Eszközalapokkal kapcsolatos közzétételek

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy a BNP Paribas Funds Euro Money Market befektetési alap esetében a forgalmazás az alábbi napokon szünetel:

2023. június 23. (péntek)

2023. augusztus 15. (kedd)

A fenti időszakban a Biztosító a következő eszközalap esetében értékelési szünnapot tart:

 • BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR)

2023. 05. 30.


Eszközalapok kínálatának módosításáról szóló közzététel

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy a Biztosító a következők szerint módosítja a dollárban jegyzett eszközalapjainak kínálatát.

A Multifund Dollár (MF-21R) befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termék kínálatából az Aberdeen Global World Equity Dollár Részvény Eszközalap (USD) 2023. augusztus 1. napján kivezetésre kerül.

Az eszközalap megszűntetésére azért kerül sor, mert az eszközalap mögöttes befektetési alapjának befektetési politikájában jelentős változás állt be, amely a befektetési alap kockázati szintjének növekedésével jár.

A megszűnő eszközalapba az érintett befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termék kapcsán 2023. június 10. napját követően nem fogadunk be rendszeres, rendkívüli, vagy eseti díjbefizetést, továbbá ebbe az eszközalapba nem lehet befektetési egység átcsoportosítást végrehajtani.

Az eszközalap kivezetésekor a Biztosító az eszközalapban lévő befektetéseket költségmentesen csoportosítja át az érintett befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termék eszközalap kínálatában szereplő legkisebb kockázatú eszközalapba (Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD)).

Ha Ön befektetését a fent megjelölt cél eszközalaptól eltérő eszközalapba szeretné átcsoportosítani, akkor azt a szerződési feltételek alapján költségmentesen az Online Ügyfélszolgálaton keresztül (www.ugyfelszolgalat.aegon.hu) teheti meg. Emellett a 2023. június 10. és 2023. augusztus 20. közötti időszakban az egyéb módon kezdeményezett, a megszűnő eszközalapot érintő átcsoportosítások is költségmentesek.

Az eszközalap kivezetésével kapcsolatos eljárásokról, teendőkről, határidőkről, illetve a felsorolt befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termék módosított eszközalap-kínálatáról haladéktalanul levélben értesítjük érintett ügyfeleinket.

(2023. május 26.)


Eszközalapok adatainak módosulása

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy 2023. június 1. napi hatállyal a Biztosító a következők szerint, a mögöttes befektetési alapoknál bekövetkezett változásokhoz igazodva, módosítja az alábbi eszközalapok befektetési politikáit.

A módosításban a következő eszközalapok érintettek:

 • Orosz Részvény Eszközalap (HUF)
 • Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF)
 • Aegon Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF)

A felsorolt eszközalapok esetén megváltozik a mögöttes befektetési alap neve, az alapvető befektetési célja, a kockázati besorolása, az ajánlott tartási ideje és a befektetési politikája.

A felsorolt módosítások nem változtatják meg az érintett eszközalapokra jellemző kockázatokat.

Emellett az Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF) neve VIG Russia Részvény Eszközalap (HUF)-ra módosul. Az Aegon Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF) neve VIG Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF)-ra módosul.

Az átdolgozott eszközalapok befektetési politikája a Biztosító honlapján, az alábbi menüpont alatt érhető el 2023. június 1-től, termékenkénti bontásban:
https://www.aegon.hu/eletbiztositas/befektetesek/befektetesi-politikak.html

Az eszközalapokban történt módosításokkal kapcsolatos eljárásokról, teendőkről, határidőkről, haladéktalanul, levélben értesítjük érintett ügyfeleinket.

(2023. május 25.)


Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. neve 2023. május 15. napjától VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.-re módosult.

További részletekért az Alapkezelő honlapján (www.vigam.hu) tud tájékozódni.

(2023. május 16.)


Felfüggesztett eszközalapok kezelése

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy a Biztosító a következők szerint kezeli a felfüggesztett eszközalapjait.

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a felfüggesztés alatt álló eszközalapok mögöttes befektetési alapjának (Aegon Russia Részvény Befektetési Alap, továbbiakban: Alap) különböző sorozatait 2023. március 24. napján szétválasztotta likvid és illikvid részekké. A szétválasztás azért ezen a napon történt, mert lejárt az alapkezelő részére a törvény által biztosított maximum 1 éves befektetési alap felfüggesztési időtartam. A szétválasztás napján érvényes értékelés alapján a befektetők számláján található befektetési jegyek mellé azonos mennyiségű illikvid befektetési jegyeket írtak jóvá. Az illikvid eszközök új, illikvid befektetési alap sorozatokba kerültek, melyek továbbra sem jegyezhetők és nem válthatók vissza. Az eredeti befektetési jegyek likviddé, visszaválthatóvá váltak.

A két sorozatban történő elkülönítésre okot adó körülmények megszűnését követően az elkülönítés részleges vagy teljes megszüntetéséről az Alapkezelő dönt, amelynek során az illikvid befektetési jegyeket az Alap likvid befektetési jegyeire cseréli, a befektetési jegyek aktuális árfolyamainak megfelelő átváltási arány szerint.

A Biztosító mögöttes befektetési alap különböző sorozatainak szétválasztását követően a likviddé vált részeket visszaváltja és a felfüggesztett eszközalapban befektetési egységekkel rendelkező ügyfelek számára elérhetővé teszi az ügyfelek szerződésén elérhető, legkisebb kockázattal rendelkező eszközalapban (utód eszközalapok). A Biztosító emellett a felfüggesztett eszközalapban befektetési egységekkel rendelkező, de a felfüggesztés időpontja (2022. február 24.) óta megszűnt szerződéssel rendelkező ügyfeleivel is elszámol.

A Biztosító a likvid részek visszaváltásának végrehajtását követően 2023. április 27-én az élő biztosítási szerződéssel rendelkező ügyfelek számára a hatályos szerződési feltételekben leírtak szerint a visszaváltott likvid részekből pénzpiaci típusú eszközalapban vásárol befektetési egységeket. A már megszűnt szerződéssel rendelkező ügyfelek számára a Biztosító a visszaváltott likvid részek értékét 2023. március 27-i árfolyamon kifizeti.

Felfüggesztett eszközalapok:

 • Orosz Részvény Eszközalap (HUF)
 • Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF)
 • Aegon Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF)

A likviddé vált részek esetén az utód eszközalapok:

 • Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF)
 • VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF)
 • VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)

A likviddé vált részek visszaváltásától függetlenül a felfüggesztett eszközalapok státusza nem változik meg a Biztosítónál, továbbra is felfüggesztett státuszban maradnak. A felfüggesztett eszközalapokból történő átirányítást a Biztosító továbbra is fenntartja. A különböző ügyfélrendelkezések (átváltás, rendszeres pénzkivonás, rész-visszavásárlás, átcsoportosítás) továbbra sem teljesíthetők ezeknél az eszközalapoknál. Lejárat és teljes visszavásárlás esetén: ugyanúgy, ahogy a felfüggesztés kezdete óta, a felfüggesztett eszközalap nélküli rész aktuális értékét fizeti ki a Biztosító. Bármely okú halál biztosítási esemény esetén 30 millió Ft-ig fizethető ki a szolgáltatás, a felfüggesztés előtti utolsó ismert (2022.02.24-i) árfolyam alkalmazásával.

A Biztosító a felfüggesztett eszközalapokkal kapcsolatban továbbra is folyamatos tájékoztatást nyújt weboldalán: https://www.aegon.hu/eletbiztositas/befektetesek-tajekoztatasok-archivum.html

(2023. április 25.)


Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bankkal folytatott egyeztetések alapján 2023. március 27. napján az alábbiakról tájékoztatta a Tisztelt Befektetőket:

„Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap (továbbiakban Alap) befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-20/2022. számú, 2022. március 24-én kelt határozata értelmében, felfüggesztésre került az orosz-ukrán geopolitikai és az ebből fakadó tőkepiaci helyzet miatt. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv) 116. § (1)) alapján a felfüggesztés legfeljebb egy évig, azaz 2023. március 25. napjáig terjedhet. Az Alapkezelő az Alap illikviddé vált eszközeit elkülöníti (amennyiben a fenti körülmények még akkor is fennállnak), és a likvid sorozatok forgalmazása újraindul. A szétválasztás 2023. március 24-én történt meg, így az Alap A, I, P és PI sorozatai 2023. március 27-ével forgalomképessé váltak.

A Kbftv. 128. § alapján: „ha a befektetési alap eszközeinek 5%-át meghaladó része illikviddé vált, a befektetési alapkezelő a befektetők közötti egyenlő elbánás elvének biztosítása és a folyamatos forgalmazás fenntartása érdekében dönthet az illikviddé vált eszközöknek a befektetési alap portfólióján, illetve az azokat megtestesítő befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül történő elkülönítéséről”.

Ennek értelmében az illikviddé vált eszközök új illikvid sorozatokban kerültek elkülönítésre, melyek továbbra sem jegyezhetők és nem válthatók vissza (AIL, IIL, PIL és PIIL). Ezzel szemben az Alap „A”, „I”, „P” és „PI” sorozatainak forgalmazása elindult.

Az elkülönítés menete: Az Alapkezelő a szétválasztás napján (2023. március 24.) érvényes értékelés alapján a befektető számláján található befektetési jegyek (A, I, P vagy PI) mellé azonos mennyiségű illikvid befektetési jegyeket (AIL, IIL, PIL vagy PIIL) ír jóvá. Ezt követően az eredeti befektetési jegyek (A, I, P és PI) likviddé, visszaválthatóvá váltak. Az elkülönítésre okot adó körülmények megszűnését követően az elkülönítés részben vagy egészben történő megszüntetéséről az Alapkezelő dönt, amelynek során az „IL” sorozatjelű befektetési jegyeket az Alap likvid befektetési jegyeire cseréli, a befektetési jegyek aktuális árfolyamainak megfelelő átváltási aránya szerint.

Közzététel a honlapunkon is olvasható: Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az Aegon Russia Részvény Befektetési Alapról » AEGON | Befektetési Alapkezelő (aegonalapkezelo.hu)”

A Biztosító az érintett eszközalapok forgalmazásának felfüggesztését továbbra is fenntartja, a felfüggesztett eszközalapokkal kapcsolatban továbbra is az érintett élet- és nyugdíjbiztosítási szerződések vonatkozó feltételeiben foglaltak szerint jár el.

(2023. április 6.)


Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az eszközalapjai mögött álló befektetési alapok tervezett szünnapjai miatt a 2023-as évben az alábbi napokon várhatóan értékelési szünnapokat tart.

Aberdeen Global World Equity Részvény Eszközalap (USD)

Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF)

2023.04.07., 2023.04.10., 2023.05.01., 2023.05.09., 2023.05.18., 2023.05.29., 2023.06.23., 2023.08.15., 2023.11.01., 2023.12.25., 2023.12.26.
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD) 2023.04.07., 2023.05.29., 2023.06.19., 2023.07.04., 2023.09.04., 2023.10.09., 2023.11.23., 2023.11.23., 2023.12.22., 2023.12.25., 2023.12.29.
Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Részvény Eszközalap (USD) 2023.04.07., 2023.04.10., 2023.05.01., 2023.05.09., 2023.05.18., 2023.05.29., 2023.06.19., 2023.06.23., 2023.07.04., 2023.08.15., 2023.09.04., 2023.11.01., 2023.11.23., 2023.12.24., 2023.12.25., 2023.12.26.
Blackrock Global Allocation Vegyes Eszközalap (EUR)

Blackrock Global Allocation Vegyes Eszközalap (USD)

Blackrock US Dollar High Yield Bond Kötvény Eszközalap (USD)

BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)

2023.04.07., 2023.04.10., 2023.05.01., 2023.05.09., 2023.05.18., 2023.05.29., 2023.06.23., 2023.08.15., 2023.11.01., 2023.12.25., 2023.12.26.
BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) 2023.04.07., 2023.04.10., 2023.05.01., 2023.05.09.
Success Balanced Nemzetközi Vegyes Eszközalap (HUF) 2023.04.07., 2023.04.10., 2023.05.01., 2023.05.18., 2023.05.29., 2023.06.08., 2023.08.15., 2023.10.26., 2023.11.01., 2023.12.08., 2023.12.25., 2023.12.26.
JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF)

JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)

2023.04.07
Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Eszközalap (HUF)

Raiffeisen Kötvény Eszközalap (HUF)

Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Raiffeisen Részvény Eszközalap (HUF)

2023.04.07., 2023.04.10., 2023.05.01., 2023.05.18., 2023.05.29., 2023.06.08., 2023.08.15., 2023.10.26., 2023.11.01., 2023.12.08., 2023.12.25., 2023.12.26.
Schroder Asian Opportunities Részvény Eszközalap (EUR) 2023.04.05., 2023.04.07., 2023.04.10., 2023.05.01., 2023.06.22., 2023.10.02., 2023.10.23., 2023.12.25., 2023.12.26.
Schroder Euro Corporate Bond Kötvény Eszközalap (EUR) 2023.04.07., 2023.04.10., 2023.05.01., 2023.12.25., 2023.12.26.
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Eszközalap (EUR) 2023.04.07., 2023.04.10., 2023.05.29., 2023.06.19., 2023.07.04., 2023.09.04., 2023.11.23., 2023.12.25., 2023.12.26.
Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (EUR)

Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (USD)

2023.04.07., 2023.04.10., 2023.12.25., 2023.12.26.
Schroder US Small & Mid-Cap Részvény Eszközalap (USD)

Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF)

2023.04.07., 2023.04.10., 2023.05.29., 2023.06.19., 2023.07.04., 2023.09.04., 2023.11.23., 2023.12.25., 2023.12.26.
Templeton Asian Growth Részvény Eszközalap (EUR)

Templeton Asian Growth Részvény Eszközalap (USD)

Templeton Global Bond (Euro) Kötvény Eszközalap (EUR)

Templeton Global Bond Kötvény Eszközalap (USD)

Templeton Global Total Return Kötvény Eszközalap (EUR)

Templeton Global Total Return Kötvény Eszközalap (USD)

2023.04.07., 2023.05.29., 2023.12.25.

(2023. április 6.)


Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bankkal folytatott egyeztetések alapján 2023. március 10. napján az alábbiakról tájékoztatta Partnereit:

„Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap (továbbiakban Alap) befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-20/2022. számú, 2022. március 24- én kelt határozata értelmében, felfüggesztésre került az orosz-ukrán geopolitikai és az ebből fakadó tőkepiaci helyzet miatt. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv) 116. § (1)) alapján a felfüggesztés legfeljebb egy évig, azaz 2023. március 25. napjáig terjedhet. Az Alapkezelő az Alap illikviddé vált eszközeit elkülöníti (amennyiben a fenti körülmények még akkor is fennállnak), és a likvid sorozatok forgalmazása újraindul. A pontos dátumokkal kapcsolatban további tájékoztatást adunk.

A Kbftv. 128. § alapján: „ha a befektetési alap eszközeinek 5%-át meghaladó része illikviddé vált, a befektetési alapkezelő a befektetők közötti egyenlő elbánás elvének biztosítása és a folyamatos forgalmazás fenntartása érdekében dönthet az illikviddé vált eszközöknek a befektetési alap portfólióján, illetve az azokat megtestesítő befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül történő elkülönítéséről”.

Ennek értelmében az illikviddé vált eszközök új illikvid sorozatokban kerülnek elkülönítésre, melyek továbbra sem jegyezhetők és nem válthatók vissza (AIL, IIL, PIL és PIIL). Ezzel szemben az Alap „A”, „I”, „P” és „PI” sorozatainak forgalmazása elindul.

