Lakásbiztosítás – online, testre szabható, piacvezető

 • Bizonyítottan gyors és korrekt kárrendezés
 • Egyedi igényekre szabható biztosítási csomagok
 • Online szerződéskötés esetén akár 40% kedvezmény
Termékünk átlagos értékelése
4,6

Megdöbbentő látni azt, hogy mennyiféle
kár érheti otthonunkat és családunkat

 

Közel 1 millió család az Aegon Biztosítót választotta – nem véletlenül.
Számos kár érheti otthonát és az otthonában tárolt ingóságait. Az Aegon lakásbiztosítás – többek között – megtéríti Önnek a tűz, a robbanás, a különböző meteorológia események, a betöréses lopás és rablás esetén keletkező károkat és további 47 választható kiegészítő biztosítással egyedi igényeire szabhatja az Ön számára tökéletes lakásbiztosítást.

 • Gyors és egyszerű díjszámítás
 • Kiegészítő biztosításokkal testreszabható
 • Csak azért fizessen, amire szüksége van
 • Online szerződéskötés esetén akár 40% kedvezmény

Lakásbiztosítás

Hallgasson Ön is elégedett ügyfeleinkre!

Átlagosan 6 nap alatt rendezzük a károkat. Elég gyors, ugye?

Átlagosan 6 nap alatt rendezzük a károkat. Elég gyors, ugye?

Díjszámítás

Állítsa össze az Ön számára tökéletes lakásbiztosítást.

Ne fizessen olyanért, amire nincs szüksége, válassza azt, amire van!

 

Minden lakásbiztosításunk tartalmazza

Biztosítási esemény és tűznek minősül a terjedő képes, öntápláló lánggal való égés, izzás folyamata. További részleteket a tűz biztosítási eseményeiről a biztosítási szabályzatban olvashat.

Robbanás alatt a gázoknak és gőzöknek rombolással és hanghatással együtt járó hirtelen, rendkívül gyors energia felszabadulása értendő, melynek során két egymástól elválasztott térben létrejövő nyomáskülönbség az elválasztó elem helyzetének és szilárdsági tulajdonságainak egyidejű megváltozása következtében pillanatok alatt kiegyenlítődik.

Megtéríti a Biztosító a biztosított vagyontárgyakba közvetlenül becsapódó villám romboló és gyújtó hatására bekövetkező károkat.

Biztosítási eseménynek minősül, ha a kockázatviselés helyén az 54 km/h sebességet elérő, vagy meghaladó szél a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

Biztosítási eseménynek minősül, ha a 0,5 mm/perc intenzitást meghaladó mennyiségű csapadékvizet a szabályszerűen kialakított és karbantartott vízelvezető rendszer elnyelni képtelen, és ezért a talajszinten áramló csapadékvíz a biztosított helyiségekbe ömölve az épületekben, illetve az ott elhelyezett biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

Megtéríti a Biztosító a szabályzatban foglalt feltételek szerint azokat a rongálódási károkat, amelyeket a biztosított épületek tetőfedésében, homlokzatában, redőnyeiben, egyéb épülettartozékaiban, épület-felszerelési tárgyaiban, valamint az építményekben a jégverés vagy jégeső okoz.

Megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyeket a biztosított épületek, építmények tetőszerkezetében vagy az építésügyi szabványok által végleges fedésként elfogadott anyagú és szakszerű technológiával megépített és karbantartott tetőfedésben a hónyomás okoz.

Megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyeket a felszíni élővizek és az azokba nyílt torkolattal csatlakozó csatornák és tavak áradása az árvízvédelmi töltések, gátak átlépésével, árvízvédelmi szempontból védettnek minősített területen, a kockázatviselés helyén, a biztosított vagyontárgyakban, azok elöntésével okozott.

Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyeket a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála 5. fokozatát elérő földrengés a biztosított vagyontárgyakban okoz.

Megtéríti a Biztosító a földfelszín alatti talajrétegek váratlan, lejtő irányú elcsúszása által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

Megtéríti a Biztosító a kő- vagy földomlás által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

Megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyeket az ismeretlen üreg vagy ismeretlen építmény beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz.

