Lakásbiztosítás

Lakásbiztosítás

Ingyenes kalkuláció

Számolja ki Aegon lakásbiztosítása díját és nyerjen egy 500.000 Ft értékű IKEA kártyát!*  

Számolja ki Aegon lakásbiztosítása díját és nyerjen egy 500.000 Ft értékű
IKEA kártyát!*

Úgy csökkentheti a díjat, hogy a minőségből nem kell engednie! Az Aegon minőség megfizethető. Használja kalkulátor programunkat, maximalizálja kedvezményeit és csökkentse díját.
Megbízható háttér
Megbízható háttérAz Aegon-t a lakásbiztosítások tekintetében piacvezető biztosítóként eddig közel 1 millió háztartás választotta
Egyedi igényekre szabott lakásbiztosítás
Egyedi igényekre szabott lakásbiztosításNem kell szakértőnek lennie, többféle lakásbiztosítás csomagunk segítségével az Önnek leginkább megfelelőt kötheti meg
Gyors online díjfizetés
Gyors online díjfizetésOnline, kényelmesen megkötheti lakásbiztosítását, és bankkártyájával rögtön ki is fizetheti azt.

Lakásbiztosítás kalkulátor >>

 * A játék szabályzatát megtekintheti itt.

Kibővített lakásbiztosításunk a megszokottakhoz képest sok új eseményre is

fedezetet nyújt, például:

  • ha elreped a zuhanykabin, az akvárium
  • ha kár éri, vagy ellopják a kertibútort, grillsütőt, a biciklit
  • elhagyja a pénztárcáját, kulcsait
  • ha elromlik a hűtő...

Lakásbiztosításunk a biztosítási feltételek szerint még ezeknél is többféle esetben téríthet!

Az Aegon a hazai lakásbiztosítások piacának vezetője átlagosan 2,5 percenként 1 víz okozta kárt, 20 percenként 1 betöréses lopáskárt, 60 percenként 1 tűzzel kapcsolatos kárt, 88 percenként 1 robbanás miatti kárt rendez, így a lakásbiztosítások után átlagosan minden órában 5,3 millió Ft-ot fizetünk kárt szenvedett ügyfeleinknek! *

 

Egyre több a kár!

Megdöbbentő látni azt, hogy mennyiféle kár érheti otthonunkat...

A 2010-es év a viharok és árvizek éve volt, ami jól látható a lakásbiztosítások tekintetében piacvezető Aegon Biztosító adataiból is.

A viharok és árvizek által okozott károk száma közel megtízszereződött a korábbi évhez képest. A villámcsapások okozta károk a másfélszeresére, míg a nagymennyiségű hó által okozott károk száma a 7-szeresére nőtt.

 

Elégedett ügyfeleink

Lakásbiztosítással rendelkező Ügyfeleinket kérdeztük, mennyire elégedettek az AEGON lakásbiztosítások kárrendezésével:

A kárrendezés nagyon gyors volt, nem gondoltam volna, hogy itthonról ilyen könnyen el lehet intézni. Azt hittem, hogy egy hónapos utánjárás után se lesz semmi. Szóval tökéletesen meg vagyok elégedve.

Farkas Ferenc 

Gyors, korrekt, megbízható!!! Ennél nem kell több!

Üdvözlettel és köszönettel a munkájukat:

Benkó Krisztina

Még több elégedett lakásbiztosítási Ügyfél >>

 

*A számítás a Munka Törvénykönyve által 2011. évre megállapított 255 munkanappal, napi 8 óra munkaidővel számolva történt.

Lakásbiztosítási kárbejelentés

  • Online kárbejelentésének fogadásáról automatikus visszajelzést adunk Önnek ezen a felületen. Kérjük jegyezze fel bejelentésének azonosítóját!
  • Ha az Ön által megadott információ nem elégséges ahhoz, hogy bejelentésével érdemben foglalkozzunk, akkor munkatársaink az adatok pontosítása érdekében visszahívják az Ön által megadott telefonszámon.
  • Amennyiben helyszíni szemle szükséges, kárszakértőnk 48 órán belül - de legkésőbb a kárbejelentést követő második munkanapon - telefonon felveszi Önnel a kapcsolatot a szemle időpontjának egyeztetése céljából.
  • A helyszíni szemlét (és a szükséges iratok beérkezését) követően gondoskodunk a szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséről.

Lakásbiztosítási kárbejelentés >>

Amennyiben Ön felelősségi kárt jelentett be, kérjük, nyomtassa ki a Felelősségelismerő nyilatkozatot, majd nyomtatott nagy betűkkel töltse ki, és a károkozóval írassa alá. A kitöltött nyomtatványt a helyszíni szemle során adja át kárszakértőnknek.

Ha Önnek ingósági kára is keletkezett, kérjük, nyomtassa ki az Ingósági kárbejelentőt, majd nyomtatott nagy betűkkel töltse ki. A kitöltött nyomtatványt a helyszíni szemle során adja át kárszakértőnknek.

Nemesfém kár esetén kérjük, nyomtassa ki a Nemesfémtárgy kárbejelentőt, majd nyomtatott nagy betűkkel töltse ki. A kitöltött nyomtatványt a helyszíni szemle során adja át kárszakértőnknek.

Kérdéseivel hívja Információs Vonalunkat a 06-1-477-4800-as telefonszámon. Kollégáink munkanapokon 8.00 és 18.00, csütörtökön 8.00 és 20.00 óra között fogadják hívását, ettől eltérő időpontban üzenetrögzítő áll rendelkezésére.