A csere menete: Az Alapkezelő a csere napján érvényes értékelés alapján a befektető számláján található befektetési jegyek egy részét (A, I, P vagy PI) az illikvid eszközök arányának megfelelő mértékben visszaváltja, és a visszaváltott befektetési jegyek helyett, velük azonos értékű illikvid befektetési jegyeket (AIL, IIL, PIL vagy PIIL) ír jóvá. Ezt követően az eredeti befektetési jegyek fennmaradó mennyisége (A, I, P és PI) likviddé, visszaválthatóvá válik. Az elkülönítésre okot adó körülmények megszűnését követően az elkülönítés részben vagy egészben történő megszüntetéséről az Alapkezelő dönt, amelynek során az „IL” sorozatjelű befektetési jegyeket az Alap likvid befektetési jegyeire cseréli, a befektetési jegyek aktuális árfolyamainak megfelelő átváltási aránya szerint. Az Alapkezelő a fentiekhez szükséges kezelési szabályzat módosítási eljárást megindította, a további lehetőségekről, információkról az engedélyező határozat birtokában tájékoztatja Partnereit.”

A Biztosító az érintett eszközalapok forgalmazásának felfüggesztését továbbra is fenntartja, a felfüggesztett eszközalapokkal kapcsolatban továbbra is az érintett élet- és nyugdíjbiztosítási szerződések vonatkozó feltételeiben foglaltak szerint jár el.

(2023. március 27.)


Eszközalapok adatainak módosulása

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy 2023. április 1-i dátummal a Biztosító a következők szerint, a mögöttes befektetési alapoknál bekövetkezett változásokhoz igazodva, módosítja az alábbi eszközalapok befektetési politikáit.

A módosításban a következő eszközalapok érintettek:

 • Aegon Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF)
 • Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)
 • Aegon Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)
 • Aegon Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)
 • Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)
 • Aegon Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)
 • Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)
 • Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)
 • Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)
 • Aegon Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)
 • Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)
 • Fidelity Asia Focus Részvény Eszközalap (USD)
 • Parvest Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR)
 • Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF)
 • VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF)
 • VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF)

A Fidelity Asia Focus Részvény Eszközalap (USD) és a Parvest Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) esetén változott a mögöttes befektetési alap neve.

A VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF) és a VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF) esetén változott a mögöttes befektetési alap neve és kockázati besorolása.

Az Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF), az Aegon Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF), az Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF), az Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF), az Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF), az Aegon Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF), az Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF), az Aegon Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF), az Aegon Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) és az Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) esetén változott a mögöttes befektetési alap neve, kockázati besorolása és befektetési politikája.

A Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) és az Aegon Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) esetén változott a mögöttes befektetési alap neve, alapvető befektetési célja, kockázati besorolása és befektetési politikája.

A felsorolt módosítások nem változtatták meg az érintett eszközalapokra jellemző kockázatokat. Az említett változások egyike sem változtatta meg az érintett eszközalapok kockázati szintjét.

Emellett az Aegon Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) neve VIG Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) neve VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) neve VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) neve VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) neve VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) neve VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) neve VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) neve VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) neve VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) neve VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) neve VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)-ra módosult. A VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF) neve VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF)-ra módosult. A VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF) neve VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF)-ra módosult. A Parvest Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) neve BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR)-ra módosult. A Fidelity Asia Focus Részvény Eszközalap (USD) neve Fidelity Sustainable Asia Részvény Eszközalap (USD)-ra módosult.

Az átdolgozott eszközalapok befektetési politikája a Biztosító honlapján, az alábbi menüpont alatt érhető el 2023. április 1-től, termékenkénti bontásban:
https://www.aegon.hu/eletbiztositas/befektetesek/befektetesi-politikak.html

Az eszközalapokban történt módosításokkal kapcsolatos eljárásokról, teendőkről, határidőkről, legkésőbb 10 munkanapon belül levélben értesítjük érintett ügyfeleinket.

(2023. március 24.)


Eszközalapok kínálatának módosításáról szóló közzététel

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy a Biztosító a következők szerint módosítja a forintban jegyzett eszközalapjainak kínálatát.

Az Aegon Exclusive Plusz Életbiztosítás (TR-08), az Aegon Exclusive Plusz Nyugdíjbiztosítás (NY-05), az Aegon Jövőkép Életbiztosítás (TR-10), az Aegon Multitrend Életbiztosítás (WS-01R), az Aegon Premium Selection Életbiztosítás (TR-09) és az Aegon Premium Selection Nyugdíjbiztosítás (NY-05) befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek kínálatába a VIG Ózon Éves Tőkevédett Pro Eszközalap (HUF) 2023. február 10. napján bevezetésre kerül.

(2023. február 9.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az alábbi eszközalapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztését 2023.02.24. napját követően az ügyfelei érdekeinek védelmében fenntartja.

A felfüggesztésben a következő eszközalapok érintettek:

 • Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF)
 • Aegon Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF)
 • Orosz Részvény Eszközalap (HUF)

Az eszközalapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási napról, haladéktalanul honlapunkon tájékoztatjuk ügyfeleinket.

Az eszközalapok felfüggesztése fenntartásának oka a mögöttes befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztése. Az érintett befektetési alap sorozatainak nettó eszközértéke továbbra sem állapítható meg, mivel az alap saját tőkéjének több mint 10%-ára vonatkozóan az adott eszközök forgalma felfüggesztésre került.

(2023. február 7.)


Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy 2023. február 10-i dátummal a Biztosító a következők szerint, a mögöttes befektetési alapoknál bekövetkezett változásokhoz igazodva, módosítja az alábbi eszközalapok befektetési politikáit.

A módosításban a következő eszközalapok érintettek:

 • Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)
 • Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (EUR)
 • Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF)
 • Aegon Nemzetközi Részvény Pro Eszközalap (HUF)
 • Külföldi Részvény Eszközalap (HUF)
 • Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF)
 • VIG Maraton Total Return Eszközalap (HUF)
 • VIG Maraton Total Return Pro Eszközalap (EUR)
 • VIG Maraton Total Return Pro Eszközalap (USD)

Az Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF), az Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (EUR), az Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF), az Aegon Nemzetközi Részvény Pro Eszközalap (HUF), a Külföldi Részvény Eszközalap (HUF) és a Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF) esetén változik a mögöttes befektetési alap neve.

A VIG Maraton Total Return Eszközalap (HUF), a VIG Maraton Total Return Pro Eszközalap (EUR) és a VIG Maraton Total Return Pro Eszközalap (USD) esetén változik a mögöttes befektetési alap neve, alapvető befektetési célja, kockázati besorolása és befektetési politikája.

A felsorolt módosítások nem változtatják meg az érintett eszközalapokra jellemző kockázatokat. Az említett változások egyike sem változtatja meg az érintett eszközalapok kockázati szintjét.

Emellett a Külföldi Részvény Eszközalap (HUF) neve Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF)-ra módosul. Az Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF) neve VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF)-ra módosul. Az Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (EUR) neve VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (EUR)-ra módosul. Az Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF) neve VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)-ra módosul. Az Aegon Nemzetközi Részvény Pro Eszközalap (HUF) neve VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)-ra módosul. A VIG Maraton Total Return Eszközalap (HUF) neve VIG Maraton ESG Multi Asset Eszközalap (HUF)-ra módosul. A VIG Maraton Total Return Pro Eszközalap (EUR) neve VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (EUR)-ra módosul. A VIG Maraton Total Return Pro Eszközalap (USD) neve VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (USD)-ra módosul.

Az átdolgozott eszközalapok befektetési politikája a Biztosító honlapján, az alábbi menüpont alatt érhető el 2023. február 10-től, termékenkénti bontásban:

https://www.aegon.hu/eletbiztositas/befektetesek/befektetesi_politikak.html

Az eszközalapokban történt módosításokkal kapcsolatos eljárásokról, teendőkről, határidőkről, legkésőbb 10 munkanapon belül levélben értesítjük érintett ügyfeleinket.

(2023. február 6.)


Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bankkal folytatott egyeztetések alapján 2022. december 28. napján az alábbiakról tájékoztatta Befektetőit:

„Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap (továbbiakban Alap) befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-20/2022. számú, 2022. március 24-én kelt határozata értelmében, felfüggesztésre került az orosz-ukrán geopolitikai és az ebből fakadó tőkepiaci helyzet miatt. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (továbbiakban: Kbftv. 116. § (1)) alapján a felfüggesztés legfeljebb egy évig, azaz 2023. március 25. napjáig terjedhet, így az Alapkezelő azt tervezi, hogy 2023. március 26-ával az Alap illikviddé vált eszközeit elkülöníti, amennyiben a fenti körülmények akkor is még fennállnak.
A Kbftv. 128. §alapján: „ha a befektetési alap eszközeinek 5%-át meghaladó része illikviddé vált, a befektetési alapkezelő a befektetők közötti egyenlő elbánás elvének biztosítása és a folyamatos forgalmazás fenntartása érdekében dönthet az illikviddé vált eszközöknek a befektetési alap portfólióján, illetve az azokat megtestesítő befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül történő elkülönítéséről”.
Ennek értelmében az illikviddé vált eszközök új illikvid sorozatokban kerülnek elkülönítésre, melyek továbbra sem válthatók vissza. Ezzel szemben az Alap „A”, „I”, „P” és „PI” sorozatai forgalomképessé válnak.
Az Alapkezelő a fentiekhez szükséges kezelési szabályzat módosítási eljáráshoz szükséges előkészületeket megkezdte, a további lehetőségekről, információkról az engedélyező határozat birtokában tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.”

A Biztosító a felfüggesztett eszközalapokkal kapcsolatban továbbra is az érintett élet- és nyugdíjbiztosítási szerződések vonatkozó feltételeiben foglaltak szerint jár el.

(2023. január 16.)


Eszközalapok adatainak módosulása

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az aktuális tőkepiaci helyzetről 2022. december 23. napján az alábbiak szerint tájékoztatta Befektetőit:

„Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) a fennálló háborús helyzet tőkepiaci hatásaival és az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap (Alap) forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatja az Ügyfeleket.

A 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított orosz invázió és az annak következtében bejelentett gazdasági szankciók mind rövid, mind pedig hosszú távon komoly hatással vannak a régiós részvény- és kötvénypiacokra. Az európai uniós szankciók számos orosz értékpapír kereskedelmét teljes mértékben megtiltották, ezzel egyidőben Oroszország tőkekorlátozásokat jelentett be. Előbbiek mellett az EU több más gazdasági jellegű szankciót is hozott, többek között a kőolaj és a finomított termékek exportjával, illetve több orosz bank elszigetelésével, Swift rendszerről való lekapcsolásával kapcsolatban. Oroszország is szankciókat fogadott el az EU-val szemben, amely értelmében – többek között – megtiltotta a stratégiai vállalkozásokban és részvénytársaságokban történő részesedésnek a megszerzését és eladását. Ennek fő oka, hogy a nyugati országok az orosz központi bank mintegy 300 milliárd dollárnyi vagyonát fagyasztották be, ami nagyjából megegyezik ezen országok befektetőinek orosz kitettségével. A fent részletezett szankciók és rendeletek jelenleg teljesen ellehetetlenítik az orosz piacra történő belépést és az ottani kereskedést.

Az Alapkezelő a piaci kereskedés ellehetetlenülését követően számos lépést tett, hogy fenntartsa az orosz eszközök jövőbeni hozzáférhetőségének lehetőségét. Mivel azonban az Alapkezelő az Európai Unióban bejegyzett vállalatként orosz részről „nem baráti, nem rezidens” befektetőnek minősül, az Alap tulajdonában lévő orosz eszközökhöz való hozzáférés továbbra sem lehetséges.

 

Az elmúlt hónapok főbb eseményei:

Az elmúlt időszakban két olyan elnöki rendelet is hatályba lépett Oroszországban, ami tovább rontja az orosz részvények kereskedhetőségének feltételeit. A „stratégiai” vállalatok kereskedési tilalma a nem baráti országok számára (jelenleg 73 vállalatot tartalmazó lista) 2022 év végiég állt volna fent az eredeti rendelet szerint. Ezt a határidőt sajnálatos módon 2023 év végig kitolták, ami azt jelenti, hogy a listán szereplő nagy orosz vállalatokkal való kereskedés a következő évben sem lesz lehetséges. A másik rendelet szerint nem baráti országok részvénytranzakciói csak egy kormányzati bizottság jóváhagyásával lehetséges. Bár a részletes szabályzás nem ismert, ez további korlátot jelent egy esetleges piacnyitás esetén.

Az Alapkezelő 2022 negyedik negyedévében befejezte az Alapban lévő letéti jegyek átkonvertálását helyi piacos részvénnyé, így az Alapban lévő GDR-ok aránya jelentősen csökkent. Az Alapkezelő minden lehetséges esetben végrehajtotta a konverziót a letétkezelőn keresztül, az átváltások után négy részvény maradt, ami nem az orosz helyi piacon van nyilvántartva: a Magnit, a Phosagro, az X5 és a Yandex. Ez utóbbi nem letéti jegy, hanem a Nasdaq tőzsdére bevezetett részvény.

Emellett az Alap letétkezelője megnyitotta az Alap számára az úgynevezett S-számlákat. Az orosz jegybank, a CBR az „S” számlák többféle típusát – értékpapír, pénz – vezette be és az általa előírt szabályok alapján az orosz Országos Elszámolási Értéktárban (NSD) orosz helyi alletétkezelőn vagy Euroclear-en és Clearstream-en keresztül a szankciót kivető országokban rezidens külföldi befektetők javára tartott értékpapírokból származó járandóságok nyilvántartása orosz alletétkezelők és az NSD által nyitott „S” típusú számlákon történik. Az „S” típusú pénzszámlán jóváírt összegek korlátozott rendeltetésűek, nem használhatók fel szabadon befektetésre, illetve nem repatriálhatók (konvertálhatók más devizára), azok csak az orosz állam által támasztott mindenkori feltételek mellett felhasználható feltételes követelések. Az Alap eszközei a külföldre bevezetett részvények, valamint a likvid, nem rubel eszközökön kívül az „S” számlákon vannak nyilvántartva.

Az elmúlt hónapban több orosz vállalat is fizetett osztalékot (Gazprom, Lukoil), melyek szintén a fent említett S-számlákra kerültek. Az ezen a számlákon nyilvántartott, rendben beérkező osztalékfizetések kedvező hírnek számítanak, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ezekhez az Alap továbbra sem fér hozzá, és a tőzsde hiányában rendelkezni sem tudunk felette.

Előbbiek alapján tehát még a piacnyitást követően sem lehetséges az eladás a nem baráti országok befektetőinek, ami további korlátot jelent az Alap számára.

Míg az orosz és az uniós szankciók egyaránt hatályban vannak, az Alap sorozatainak nettó eszközértéke nem állapítható meg. Az Alapkezelő orosz részvénypiacokhoz történő piaci hozzáférése továbbra sem biztosított, ezáltal befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása az Alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető.

Előbbiek alapján tehát sajnálatos módon továbbra sem állnak fenn az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén a folyamatos forgalmazás újra indításának feltételei. Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az Alap felfüggesztése nem eredményez semmilyen változást az Alapkezelő működésében és fizetőképességében.

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alappal kapcsolatos közleményeinket az alábbi linken érhetik el Ügyfeleink honlapunkon: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

Jelen hirdetményben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért, vagy pontatlanságaiért.

