Biztosítási szótár - L

L

Lejárat: a biztosítási szerződésben naptárilag megjelölt időpont, amikor a szerződés megszűnik, vagy a szolgáltatás esedékessé válik. Pl.: elérési életbiztosítás.

 

Levonásos önrész: a biztosító a szerződésben megjelölt önrészesedés alatti károkat nem téríti meg, ezért az önrészt meghaladó károknál az önrész összegét minden kárból levonja.

 

Life ág: (életbiztosítás)

 

Lízing: olyan bérbevételi, illetve bérbeadási tevékenység, amelynek során a bérlő (lízingbe vevő) valamely vagyontárgyat a lízingtársaságtól használat céljára, előre meghatározott időtartamra bérbe vesz. A lízingbe vevő rendszeres, a szerződésben rögzített lízingdíj fizetésére kötelezett. A futamidő után a vagyontárgy a lízingbe vevő tulajdona lesz a maradványérték megtérítését követően. . A lízingdíj az adózási szabályok figyelembevétele mellett költségként elszámolható.

 

Lloyds: sajátosan szervezett biztosítási piac, de gyakorlatilag nem biztosítótársaság. A szindikátusokba tömörülő name-k (nevek) a (bróker)-ek közvetítésével vállalják el a kockázatok meghatározott részét. A “nevek” csak az általuk vállalt kockázat erejéig felelnek.

Email küldése
X