Biztos jövő ajándék Apple iPhone SE okostelefonnal

„Biztos jövő ajándék Apple iPhone SE okostelefonnal” ajándék akció és nyereményjáték szabályzata

 

A sorsolás időpontja: 2018.04.05., 11 óra
A nyertes: Bebesiné Kutasi Marianna, 8796
A nyertesnek szívből gratulálunk!

Jelen szabályzat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. hivatalos weboldalain (www.aegon.hu, www.tanacsado.aegon.hu) meghirdetett „Biztos jövő ajándék Apple iPhone SE okostelefonnal” elnevezésű ajándék akcióra és az ezzel összefüggő nyereményjátékra vonatkozó külön-külön feltételeket foglalja össze.

Felhívjuk figyelmét, hogy a garantált ajándék akció (4.) és a nyereménysorsoláson való részvétel (6.) feltételei eltérnek egymástól.

1. A garantált ajándék akció és nyereményjáték Szervezője és az Adatkezelő

Az ajándék akció és játék szervezője az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 10389395-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-0401365, NAIH adatkezelési azonosítóink: 55534/2012 – 55547/2012; 55837/2012-55847/2012) továbbiakban Szervező, Adatkezelő. Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatáról a társaság honlapján www.aegon.hu érhető el további információ.

2. A garantált ajándék akció és nyereményjáték célja

A Szervező célja, hogy mind az ajándék akcióban, mind pedig a nyereményjátékban önkéntesen résztvevő személyek adataiból a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel (Grt.) összhangban üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állítson össze.

Az akcióban és a játékban való részvétel során a Szervező a fent meghatározott céllal a Résztvevő önkéntesen megadott személyes adatait, elérhetőségeit kívánja felhasználni és kezelni.

Tájékoztatjuk Önt, hogy jelen szabályzat elfogadásával az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve azok kezelését megtilthatja. A Szervező esetleges adatkezeléssel összefüggő hibája esetén Ön a panaszával Szervezőhöz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.

3. A garantált ajándék akció és a nyereményjáték időtartama

Az ajándék akció és a nyereményjáték 2018. február 20-tól 2018. április 4-ig, azonos ideig tart. Felhívjuk figyelmét, hogy a garantált ajándék akcióban részt vevő személyek egyaránt részt vehetnek a nyereményjátékban.

4. A garantált ajándék akció részvételi feltételei

Az ajándék akcióban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos, Résztvevő), és 2018. február 20. és 2018. április 4-e között Aegon Jövőtervező Életbiztosítást köt online a www.aegondirekt.hu vagy www.aegon.hu oldalon *, melynek:

– díja eléri vagy meghaladja a havi 20.000 Ft-os (éves állománydíj 240.000,-Ft összeghatárt,
ÉS

– tartalmaz kiegészítő biztosításokat minimum 4500 Ft/hó összértékben,
ÉS

– minimum 15 éves tartamra szól.

A garantált ajándék megszerzésének TOVÁBBI feltétele, hogy:

– amennyiben a biztosítás éves állománydíja nem éri el a 420.000 Ft-os összeghatárt, úgy a szerződő a biztosítás ELSŐ ÉVES DÍJÁT, tehát annak teljes összegét legkésőbb 2018. JÚNIUS 4-ig kell, hogy rendezze a Biztosító felé, valamint a szerződés a kockázatviselés kezdetét követő 31. napon élő és díjjal rendezett kell, hogy legyen.
VAGY

– amennyiben az éves állománydíj eléri vagy meghaladja a 420.000 Ft-ot, úgy a szerződő a biztosítás ELSŐ FÉLÉVES DÍJÁT, tehát a biztosítás éves állománydíjának a FELÉT legkésőbb 2018. JÚNIUS 4-ig kell, hogy rendezze a Biztosító felé, valamint a szerződés a kockázatviselés kezdetét követő 31. napon élő és díjjal rendezett kell, hogy legyen.
VAGY

– amennyiben az éves állománydíj eléri vagy meghaladja a 600.000 Ft-ot, úgy a szerződő a biztosítás ELSŐ NEGYEDÉVES DÍJÁT, tehát a biztosítás éves állománydíjának a NEGYEDÉT legkésőbb 2018. JÚNIUS 4-ig kell, hogy rendezze a Biztosító felé, valamint a szerződés a kockázatviselés kezdetét követő 31. napon élő és díjjal rendezett kell, hogy legyen.

Az akció feltételeinek maradéktalanul eleget tevő személyek egy ajándék Apple iPhone SE 32 GB okostelefont kapnak az érvényesen létrejött életbiztosításuk után.

* Az akcióban részt vesznek azon szerződők is, akik új Aegon Jövőtervező életbiztosítási szerződést kötnek tanácsadó segítségével, és a kötési szándékukat az aegondirekt.hu vagy aegon.hu oldalon történő kalkulációval vagy igényfelmérő kitöltésével jelezték. Például online nem köthető 21.666 Ft feletti havidíjú szerződések esetén indokolt tanácsadóval történő személyes találkozás, de előfordulhatnak további olyan ügyféligények, melyek személyes tanácsadást igényelnek pl. egyedi kiegészítő biztosítások kiválasztása, eltérő szerződő és biztosított stb.

5. A garantált ajándék akció keretében adott ajándékok

A 4. pontban foglalt feltételeknek teljességgel megfelelő résztvevőknek a Szervező egy Apple iPhone SE 32 GB okostelefont ad ajándékba, mely az alábbi paraméterekkel rendelkezik:

– Processzor sebesség: 1,84 GHz Dual-Core
– Kamera: 12 megapixeles
– Operációs rendszer: iOS 10
– Memória: 2 GB RAM, 32 GB ROM
– Szín: ezüst

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az esetleges beszerzési nehézségek esetén paramétereiben hasonló, akár más márkájú okostelefont (Kamera: 12 megapixeles, Memória: 2 GB RAM, 32 GB ROM) esetleg az ajándék értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson a garantált ajándékra jogosultak számára.