Biztosítási eseménynek minősül, ha nem a Biztosított tulajdonában vagy használatában lévő jármű (légi jármű is), annak alkatrésze, rakománya az épületbe, építménybe való ütközéssel a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz a kötvényen cím szerint feltüntetett kockázatviselési helyen.

Megtéríti a Biztosító, ha a kockázatviselés helyén idegen tárgy a biztosított vagyontárgyra kívülről rádől, és ezzel a biztosított vagyontárgyban kárt okoz.

Megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyeket az ónos eső által megfagyott jég súlya vagy a növényzetre ráfagyott jég súlya miatt letörő vagy kidőlő növényzet (jellemzően fák) a biztosított tetőszerkezetekben, csatornákban, külső épület-felszerelési elemekben – kivéve napkollektor –, illetve építményekben okoz.

Kiegészítő (választható) kockázatok

Az értéktárgyak, ingóságok gyakran betörés, rablás, esetleg rongálás célpontjaivá válnak. E szolgáltatás választásakor az egyik leggyakrabban előforduló kockázat következményei enyhíthetők. A térítés lehetővé teszi az eredeti állapot helyreállítását, az értékek pótlását.

Megtéríti a szabályzatban meghatározott különböző vezetékek, valamint a vezetékre kapcsolt háztartási gépek kárait. Például: a vezetékek dugulása, a nyitva hagyott vízcsap miatt kiáramló víz okozta károkat, az elhárításhoz szükséges feltárás és helyreállítás költségeit. További részletek a biztosítási szabályzatban.

Megtéríti a biztosított épületek és lakások szerkezetileg beépített ajtóinak, ablakainak, erkélyeinek és loggiáinak üvegezésében bekövetkező törés- és repedéskárokat. Részletek a biztosítási szabályzatban.

A kiegészítő választása esetén megtéríti a biztosító: az üvegasztalok, bútorüvegek, az üvegmosdók, zuhanykabinok, szauna-ajtók és ablakok, a tükrök, akváriumok és terráriumok, a tűzhelyek üvegkerámia főzőlapjainak, bármely tűzhely üvegtetejének törés és repedés kárait. További részletek a biztosítási szabályzatban.

Megtéríti a Biztosító a biztosított épületek tetőszerkezetén vagy homlokzatán az előírásoknak és szabványoknak megfelelően rögzített napkollektorok és napelemek

 • az alapbiztosítási események vagy egyéb okból bekövetkező törés és repedéskárait, továbbá
 • a vandalizmussal, eltulajdonítással okozott kárait.

Az épületen kívüli felszerelési tárgyak helyreállításában, pótlásában és a rongálások, graffitik okozta károk helyreállításában ad segítséget. További részletek a biztosítási szabályzatban.

A Biztosító megtéríti a használati jellegénél fogva szabadban lévő ingóságokban, mint például: kerti bútor, hintaágy, kerti gyerekjáték, mobil medence, háziállatokban (kivéve ló, marha) az alapbiztosítási események által okozott, valamint a rongálás vagy eltulajdonítás miatt keletkező károkat. További részletek a biztosítási szabályzatban.

Az alapbiztosítási események, udvari csőtörés feltáró munkálatai által, vandalizmussal okozott károk esetében megtéríti: az elpusztult növények újratelepítésének költségeit, valamint a vandalizmussal megsemmisült termés értékét. További információ a biztosítási szabályzatban.

A Biztosító megtéríti a biztosított épületben vagy annak ingatlanán bekövetkezett csőtörés miatt elfolyt vezetékes víz értékét a biztosítási szabályzatban foglalt feltételek szerint.

Megtéríti a Biztosító

 • a nyitva lévő ajtón vagy nyitott ablakon keresztül a kockázatviselés helyén lévő épületbe/lakásba észrevétlenül behatoló, vagy
 • a Biztosított által jóhiszeműen beengedett személy által eltulajdonított biztosított háztartási ingóság vagy értéktárgy kategóriába tartozó vagyontárgyak vagy a biztosított készpénz kárait.

A Biztosító vállalja a készpénz, a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett valuta, valamint az értékpapírok és betétkönyveket ért károk megtérítését 100.000 Ft-ig, mely károkat az alap- és a megkötött külön díjas biztosítási események okoztak.