(2023. január 4.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az aktuális tőkepiaci helyzetről 2022. december 2. napján az alábbiak szerint tájékoztatta Befektetőit:

„A fennálló háborús helyzet tőkepiaci hatásaival és az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap (Alap) forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

A 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított orosz invázió és az annak következtében bejelentett nyugati gazdasági szankciók már rövidtávon is komoly hatással vannak a régiós részvény- és kötvénypiacokra. Az orosz bankok jelentős részének lekapcsolása a nemzetközi SWIFT-rendszerről, az orosz repülőgépek kitiltása az uniós tagállamok és egyéb államok légteréből, valamint egyes orosz állampolgárok vagyonának befagyasztása várhatóan súlyos károkat okoz a helyi gazdaságnak. A helyzet napról napra gyökeresen változhat, mely a megszokottnál lényegesen nagyobb volatilitást okozhat a globális részvény-, áru- és devizapiacokon. Az európai uniós szankciók sok orosz értékpapír kereskedelmét teljes mértékben megtiltották, egyúttal Oroszország az orosz értékpapírok vonatkozásában a külföldiek számára elidegenítési tilalmat vezetett be. Előbbiek mellett az EU több más gazdasági jellegű szankciót is hozott, például a kőolajfinomítással, légiközlekedéssel, űriparral, tengerhajózással kapcsolatban is. Megtiltotta a tengeren történő olajkereskedelmet és több orosz bankokat kapcsolt le a SWIFT-rendszerről. Időközben az EU újabb szankciókat is elfogadott, amelyekben további szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben. Oroszország is szankciókat fogadott el az EU-val szemben, amely értelmében – többek között –megtiltotta a stratégiai vállalkozásokban és részvénytársaságokban történő részesedésnek a megszerzését és eladását. Ezen szankciók jelenleg teljesen ellehetetlenítik az orosz piacra történő belépést és az ottani kereskedelmet.

Az Alapkezelő befejezte az Alapban lévő letéti jegyek átkonvertálását helyi piacos részvénnyé, így az Alapban lévő GDR-ok aránya jelentősen csökkent. Az Alapkezelő minden lehetséges esetben végrehajtotta a konverziót a letétkezelőn keresztül, az átváltások után 4 részvény maradt, ami nem az orosz helyi piacon van nyilvántartva: a Magnit, a Phosagro, az X5 és a Yandex. Ez utóbbi nem letéti jegy, hanem az Nasdaq tőzsdére bevezetett részvény.

Fontos fejlemény, hogy az Alap letétkezelője megnyitotta az Alap számára az S-számlákat.  Az orosz jegybank, a CBR az „S” számlák többféle típusát – értékpapír, pénz – vezette be és az általa előírt szabályok alapján az NSD-ben orosz helyi alletétkezelőn vagy Euroclear-en és Clearstream-en keresztül a szankciót kivető országokban rezidens külföldi befektetők javára tartott értékpapírokból származó járandóságok nyilvántartása orosz alletétkezelők és az NSD által nyitott „S” típusú számlákon történik. Az „S” típusú pénzszámlán jóváírt összegek korlátozott rendeltetésűek, nem használhatók fel szabadon befektetésre, illetve nem repatriálhatók (konvertálhatók más devizára), azok csak az orosz állam által támasztott mindenkori feltételek mellett felhasználható feltételes követelések. Az Alap eszközei a külföldre bevezetett részvények, valamint a likvid, nem rubel eszközökön kívül az „S” számlákon vannak nyilvántartva.

Az elmúlt hónapban több orosz vállalat is fizetett osztalékot (Gazprom, Lukoil), melyek szintén a fent említett S-számlákra kerültek. Az ezen a számlákon nyilvántartott, rendben beérkező osztalékfizetések kedvező hírnek számítanak, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ezekhez az Alap továbbra sem fér hozzá, és a tőzsde hiányában rendelkezni sem tudunk felette.

Fontos hír volt, hogy megnyílt az orosz tőzsde a „baráti” országok befektetői számára. Az első tapasztalatok alapján nem alakult ki a piacon jelentős eladói nyomás, sőt a forgalom sem változott számottevően.

A stratégiai vállalatok listája még jelenleg sem végleges. Az elnöki rendelet szerint ezen vállalatokba csak a „baráti” országok befektetői és a többségi tulajdonnal rendelkező külföldi vállalatok kereskedhetnek, a „nem baráti” országok befektetői – köztük a magyarországi befektetők – számára ez előre láthatólag mind idén, mind pedig a jövő évben meg lesz tiltva.

Előbbiek alapján tehát még a piacnyitást követően sem lehetséges az eladás a „nem baráti” országok befektetőinek, ami további korlátot jelent az Alap számára.

Az orosz és az uniós szankciók egyaránt továbbra is hatályban vannak, valamint az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap sorozatainak nettó eszközértéke sem állapítható meg. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) orosz részvénypiacokhoz történő piaci hozzáférése továbbra sem biztosított, ezáltal befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása az Alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető.

Előbbiek alapján tehát sajnálatos módon továbbra sem állnak fenn az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén a folyamatos forgalmazás újra indításának feltételei.

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alappal kapcsolatos közleményeinket az alábbi linken érhetik el Ügyfeleink honlapunkon: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap felfüggesztése nem eredményez semmilyen változást az Alapkezelő működésében és fizetőképességében.”

Jelen hirdetményben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért, vagy pontatlanságaiért.

(2022. december 5.)


Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy 2022. november 1-i dátummal a Biztosító a következők szerint, a mögöttes befektetési alapoknál bekövetkezett változásokhoz igazodva, módosítja az alábbi eszközalapok befektetési politikáit.

A módosításban a következő eszközalapok érintettek:

 • Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF)
 • Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF)
 • Aegon Maraton Total Return Eszközalap (HUF)
 • Aegon Nemzetközi Kötvény Eszközalap (HUF)
 • Aegon Nemzetközi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)
 • Aegon Pénzpiaci Eszközalap (HUF)
 • Aegon Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)
 • Külföldi Államkötvény Eszközalap (HUF)
 • Pénzpiaci Eszközalap (HUF)
 • VIG Panoráma Származtatott Pro Eszközalap (EUR)
 • VIG Panoráma Származtatott Pro Eszközalap (USD)

A Pénzpiaci Eszközalap (HUF), az Aegon Pénzpiaci Eszközalap (HUF), az Aegon Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) és az Aegon Maraton Total Return Eszközalap (HUF) esetén változott a mögöttes befektetési alap neve.

Az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF) és az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF) esetén változott a mögöttes befektetési alap neve és annak befektetési politikája.

A VIG Panoráma Származtatott Pro Eszközalap (USD) és a VIG Panoráma Származtatott Pro Eszközalap (EUR) esetén változott a mögöttes befektetési alap neve, annak befektetési politikája és befektetési célja.

A Külföldi Államkötvény Eszközalap (HUF), az Aegon Nemzetközi Kötvény Eszközalap (HUF) és az Aegon Nemzetközi Kötvény Pro Eszközalap (HUF) esetén változott a mögöttes befektetési alap neve és annak referenciaindexe.

A felsorolt módosítások nem változtatták meg az érintett eszközalapokra jellemző kockázatokat. Az említett változások egyike sem változtatta meg az érintett eszközalapok kockázati szintjét.

Emellett a Pénzpiaci Eszközalap (HUF) neve Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon Pénzpiaci Eszközalap (HUF) neve VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon Maraton Total Return Eszközalap (HUF) neve VIG Maraton Total Return Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) neve VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF) neve VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF) neve VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF)-ra módosult. A VIG Panoráma Származtatott Pro Eszközalap (EUR) neve VIG Panoráma Total Return Pro Eszközalap (EUR)-ra módosult. A VIG Panoráma Származtatott Pro Eszközalap (USD) neve VIG Panoráma Total Return Pro Eszközalap (USD)-ra módosult. A Külföldi Államkötvény Eszközalap (HUF) neve Fejlett Államkötvény Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon Nemzetközi Kötvény Eszközalap (HUF) neve VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF)-ra módosult. Az Aegon Nemzetközi Kötvény Pro Eszközalap (HUF) neve VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)-ra módosult.

Az átdolgozott eszközalapok befektetési politikája a Biztosító honlapján, az alábbi menüpont alatt érhető el 2022. november 2-től, termékenkénti bontásban: https://www.aegon.hu/eletbiztositas/befektetesek/befektetesi-politikak.html

Az eszközalapokban történt módosításokkal kapcsolatos eljárásokról, teendőkről, határidőkről, legkésőbb 10 munkanapon belül levélben értesítjük érintett ügyfeleinket.

(2022. október 25.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az aktuális tőkepiaci helyzetről 2022. október 21. napján az alábbiak szerint tájékoztatta Befektetőit:

„A fennálló háborús helyzet tőkepiaci hatásaival és az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

A 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított orosz invázió és az annak következtében bejelentett nyugati gazdasági szankciók már rövidtávon is komoly hatással vannak a régiós részvény- és kötvénypiacokra. Az orosz bankok jelentős részének lekapcsolása a nemzetközi SWIFT-rendszerről, az orosz repülőgépek kitiltása az uniós tagállamok és egyéb államok légteréből, valamint egyes orosz állampolgárok vagyonának befagyasztása várhatóan súlyos károkat okoz a helyi gazdaságnak. A helyzet napról napra gyökeresen változhat, mely a megszokottnál lényegesen nagyobb volatilitást okozhat a globális részvény-, áru- és devizapiacokon. Az európai uniós szankciók sok orosz értékpapír kereskedelmét teljes mértékben megtiltották, egyúttal Oroszország az orosz értékpapírok vonatkozásában a külföldiek számára elidegenítési tilalmat vezetett be. Előbbiek mellett az EU több más gazdasági jellegű szankciót is hozott, például a kőolajfinomítással, légiközlekedéssel, űriparral, tengerhajózással kapcsolatban is. Megtiltotta a tengeren történő olajkereskedelmet és több orosz bankokat kapcsolt le a SWIFT-rendszerről. Időközben az EU 8. szankciós csomagját is elfogadta, amelyben további szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben. Oroszország is szankciókat fogadott el az EU-val szemben, amely értelmében – többek között – 2022-ig megtiltotta a stratégiai vállalkozásokban és részvénytársaságokban történő részesedésnek a megszerzését és eladását. Ezen szankciók jelenleg teljesen ellehetetlenítik az orosz piacra történő belépést és az ottani kereskedelmet.

A külföldi piacokon kereskedett letéti jegyek (GDR/ADR) konverziója helyi piacos részvényekké tovább folytatódott. Jó hír, hogy az NSD (Moscow Exchange’s National Settlement Depo) kitolta az átváltások után fizetendő díjfizetési mentességet év végéig, így a konverziók határideje is kitolódott. Az Alapkezelő is folyattatta az Alapban lévő letéti jegyek átkonvertálását, így a Sberbank után, a Magnit, MTS és Phosagro esetén is megtörtént a helyi piacos papírokra való átalakítás. Az Alap befektetései között összesen 4 nem orosz piacon nyilvántartott részvény maradt: a Magnit, a Phosagro, az X5 és a Yandex. Ez utóbbi nem letéti jegy, hanem az Nasdaq tőzsdére bevezetett részvény.

Fontos fejlemény, hogy az Alap letétkezelője megnyitotta az Alap számára az S-számlákat.  Az orosz jegybank, a CBR az „S” számlák többféle típusát – értékpapír, pénz – vezette be és az általa előírt szabályok alapján az NSD-ben orosz helyi alletétkezelőn vagy Euroclear-en és Clearstream-en keresztül a szankciót kivető országokban rezidens külföldi befektetők javára tartott értékpapírokból származó járandóságok nyilvántartása orosz alletétkezelők és az NSD által nyitott „S” típusú számlákon történik. Az „S” típusú pénzszámlán jóváírt összegek korlátozott rendeltetésűek, nem használhatók fel szabadon befektetésre, illetve nem repatriálhatók (konvertálhatók más devizára), azok csak az orosz állam által támasztott mindenkori feltételek mellett felhasználható feltételes követelések. Az Alap eszközei a külföldre bevezetett részvények, valamint a likvid, nem rubel eszközökön kívül az „S” számlákon vannak nyilvántartva.

Az orosz és az uniós szankciók egyaránt továbbra is hatályban vannak, valamint az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap sorozatainak nettó eszközértéke sem állapítható meg. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) orosz részvénypiacokhoz történő piaci hozzáférése továbbra sem biztosított, ezáltal befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása az Alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető.

Előbbiek alapján tehát sajnálatos módon továbbra sem állnak fenn az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén a folyamatos forgalmazás újra indításának feltételei.

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alappal kapcsolatos közleményeinket az alábbi linken érhetik el Ügyfeleink honlapunkon: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap felfüggesztése nem eredményez semmilyen változást az Alapkezelő működésében és fizetőképességében.”

Jelen hirdetményben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért, vagy pontatlanságaiért.

(2022. október 24.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az aktuális tőkepiaci helyzetről 2022. október 6. napján az alábbiak szerint tájékoztatta Befektetőit:

„A fennálló háborús helyzet tőkepiaci hatásaival és az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

A 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított orosz invázió és az annak következtében bejelentett nyugati gazdasági szankciók már rövidtávon is komoly hatással vannak a régiós részvény- és kötvénypiacokra. Az orosz bankok jelentős részének lekapcsolása a nemzetközi SWIFT-rendszerről, az orosz repülőgépek kitiltása az uniós tagállamok és egyéb államok légteréből, valamint egyes orosz állampolgárok vagyonának befagyasztása várhatóan súlyos károkat okoz a helyi gazdaságnak. A helyzet napról napra gyökeresen változhat, mely a megszokottnál lényegesen nagyobb volatilitást okozhat a globális részvény-, áru- és devizapiacokon. Az európai uniós szankciók sok orosz értékpapír kereskedelmét teljes mértékben megtiltották, egyúttal Oroszország az orosz értékpapírok vonatkozásában a külföldiek számára elidegenítési tilalmat vezetett be. Előbbiek mellett az EU több más gazdasági jellegű szankciót is hozott, például a kőolajfinomítással, légiközlekedéssel, űriparral, tengerhajózással kapcsolatban is. Megtiltotta a tengeren történő olajkereskedelmet és több orosz bankokat kapcsolt le a SWIFT-rendszerről. Időközben az EU 8. szankciós csomagját is elfogadta, amelyben további szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben. Oroszország is szankciókat fogadott el az EU-val szemben, amely értelmében – többek között – 2022-ig megtiltotta a stratégiai vállalkozásokban és részvénytársaságokban történő részesedésnek a megszerzését és eladását. Ezen szankciók jelenleg teljesen ellehetetlenítik az orosz piacra történő belépést és az ottani kereskedelmet.

A külföldi piacokon kereskedett letéti jegyek (GDR/ADR) konverziója helyi piacos részvényekké tovább folytatódott. Jó hír, hogy az NSD (Moscow Exchange’s National Settlement Depo) kitolta az átváltások után fizetendő díjfizetési mentességet év végéig, így a konverziók határideje is kitolódott. Az Alapkezelő is folyattatta az Alapban lévő letéti jegyek átkonvertálását, így a Sberbank után, a Magnit, MTS és Phosagro esetén is megtörtént a helyi piacos papírokra való átalakítás. Az Alap befektetései között összesen 4 nem orosz piacon nyilvántartott részvény maradt: a Magnit, a Phosagro, az X5 és a Yandex. Ez utóbbi nem letéti jegy, hanem az Nasdaq tőzsdére bevezetett részvény.

