Fenntarthatósági közzétételek

Ezen az oldalon az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban „Biztosító”) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 Rendelete (a továbbiakban „Rendelet”) által előírt közzétételeket jeleníti meg.

 

Fenntarthatósági politikák

A fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálása  (Rendelet 3. cikk (1)).

A Biztosító vagyonkezelési tevékenységét kiszervezte az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt-hez.

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. vonatkozó közzététele itt elérhető:

www.aegonalapkezelo.hu/fenntarthatosag

A fenntarthatósági kockázatoknak a biztosítási tanácsokba történő integrálása (Rendelet 3. cikk (2)).

A Biztosító, mint pénzügyi tanácsadó a fenntarthatósági kockázatot úgy integrálja biztosítási tanácsaiba, hogy honlapján közzéteszi a fenntarthatósági politika elérhetőségét.

 

Átvilágítási politikák

A befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásainak figyelembe vétele (Rendelet 4. cikk (1)).

A Biztosító vagyonkezelési tevékenységét kiszervezte az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt-hez.

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. vonatkozó közzététele itt elérhető:

www.aegonalapkezelo.hu/fenntarthatosag

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások figyelembe vétele a befektetési tanácsadás során (Rendelet 4. cikk (5)).

A Biztosító, mint pénzügyi tanácsadó biztosítási tanácsadása során úgy veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat, hogy honlapján közzéteszi az átvilágítási politikák elérhetőségét.

 

Javadalmazási politikák

A javadalmazási politikák összhangja a fenntarthatósági kockázatok integrálásával (Rendelet 5. cikk (1)).

Az Aegon javadalmazási politikája, azáltal, hogy a vállalat és az érintettek hosszú távú érdekein alapuló, kockázattal korrigált teljesítményértékelést alkalmaz, nem ösztönöz túlzott kockázatvállalásra. Ez végső soron magában foglalja az üzlet fenntarthatóságával kapcsolatos teljesítményt is. Az átfogó teljesítmény pontos értékelésének érdekében a javadalmazási politika limiteket tartalmaz a pénzügyi teljesítménymutatókra vonatkozóan, mind a vállalatra, mind az egyénekre nézve.

Javadalmazási politikánk egy előzetes, valamint – a tárgyévet követően – egy utólagos kockázatértékelést alkalmaz. Az előzetes kockázatértékelés tekintetében lényeges szempontként veszi figyelembe, hogy a vállalat és az érintettek hosszú távú érdekei hogyan kerülnek figyelembe vételre mind a vállalati, mind a lényeges kockázatot vállaló munkavállalók egyéni célkitűzéseiben, amelyek későbbi teljesítése alapján a változó kompenzációt megállapítják majd a tárgyévet követően. A tárgyévet követő kockázatértékelés során pedig visszamenőleges hatállyal, a javadalmazás tekintetében lefelé történő korrekcióra és/vagy visszafizetési kötelezettség megállapítására van lehetőség az üzleti teljesítmény hosszú távú fenntarthatóságát esetlegesen befolyásoló eseményekből eredendően.

Az Aegon a javadalmazással kapcsolatos teljesítmény-értékelésében további fejlesztéseket tervez annak érdekében, hogy hangsúlyozza a befektetési döntések tekintetében a fenntarthatósági kockázatokat.

A Biztosító „Értékesítési érdekkonfliktusok kezelése” tárgyú utasításában rögzíti, hogy a javadalmazási politikája meghatározásakor nem alakít ki olyan szabályokat, amelyek esetében figyelembe veszi a fenntarthatósági kockázatokat, a kialakított javadalmazási szabályok nem függenek a fenntarthatósági szempontoktól.