Megtéríti a Biztosító a biztosított épület kulcsának, a biztosítottak bank-, hitelkártyáinak, személyi okmányainak elvesztése, ellopása vagy egyéb, a biztosított szándékától független okból való megsemmisülése esetén a csere, letiltás, újra beszerzés költségeit. További információ a biztosítási szabályzatban.

Megtéríti a Biztosító a

 • szabadidős, hagyományos és extrém sportok felszerelési tárgyainak a kockázatviselés helyén kívül, de az EU-n belül történt lopási kárait, valamint
 • a babakocsik kockázatviselés helyén kívül, de az EU tagállamainak területén történt lopási kárait a szabályzatban foglalt feltételek szerint.

Megtéríti a Biztosító a temető igazgatóságának nyilvántartása szerint a Biztosítottak tulajdonában, kezelésében, gondozásában lévő, az ajánlaton illetve kötvényen megjelölt és igazoltan a Biztosított által fenntartott síremlékben, kriptákban az alapbiztosítási események-, és a lopás, rongálás, vandalizmus, valamint vadállatok által okozott károkat.

Háztartási ingóság biztosítása esetén a Biztosító külön díj nélkül vállalja a biztosított fagyasztószekrényben, hűtőládában tárolt élelmiszerek megromlásából adódó károkat, amennyiben azt az elektromos áramszolgáltató, min. 8 órás, folyamatos szolgáltatás kimaradása okozta. További információ a biztosítási szabályzatban.

Megtéríti a Biztosító azokat a hirtelen és váratlanul fellépő károkat, melyeket a tűzkár nélküli füst és koromszennyezés okoz a biztosított vagyontárgyakban. Részletes információk a biztosítási szabályzatban olvashatók.

Ha beválasztja lakásbiztosításába a Beázás kockázatot, akkor ezen keretén belül évente egy alkalommal térülnek: a tetőfedésen, a panelhézagok szigetelésén és a káresemény előtt zárt nyílászárón keresztül beáramló csapadékvíz által okozott károk.

A biztosító vállalja a vészelhárítási és egyéb, háztartási assistance (gyors segítség), kisiparosi kivitelezői, javítói jellegű szolgáltatás megszervezését víz-, gáz-, fűtésszerelő, tetőfedő, üveges, villanyszerelő, duguláselhárító, zárjavító, lakatos szakmákban.

Amennyiben a biztosított - a feltételekben részletezett módokon - másnak kárt okoz, a biztosító megtéríti a kárt a felelősségbiztosításnál megjelölt korlátok között és meghatározott értékhatárig.

Összegbiztosítás, ami a szerződésben meghatározott biztosítási összeget fizeti meg. Kétféle balesetbiztosítás választható (a kettő együtt nem). Az „alap” Balesetbiztosítás baleseti eredetű halálra, rokkantságra és csonttörésre fizet, míg a Bővített balesetbiztosítás ezeken felül égési sérülésre és baleset miatti műtétre is szolgáltat.

A Biztosító megtéríti a biztosítási eseményekből következő adatvesztés esetén az adat visszanyerési eljárásból fakadó költségeket a szerződésben vállalt összeghatárig, a biztosított helyett a szolgáltatást végző KÜRT Zrt. részére. Részletes információ és feltételek a biztosítási szabályzatban.

Ez egy kárbiztosítás, amely a külföldi utazás során bekövetkező baleset vagy betegség miatt szükséges orvosi ellátásra, valamint poggyász károkra nyújt fedezetet a szabályzatban meghatározott feltételek szerint.

Az építés, bővítés, felújítás alatt álló épületek, épületrészek, építmények esetén a Biztosító építés–szerelés biztosítási védelmet nyújt, amely a szerződés feltételei szerint kiterjed azok szerkezetileg kész állagára, beépített és még be nem épített alkotórészeire, tartozékaira, épület-felszerelési tárgyakra.

Megtéríti a biztosítottak garázsban tárolt személygépjárműveiben a kárbiztosítás alapbiztosítási eseményei következtében keletkezett kárait, maximum a kötvényen feltüntetett biztosítási összeg erejéig.

A biztosítottak (a gépjármű vezetője és utasai) tulajdonában álló, jelen szerződésben biztosított gépjárműveinek mozgás- vagy üzemképtelensége esetén assistance szolgáltatást nyújt (például helyszíni javító küldése, szállítás autómentővel, tárolás, kisegítő elutazás, stb.) a Biztosító a szabályzatban lévő feltételek szerint.

A biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási összeg erejéig megtéríti a biztosított kutya vagy macska jelen feltételek szerinti betegsége vagy balesete esetén felmerülő állatorvosi költségeket.

A biztosított lakásban található elektromos háztartási gépek és szórakoztató elektronikai eszközök meghibásodása esetén a javítási költségekre nyújt fedezetet. Hogy pontosan mely eszközökre vállalja a biztosító a szolgáltatást, arról a feltételekben részletes tájékoztatást talál.

Összegbiztosítás, ami halálesetre és műtétekre téríti meg a szerződésben meghatározott biztosítási összeget a szabályzat feltételei szerint. 3 szolgáltatási egység választható arányosan növekedő díj ellenében.

Ez egy csökkenő fedezetű életbiztosítás: a szerződő választ egy biztosítási összeget és egy tervezett futamidőt. Az utolsó futamév letelte után a kiegészítő biztosítás megszűnik. A biztosított halála esetén az aktuálisan érvényes biztosítási összeget fizeti meg az örökös vagy kedvezményezett részére.

A biztosított halála esetén az adott biztosítottra a szerződésben meghatározott biztosítási összeget fizeti meg az örökös vagy kedvezményezett részére. Megköthető a szerződés bármely biztosítottjára, vagy a biztosítottaknak nem a kockázatviselés helyén élő hozzátartozóira. A biztosítottak a szerződéskötéskor 18–65 év közöttiek lehetnek.

Amennyiben a szerződő elveszíti a munkáját, majd ezt követően az illetékes hatóság munkanélküliként nyilvántartásba veszi, 6 havi díjnak megfelelő szolgáltatást nyújt a biztosító, melyet a szerződés következő 6 havi díjába beszámít.

Megtéríti a biztosítási feltételekben, valamint a Kárbiztosítás különös feltételeinek VI. és V. pontjában meghatározott biztosított vagyontárgyak károsodásait, melyeket a Szerződő/Biztosítottak akaratától, tevékenységétől függetlenül bekövetkező olyan esemény okoz, mely hirtelen, váratlan lép fel és a szerződésből nem került kizárásra.

Gyakran Ismételt Kérdések

Kérdése van? Olvassa el az ügyfeleink által feltett tipikus kérdéseket.
Azonnal választ szeretne kapni a kérdésére?

A biztosítás leglényegesebb eleme továbbra is az emberek többségének legnagyobb vagyonát jelentő lakás/ház és az abban lévő vagyontárgyak védelme. Az épületet és az ottani ingóságait az úgynevezett alapkockázatokra (tűz, robbanás, elemi károk), valamint a csőtörés és üvegtörés mellett további 11 különleges eseményre biztosíthatja. Az otthon és a család nyugalma mellett egy lakásbiztosításon belül segítséget kaphat autójával, nyaralásával, az élményeiről készült fényképeivel és házi kedvenceivel kapcsolatos biztosítási eseményeknél, károknál is.

A szerződésben egy biztosított megjelölésére van lehetőség, azonban a feltételekben szerepel, hogy kire terjed még ki a
biztosítási védelem.

 • Az épület biztosítottja minden esetben az ingatlan földhivatali nyilvántartás szerinti tulajdonosa és esetleges tulajdonostársa(i), haszonélvezői.
 • Az ingóságok, baleset- és felelősségbiztosítás esetében a megjelölt biztosított mellett mindazok a közeli hozzátartozók (családtagok) is biztosítottak, akik a biztosított ingatlanban (kockázatviselési hely) állandó jelleggel laknak.
 • Bizonyos kiegészítő biztosításoknál (személy-, utasbiztosítás, esetleg kisállat-biztosítás) konkrétan, azonosíthatóan meg kell adni a biztosított(ak) adatait.