Fontos esemény történt a piacnyitással kapcsolatban is. A baráti, nem rezidens befektetők számára a piac az előzetes indikációkkal összhangban szeptember 12-én megnyílt. Mint ahogy arról már korábban tájékoztatást nyújtottunk, az átkonvertált, illetve az orosz helyi piacos részvényekhez elméletileg majd a külföldi befektetők számára létrehozott piac megnyitása után lehet hozzáférni, amelyről a moszkvai tőzsde egy részletes prezentációt tett közzé. Ezen platformon kizárólag külföldi befektetők tudnak majd kereskedni, az eladásból származó pénzösszeg pedig egy úgynevezett „S-számlára” kerül. A jelenlegi tőkekorlátozás miatt arról továbbra sincs információ, hogy az ún. S-számláról való pénzkivonás lehetséges lesz-e a jövőben. Bár az első napok kereskedése pozitív képet mutatott, ez – a hozzáférés korlátozottsága miatt – semmilyen indikációval nem bír az orosz papírok piaci értékét illetően. Az elnöki rendelet szerint ezen papírokba csak a „baráti” országok befektetői és a többségi tulajdonnal rendelkező külföldi vállalatok kereskedhetnek, a „nem baráti” országok befektetői – köztük a magyarországi befektetők – számára előre láthatólag mind idén, mind pedig a jövő évben meg lesz tiltva. A Moszkvai Tőzsde (MOEX) nyilatkozata szerint a stratégiai vállalatok véglegesítése után megindulhat a kereskedés a „nem baráti” országok számára.
Az orosz és az uniós szankciók egyaránt továbbra is hatályban vannak, valamint az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap sorozatainak nettó eszközértéke sem állapítható meg. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) orosz részvénypiacokhoz történő piaci hozzáférése továbbra sem biztosított, ezáltal befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása az Alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető.

Előbbiek alapján tehát sajnálatos módon továbbra sem állnak fenn az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén a folyamatos forgalmazás újra indításának feltételei.

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alappal kapcsolatos közleményeinket az alábbi linken érhetik el Ügyfeleink honlapunkon: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap felfüggesztése nem eredményez semmilyen változást az Alapkezelő működésében és fizetőképességében.”

Jelen hirdetményben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért, vagy pontatlanságaiért.

(2022. október 13.)


Eszközalapok kínálatának módosításáról szóló közzététel

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy a Biztosító a következők szerint módosítja a forintban jegyzett eszközalapjainak kínálatát.

Az Aegon Mix, Matrix Future III., ECC Pension Plan (FTR-01), az Aegon Jövőszámla Extra (RA-04), a Platinum, Matrix Economic (RA-03), a Titanium, Matrix Future II. (RA-02), az Aegon Optimum Invest (FT-02R), az Aegon Életpálya Program (WR-01), a Bóbita, Staféta, Aegon Ösztöndíj Program (TX-01), az Invest Plusz, Aktív Invest (FT-01, FT-01R), az Erzsébet híd (WA-01), a Dinasztia, Egyensúly (EN-01, EN-01R), a Távlat, Vénusz, Gyógyforrás, Baba-Mama Program (TR-01, TR01R), a Benefit (WL-01, WL-01R), a Rezidencia II. (RA-02), az Aranyforint 2000 II. (FT-01, FT-01R), a Rezidencia Plusz (RA-01), az Aranyforint 2000 (AFT2000E), az Aranyfedezet 2000 (AFED/MMR, AFED2000), a Szemünk fénye 2000 (SZF2000), az Aranyforint 2000 (AFT2000R, AFT2000) és az Aranyfonal 2000 (AFO2000R, AFON2000) befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek kínálatából az IstanBull Részvény Eszközalap (HUF) 2022. november 10. napján kivezetésre kerül.

Az Aegon Exclusive Nyugdíjbiztosítás (NY-02), az Aegon Prémium Silver Nyugdíjbiztosítás (NY-03), az Aegon Prémium Gold Nyugdíjbiztosítás (NY-04), az Aegon Exclusive Életbiztosítás (TR-04), az Aegon Prémium Silver Életbiztosítás (TR-05), az Aegon Prémium Gold Életbiztosítás (TR-06), az Aegon Prémium Platinum Életbiztosítás (TR-07), az Aegon Prestige Nyugdíjprogram (NYIA-02), az Aegon Prémium Nyugdíjprogram (NYIA-01), az Aegon Prestige (WIA-02), az Aegon Premium (WIA-01), az Aegon Perfect, Everest (WAF-01), a Blife Életprogram (AF-03), az Aegon Start, Aegon Lakás Start (RUL-02), a MoneyMixx (AF-02), az Aegon Forte (AF-01), az Aegon Select, Matrix Value, Amsterdam Bridge (MF-02R) és az Aegon Prestige Invest (WIF-01R) befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek kínálatából az Aegon IstanBull Részvény Eszközalap (HUF) 2022. november 10. napján kivezetésre kerül.

Az Aegon Exclusive Plusz Életbiztosítás (TR-08), az Aegon Premium Selection Életbiztosítás (TR-09), az Aegon Exclusive Plusz Nyugdíjbiztosítás (NY-05) és az Aegon Premium Selection Nyugdíjbiztosítás (NY-06) befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek kínálatából az Aegon IstanBull Részvény Pro Eszközalap (HUF) 2022. november 10. napján kivezetésre kerül.

Az eszközalapok megszűntetésére azért kerül sor, mert az eszközalapok mögöttes befektetési alapja is megszűnik.

A megszűnő eszközalapokba az érintett befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek kapcsán 2022. november 2. napját követően nem fogadunk be rendszeres, rendkívüli, vagy eseti díjbefizetést, továbbá ezekbe az eszközalapokba nem lehet befektetési egység átcsoportosítást végrehajtani.

Az eszközalapok kivezetésekor a Biztosító az eszközalapokban lévő befektetéseket költségmentesen csoportosítja át az érintett befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek eszközalap kínálatában szereplő legkisebb kockázatú eszközalapba (terméktől függően: Pénzpiaci Eszközalap (HUF), Aegon Pénzpiaci Eszközalap (HUF), Aegon Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)).

Ha Ön befektetését a fent megjelölt cél eszközalaptól eltérő eszközalapba szeretné átcsoportosítani, akkor azt a szerződési feltételek alapján költségmentesen az Online Ügyfélszolgálaton keresztül (www.ugyfelszolgalat.aegon.hu) teheti meg. Emellett a 2022. október 15. és 2022. december 30. közötti időszakban az egyéb módon kezdeményezett, a megszűnő eszközalapot érintő átcsoportosítások is költségmentesek.

Az eszközalapok kivezetésével kapcsolatos eljárásokról, teendőkről, határidőkről, illetve a felsorolt befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek módosított eszközalap-kínálatáról legkésőbb 10 munkanapon belül levélben értesítjük érintett ügyfeleinket.

(2022. október 11.)


Eszközalapok kínálatának módosításáról szóló közzététel

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy 2022. október 17. dátummal a Biztosító a következők szerint módosítja az amerikai dollárban jegyzett eszközalapjainak kínálatát.

A Multifund Dollár (MF-21R) befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termék kínálatából az Amundi Pioneer US Bond Kötvény Eszközalap (USD) kivezetésre kerül.

A Biztosító a fenti eszközalapot az eszközalap mögöttes befektetési alapjának befektetési politikájának, valamint az alap hozam-kockázati mutatójának (kockázati besorolásának) változása okán vezeti ki. Az eszközalap mögött álló befektetési alap módosításait az eszközalapnak is követnie kellene, de a szükséges módosításokkal az eszközalap kockázati szintje megváltozna, ám a befektetési politika a Bit. 107.§ (3) alapján nem módosítható.

A megszűnő eszközalapba az érintett befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termék kapcsán 2022. október 7. napját követően nem fogadunk be rendszeres, rendkívüli, vagy eseti díjbefizetést, továbbá ebbe az eszközalapba nem lehet befektetési egység átcsoportosítást végrehajtani.

Az eszközalap kivezetésekor a Biztosító az eszközalapban lévő befektetéseket költségmentesen csoportosítja át az érintett befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termék eszközalap kínálatában elérhető, az általa legalacsonyabb kockázatúnak ítélt eszközalapba, amely az Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD).

Ha Ön befektetését a fent megjelölt cél eszközalapból, attól eltérő eszközalapba szeretné átcsoportosítani, azt költségmentesen kezdeményezheti.

Az eszközalap kivezetésével kapcsolatos eljárásokról, teendőkről, határidőkről, illetve a felsorolt befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termék módosított eszközalap-kínálatáról legkésőbb 10 munkanapon belül levélben értesítjük érintett ügyfeleinket.

(2022. szeptember 29.)


Eszközalapok adatainak módosulása

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy 2022. október 1-i dátummal a Biztosító a következők szerint, a mögöttes befektetési alapoknál bekövetkezett változásokhoz igazodva, módosítja az alábbi eszközalapok befektetési politikáit.

A módosításban a következő eszközalapok érintettek:

 • Aegon Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF)
 • Aegon Belföldi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)
 • Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)
 • Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)
 • Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF)
 • Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF)
 • Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF)
 • Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF)
 • Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (EUR)
 • Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)
 • Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (USD)
 • Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (EUR)
 • Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)
 • Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (USD)
 • HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF)
 • HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)
 • MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF)
 • MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF)
 • MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF)
 • MoneyMaxx Total Return Eszközalap (HUF)
 • VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (EUR)
 • VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (USD)
 • VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (EUR)
 • VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (USD)

A Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF), a Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (USD), a Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (EUR), a Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF), a Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF), a Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (USD), a Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (EUR), az Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF), az Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) és a MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) esetén változott a mögöttes befektetési alap neve és annak befektetési politikája.

Az Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF), az Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF), a MoneyMaxx Total Return Eszközalap (HUF), a Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF), az Aegon Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF) és az Aegon Belföldi Kötvény Pro Eszközalap (HUF) esetén változott a mögöttes befektetési alap neve.

A VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (EUR) és a VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (USD) esetében módosult a befektetési politika.

A HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) és a HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) esetén változott a kockázati besorolás

Az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) esetén változott az alapvető befektetési cél. Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) esetén változott az alapvető befektetési cél és a kockázati besorolás.

A felsorolt módosítások nem változtatták meg az érintett eszközalapokra jellemző kockázatokat. Az említett változások egyike sem változtatta meg az érintett eszközalapok kockázati szintjét.

Emellett a Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF) neve Magyar Kötvény Eszközalap (HUF)-ra módosult.

Az Aegon Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF) neve VIG Magyar Kötvény Eszközalap (HUF)-ra módosult.

Az Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) neve VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF)-ra módosult.

Az Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) neve VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF)-ra módosult.

A Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF) neve Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF)-ra módosult.

A Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (EUR) neve Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (EUR)-ra módosult.

A Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (EUR) neve Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (EUR)-ra módosult.

A VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (EUR) neve VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (EUR)-ra módosult.

Az Aegon Belföldi Kötvény Pro Eszközalap (HUF) neve VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF)-ra módosult.

Az Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) neve VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)-ra módosult.

Az Aegon MoneyMaxx Total Return Pro Eszközalap (HUF) neve VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF)-ra módosult.

A Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) neve Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)–ra módosult.

A Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF) neve Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)–ra módosult.

A Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (USD) neve Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (USD)–ra módosult.

A Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (USD) neve Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (USD)-ra módosult.

A VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (USD) neve VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (USD)-ra módosult.

Az átdolgozott eszközalapok befektetési politikája a Biztosító honlapján, az alábbi menüpont alatt érhető el 2022. október 3-tól, termékenkénti bontásban:
https://www.aegon.hu/eletbiztositas/befektetesek/befektetesi_politikak.html

Az eszközalapokban történt módosításokkal kapcsolatos eljárásokról, teendőkről, határidőkről, legkésőbb 10 munkanapon belül levélben értesítjük érintett ügyfeleinket.

(2022. szeptember 29.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy 2022. október 15-én (szombaton) általános értékelési szünnapot tart, a Biztosító összes eszközalapjára vonatkozóan. A szünnap oka, hogy a fenti napon az eszközalapok mögöttes befektetési alapjainak forgalmazása szünetel.

(2022. szeptember 28.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az aktuális tőkepiaci helyzetről 2022. szeptember 16. napján az alábbiak szerint tájékoztatta Befektetőit:

„A fennálló háborús helyzet tőkepiaci hatásaival és az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

A 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított orosz invázió és az annak következtében bejelentett nyugati gazdasági szankciók már rövidtávon is komoly hatással vannak a régiós részvény- és kötvénypiacokra. Az orosz bankok jelentős részének lekapcsolása a nemzetközi SWIFT-rendszerről, az orosz repülőgépek kitiltása az uniós tagállamok és egyéb államok légteréből, valamint egyes orosz állampolgárok vagyonának befagyasztása várhatóan súlyos károkat okoz a helyi gazdaságnak. A helyzet napról napra gyökeresen változhat, mely a megszokottnál lényegesen nagyobb volatilitást okozhat a globális részvény-, áru- és devizapiacokon. Az európai uniós szankciók sok orosz értékpapír kereskedelmét teljes mértékben megtiltották, egyúttal Oroszország az orosz értékpapírok vonatkozásában a külföldiek számára elidegenítési tilalmat vezetett be. Előbbiek mellett az EU több más gazdasági jellegű szankciót is hozott, például a kőolajfinomítással, légiközlekedéssel, űriparral, tengerhajózással kapcsolatban is. Az EU az Oroszország elleni 6. szankciós csomagjában – többek között – megtiltotta a tengeren történő olajkereskedelmet és újabb orosz bankokat kapcsolt le a SWIFT-rendszerről. Időközben az EU 7. szankciós csomagját is elfogadta, amelyben további szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben. Oroszország válaszlépésként további szankciókat fogadott el, amely értelmében 2022-ig megtiltotta a stratégiai vállalkozásokban és részvénytársaságokban történő részesedésnek a megszerzését és eladását. Ezen szankciók jelenleg teljesen ellehetetlenítik az orosz piacra történő belépést és az ottani kereskedelmet.

A külföldi piacokon kereskedett letéti jegyek (GDR/ADR) konverziója helyi piacos részvényekké tovább folytatódott. A konverzió a helyi elszámolási rendszer (NSD) szankcionálása után átmenetileg leállt, ám ezt a Clearstream július végén újraindította, miután az NSD lemondott az átváltások után fizetendő díjakról. A konverzió újra indítása után az Alapkezelő is folyattatta az Alapban lévő letéti jegyek átkonvertálását, így a Sberbank után, a Magnit, MTS és Phosagro esetén is megtörtént a helyi piacos papírokra való átalakítás. Az Alap befektetései között összesen 3 nem orosz piacon nyilvántartott részvény maradt, a Novatek (konverziós értesítőt megkaptuk), az X5 és a Yandex. Ez utóbbi nem letéti jegy, hanem az Nasdaq tőzsdére bevezetett részvény.

Fontos esemény történt a piacnyitással kapcsolatban is. A baráti, nem rezidens befektetők számára a piac az előzetes indikációkkal összhangban szeptember 12-én megnyílt. Bár az első napok kereskedése pozitív képet mutatott, ez –  a hozzáférés korlátozottsága miatt –  semmilyen indikációval nem bír az orosz papírok piaci értékét illetően. A várakozások szerint a baráti, nem rezidens befektetők a piacnyitást követően valamennyi, a stratégiai listán nem szereplő vállalatban kereskedhetnek majd.