Az ajándékként adott készülékek hivatalos magyarországi garanciával rendelkeznek, mely a készülékek felhasználó általi aktiválástól számított 1 évig érvényes. Az esetleges minőségi problémák esetén bármely magyarországi hivatalos Apple szervizet felkereshet, a Szervezőt e tekintetben nem terheli felelősség.

Az ajándékot a Szervező az életbiztosítás szerződéskötési folyamatában megadott levelezési címre a Trans-o-Flex Kft. közreműködésével juttatja el.

Felhívjuk figyelmét, hogy a garantált ajándék feltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítva várhatóan 30-45 napon belül fog megtörténni az ajándékok kiszállítása.

Az ajándék készpénzre nem átváltható. A felhasználó által esetlegesen rosszul megadott szállítási adatok miatt felmerülő szállítási problémákért a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező minden tőle telhetőt elkövet, hogy a jogosultak hozzájussanak ajándékukhoz. Az esetleges termékhibákért, a termék helytelen használatából fakadó esetleges egészségügyi problémákért a Szervezőt felelősség nem terheli.

6. A sorsolásos nyereményjáték részvételi feltételei

A nyereményjátékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos, Résztvevő), és 2018. február 20. és 2018. április 4-e között a
www.aegon.hu/eletbiztositas/befektetesek/aegon-jovotervezo-eletbiztositas-akcio-2018.html

weboldalon keresztül Aegon Jövőtervező életbiztosításra vonatkozó kalkulációt indít, melyhez:

– maradéktalanul kitölti az oldalon található űrlapunkat;
ÉS

– elfogadja, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. az űrlapon megadott adatai felhasználásával részére elektronikus (telefonhívás, sms, e-mail) úton reklámcélú üzeneteket küldjön, hívásokat indítson mindaddig, amíg a hozzájárulását vissza nem vonja;
ÉS

– bejelöli, hogy részt kíván venni a nyereményjáték sorsolásán, elfogadja a nyereményjáték szabályzatát és ezzel vállalja, hogy nyertesként történő kisorsolása esetén adatait (név, irányítószám, településnév) a Szervező közzétegye a https://www.aegon.hu/nyertesek weboldalon.

Tájékoztatjuk, hogy a Szervező a jogosulatlan felhasználásból, illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. A Szervezőt továbbá nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció esetén.

7. A sorsolásos nyereményjáték nyereménye

A Szervező a nyereményjátékban részt vevők között fődíjként egy Apple iPad Air 2 táblagépet sorsol ki, mely az alábbi paraméterekkel rendelkezik:
– Processzor sebesség: 1,5 GHz
– Kamera: 8 megapixeles – Operációs rendszer: iOS 10
– Memória: 2 GB RAM, 16 GB ROM

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az esetleges beszerzési nehézségek esetén paramétereiben hasonló, akár más márkájú táblagépet (Kamera: 8 megapixeles, Memória: 2 GB RAM, 16 GB ROM) esetleg a fődíj értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson a nyertes számára.

Az ajándékként kisorsolt nyeremény hivatalos magyarországi garanciával rendelkezik, mely a készülék felhasználó általi aktiválástól számított 1 évig érvényes. Az esetleges minőségi problémák esetén bármely magyarországi hivatalos Apple szervizt felkereshet, a Szervezőt e tekintetben nem terheli felelősség.

A nyereményt a Szervező a sorsolást követően a nyertes beazonosítása és a jelen szabályzatban foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén, 5 munkanapon belül juttatja el a nyertesnek. A nyereményt a Trans-O-Flex futárszolgálat segítségével ingyenesen szállítjuk házhoz.

A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

8. A nyertesek és pótnyertesek kiválasztása

A nyereményjáték nyereménye 2018. április 5-én, 11 órakor az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Online Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Igazgatóság felügyeletével kerül kisorsolásra. A nyeremény sorsolásának helyszíne: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

A sorsolás olyan számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a nyertes kisorsolásának a véletlenszerűségét.

A nyereményjáték nyertesét a Szervező a nyertes azonosítása és hozzájárulása után teszi közzé a https://www.aegon.hu/nyertesek weboldalon.

A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a játékos e-mail címén és telefonszámán kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail hozzáférés illetve telefonhasználat miatt.

Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (3 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándékra való jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. A Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 3 munkanapot vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel sem telefonon, sem e-mailen, a nyertes jogosultsága elvész.

A sorsolások alkalmával, a nyertessel egy időben egy pótnyertes kisorsolására is sor kerül. Amennyiben a nyertes ajándékra való jogosultsága elvész a kisorsolt pótnyertes lép a helyére.

9. A nyereményjátékból kizártak köre

(a) Szervező és leányvállalatainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói;

(b) Szervező értékesítési partnerei, e cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói,

(c) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

10. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációnál megadott adatait (név, irányítószám, születési dátum, e-mail cím, telefonszám) az Adatkezelők a jelen szabályzatban 3. pontjában megjelölt célból visszavonásig kezeljék.

Adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);

1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálást követően Önnek bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.

Az alábbi elérhetőségeken, online vagy postai úton tudja hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

Aegon Magyarország Biztosító Zrt:

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.,

E-mail: online@aegon.hu,

Online leiratkozás: https://www.online.aegon.hu/edm_leiratkozas/index.html

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

11. Fogalmak:

Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1). bekezdés 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Üzletszerzési lista: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 2. §-ának 4. pontja szerint kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolatfelvételi lista: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 2. §-ának 9. pontja szerint kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.