Eszközalap

JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2021. április 1-től

Az eszközalap kizárólag a JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: USA részvények. Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja, hogy USA-beli vállalatokkal szembeni kitettségen keresztül hosszútávon tőkenövekedést biztosítson e vállalatok értékpapírjaiba történő közvetlen befektetések, valamint származékos ezközök igénybevétele révén.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

 

A JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund befektetési politikája:

A befektetés fő kitettsége: legalább 67%-os bruttó kitettség közvetlenül vagy származékos eszközök igénybevételével az USA-ban székhellyel rendelkező, vagy gazdasági tevékenységük meghatározó részét ott kifejtő vállalatok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaival szemben. A részalap rendszerint nettó eszközeinek körülbelül 130%-a erejéig hosszú pozíciókat, 30%-a erejéig pedig (származékos eszközök igénybevételével) rövid pozíciókat tart fenn, azonban a piaci körülmények függvényében eltérhet e célértékektől. A befektetés egyéb kitettsége: kanadai vállalatok. Származékos ügyletek felhasználása: befektetési célok; hatékony portfóliókezelés; fedezeti ügyletek. Tőkeáttétel várható szintje származékos eszközökből: 60%, csak tájékoztató jelleggel. A tőkeáttétel időről időre jelentősen meghaladhatja ezt a szintet. Az alap bázisdevizája: USD. Eszközdenomináció devizái: jellemzően USD.

Az alap referenciaindexe az S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax).

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

 

Érvényes: 2021. április 1-től

Jelen tájékoztató közzétételnek időpontjában nem áll rendelkezésre információ.