Általános tájékoztató a pénzmosás elleni törvény rendelkezéseiről

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályok értelmében – 1994 óta – a Magyarországon tevékenykedő biztosítótársaságoknak azonosítaniuk kell ügyfeleiket.

Magánszemélyek esetében a nevet, az állampolgárságot, a születési helyet és időt, az anya nevét, a lakcímet és az azonosító okmány típusát és számát kell rögzíteni. Ezeket az adatokat a magánszemélyek esetében érvényes fényképes hatósági igazolvánnyal és lakcímkártyával kell igazolni.

Vállalkozásnál a cég nevét, székhelyét, főtevékenységét, a képviselő nevét és beosztását, cégjegyzékszámát és adószámát kell megállapítani. Ezen adatokat a cégbejegyzési végzéssel, valamint a tényleges tulajdonosok és a képviselőjük érvényes személyes okmányaival igazolhatják.

A 2017. évi LIII. számú, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló új törvény értelmében a biztosítónak, így a biztosítási szerződést értékesítő közvetítőnek az azonosításhoz szükséges személyes okmányokról és cégiratokról az azokon szereplő adatok rögzítésének céljából, a törvényi megfelelés miatt másolatot is kell készítenie!

Kérjük Önöket, hogy segítsék az azonosítási eljárást! Együttműködésüket, segítségüket nagyon köszönjük!

 

Budapest, 2017. július 15.

Tisztelettel: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Általános tájékoztató a pénzmosás elleni törvény rendelkezéseiről