót követően kerül sor, akkor a szerződést bármely biztosítónál megkötheti.
Az újrakötéskor be kell fizetni a megszűnt szerződés 60 napos időszakára eső díjat, a fedezetlenségi díjat és a biztosítás évfordulóig esedékes teljes díját.

Mindaddig, amíg a gépjármű forgalomban van, az üzemben tartónak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonszerzés, vagy az üzemben tartói jog megszerzésének pillanatától kötelező a biztosítás megkötése ill. megléte. Azokra a napokra, amikor nem rendelkezett biztosítással a szerződő, fedezetlenség díjat kell fizetni, ami a MABISZ-t (Magyar Biztosítók Szövetségét) illeti meg. Az összeget a MABISZ által meghatározott napi díjtarifa alapján számoljuk ki.

A fedezetlenségi díjat az üzemben tartónak kell megfizetnie. A teljes fedezetlenségi díjat az a biztosító köteles kiszámolni és beszedni, amely az üzemben tartóval a fedezetlenség időtartamát követően szerződést köt. A fedezetlenségi díjat 5 évre visszamenőleg szedheti be a biztosító.

Az üzemben tartónak a kiszámított fedezetlenségi díjat az esedékes biztosítási díjrészlettel együtt - a biztosítási időszakra járó díj teljes megfizetése esetén 30napos határidővel kell befizetnie a biztosítónak.

A bónusz-malusz besorolás a szerződő üzemben tartó személyéhez kötődik.

A bónusz-malusz rendszer személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra és mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

Egy A00 alap, B01-B10 bónuszfokozatból és M01-M04 malusz osztályból áll.

Akinek még nem volt a nevén KGFB, az A00 besorolásból indul és új belépőnek minősül. A következő biztosítási időszakban 1 fokozatot emelkedik a bónusza, ha az adott biztosítási (egyben megfigyelési) időszakban nem történt kárkifizetés, és legalább 270 napig biztosítási fedezettel rendelkezett.

Abban az esetben, ha az adott biztosítási időszakban kár történik, akkor személygépkocsi és motorkerékpár esetében a következő évfordulótól 1 kárkifizetés esetén 2 fokozatot, 2 kárkifizetés esetén 4 fokozatot, 3 kárkifizetés esetén 6 fokozatot esik vissza a bónusza. 4 vagy annál több kárkifizetés esetén M04 büntető besorolásba kerül. Autóbusz, tehergépkocsi, vontató és mezőgazdasági vontató esetén minden egyes kárkifizetésnél 1 fokozatot esik vissza a bónusz a következő évfordulótól.

Káreseménynél mindegy, hogy ki vezette a kocsiját és az is, hogy pontosan mekkora összegű kárt fizettünk ki. Ha az Ön szerződésére történik meg a kárkifizetés, akkor az Ön besorolását érinti és a fenti szabályok vonatkoznak rá. (Kivéve azt az esetet, ha jogellenesen használták az Ön járművét, mert pl. ellopták.)

Egy adott biztosítási időszakon belül a szerződés besorolása csak abban az esetben változik, ha másik járműről örökít bónusz előzményt.

Ha az üzemben tartó a bónuszát már érvényesítette egy gépjárművön, a szerződés hatálya alatt párhuzamosan üzemeltetett további járműveire azt nem használhatja fel.

Minden KGFB szerződés számát, a szerződő adatait, a kockázatviselési tartamot, a kárkifizetések tényét és a megszűnés időpontjában érvényes bónusz-malusz fokozatot a biztosítók feltöltik a Kártörténeti Nyilvántartásba, ahonnan örökítéskor elindítják a lekérdezést. A bónuszt akkor véglegesítik a társaságok, amikor a nyilvántartás leigazolja azt.

 

Az Ön teendői:

 • Kérjük a következőket adja meg üzenetében az Írjon nekünk felületen:
  • gépjármű típusát (személyautó vagy teherautó),
  • rendszámot
  • előző biztosító társaság nevét,
  • az előzmény szerződés számát,
  • az előző szerződés kezdeti- és végdátumát,
  • a megszűnés okát (pl.: eladta),
  • a záró bónuszfokozatot,
  • nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy volt-e károkozás az előzmény időszaka alatt.