Mint ahogy arról már korábban tájékoztatást nyújtottunk, az átkonvertált, illetve az orosz helyi piacos részvényekhez elméletileg majd a külföldi befektetők számára létrehozott piac megnyitása után lehet hozzáférni, amelyről a moszkvai tőzsde egy részletes prezentációt tett közzé. Ezen platformon kizárólag külföldi befektetők tudnak majd kereskedni, az eladásból származó pénzösszeg pedig egy úgynevezett „S-számlára” kerül. A jelenlegi tőkekorlátozás miatt arról továbbra sincs információ, hogy az ún. S-számláról való pénzkivonás lehetséges lesz-e a jövőben. Ugyanúgy arról sincs egyelőre pontos információ, hogy a „baráti” országok befektetői melyik tőzsdéhez férnek majd hozzá, illetve, hogy lesz-e olyan orosz szereplő, aki hozzá tud férni a külföldiek számára létrehozott piachoz. Ennek a jövőben párhuzamosan működő két orosz részvénypiac kiegyenlítése szempontjából lehet jelentősége, mivel míg az orosz helyi befektetői piacon inkább a vevők dominálnak (vállalatok, állami tőkealapok), addig a várhatóan a külföldiek számára létrehozott piacon a szabályzói, törvényi korlátok miatt vétel helyett sokkal inkább komoly likvidációra lehet számítani a piacnyitás után. Az EU legfrissebb szankciós csomagjai eredményeképpen azonban a kettős piac elindítása még nem történt meg. A nem-baráti külföldi szereplők által elérhető piacnyitással kapcsolatban nem érkezett új információ.

Az orosz és az uniós szankciók egyaránt továbbra is hatályban vannak, valamint az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap sorozatainak nettó eszközértéke sem állapítható meg. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) orosz részvénypiacokhoz történő piaci hozzáférése továbbra sem biztosított, ezáltal befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása az Alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető.

Előbbiek alapján tehát sajnálatos módon továbbra sem állnak fenn az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén a folyamatos forgalmazás újra indításának feltételei.

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alappal kapcsolatos közleményeinket az alábbi linken érhetik el Ügyfeleink honlapunkon: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap felfüggesztése nem eredményez semmilyen változást az Alapkezelő működésében és fizetőképességében.”

Jelen hirdetményben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért, vagy pontatlanságaiért.

(2022. szeptember 20.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy a MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. az általa kezelt Alapok esetében, az alábbi napokon forgalmazási, elszámolási és értékelési szünnapot tart:
2022. szeptember 23-án:

 • Budapest Arany Alapok Alapja,
 • BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap;

2022. szeptember 26-án:

 • MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap,
 • MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap.

Az Alapok befektetési jegyeinek forgalmazása 2022. szeptember 26-tól, illetve 27-től a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

A fenti napokon a Biztosító a következő eszközalapok esetében értékelési szünnapot tart:
2022. szeptember 23-án:

 • Budapest Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF),
 • Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Eszközalap (HUF),
 • Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF);

2022. szeptember 26-án:

 • MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF),
 • MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF).

https://www.aegon.hu/dokumentumok/190/kozzetetelek/36551/kozlemeny-forgalmazasi-szunnap-2022-szeptember-23.pdf

(2022. szeptember 16.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az aktuális tőkepiaci helyzetről 2022. augusztus 19. napján az alábbiak szerint tájékoztatta Befektetőit:

„A fennálló háborús helyzet tőkepiaci hatásaival és az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

A 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított orosz invázió és az annak következtében bejelentett nyugati gazdasági szankciók már rövidtávon is komoly hatással vannak a régiós részvény- és kötvénypiacokra. Az orosz bankok jelentős részének lekapcsolása a nemzetközi SWIFT-rendszerről, az orosz repülőgépek kitiltása az uniós tagállamok és egyéb államok légteréből, valamint egyes orosz állampolgárok vagyonának befagyasztása várhatóan súlyos károkat okoz a helyi gazdaságnak. A helyzet napról napra gyökeresen változhat, mely a megszokottnál lényegesen nagyobb volatilitást okozhat a globális részvény-, áru- és devizapiacokon. Az európai uniós szankciók sok orosz értékpapír kereskedelmét teljes mértékben megtiltották, egyúttal Oroszország az orosz értékpapírok vonatkozásában a külföldiek számára elidegenítési tilalmat vezetett be. Előbbiek mellett az EU több más gazdasági jellegű szankciót is hozott, például a kőolajfinomítással, légiközlekedéssel, űriparral, tengerhajózással kapcsolatban is. Az EU az Oroszország elleni 6. szankciós csomagjában – többek között – megtiltotta a tengeren történő olajkereskedelmet és újabb orosz bankokat kapcsolt le a SWIFT-rendszerről. Ezen szankciók jelenleg teljesen ellehetetlenítik az orosz piacra történő belépést és az ottani kereskedelmet. Időközben az EU 7. szankciós csomagját is elfogadta, amelyben további szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben

Oroszországban a külföldi tőzsdére bevezetett letéti jegyek (GDR) konverziója és törlése elindult, ami alapján több vállalat mentesült a törlési kötelezettség alól, így esetükben továbbra is elérhetőek lehetnek e vállalatok részvényei a londoni, illetve a tengerentúli piacokon. Az állami, illetve stratégiailag fontosabb vállalatok azonban nem kaptak mentességet, így – többek között – a Gazprom, Sberbank, illetve Lukoil esetén a GDR instrumentumok konverziója helyi részvényekké kötelező minden befektető számára. A letétkezelő tájékoztatása alapján a DR törlési és helyi papírra váltási lehetőség újra életbe lépett, és jelezték, hogy nem fognak díjat felszámolni a júliusi hónapban, további tájékoztatást ígérnek a további időszakokra vonatkozóan. Ezt az értesítést a következő DR papírokra vonatkozóan küldték: (Magnit, Lukoil, Mobil Telesystems, Novatek, Gazprom). A GDR-ok átváltása elindult, eddig a Sberbank részvényeire vonatkozó DR-t törölték, és helyettük helyi értékpapírt kaptunk.

Augusztusban a külföldi piacokon kereskedett letéti jegyek (GDR/ADR) konverziója helyi piacos részvénnyé újraindult. A konverzió a helyi elszámolási rendszer (NSD) szankcionálása után állt le, ám ezt a Clearstream július végén újraindította, miután az NSD lemondott az átváltások után fizetendő díjakról.

Az átkonvertált, illetve az orosz helyi piacos részvényekhez elméletileg majd a külföldi befektetők számára létrehozott piac megnyitása után lehet hozzáférni, amelyről a moszkvai tőzsde egy részletes prezentációt tett közzé. Ezen platformon kizárólag külföldi befektetők tudnak majd kereskedni, az eladásból származó pénzösszeg pedig egy úgynevezett „S-számlára” kerül. A jelenlegi tőkekorlátozás miatt arról továbbra sincs információ, hogy az ún. S-számláról való pénzkivonás lehetséges lesz-e a jövőben. Ugyanúgy arról sincs egyelőre pontos információ, hogy a „baráti” országok befektetői melyik tőzsdéhez férnek majd hozzá, illetve, hogy lesz-e olyan orosz szereplő, aki hozzá tud férni a külföldiek számára létrehozott piachoz. Ennek a jövőben párhuzamosan működő két orosz részvénypiac kiegyenlítése szempontjából lehet jelentősége, mivel míg az orosz helyi befektetői piacon inkább a vevők dominálnak (vállalatok, állami tőkealapok), addig a várhatóan a külföldiek számára létrehozott piacon a szabályzói, törvényi korlátok miatt vétel helyett sokkal inkább komoly likvidációra lehet számítani a piacnyitás után. Az EU legfrissebb szankciós csomagjai eredményeképpen azonban a kettős piac elindítása még nem történt meg, információink szerint erre a közeljövőben még nem kerülhet sor. Júliusban az Alapkezelő részt vett egy moszkvai tőzsde által szervezett befektetői konferencián, ahol a korábban ismertetett orosz jegybanki állásfoglalást ismételték meg miszerint a baráti és nem baráti országok kereskedése nem zajlik azonos piacon. Az orosz piac nem elérhető a nem rezidens befektetők számára. Ugyanakkor a külföldi, „baráti” országok befektető részére augusztus elején várható volt a piac megnyitása, amit az utolsó pillanatban elhalasztottak. A moszkvai tőzsde bejelentése szerint következő hetekben várható a tőzsdei nyitás e szereplők részére. A „nem baráti” országok hozzáférése a tőzsde indikációja alapján leghamarabb szeptember után várható. Egy augusztusban megjelent orosz rendelet megtiltotta a nem baráti országok befektetőinek, hogy részesedéseket adjanak el orosz stratégiai vállalatokban. Bár ez valószínűleg a nemzetközi olajipari nagyvállalatokra irányul, nem kizárt, hogy érintheti a „nem baráti” országok kisebbségi befektetőit is.

Június utolsó hetében jogilag is beállt Oroszország devizakötvényeire vonatkozóan a csődesemény, mivel az ország nem tudta a türelmi időn belül kifizetni több devizakötvényének a kamatát sem. Ez azt is jelenti, hogy Oroszország nagyjából 20 milliárd dollárnyi további kötelezettsége is azonnal esedékessé válik. A csődesemény technikainak tekinthető, mivel az orosz fél forrásai és hajlandósága is meg lenne a fizetésre, de a szankciók miatt devizában ezt nem tudta megtenni, a rubelben való fizetés pedig csődeseménynek minősül. A csőd szimbolikus jelentőségű, nincs jelentős piaci következménye, hiszen az orosz állampapírok ezt már korábban is árazták, az ország pedig a közeljövőben nincs rászorulva külföldi finanszírozásra, nem szükséges új kötvényeket kibocsátania.

Az orosz és az uniós szankciók egyaránt továbbra is hatályban vannak, valamint az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap sorozatainak nettó eszközértéke sem állapítható meg. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) orosz részvénypiacokhoz történő piaci hozzáférése továbbra sem biztosított, ezáltal befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása az Alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető.

Előbbiek alapján tehát sajnálatos módon továbbra sem állnak fenn az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén a folyamatos forgalmazás újra indításának feltételei.

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alappal kapcsolatos közleményeinket az alábbi linken érhetik el Ügyfeleink honlapunkon:

https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap felfüggesztése nem eredményez semmilyen változást az Alapkezelő működésében és fizetőképességében.”

Jelen hirdetményben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért, vagy pontatlanságaiért.

(2022. augusztus 22.)


Eszközalapok adatainak módosulása

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy 2022. szeptember 1-i dátummal a Biztosító a következők szerint, a mögöttes befektetési alapoknál bekövetkezett változásokhoz igazodva, módosítja az alábbi eszközalapok befektetési politikáit.

A módosításban a következő eszközalapok érintettek:

 • Aegon Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF)
 • Aegon Belföldi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)
 • Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF)
 • Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF)
 • Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)
 • Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap (EUR)
 • Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF)
 • Aegon Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)
 • Aegon Maraton Total Return Eszközalap (HUF)
 • Aegon Tempó Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)
 • Aegon Tempó Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)
 • Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF)
 • Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF)

A Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF), az Aegon Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF), az Aegon Belföldi Kötvény Pro Eszközalap (HUF) és az Aegon Maraton Total Return Eszközalap (HUF) esetén változott a kockázati besorolás.

Az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF), az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF), az Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF), az Aegon Tempó Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) és az Aegon Tempó Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) esetén változott a kockázati besorolás és a javasolt minimális befektetési idő.

Az Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap (EUR), az Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF), az Aegon Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)és a Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) esetében módosult a befektetési politika.

Az Aegon Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) neve VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF)-ra módosul.

Az Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) neve VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF)-ra módosul.

Az Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap (EUR) neve VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (EUR)-ra módosul.

Az Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) neve VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF)-ra módosul.

Az Aegon Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) neve VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)-ra módosul.

Az Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) neve VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)-ra módosul.

Az Aegon Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) neve VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)-ra módosul.

A felsorolt módosítások nem változtatták meg az érintett eszközalapokra jellemző kockázatokat. Az említett változások egyike sem változtatta meg az érintett eszközalapok kockázati szintjét.

Az átdolgozott eszközalapok befektetési politikája a Biztosító honlapján, az alábbi menüpont alatt érhető el 2022. szeptember 1-től, termékenkénti bontásban:

http://www.aegon.hu/eletbiztositas/befektetesek/befektetesi_politikak.html

Az eszközalapokban történt módosításokkal kapcsolatos eljárásokról, teendőkről, határidőkről, legkésőbb 10 munkanapon belül levélben értesítjük érintett ügyfeleinket.

2022. augusztus 15.

 


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az általa kezelt Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap esetében a folyamatos forgalmazást 2022. augusztus 30. napján a befektetők érdekeinek védelme érdekében felfüggeszti. A felfüggesztés oka a török piac zárva tartása. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási nap: 2022. augusztus 31.

A fenti időszakokban a Biztosító a következő eszközalapok esetében értékelési szünnapokat tart:

 • Aegon IstanBull Részvény Eszközalap (HUF)
 • Aegon IstanBull Részvény Pro Eszközalap (HUF)

 

(2022. augusztus 3.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az aktuális tőkepiaci helyzetről 2022. július 7. napján az alábbiak szerint tájékoztatta Befektetőit:

„A fennálló háborús helyzet tőkepiaci hatásaival és az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

A 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított orosz invázió és az annak következtében bejelentett nyugati gazdasági szankciók már rövidtávon is komoly hatással vannak a régiós részvény- és kötvénypiacokra. Az orosz bankok jelentős részének lekapcsolása a nemzetközi SWIFT-rendszerről, az orosz repülőgépek kitiltása az uniós tagállamok és egyéb államok légteréből, valamint egyes orosz állampolgárok vagyonának befagyasztása várhatóan súlyos károkat okoz a helyi gazdaságnak. A helyzet napról napra gyökeresen változhat, mely a megszokottnál lényegesen nagyobb volatilitást okozhat a globális részvény-, áru- és devizapiacokon. Az európai uniós szankciók sok orosz értékpapír kereskedelmét teljes mértékben megtiltották, egyúttal Oroszország az orosz értékpapírok vonatkozásában a külföldiek számára elidegenítési tilalmat vezetett be. Előbbiek mellett az EU több más gazdasági jellegű szankciót is hozott, például a kőolajfinomítással, légiközlekedéssel, űriparral, tengerhajózással kapcsolatban is. Az EU az Oroszország elleni 6. szankciós csomagjában – többek között – megtiltotta a tengeren történő olajkereskedelmet és újabb orosz bankokat kapcsolt le a SWIFT-rendszerről. Ezen szankciók jelenleg teljesen ellehetetlenítik az orosz piacra történő belépést és az ottani kereskedelmet.

Oroszországban a külföldi tőzsdére bevezetett letéti jegyek (GDR) konverziója és törlése elindult, ami alapján több vállalat mentesült a törlési kötelezettség alól, így esetükben továbbra is elérhetőek lehetnek e vállalatok részvényei a londoni, illetve a tengerentúli piacokon. Az állami, illetve stratégiailag fontosabb vállalatok azonban nem kaptak mentességet, így – többek között – a Gazprom, Sberbank, illetve Lukoil esetén a GDR instrumentumok konverziója helyi részvényekké kötelező minden befektető számára. Időközben az Euroclear Bank bejelentette, hogy a Nemzeti Elszámolási Letétkezelő (NSD) vagyonbefagyasztását követően határozatlan időre felfüggesztették az orosz letéti igazolások (DR) konverzióját.