 • Fontos, hogy elkerülje vagyontárgyai alulbiztosítását. Ha ugyanis a maximális térítési összegek (biztosítási összeg) megadásakor alulbecsüli értéküket, akkor egy nagyobb kár esetén csak részleges térítésre számíthat.
  Például: amennyiben 6 millió Ft értékű ingóságait csak 3 millió Ft-ra biztosítja, akkor a biztosítottság csak 50%-os. Ez azt jelenti, hogy a betörő által elvitt 1 millió Ft értékű háztartási ingóságaiból csak 500 ezer Ft-ot térítünk.
 • Az alulbiztosítást elkerülheti, ha elfogadja a biztosító által javasolt értéket. Felhívjuk azonban fi gyelmét, hogy a térítésnek ebben az esetben is a biztosítási összeg a felső határa, amelynél többet nem fi zethetünk.

Az épületbiztosítási kalkuláció során ajánlunk egy biztosítási összeget, amelynél alacsonyabb értékre nem fogadunk el ajánlatot (ezzel elkerülhető az alulbiztosítottság). Ennél nagyobb összegre is biztosíthatja otthonát, azonban fontos, hogy ez – lehetőség szerint – ne az úgynevezett forgalmi (eladási) érték legyen. A biztosító ugyanis nem arra vállal kötelezettséget a szerződésben, hogy pl. az épület leégése esetén vesz egy házat vagy lakást, hanem arra, hogy annak újjáépítési költségeit az adott telekre vállalja.

A lakásbiztosításban lévő balesetbiztosítás a biztosított ingatlanban élő valamennyi családtagra (hozzátartozóra) vonatkozik. A fizetendő díj nem a biztosítottak számától, hanem a választott balesetbiztosítási egységszámtól függ. A szerződés függelékében tekintheti meg, hogy 1 egységnyi balesetbiztosításhoz mekkora térítési összeg tartozik. Amennyiben többszörözi az egységek számát, annak megfelelően többszöröződik – valamennyi biztosítottra – a baleset esetén kifi zethető összeg és a fi zetendő díj is.

A felelősségbiztosítás szintén a lakásban élő minden családtagra érvényes. Ez azt jelenti, hogy ha valamelyik családtag bizonyíthatóan felelős egy másnak – a szerződésben megjelölt minőségben - okozott kárért, akkor a feltételek szerint kifi zetjük helyette az okozott kárt.
Tipikus felelősségi károk:

 • Ha Önnél eltörik a vízcső, vagy nyitva felejti a csapot, és ennek következtében eláztatja a szomszéd lakásokat, az okozott kárt a felelősségbiztosítás alapján kifi zetjük Ön helyett a szomszédoknak.
 • Saját lakásbiztosításában akkor is szüksége lehet felelősségbiztosításra, ha a társasháznak van ilyen biztosítása, mivel a közös szerződés csak az épülettel és annak használatával kapcsolatos felelősségi károkra terjed ki.

Amennyiben lakásbiztosítása tartalmaz betöréses lopás kockázatot, néhány dologra kell csak ügyelnie.

 • Rövid idejű távozás esetén is zárjon be minden ablakot és ajtót!
 • Az úgynevezett minimális mechanikai védelemhez nem kell rács az ablakokra, mindössze arra ügyeljen, hogy a bejárati ajtókat biztonsági zár csukja (pl. hengerzár, kéttollú kulcsos zár – a lakat nem minősül biztonsági zárnak!). Minimális mechanikai védelem esetén is, közel 5 millió Ft-ot téríthetünk háztartási ingóságok (nem értéktárgyak!) eltulajdonításakor.
 • Minél jobban védi lakását mechanikai védelemmel, esetleg riasztórendszerrel, annál magasabb mértékben térítjük meg a kárát betörés esetén.

 • Az észleléstől számított 2 napon belül jelentse be a kárt!
 • Lehetőleg készítsen fotókat a káreseményt követő állapotról, és a kárfelmérésig csak a további károk elkerüléséért változtasson azon.
 • Ha például műszaki berendezése károsodik villámcsapás miatt, a működésképtelen készüléket, vagy a sérült alkatrészeket őrizze meg a kárrendezés lezárásáig.
 • Fontos: a tűz, robbanás, betörés, rablás, lopás káreseményt a rendőrségnél, illetve tűzoltóságnál is sürgősen be kell jelentenie!

A Lakásbiztosítás dokumentumai

Dokumentumok és ügyintézés

A biztosításhoz tartozó dokumentumokat, tájékoztatókat itt érheti el.

A biztosításhoz kapcsolódó ügyintézési lehetőségekért kérjük, hogy ezt az oldalunkat látogassa meg.