Fontos közlemények

Hirdetmény – 2023. 06. 05.

2023. június 5.06:30

Hirdetmény – 2023. 06. 05.

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; cégjegyzékszám: 01-10-041365) (“Társaság”) egyedüli részvényese – a VIG Magyarország Befektetési Zrt. – a 3/2023. (2023. május 23.) számú részvényesi határozatával döntött a Társaság által kibocsátott 637.416 db (hatszázharminchétezer-négyszáztizenhat darab) 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvény (ISIN […]

Hirdetmény – 2023. 03. 17.

2023. március 17.15:24

Hirdetmény – 2023. 03. 17.

Tájékoztatjuk az alábbiakban felsorolt biztosítási szerződéssel rendelkező ügyfeleinket – pontosítva a szerződésre irányadó jogszabályokra vonatkozó szerződési feltételt -, hogy szerződésükre a magyar jog és az Európai Unió tagországai által kötelezően és közvetlenül alkalmazandó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A biztosítási feltételekben nem rendezett kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről […]

Tájékoztatás karbantartásról

2023. február 9.09:57

Tájékoztatás karbantartásról

Kedves Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy az alábbi időpontokban a Biztosító egyes szolgáltatásaiban – az informatikai rendszereket érintő tervezett karbantartás miatt – előfordulhatnak átmeneti kiesések, melyek során a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek az alábbi időszakokban: aegon.hu, online ügyfélszolgálat, Írjon nekünk, online kárbejelentő, online szerződéskötés, chat: 2023. február 17. (péntek) 14:00 órától február 18. […]

Hirdetmény – 2023. 01. 06.

2023. január 6.09:16

Hirdetmény – 2023. 01. 06.

Hirdetmény az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) által nyújtható, és a Biztosító ügyfelei által igényelhető, Előrehozott megtakarítási díjrész szüneteltetés lehetőségéről

Hirdetmény – 2022. 12. 06.

2022. december 6.09:18

Hirdetmény – 2022. 12. 06.

Hirdetmény – Átmeneti díjfizetés szüneteltetés és biztosítási összeg csökkentés lehetőségének kiterjesztése a 2020. április 22-e és a 2022. december 6-a között megkötött Aegon Vitál Max szerződésekre

Hirdetmény

2022. január 1.10:42

Hirdetmény

Tájékoztatjuk CSOB-I, LSZB és LSZB+ lakásbiztosítási szerződéssel rendelkező Ügyfeleinket, hogy a lakásbiztosítása mellé kötött Kiterjesztett garancia szolgáltatást 2022. január 1-től már nem kiszervezett tevékenység keretében nyújtjuk.

Hirdetmény

2021. november 5.07:57

Hirdetmény

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi, 2021. október 1-jét megelőzően létrejött biztosításokra vonatkozóan ingyenes, közlekedési baleseti halálra kiterjedő kiegészítő biztosítási fedezetet kínálunk fel a (fő)biztosított személy részére.

Közlemény

2021. április 1.00:52

Közlemény

A biztosítási szerződésére vonatkozó szabályok pontosítása céljából a biztosítási feltételek néhány pontjában – 2021. április 1-jei hatállyal – változásokat alkalmaztunk a törvényi előírásoknak való teljes körű megfelelés érdekében.

Közlemény (TR-03R)

2021. április 1.00:51

Közlemény (TR-03R)

A biztosítási szerződésére vonatkozó szabályok pontosítása céljából a biztosítási feltételek néhány pontjában – 2021. április 1-jei hatállyal – változásokat alkalmaztunk a törvényi előírásoknak való teljes körű megfelelés érdekében.

Közlemény (TR-17, TR-27)

2021. április 1.00:50

Közlemény (TR-17, TR-27)

A biztosítási szerződésére vonatkozó szabályok pontosítása céljából a biztosítási feltételek néhány pontjában – 2021. április 1-jei hatállyal – változásokat alkalmaztunk a törvényi előírásoknak való teljes körű megfelelés érdekében.