Az átkonvertált, illetve az orosz helyi piacos részvényekhez elméletileg majd a külföldi befektetők számára létrehozott piac megnyitása után lehet hozzáférni, amelyről a moszkvai tőzsde egy részletes prezentációt tett közzé. Ezen platformon kizárólag külföldi befektetők tudnak majd kereskedni, az eladásból származó pénzösszeg pedig egy úgynevezett „S-számlára” kerül. A jelenlegi tőkekorlátozás miatt arról továbbra sincs információ, hogy az ún. S-számláról való pénzkivonás lehetséges lesz-e a jövőben. Ugyanúgy arról sincs egyelőre pontos információ, hogy a „baráti” országok befektetői melyik tőzsdéhez férnek majd hozzá, illetve, hogy lesz-e olyan orosz szereplő, aki hozzá tud férni a külföldiek számára létrehozott piachoz. Ennek a jövőben párhuzamosan működő két orosz részvénypiac kiegyenlítése szempontjából lehet jelentősége, mivel míg az orosz helyi befektetői piacon inkább a vevők dominálnak (vállalatok, állami tőkealapok), addig a várhatóan a külföldiek számára létrehozott piacon a szabályzói, törvényi korlátok miatt vétel helyett sokkal inkább komoly likvidációra lehet számítani a piacnyitás után. Az EU 6. szankciós csomagja hatására azonban a kettős piac elindítása még nem történt meg, információink szerint erre talán július végén kerülhet sor.

Június utolsó hetében jogilag is beállt Oroszország devizakötvényeire vonatkozóan a csődesemény, mivel az ország nem tudta a türelmi időn belül kifizetni több devizakötvényének a kamatát sem. Ez azt is jelenti, hogy Oroszország nagyjából 20 milliárd dollárnyi további kötelezettsége is azonnal esedékessé válik. A csődesemény technikainak tekinthető, mivel az orosz fél forrásai és hajlandósága is meg lenne a fizetésre, de a szankciók miatt devizában ezt nem tudta megtenni, a rubelben való fizetés pedig csődeseménynek minősül. A csőd szimbolikus jelentőségű, nincs jelentős piaci következménye, hiszen az orosz állampapírok ezt már korábban is árazták, az ország pedig a közeljövőben nincs rászorulva külföldi finanszírozásra, nem szükséges új kötvényeket kibocsátania.

Az orosz és az uniós szankciók egyaránt továbbra is hatályban vannak, valamint az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap sorozatainak nettó eszközértéke sem állapítható meg. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) orosz részvénypiacokhoz történő piaci hozzáférése továbbra sem biztosított, ezáltal befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása az Alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető.

Előbbiek alapján tehát sajnálatos módon továbbra sem állnak fenn az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén a folyamatos forgalmazás újra indításának feltételei.

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alappal kapcsolatos közleményeinket az alábbi linken érhetik el Ügyfeleink honlapunkon:

https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap felfüggesztése nem eredményez semmilyen változást az Alapkezelő működésében és fizetőképességében.”

Jelen hirdetményben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért, vagy pontatlanságaiért.

(2022. július 7.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az általa kezelt Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap esetében a folyamatos forgalmazást 2022. július 8. és 12. között a befektetők érdekeinek védelme érdekében felfüggeszti. A felfüggesztés oka a török piac zárva tartása. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási nap: 2022. július 13., szerda.

Továbbá, az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az általa kezelt Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap esetében a folyamatos forgalmazást 2022. július 15-én a befektetők érdekeinek védelme érdekében felfüggeszti. A felfüggesztés oka a török piac zárva tartása. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási nap: 2022. július 18., hétfő.

A fenti időszakokban a Biztosító a következő eszközalapok esetében értékelési szünnapokat tart:

 • Aegon IstanBull Részvény Eszközalap (HUF)
 • Aegon IstanBull Részvény Pro Eszközalap (HUF)

(2022. július 5.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az aktuális tőkepiaci helyzetről 2022. július 1. napján az alábbiak szerint tájékoztatta Befektetőit:

„A fennálló háborús helyzet tőkepiaci hatásaival és az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

A 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított orosz invázió és az annak következtében bejelentett nyugati gazdasági szankciók már rövidtávon is komoly hatással vannak a régiós részvény- és kötvénypiacokra. Az orosz bankok jelentős részének lekapcsolása a nemzetközi SWIFT-rendszerről, az orosz repülőgépek kitiltása az uniós tagállamok és egyéb államok légteréből, valamint egyes orosz állampolgárok vagyonának befagyasztása várhatóan súlyos károkat okoz a helyi gazdaságnak. A helyzet napról napra gyökeresen változhat, mely a megszokottnál lényegesen nagyobb volatilitást okozhat a globális részvény-, áru- és devizapiacokon. Az európai uniós szankciók sok orosz értékpapír kereskedelmét teljes mértékben megtiltották, egyúttal Oroszország az orosz értékpapírok vonatkozásában a külföldiek számára elidegenítési tilalmat vezetett be. Előbbiek mellett az EU több más gazdasági jellegű szankciót is hozott, például a kőolajfinomítással, légiközlekedéssel, űriparral, tengerhajózással kapcsolatban is. Az EU az Oroszország elleni 6. szankciós csomagjában – többek között – megtiltotta a tengeren történő olajkereskedelmet és újabb orosz bankokat kapcsolt le a SWIFT-rendszerről. Ezen szankciók jelenleg teljesen ellehetetlenítik az orosz piacra történő belépést és az ottani kereskedelmet.

Májusban elindult Oroszországban a külföldi tőzsdére bevezetett letéti jegyek (GDR) konverziója és törlése. Pozitív fejlemény volt, hogy több vállalat mentesült a törlési kötelezettség alól, így esetükben továbbra is elérhetőek lehetnek e vállalatok részvényei a londoni, illetve a tengerentúli piacokon. Az állami, illetve stratégiailag fontosabb orosz vállalatok azonban nem kaptak mentességet, így – többek között – a Gazprom, Sberbank, illetve Lukoil esetén a GDR instrumentumok konverziója helyi részvényekké kötelező minden befektető számára. A konverziót követően a helyi piacos részvények úgynevezett „S-számlára” kerülnek. Az intézkedés a külföldi tőzsdékre közvetlenül bevezetett részvényekre nem vonatkozik. Az átkonvertált, illetve a helyi piacos részvényekhez a külföldi befektetők számára létrehozott piac megnyitása után lehet majd hozzáférni, amellyel kapcsolatban az elmúlt hetekben jelentős előrelépés történt.

Előbbiek mellett az Euroclear Bank időközben bejelentette, hogy a Nemzeti Elszámolási Letétkezelő (NSD) vagyonbefagyasztását követően határozatlan időre felfüggesztették az orosz letéti igazolások (DR) konverzióját.

A moszkvai tőzsde egy részletes prezentációt tett közzé a szeparált, külföldi befektetők számára létrehozni kívánt kereskedési platformról. A tervek szerint ezen platformon kizárólag külföldi befektetők tudnak majd kereskedni, az eladásból származó pénzösszeg pedig egy úgynevezett „S-számlára” kerül. A jelenlegi tőkekorlátozás miatt arról továbbra sincs információ, hogy a számláról való pénzkivonás lehetséges lesz-e a jövőben. Ugyanúgy arról sincs egyelőre pontos információ, hogy a „baráti” országok befektetői melyik tőzsdéhez férnek majd hozzá, illetve, hogy lesz-e olyan orosz szereplő, aki hozzá tud férni a külföldiek számára létrehozott piachoz. Ezen orosz piaci szereplők hozzáférése fontos lehet a jövőben párhuzamosan működő két orosz tőzsde kiegyenlítése szempontjából, mivel míg a helyi – külföldiek által nem elérhető – piacon inkább a vevők dominálnak (vállalatok, állami tőkealapok), addig a várhatóan a külföldiek számára létrehozott piacon a szabályzói, törvényi korlátok miatt vétel helyett sokkal inkább komoly likvidációra lehet számítani a piacnyitás után. A piac újra nyitása a nem rezidens befektetők részére az újabb EU szankciós döntések miatt bizonytalan időre kitolódott.

A hét folyamán jogilag is beállt Oroszország devizakötvényeire vonatkozóan a csődesemény, mivel az ország nem tudta a türelmi időn belül kifizetni több devizakötvényének a kamatát sem. Ez azt is jelenti, hogy Oroszország nagyjából 20 milliárd dollárnyi további kötelezettsége is azonnal esedékessé válik. A csődesemény technikainak tekinthető, mivel az orosz fél forrásai és hajlandósága is meg lenne a fizetésre, de a szankciók miatt devizában ezt nem tudta megtenni, a rubelben való fizetés pedig csődeseménynek minősül. A csőd szimbolikus jelentőségű, nincs jelentős piaci következménye, hiszen az orosz állampapírok ezt már korábban is árazták, az ország pedig a közeljövőben nincs rászorulva külföldi finanszírozásra.

Az orosz és az uniós szankciók egyaránt továbbra is hatályban vannak, valamint az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap sorozatainak nettó eszközértéke sem állapítható meg. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) orosz részvénypiacokhoz történő piaci hozzáférése továbbra sem biztosított, ezáltal befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása az Alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető.

Előbbiek alapján tehát sajnálatos módon továbbra sem állnak fenn az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén a folyamatos forgalmazás újra indításának feltételei.

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alappal kapcsolatos közleményeinket az alábbi linken érhetik el Ügyfeleink honlapunkon:

https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap felfüggesztése nem eredményez semmilyen változást az Alapkezelő működésében és fizetőképességében.”

Jelen hirdetményben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért, vagy pontatlanságaiért.

(2022. július 4.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az aktuális tőkepiaci helyzetről 2022. június 17. napján az alábbiak szerint tájékoztatta Befektetőit:

„A fennálló háborús helyzet tőkepiaci hatásaival és az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

A 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított orosz invázió és az annak következtében bejelentett nyugati gazdasági szankciók már rövidtávon is komoly hatással vannak a régiós részvény- és kötvénypiacokra. Az orosz bankok jelentős részének lekapcsolása a nemzetközi SWIFT-rendszerről, az orosz repülőgépek kitiltása az uniós tagállamok és egyéb államok légteréből, valamint egyes orosz állampolgárok vagyonának befagyasztása várhatóan súlyos károkat okoz a helyi gazdaságnak. A helyzet napról napra gyökeresen változhat, mely a megszokottnál lényegesen nagyobb volatilitást okozhat a globális részvény-, áru- és devizapiacokon. Az európai uniós szankciók sok orosz értékpapír kereskedelmét teljes mértékben megtiltották, egyúttal Oroszország az orosz értékpapírok vonatkozásában a külföldiek számára elidegenítési tilalmat vezetett be. Előbbiek mellett az EU több más gazdasági jellegű szankciót is hozott, például a kőolajfinomítással, légiközlekedéssel, űriparral, tengerhajózással kapcsolatban is. Az EU az Oroszország elleni 6. szankciós csomagjában – többek között – megtiltotta a tengeren történő olajkereskedelmet és újabb orosz bankokat kapcsolt le a SWIFT-rendszerről. Ezen szankciók jelenleg teljesen ellehetetlenítik az orosz piacra történő belépést és az ottani kereskedelmet.

Májusban elindult Oroszországban a külföldi tőzsdére bevezetett letéti jegyek (GDR) konverziója és törlése. Pozitív fejlemény volt, hogy több vállalat mentesült a törlési kötelezettség alól, így esetükben továbbra is elérhetőek lehetnek e vállalatok részvényei a londoni, illetve a tengerentúli piacokon. Az állami, illetve stratégiailag fontosabb orosz vállalatok azonban nem kaptak mentességet, így – többek között – a Gazprom, Sberbank, illetve Lukoil esetén a GDR instrumentumok konverziója helyi részvényekké kötelező minden befektető számára. A konverziót követően a helyi piacos részvények úgynevezett „S-számlára” kerülnek. Az intézkedés a külföldi tőzsdékre közvetlenül bevezetett részvényekre nem vonatkozik. Az átkonvertált, illetve a helyi piacos részvényekhez a külföldi befektetők számára létrehozott piac megnyitása után lehet majd hozzáférni, amellyel kapcsolatban az elmúlt hetekben jelentős előrelépés történt.

A moszkvai tőzsde egy részletes prezentációt tett közzé a szeparált, külföldi befektetők számára létrehozni kívánt kereskedési platformról. A tervek szerint ezen platformon kizárólag külföldi befektetők tudnak majd kereskedni, az eladásból származó pénzösszeg pedig egy úgynevezett „S-számlára” kerül. A jelenlegi tőkekorlátozás miatt arról továbbra sincs információ, hogy a számláról való pénzkivonás lehetséges lesz-e a jövőben. Ugyanúgy arról sincs egyelőre pontos információ, hogy a „baráti” országok befektetői melyik tőzsdéhez férnek majd hozzá, illetve, hogy lesz-e olyan orosz szereplő, aki hozzá tud férni a külföldiek számára létrehozott piachoz. Ezen orosz piaci szereplők hozzáférése fontos lehet a jövőben párhuzamosan működő két orosz tőzsde kiegyenlítése szempontjából, mivel míg a helyi – külföldiek által nem elérhető – piacon inkább a vevők dominálnak (vállalatok, állami tőkealapok), addig a várhatóan a külföldiek számára létrehozott piacon a szabályzói, törvényi korlátok miatt vétel helyett sokkal inkább komoly likvidációra lehet számítani a piacnyitás után. A kettős piac a várakozások szerint akár már a június második felében megnyithat.

Előbbiek mellett az Euroclear Bank időközben bejelentette, hogy a Nemzeti Elszámolási Letétkezelő (NSD) vagyonbefagyasztását követően határozatlan időre felfüggesztették az orosz letéti igazolások (DR) konverzióját.

Az orosz és az uniós szankciók is egyaránt továbbra is hatályban vannak, valamint az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap sorozatainak nettó eszközértéke sem állapítható meg. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) orosz részvénypiacokhoz történő piaci hozzáférése továbbra sem biztosított, ezáltal befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása az Alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető.

Előbbiek alapján tehát sajnálatos módon továbbra sem állnak fenn az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén a folyamatos forgalmazás újra indításának feltételei.

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alappal kapcsolatos közleményeinket az alábbi linken érhetik el Ügyfeleink honlapunkon:

https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap felfüggesztése nem eredményez semmilyen változást az Alapkezelő működésében és fizetőképességében.”

Jelen hirdetményben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért, vagy pontatlanságaiért.

(2022. június 23.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az aktuális tőkepiaci helyzetről 2022. június 10. napján az alábbiak szerint tájékoztatta Befektetőit:

„A fennálló háborús helyzet tőkepiaci hatásaival és az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

A 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított orosz invázió és az annak következtében bejelentett nyugati gazdasági szankciók már rövidtávon is komoly hatással vannak a régiós részvény- és kötvénypiacokra. Az orosz bankok jelentős részének lekapcsolása a nemzetközi SWIFT-rendszerről, az orosz repülőgépek kitiltása az uniós tagállamok és egyéb államok légteréből, valamint egyes orosz állampolgárok vagyonának befagyasztása várhatóan súlyos károkat okoz a helyi gazdaságnak. A helyzet napról napra gyökeresen változhat, mely a megszokottnál lényegesen nagyobb volatilitást okozhat a globális részvény-, áru- és devizapiacokon.

Az európai uniós szankciók sok orosz értékpapír kereskedelmét teljes mértékben megtiltották, egyúttal Oroszország az orosz értékpapírok vonatkozásában a külföldiek számára elidegenítési tilalmat vezetett be. Előbbiek mellett az EU több más gazdasági jellegű szankciót is hozott, például a kőolajfinomítással, légiközlekedéssel, űriparral, tengerhajózással kapcsolatban is. Ezen szankciók jelenleg teljesen ellehetetlenítik az orosz piacra történő belépést és az ottani kereskedelmet. A hét folyamán megjelent az EU Oroszország elleni 6. szankciós csomagja, amelyben az EU megtiltotta a tengeren történő olajkereskedelmet, újabb orosz bankokat kapcsolt le a SWIFT-rendszerről, valamint további szankciókat alkalmazott orosz állami műsorszolgáltatókkal és orosz személyekkel szemben.