Tudta, hogy Online ügyfélszolgálaton egyszerűen nyomon követheti lakásbiztosítási szerződése díjrendezettségét? Regisztráljon most, vagy jelentkezzen be itt

Csekk igénylés
Befizetési csekket honlapunkon vagy online ügyfélszolgálatunkon is igényelhet.

 

Szabályzatok

Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz szabályzat, hatályos 2014.03.15-től

Aegon Online Lakás és Szabadidő Biztosítás

Lakás és Szabadidő biztosítás szabályzat

Családi biztosítás szabályzat

Családi Otthon biztosítási (CSOB2000) szabályzat

Globál lakásbiztosítás szabályzat

Otthon IV. lakásbiztosítás szabályzat

Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás szabályzat

 

Nyomtatványok, nyilatkozatok

Csoportos beszedési megbízás

ePosta hozzájáruló nyilatkozat

Távértékesítési tájékoztató

Nyilatkozat lakásbiztosítás éves gyakoriságra váltáshoz

Szerződésmódosító nyilatkozat

Szerződésmódosító nyilatkozat a kiegészítő Személy-, Kockázati élet-, Utas- és Kisállat-biztosításhoz

Orvosi beavatkozások besorolási listája

Betörésvédelmi tájékoztató

Zálogkötelezetti nyilatkozat

Családi Biztosítás változásbejelentő

Globál lakásbiztosítás változásbejelentő

Általános változásbejelentő nyomtatvány

A06 nyilatkozat az adatkezelésről

Személybiztosítási igénybejelentő

Haláleseti szolgáltatási igénybejelentő

MABISZ Lakásbiztosítási útmutató

A MABISZ Lakásbiztosítási útmutató nem mintaszabályzat csak segítséget ad biztosítási fogalmak értelmezéséhez. Bármely konkrét kérdésben teljes eligazítást csak az Aegon Biztosítónál érvényesen kötött vagy javasolt szerződés feltételeinek ismerete nyújt.

 

 

Kapcsolódó oldalak

Hírek:


Ptk Info

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ön biztosítási szerződését a következő évfordulótól – Önnel egyetértésben - módosítani kívánjuk, mivel a 2014. március 15-ét követően okozott károk tekintetében a törvény a nem vagyoni kár megtérítését hatályon kívül helyezte. Társaságunk - ennek megfelelően - vállalja, hogy  az Önnel szemben felelősségbiztosítása alapján annak korábbi feltételei szerint érvényesített személysérüléses károk esetén az új törvény szerinti sérelemdíj térítését.  Önnek módja van javaslatunk elutasítására levelünk kézhezvételétől számított 30 napon belül.

A Felelősségbiztosítás eddigi szabályai szerint a biztosítótól a biztosított  követelhette, hogy a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős. A korábbi kártérítési szabályok értelmében a biztosító a károkozó helyett az általa okozott vagyoni és nem vagyoni kárt térítette meg.

Az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény; továbbiakban Ptk) bevezette a személyiségi jogok sérelme esetére a sérelemdíj intézményét egyidejűleg megszűnt a nem vagyoni károk megtérítésének kötelezettsége  és helyébe sérelemdíj lépett, amely azonban nem kártérítési tétel.  (Ptk 2:52. § [Sérelemdíj]  (1) Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért.)

Annak érdekében, hogy a biztosítottak a jövőben korábbi biztosítási szerződéseik alapján ne kerülhessenek hátrányos helyzetbe a velük szemben sérelem díjként érvényesített igények tekintetében – mivel azokat a biztosítási szerződések eddig nem teljesen azonos feltételekkel tartalmazták – törvény tette kötelezővé a szerződések közös megegyezéssel történő módosításának a felajánlását. Ennek a kötelező felajánlásnak eleget kívánunk tenni az alábbi – indexáló levélben elhelyezett – értesítéssel is. Teendő az ügyben csak akkor van, ha nem kívánják a szerződés javaslat szerinti módosítását.

Fontos tudni, hogy a levélben jelzett szerződésmódosítási javaslat elfogadása tehát nem kötelező, de tudomásulvétel esetén az ott jelzett módosításon túl a jelenleg érvényes biztosítás sem feltételeiben, sem az indexlevélben közölt egyéb adatokon túl semmiben sem változik, így az továbbra is a korábbi szabályok szerint nyújt fedezetet a biztosítási eseményekre.

 

Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz szabályzat változás

Tájékoztatjuk Lakás és Szabadidő Plusz lakásbiztosítási szerződéssel rendelkező ügyfeleinket, hogy a Vagyonbiztosítás különös feltételeinek VI.1.3. pontjában megfogalmazott villámcsapás biztosítási esemény meghatározását a 2013. február 1 után bekövetkező káreseményekre vonatkozóan, ügyfeleink számára kedvezően az alábbiakra cseréljük:

"Megtéríti a biztosító a biztosított vagyontárgyakba közvetlenül becsapódó villám romboló és gyújtó hatására bekövetkező károkat. A biztosító megtéríti a villámcsapás indukciós hatása által az elektromos berendezésekben, felszerelésekben okozott károkat is, ha a villám becsapódási helye a biztosított vagyontárgy 1000 méteres körzetében volt."

A változás a 2013. február 1. előtt kötött szerződésekre is érvényes.


Ossza meg az ismerőseivel!

Email küldése
X