RetroCSÉB - kockázati életbiztosítás havi 1.990 Ft-tól

  • Lakossági élet-és egészségbiztosítás
  • Egységesen 1.990 Ft/ hó
  • Orvosi vizsgálat nélkül, online is megköthető
  • Választható biztosítási tartam 5 és 25 év között

Biztosítási védelem már havi 1.990 Ft-tól

 

Mindenkinek jár a biztosítási védelem!

Miközben körültekintően alakítja saját életét, nagy gonddal egyengeti családja sorsát, olyan nem várt események is adódhatnak, melyek jelentős anyagi áldozatot kívánnak Öntől.

A fő kereső elvesztésekor a családnak – az érzelmi válságon túl – az anyagi problémákkal is szembe kell néznie. Aegon RetroCSÉB biztosítással most akár havi 1.990 Ft-ért gondoskodhat szeretteinek anyagi biztonságáról!

retrocseb

Számos szolgáltatással segítünk gondoskodni szerettei védelméért!

 

Haláleseti szolgáltatásHaláleseti szolgáltatás

A főbiztosítottnak a biztosítás tartama alatt bekövetkező halála esetén a halál időpontjában aktuális, haláleseti biztosítási összeget fizeti ki a biztosító.


Balesetből eredő halálBalesetből eredő halál

A biztosított balesetből eredő halála esetén, mely a balesettől számított 1 éven belül, de még a biztosítottra érvényes biztosítás tartama alatt következik be, a biztosító a baleseti eredetű halálra szóló és a baleset időpontjában aktuális biztosítási összeget fizeti ki.
Balesetnek minősül minden a biztosított akaratától függetlenül hirtelen fellépő, egyszeri, külső fizikai és/vagy kémiai behatás, amellyel a biztosított károsodást szenved el.


Balesetből eredő rokkantságBalesetből eredő rokkantság

Amennyiben a biztosított a biztosítás tartama alatt balesetből eredően maradandó egészségkárosodást (legalább 20%-os) szenved el, mely a baleset napjától számított 2 éven belül megállapításra kerül, úgy a biztosító a károsodás mértékének megfelelő biztosítási összeget fizeti ki.


Balesetből eredő csonttörésBalesetből eredő csonttörés

Amennyiben a biztosított balesetből eredően csonttörést, csontrepedést szenved el, úgy a biztosító a csonttörésre, csontrepedésre szóló, a baleset napján aktuális biztosítási összeget fizeti ki.

Nem minősül biztosítási eseménynek a fogrepedés, patológiás fogtörés, illetve a fogak és fogpótlások sérülése;


Balesetből eredő kórházi napi térítésBalesetből eredő kórházi napi térítés

Amennyiben a biztosított a biztosítás tartama alatt olyan balesetet szenved, melynek következtében kórházi ápolásra szorul, a biztosító a kórházi tartózkodás minden megkezdett napjára kifizeti a biztosítottra vonatkozó, a baleset napján aktuális napi térítési összeget.


Balesetből eredő műtéti térítésBalesetből eredő műtéti térítés

Amennyiben a biztosított a biztosítás tartama alatt olyan balesetet szenved, mely orvosi szempontból szükséges műtétet von maga után, a biztosító a baleseti műtéti térítésre szóló, a baleset napján aktuális biztosítási összeg arányos részét fizeti ki.

A biztosító az alábbi szolgáltatás kategóriákat különbözteti meg: kiemelt műtét, nagy műtét, közepes műtét, kis műtét, kizárt műtét.


Balesetből eredő égési sérülésBalesetből eredő égési sérülés

Amennyiben a biztosított a biztosítás tartama alatt olyan balesetet szenved, mely miatt égési sérülés következik be, a biztosító a baleseti égésre szóló, a baleset napján aktuális biztosítási összegnek az égési sérülés súlyosságától függő százalékát fizeti ki.


Egészségkárosodásból eredő rokkantságEgészségkárosodásból eredő rokkantság

Amennyiben a biztosítás tartama alatt a biztosított munkaképessége olyan mértékben megváltozik, amelynek következtében a mindenkor illetékes magyar szakigazgatási szerv a biztosított egészségi állapotát 1–30% között állapítja meg, úgy a biztosító az esemény időpontjában aktuális egészségkárosodásra szóló biztosítási összeget fizeti ki.