Májusban elindult Oroszországban a külföldi tőzsdére bevezetett letéti jegyek (GDR) konverziója és törlése. Pozitív fejlemény volt, hogy több vállalat mentesült a törlési kötelezettség alól, így esetükben továbbra is elérhetőek lehetnek e vállalatok részvényei a londoni, illetve a tengerentúli piacokon. Az állami, illetve stratégiailag fontosabb orosz vállalatok azonban nem kaptak mentességet, így – többek között – a Gazprom, Sberbank, illetve Lukoil esetén a GDR instrumentumok konverziója helyi részvényekké kötelező minden befektető számára. A konverziót követően a helyi piacos részvények úgynevezett „S-számlára” kerülnek. Az intézkedés a külföldi tőzsdékre közvetlenül bevezetett részvényekre nem vonatkozik. Az átkonvertált, illetve a helyi piacos részvényekhez a külföldi befektetők számára létrehozott piac megnyitása után lehet majd hozzáférni, amellyel kapcsolatban az elmúlt hetekben jelentős előrelépés történt. A moszkvai tőzsde egy részletes prezentációt tett közzé a szeparált, külföldi befektetők számára létrehozni kívánt kereskedési platformról. A tervek szerint ezen platformon kizárólag külföldi befektetők tudnak majd kereskedni, az eladásból származó pénzösszeg pedig egy úgynevezett „S-számlára” kerül. A jelenlegi tőkekorlátozás miatt arról továbbra sincs információ, hogy a számláról való pénzkivonás lehetséges lesz-e a jövőben. Ugyanúgy arról sincs egyelőre pontos információ, hogy a „baráti” országok befektetői melyik tőzsdéhez férnek majd hozzá, illetve, hogy lesz-e olyan orosz szereplő, aki hozzá tud férni a külföldiek számára létrehozott piachoz. Ezen orosz piaci szereplők hozzáférése fontos lehet a jövőben párhuzamosan működő két orosz tőzsde kiegyenlítése szempontjából, mivel míg a helyi – külföldiek által nem elérhető – piacon inkább a vevők dominálnak (vállalatok, állami tőkealapok), addig a várhatóan a külföldiek számára létrehozott piacon a szabályzói, törvényi korlátok miatt vétel helyett sokkal inkább komoly likvidációra lehet számítani a piacnyitás után. A kettős piac a várakozások szerint akár már a június második felében megnyithat.

Előbbiek alapján tehát megállapítható, hogy ugyan láthatóak az orosz piacon bizonyos kedvező tendenciák, például az, hogy az kereskedés hamarosan külföldiek számára is újraindul, azonban továbbra sem látható még reális lehetőség arra, hogy a tőkekorlátozások feloldására sor kerüljön.

Mivel az orosz és az uniós szankciók is egyaránt továbbra is hatályban vannak, valamint az alap sorozatainak nettó eszközértéke sem állapítható meg, így a 2022.02.24-én bevezetett felfüggesztés körülményei továbbra is fennállnak.

Az előbbiek következményeképpen az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) orosz részvénypiacokhoz történő piaci hozzáférése továbbra sem biztosított, ezáltal befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása az Alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető. Sajnálatos módon továbbra sem állnak fenn az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén a folyamatos forgalmazás újra indításának feltételei.

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alappal kapcsolatos közleményeinket az alábbi linken érhetik el Ügyfeleink honlapunkon:

https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap felfüggesztése nem eredményez semmilyen változást az Alapkezelő működésében és fizetőképességében.”

Jelen hirdetményben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért, vagy pontatlanságaiért.

(2022. június 13.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az aktuális tőkepiaci helyzetről 2022. június 3. napján az alábbiak szerint tájékoztatta Befektetőit:

„A fennálló háborús helyzet tőkepiaci hatásaival és az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

A 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított orosz invázió és az annak következtében bejelentett nyugati gazdasági szankciók már rövidtávon is komoly hatással vannak a régiós részvény- és kötvénypiacokra. Az orosz bankok jelentős részének lekapcsolása a nemzetközi SWIFT-rendszerről, az orosz repülőgépek kitiltása az uniós tagállamok és egyéb államok légteréből, valamint egyes orosz állampolgárok vagyonának befagyasztása várhatóan súlyos károkat okoz a helyi gazdaságnak. A helyzet napról napra gyökeresen változhat, mely a megszokottnál lényegesen nagyobb volatilitást okozhat a globális részvény-, áru- és devizapiacokon.

Az európai uniós szankciók sok orosz értékpapír kereskedelmét teljes mértékben megtiltották, egyúttal Oroszország az orosz értékpapírok vonatkozásában a külföldiek számára elidegenítési tilalmat vezetett be. Előbbiek mellett az EU több más gazdasági jellegű szankciót is hozott, például a kőolajfinomítással, légiközlekedéssel, űriparral, tengerhajózással kapcsolatban is. Ezen szankciók jelenleg teljesen ellehetetlenítik az orosz piacra történő belépést és az ottani kereskedelmet.

A hét folyamán az EU elfogadta az Oroszország elleni 6. szankciós csomagját, amelynek egyik legjelentősebb tárgya a tengeren történő olajkereskedelem tilalma, újabb orosz bankok lekapcsolása a SWIFT-rendszerről, valamint további szankciók alkalmazása orosz állami műsorszolgáltatókkal és orosz személyekkel szemben.

Májusban Oroszországban a külföldi tőzsdére bevezetett letéti jegyek (GDR) konverziója és törlése elindult, az pozitív fejlemény volt, hogy több vállalat mentesült a törlési kötelezettség alól, így esetükben továbbra is elérhetőek lehetnek e vállalatok részvényei a londoni, illetve a tengerentúli piacokon. Az állami, illetve stratégiailag fontosabb vállalatok azonban nem kaptak mentességet, így – többek között – a Gazprom, Sberbank, illetve Lukoil esetén a GDR instrumentumok konverziója helyi részvényekké kötelező minden befektető számára. A konverziót követően a helyi piacos részvények úgynevezett „S-számlára” kerülnek. Az intézkedés a külföldi tőzsdékre közvetlenül bevezetett részvényekre nem vonatkozik. Az átkonvertált, illetve a helyi piacos részvényekhez a külföldi befektetők számára létrehozott piac megnyitása után lehet majd hozzáférni, amellyel kapcsolatban az elmúlt hetekben komoly előrelépés történt. A moszkvai tőzsde egy részletes prezentációt tett közzé a szeparált, külföldi befektetők számára létrehozni kívánt kereskedési platformról. A tervek szerint ezen platformon kizárólag külföldi befektetők tudnak majd kereskedni, az eladásból származó pénzösszeg pedig egy úgynevezett „S-számálra” kerül. A jelenlegi tőkekorlátozás miatt arról továbbra sincs információ, hogy a számláról való pénzkivonás lehetséges lesz-e a jövőben. Ugyanúgy arról sincs egyelőre pontos információ, hogy a „baráti” országok befektetői melyik tőzsdéhez férnek majd hozzá, illetve, hogy lesz-e olyan orosz szereplő, aki hozzá tud férni a külföldiek számára létrehozott piachoz. E piaci szereplő hozzáférése fontos lehet a jövőben párhuzamosan működő két orosz tőzsde kiegyenlítése szempontjából, mivel míg a helyi piacon inkább a vevők dominálnak (vállalatok, állami tőkealapok), addig a várhatóan a külföldiek számára létrehozott piacon a szabályzói, törvényi korlátok miatt vétel helyett sokkal inkább komoly likvidációra lehet számítani a piacnyitás után. A kettős piac a várakozások szerint akár már a június második felében megnyithat.

Előbbiek alapján tehát megállapítható, hogy ugyan láthatóak az orosz piacon bizonyos kedvező tendenciák, például az, hogy az kereskedés hamarosan külföldiek számára is újraindul, azonban továbbra sem várható még lehetőség arra, hogy a tőkekorlátozások feloldására sor kerüljön.

Mivel az orosz és az uniós szankciók is egyaránt továbbra is hatályban vannak, valamint az alap sorozatainak nettó eszközértéke sem állapítható meg, így a 2022.02.24-én bevezetett felfüggesztés körülményei továbbra is fennállnak.

Az előbbiek következményeképpen az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) orosz részvénypiacokhoz történő piaci hozzáférése továbbra sem biztosított, ezáltal befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása az Alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető. Sajnálatos módon továbbra sem állnak fenn az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén a folyamatos forgalmazás újra indításának feltételei.

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alappal kapcsolatos közleményeinket az alábbi linken érhetik el Ügyfeleink honlapunkon:

https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap felfüggesztése nem eredményez semmilyen változást az Alapkezelő működésében és fizetőképességében.”

Jelen hirdetményben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért, vagy pontatlanságaiért.

(2022. június 7.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az aktuális tőkepiaci helyzetről 2022. május 27. napján az alábbiak szerint tájékoztatta Befektetőit:

„A fennálló háborús helyzet tőkepiaci hatásaival és az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

A 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított orosz invázió és az annak következtében bejelentett nyugati gazdasági szankciók már rövidtávon is komoly hatással vannak a régiós részvény- és kötvénypiacokra. Az orosz bankok jelentős részének lekapcsolása a nemzetközi SWIFT-rendszerről, az orosz repülőgépek kitiltása az uniós tagállamok és egyéb államok légteréből, valamint egyes orosz állampolgárok vagyonának befagyasztása várhatóan súlyos károkat okoz a helyi gazdaságnak. A helyzet napról napra gyökeresen változhat, mely a megszokottnál lényegesen nagyobb volatilitást okozhat a globális részvény-, áru- és devizapiacokon.

Az európai uniós szankciók sok orosz értékpapír kereskedelmét teljes mértékben megtiltották, egyúttal Oroszország az orosz értékpapírok vonatkozásában a külföldiek számára elidegenítési tilalmat vezetett be. Előbbiek mellett az EU több más gazdasági jellegű szankciót is hozott, például a kőolajfinomítással, légiközlekedéssel, űriparral, tengerhajózással kapcsolatban is. Ezen szankciók jelenleg teljesen ellehetetlenítik az orosz piacra történő belépést és az ottani kereskedelmet.

Az elmúlt hónapban Oroszországban a külföldi tőzsdére bevezetett letéti jegyek (GDR) konverziója és törlése elindult, az pozitív fejlemény volt, hogy több vállalat mentesült a törlési kötelezettség alól, így esetükben továbbra is elérhetőek lehetnek e vállalatok részvényei a londoni, illetve a tengerentúli piacokon. Az állami, illetve stratégiailag fontosabb vállalatok azonban nem kaptak mentességet, így – többek között – a Gazprom, Sberbank, illetve Lukoil esetén a GDR instrumentumok konverziója helyi részvényekké kötelező minden befektető számára. A konverziót követően a helyi piacos részvények úgynevezett „S-számlára” kerülnek. Az intézkedés a külföldi tőzsdékre közvetlenül bevezetett részvényekre nem vonatkozik. Az átkonvertált, illetve a helyi piacos részvényekhez a külföldi befektetők számára létrehozott piac megnyitása után lehet majd hozzáférni, amellyel kapcsolatban az elmúlt hetekben komoly előrelépés történt. A moszkvai tőzsde egy részletes prezentációt tett közzé a szeparált, külföldi befektetők számára létrehozni kívánt kereskedési platformról. A tervek szerint ezen platformon kizárólag külföldi befektetők tudnak majd kereskedni, az eladásból származó pénzösszeg pedig egy úgynevezett „S-számálra” kerül. A jelenlegi tőkekorlátozás miatt arról továbbra sincs információ, hogy a számláról való pénzkivonás lehetséges lesz-e a jövőben. Ugyanúgy arról sincs egyelőre pontos információ, hogy a „baráti” országok befektetői melyik tőzsdéhez férnek majd hozzá, illetve, hogy lesz-e olyan orosz szereplő, aki hozzá tud férni a külföldiek számára létrehozott piachoz. E piaci szereplő hozzáférése fontos lehet a jövőben párhuzamosan működő két orosz tőzsde kiegyenlítése szempontjából, mivel míg a helyi piacon inkább a vevők dominálnak (vállalatok, állami tőkealapok), addig a várhatóan a külföldiek számára létrehozott piacon a szabályzói, törvényi korlátok miatt vétel helyett sokkal inkább komoly likvidációra lehet számítani a piacnyitás után. A kettős piac a várakozások szerint akár már a június második felében megnyithat.

Előbbiek alapján tehát megállapítható, hogy ugyan láthatóak az orosz piacon bizonyos kedvező tendenciák, például az, hogy az kereskedés hamarosan külföldiek számára is újraindul, azonban továbbra sem várható még lehetőség arra, hogy a tőkekorlátozások feloldására sor kerüljön.

Mivel az orosz és az uniós szankciók is egyaránt továbbra is hatályban vannak, valamint az alap sorozatainak nettó eszközértéke sem állapítható meg, így a 2022.02.24-én bevezetett felfüggesztés körülményei továbbra is fennállnak.

Az előbbiek következményeképpen az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) orosz részvénypiacokhoz történő piaci hozzáférése továbbra sem biztosított, ezáltal befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása az Alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető. Sajnálatos módon továbbra sem állnak fenn az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén a folyamatos forgalmazás újra indításának feltételei.

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alappal kapcsolatos közleményeinket az alábbi linken érhetik el Ügyfeleink honlapunkon:

https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap felfüggesztése nem eredményez semmilyen változást az Alapkezelő működésében és fizetőképességében.”

Jelen hirdetményben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért, vagy pontatlanságaiért.

(2022. május 30.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy a Budapest Alapkezelő Zrt. az általa kezelt befektetési alapok esetén 2022. május 27-én forgalmazási, forgalmazás elszámolási és értékelési szünnapot tart.

A Biztosító az alábbi eszközalapok esetében értékelési szünnapot tart:

 • Budapest Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF)
 • Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Eszközalap (HUF)
 • Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)

(2022. május 25.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az aktuális tőkepiaci helyzetről 2022. május 19. napján az alábbiak szerint tájékoztatta Befektetőit:

„A fennálló háborús helyzet tőkepiaci hatásaival és az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

A 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított orosz invázió és az annak következtében bejelentett nyugati gazdasági szankciók már rövidtávon is komoly hatással vannak a régiós részvény- és kötvénypiacokra. Az orosz bankok jelentős részének lekapcsolása a nemzetközi SWIFT-rendszerről, az orosz repülőgépek kitiltása az uniós tagállamok és egyéb államok légteréből, valamint egyes orosz állampolgárok vagyonának befagyasztása várhatóan súlyos károkat okoz a helyi gazdaságnak. A helyzet napról napra gyökeresen változhat, mely a megszokottnál lényegesen nagyobb volatilitást okozhat a globális részvény-, áru- és devizapiacokon.

Az európai uniós szankciók sok orosz értékpapír kereskedelmét teljes mértékben megtiltották, egyúttal Oroszország az orosz értékpapírok vonatkozásában a külföldiek számára elidegenítési tilalmat vezetett be. Előbbiek mellett az EU több más gazdasági jellegű szankciót is hozott, például a kőolajfinomítással, légiközlekedéssel, űriparral, tengerhajózással kapcsolatban is. Ezen szankciók jelenleg teljesen ellehetetlenítik az orosz piacra történő belépést és az ottani kereskedelmet.