 

Ha külföldről hozott kárelőzmény igazolással rendelkezik:

A GFB törvény alapján az EGT országokból és Svájcból hozott kárelőzményi igazolást vesszük figyelembe (EGT = EU 27 tagállama + Izland, Liechtenstein, Norvégia). A Brexit következményeként az Egyesült Királyságból hozott kárelőzményi igazolásokat a KGFB-ben a továbbiakban nem fogadjuk el.

A külföldről hozott igazolást abban az esetben fogadhatjuk el, ha tartalmazza:

 • a szerződő személyes adatait
 • a gépjármű kategóriájára utaló adatot
 • az igazolás kiadásának dátumát (ez nem lehet 30 napnál régebbi)
 • az adott biztosítónál nyilvántartott időszakot (mettől meddig volt biztosítva),
 • a kármentességet, vagy,
 • hogy az üzemben tartó a szerződés hatálya alatt hány, a biztosító által elismert vagy vele szemben jogerősen megítélt kárt okozott

Fontos! A szerződés megszűnése 2 éven belüli kell, hogy legyen.

A biztosító a besorolásnál az utolsó, időben egybefüggő időtartamra vonatkozó igazolást veheti figyelembe.

Kérjük, az igazolást angol vagy német nyelven küldje el.

 

Információk:

 • A beérkezett igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Egyik rendszámról a másikra bónusz besorolást örökíteni csak úgy lehet, ha a megszűnés oka érdekmúlás, ide értve a forgalomból történő végleges kivonást is..
 • Személygépkocsiról csak személygépkocsira, tehergépkocsiról csak tehergépkocsira lehet átvezetni a bónuszt.
 • A megszűnt előzmény és a jelenlegi szerződés szerződőjének azonosnak kell lennie. Bónuszkedvezményt átörökíteni egyik szerződőről a másikra nem lehet!
 • Több mint két éve megszűnt szerződésről a bónusz nem vihető tovább.
 • A felvezetett bónusz díjváltozást okoz(hat). Ha visszamenőlegesen változik a díj, a korábbi befizetésből túlfizetése keletkezhet, melyet a következő fizetendő díjából levonunk.
 • A bejegyzést követően új kötvényt küldünk 2 héten belül postán. Ha e-kapcsolat szolgáltatást választott, a dokumentumot az online ügyfélszolgálati fiókjában éri el.

Ha az Ön szerződése csekkes díjfizetésű, akkor az új díjról csekket is kap. Amennyiben már befizette a magasabb díjat, ezt tekintse tárgytalannak. A díjkülönbözetet túlfizetésként kezeljük a következő befizetésénél.

A változást a Forgalmi engedély másolatának csatolásával jelezze az Írjon nekünk felületen

Információk:

 • Ha a KGFB szerződése jelenleg normál használatú gépkocsira szól, de az taxi lett, a díja a következő évfordulótól változik.
 • A beérkezett igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.

Rendszám módosítás esetén új kötvényt kap 2 héten belül postán. Ha e-kapcsolat szolgáltatást választott, a dokumentumot az online ügyfélszolgálati fiókjában éri el.

Ha Ön olyan Zöldkártya tagországba utazik, mely nem részese a Rendszámegyezménynek, de tagja a Zöldkártya rendszernek. A Rendszámegyezmény-részes tagországaiban a rendszám kiváltja a zöldkártyát.

Itt talál arról tájékoztatást, hogy melyik országban, mivel tudja igazolni a KGFB meglétét (elegendő a rendszám, vagy kell-e zöldkártya).

Tájékoztató »

A zöldkártyát kérésére ingyen rendelkezésére bocsájtjuk.

Ha olyan országba utazik, amely nem tagja a Zöldkártya Rendszernek (pl. Koszovó), akkor az illető ország határán az ott előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést (ún. határbiztosítást) kell kötnie.

Ha Zöldkártyára van szüksége, kérését az Írjon nekünk felületen tudja elküldeni vagy ha rendelkezik online ügyfélszolgálati fiókkal, onnan is letöltheti.

Beérkezett kérését 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.

 

Kötelező biztosítás kalkulátor