Az elmúlt időszakban jelentős változások nem történtek, az elmúlt időszak legjelentősebb tőkepiaci fejleménye az volt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök április 16-án aláírta azt a törvényt, amely előírja az orosz vállalatok számára, hogy töröljék a külföldi tőzsdére bevezetett letéti jegyeiket (GDR/ADR) és konvertálják át azokat helyi piacos értékpapírokká, ezzel csökkentve a külföldiek ellenőrzését a helyi vállalatok felett. Az orosz jegybank közlése szerint az orosz kibocsátóknak 2022. május 5-ig kellett intézkedniük a letéti jegyek programjainak megszüntetéséről. Azóta több orosz kibocsátó jelezte, hogy fent kívánják tartani GDR programjukat, ám ezen kéréseket az orosz állam a stratégiailag fontos vállalatok esetén (pl. Gazprom) elutasította. Egyes vállalatok ugyanakkor gondolkodnak más külföldi országba való piaci bevezetésen, közel-keleti vagy ázsiai országokban. Az intézkedés csak a GDR programokat érinti, a külföldi tőzsdékre közvetlenül bevezetett részvényekre nem vonatkozik.

Az orosz részvényekre vonatkozó elidegenítési tilalom továbbra is fennáll, külföldi befektetők továbbra sem adhatnak el részvényt az orosz piacon.

Mivel az orosz és az uniós szankciók is egyaránt továbbra is hatályban vannak, valamint az alap sorozatainak nettó eszközértéke sem állapítható meg, így a 2022.02.24-én bevezetett felfüggesztés körülményei továbbra is fennállnak.

Az előbbiek következményeképpen az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) orosz részvénypiacokhoz történő piaci hozzáférése továbbra sem biztosított, ezáltal befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása az Alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető. Sajnálatos módon továbbra sem állnak fenn az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén a folyamatos forgalmazás újra indításának feltételei.

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alappal kapcsolatos közleményeinket az alábbi linken érhetik el Ügyfeleink honlapunkon:

https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap felfüggesztése nem eredményez semmilyen változást az Alapkezelő működésében és fizetőképességében.”

Jelen hirdetményben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért, vagy pontatlanságaiért.

(2022. május 20.)


Eszközalapok kínálatának módosításáról szóló közzététel

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy a Biztosító a következők szerint módosítja a forintban jegyzett eszközalapjainak kínálatát.

Az Aegon Jövőszámla (TRM-01, 13261) és az Aegon Jövőszámla Univerzál (TRM-02, 13275) befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek kínálatából a Success Absolute Nemzetközi Vegyes Eszközalap (HUF) és a Success Relative Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF) 2022. június 14. napján kivezetésre kerül és ugyanezen termékek kínálatába a Success Balanced Nemzetközi Vegyes Eszközalap (HUF) 2022. május 25. napján bevezetésre kerül.

A Biztosító kivezeti a Success Relative Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF)-ot, mert az eszközalap mögöttes befektetési alapja (C-QUADRAT Active PLUS, AT0000720081) egy olyan befektetési alapba olvad be, amelynek eltérő a befektetési politikája és az alap hozam-kockázati mutatója (kockázati besorolása) is módosul. Az eszközalap mögött álló befektetési alap módosításait az eszközalapnak is követnie kellene, de a szükséges módosításokkal az eszközalap kockázati szintje megváltozna, ám a befektetési politika a Bit. 107.§ (3) alapján nem módosítható.

A Success Absolute Nemzetközi Vegyes Eszközalap (HUF) mögöttes befektetési alapja (C-QUADRAT Active YOU, AT0000720065) szintén egy másik befektetési alapba olvad be. A mögöttes befektetési alapoknál bekövetkező változásokhoz igazodva – 2022. május 25. napi hatállyal – egy azonos hozam-kockázati mutatóval (kockázati besorolás) rendelkező Success Balanced Nemzetközi Vegyes Eszközalap (HUF)-ot hozunk létre és 2022. június 14. napján a Success Absolute Nemzetközi Vegyes Eszközalap (HUF) kivezetésre kerül.

A kivezetésre kerülő eszközalapokba az érintett befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek kapcsán 2022. május 25. napját követően nem fogadunk be rendszeres, rendkívüli, vagy eseti díjbefizetést, továbbá ezekbe az eszközalapokba nem lehet befektetési egység átcsoportosítást végrehajtani. A Biztosítóhoz 2022. május 25. napját követően beérkező biztosítási díjak már a Success Balanced Nemzetközi Vegyes Eszközalap (HUF)-ba kerülnek befektetésre a vonatkozó tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az eszközalapok kivezetésekor a Biztosító az eszközalapokban lévő befektetéseket költségmentesen csoportosítja át az érintett befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek eszközalap kínálatában újonnan létrehozott eszközalapba, amely a Success Balanced Nemzetközi Vegyes Eszközalap (HUF).

Az eszközalapok kivezetésével kapcsolatos eljárásokról, teendőkről, határidőkről, illetve a felsorolt befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek módosított eszközalap-kínálatáról legkésőbb 10 munkanapon belül levélben értesítjük érintett ügyfeleinket.

(2022. május 19.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az aktuális tőkepiaci helyzetről 2022. május 13. napján az alábbiak szerint tájékoztatta Befektetőit:

„A fennálló háborús helyzet tőkepiaci hatásaival és az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

A 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított orosz invázió és az annak következtében bejelentett nyugati gazdasági szankciók már rövidtávon is komoly hatással vannak a régiós részvény- és kötvénypiacokra. Az orosz bankok jelentős részének lekapcsolása a nemzetközi SWIFT-rendszerről, az orosz repülőgépek kitiltása az uniós tagállamok és egyéb államok légteréből, valamint egyes orosz állampolgárok vagyonának befagyasztása várhatóan súlyos károkat okoz a helyi gazdaságnak. A helyzet napról napra gyökeresen változhat, mely a megszokottnál lényegesen nagyobb volatilitást okozhat a globális részvény-, áru- és devizapiacokon.

Az európai uniós szankciók sok orosz értékpapír kereskedelmét teljes mértékben megtiltották, egyúttal Oroszország az orosz értékpapírok vonatkozásában a külföldiek számára elidegenítési tilalmat vezetett be. Előbbiek mellett az EU több más gazdasági jellegű szankciót is hozott, például a kőolajfinomítással, légiközlekedéssel, űriparral, tengerhajózással kapcsolatban is. Ezen szankciók jelenleg teljesen ellehetetlenítik az orosz piacra történő belépést és az ottani kereskedelmet.

Az elmúlt időszak legjelentősebb tőkepiaci fejleménye az volt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök április 16-án aláírta azt a törvényt, amely előírja az orosz vállalatok számára, hogy töröljék a külföldi tőzsdére bevezetett letéti jegyeiket (GDR/ADR) és konvertálják át azokat helyi piacos értékpapírokká, ezzel csökkentve a külföldiek ellenőrzését a helyi vállalatok felett. Az orosz jegybank közlése szerint az orosz kibocsátóknak 2022. május 5-ig kellett intézkedniük a letéti jegyek programjainak megszüntetéséről. Azóta több orosz kibocsátó jelezte, hogy fent kívánják tartani GDR programjukat, ám ezen kéréseket az orosz állam a stratégiailag fontos vállalatok esetén (pl. Gazprom) elutasította. Egyes vállalatok ugyanakkor gondolkodnak más külföldi országba való piaci bevezetésen, közel-keleti vagy ázsiai országokban. A konverziót követően a helyi piacos részvények úgynevezett S-számlára kerülnek, melynek megnyitásáról a letétkezelő gondoskodik. Az intézkedés csak a GDR programokat érinti, a külföldi tőzsdékre közvetlenül bevezetett részvényekre nem vonatkozik.

Az orosz részvényekre vonatkozó elidegenítési tilalom továbbra is fennáll, külföldi befektetők továbbra sem adhatnak el részvényt az orosz piacon.

Mivel az orosz és az uniós szankciók is egyaránt továbbra is hatályban vannak, valamint az alap sorozatainak nettó eszközértéke sem állapítható meg, így a 2022.02.24-én bevezetett felfüggesztés körülményei továbbra is fennállnak.

Az előbbiek következményeképpen az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) orosz részvénypiacokhoz történő piaci hozzáférése továbbra sem biztosított, ezáltal befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása az Alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető. Sajnálatos módon továbbra sem állnak fenn az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén a folyamatos forgalmazás újra indításának feltételei.

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alappal kapcsolatos közleményeinket az alábbi linken érhetik el Ügyfeleink honlapunkon:

https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap felfüggesztése nem eredményez semmilyen változást az Alapkezelő működésében és fizetőképességében.”

Jelen hirdetményben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért, vagy pontatlanságaiért.

(2022. május 16.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az aktuális tőkepiaci helyzetről 2022. május 6. napján az alábbiak szerint tájékoztatta Befektetőit:

„A fennálló háborús helyzet tőkepiaci hatásaival és az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

A 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított orosz invázió és az annak következtében bejelentett nyugati gazdasági szankciók már rövidtávon is komoly hatással vannak a régiós részvény- és kötvénypiacokra. Az orosz bankok jelentős részének lekapcsolása a nemzetközi SWIFT-rendszerről, az orosz repülőgépek kitiltása az uniós tagállamok és egyéb államok légteréből, valamint egyes orosz állampolgárok vagyonának befagyasztása várhatóan súlyos károkat okoz a helyi gazdaságnak. A helyzet napról napra gyökeresen változhat, mely a megszokottnál lényegesen nagyobb volatilitást okozhat a globális részvény-, áru- és devizapiacokon.

Az európai uniós szankciók sok orosz értékpapír kereskedelmét teljes mértékben megtiltották, egyúttal Oroszország az orosz értékpapírok vonatkozásában a külföldiek számára elidegenítési tilalmat vezetett be. Előbbiek mellett az EU több más gazdasági jellegű szankciót is hozott, például a kőolajfinomítással, légiközlekedéssel, űriparral, tengerhajózással kapcsolatban is. Ezen szankciók jelenleg teljesen ellehetetlenítik az orosz piacra történő belépést és az ottani kereskedelmet.

Az elmúlt időszak legjelentősebb tőkepiaci fejleménye az volt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök április 16-án aláírta azt a törvényt, amely előírja az orosz vállalatok számára, hogy töröljék a külföldi tőzsdére bevezetett letéti jegyeiket (GDR/ADR) és konvertálják át azokat helyi piacos értékpapírokká, ezzel csökkentve a külföldiek ellenőrzését a helyi vállalatok felett. Az orosz jegybank közlése szerint az orosz kibocsátóknak 2022. május 5-ig kellett intézkedniük a letéti jegyek programjainak megszüntetéséről. Azóta több orosz kibocsátó jelezte, hogy fent kívánják tartani GDR programjukat, ám ezen kéréseket az orosz állam a stratégiailag fontos vállalatok esetén (pl. Gazprom) elutasította. Egyes vállalatok ugyanakkor gondolkodnak más külföldi országba való piaci bevezetésen, közel-keleti vagy ázsiai országokban. A konverziót követően a helyi piacos részvények úgynevezett S-számlára kerülnek, melynek megnyitásáról a letétkezelő gondoskodik. Az intézkedés csak a GDR programokat érinti, a külföldi tőzsdékre közvetlenül bevezetett részvényekre nem vonatkozik.

Az orosz részvényekre vonatkozó elidegenítési tilalom továbbra is fennáll, külföldi befektetők továbbra sem adhatnak el részvényt az orosz piacon.

Mivel az orosz és az uniós szankciók is egyaránt továbbra is hatályban vannak, valamint az alap sorozatainak nettó eszközértéke sem állapítható meg, így a 2022.02.24-én bevezetett felfüggesztés körülményei továbbra is fennállnak.

Az előbbiek következményeképpen az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) orosz részvénypiacokhoz történő piaci hozzáférése továbbra sem biztosított, ezáltal befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása az Alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető. Sajnálatos módon továbbra sem állnak fenn az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén a folyamatos forgalmazás újra indításának feltételei.

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alappal kapcsolatos közleményeinket az alábbi linken érhetik el Ügyfeleink honlapunkon:

https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap felfüggesztése nem eredményez semmilyen változást az Alapkezelő működésében és fizetőképességében.”

Jelen hirdetményben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért, vagy pontatlanságaiért.

(2022. május 9.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261) az aktuális tőkepiaci helyzetről 2022. április 28. napján az alábbiak szerint tájékoztatta Befektetőit:

„A kialakult rendkívüli háborús helyzet tőkepiaci hatásaival és az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

A 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított orosz invázió és az annak következtében bejelentett nyugati gazdasági szankciók már rövidtávon is komoly hatással vannak a régiós részvény- és kötvénypiacokra. Az orosz bankok jelentős részének lekapcsolása a nemzetközi SWIFT-rendszerről, az orosz repülőgépek kitiltása az uniós tagállamok és egyéb államok légteréből, valamint egyes orosz állampolgárok vagyonának befagyasztása várhatóan súlyos károkat okoz a helyi gazdaságnak. A helyzet napról napra gyökeresen változhat, mely a megszokottnál lényegesen nagyobb volatilitást okozhat a globális részvény-, áru- és devizapiacokon.

Az európai uniós szankciók sok orosz értékpapír kereskedelmét teljes mértékben megtiltották, egyúttal Oroszország az orosz értékpapírok vonatkozásában a külföldiek számára elidegenítési tilalmat vezetett be. Előbbiek mellett az EU több más gazdasági jellegű szankciót is hozott, például a kőolajfinomítással, légiközlekedéssel, űriparral, tengerhajózással kapcsolatban is. Ezen szankciók jelenleg teljesen ellehetetlenítik az orosz piacra történő belépést és az ottani kereskedelmet.

 

Részvény piacok

Április hónap fejleménye, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök 16-án aláírta azt a törvényt, amely előírja az orosz vállalatok számára, hogy töröljék a külföldi tőzsdére bevezetett letéti jegyeiket (GDR/ADR) és konvertálják át azokat helyi piacos értékpapírokká, ezzel csökkentve a külföldiek ellenőrzését a helyi vállalatok felett.

Az orosz jegybank közlése szerint az orosz kibocsátóknak 2022. május 5-ig kell intézkedniük a letéti jegyek programjainak megszüntetéséről. Az intézkedés csak a GDR programokat érinti, a külföldi tőzsdékre közvetlenül bevezetett részvényekre nem vonatkozik. Az orosz részvényekre vonatkozó letéti jegy programokat azért vezették be az orosz vállalatok, mert az orosz helyi tőzsde sok nyugati befektető számára nehezen elérhető volt. Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap ugyanakkor rendelkezik helyi piacos számlával, így a konverzió nem okoz további problémát,  azonban tekintettel arra, hogy az orosz részvényekre vonatkozó elidegenítési tilalom továbbra is fennáll, külföldi befektetők továbbra sem adhatnak el részvényt az orosz piacon.

Mivel az orosz és az uniós szankciók is egyaránt továbbra is hatályban vannak, valamint az alap sorozatainak nettó eszközértéke sem állapítható meg, így a 2022.02.24-én bevezetett felfüggesztés körülményei továbbra is fennállnak.

Az előbbiek következményeképpen az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) orosz részvénypiacokhoz történő piaci hozzáférése továbbra sem biztosított, ezáltal befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása az Alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető. Sajnálatos módon továbbra sem állnak fenn az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén a folyamatos forgalmazás újra indításának feltételei.

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alappal kapcsolatos közleményeinket az alábbi linken érhetik el Ügyfeleink honlapunkon:

https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap felfüggesztése nem eredményez semmilyen változást az Alapkezelő működésében és fizetőképességében.”

Jelen hirdetményben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért, vagy pontatlanságaiért.

(2022. május 2.)


 

2022. I. negyedév közzétételek »