A szolgáltatás feltétele, hogy az egészségkárosodásból eredő rokkantságot illetékes magyar szakigazgatási szerv határozatban megállapítsa, valamint, hogy a rokkantsági ellátás utalása megkezdődjön.

Életbiztosítás ilyen kis összegért? Nem átverés!

Életbiztosítás ilyen kis összegért? Nem átverés!

Díjszámítás

Gyakran Ismételt Kérdések

Kérdése van? Olvassa el az ügyfeleink által feltett tipikus kérdéseket.
Azonnal választ szeretne kapni a kérdésére?

Az Aegon RetróCSÉB kockázati élet- és egészségbiztosítás. Ez azt jelenti, hogy a biztosított halála, súlyos munkaképtelensége (akár betegség, akár baleset miatt következik be), illetve baleseti eredetű rokkantsága, műtéte, kórházi tartózkodása, valamint csonttörése, égése esetén szolgáltatunk, azaz kifizetjük az adott eseményre vonatkozó biztosítási összeget. A RetróCSÉB tehát akkor nyújt segítséget, amikor egy váratlan baleset vagy betegség miatt nehéz anyagi helyzetbe kerülünk.

  • A szerződő az a személy, aki a biztosítást megköti és a biztosítási díjakat fizeti. Szerződő lehet magánszemély vagy
    gazdálkodó szervezet. A szerződő a tartam során módosítható, akár többször is.
  • A biztosított az a személy, akire a kockázatviselésünk kiterjed. A biztosított a tartam során nem módosítható.
  • A kedvezményezettek azok, akiknek kifizetjük a szolgáltatási összeget. A biztosított életében esedékes szolgáltatásokra a biztosított jogosult. A haláleseti kifizetést a biztosított örökösének teljesítjük, kivéve, ha a szerződő a biztosítottal egyetértésben más kedvezményezettet jelöl. A kedvezményezett személye a szerződő és a biztosított írásbeli nyilatkozatával a biztosítás fennállása alatt akár többször is módosítható.

Az Aegon RetróCSÉB biztosításra akkor szolgáltatunk, ha a szerződő rendszeresen fizeti a díjat, és a biztosítási feltételek szerinti esemény a tartam alatt bekövetkezik. Az egyes biztosítási eseményekhez tartozó szolgáltatási összeget a biztosítási feltételek, illetve az éves tájékoztató levél tartalmazza. Az életbiztosítási és a betegségi eredetű rokkantsági összeg a biztosított életkorától és a szerződéskötéskor választott tartamtól.

Az Aegon RetróCSÉB szerződést minimum 5, maximum 25 évre kötheti meg, azonban fontos, hogy lejáratkor a biztosított nem lehet 65 évnél idősebb.

Amennyiben a biztosított a tartam közben meghal, vagy súlyosan munkaképtelenné válik (ezt az illetékes hatóság állapítja meg), úgy a feltételek szerinti biztosítási összeg kifizetésével a szerződés megszűnik.

Az infláció hatásainak kivédése érdekében a szolgáltatási összegeket, s ezzel együtt a fizetendő díjat minden évben növeljük.

A biztosítás megkötésekor 6 havi várakozási idő áll fenn. Amennyiben ezen időszakon belül következik be a haláleset, vagy állapítanak meg rokkantsági járadékot a biztosítottnak, a feltételek értelmében nem szolgáltatunk. A balesetbiztosítási eseményekre viszont a 6 havi várakozási idő nem vonatkozik! A biztosítási feltételek értelmében nem köthetnek Aegon RetróCSÉB biztosítást azok, akik nyugdíj-, rehabilitációs- vagy rokkantsági ellátásban részesülnek, illetve akiknél ezek megállapítása folyamatban van.

Minden személybiztosításnál szerepelnek úgynevezett kizárások is a szerződéses feltételekben, ezen esetekre nem terjed ki a kockázatviselésünk. Így például a szerződéskötéskor már fennálló betegséggel, sérüléssel összefüggésben bekövetkező káreseményre nem térítünk. Kérjük, a szerződés aláírása előtt tanulmányozza át a kizárásokat, illetve a biztosító mentesülésének eseteit!

A RetróCSÉB tisztán kockázati biztosítás, a befizetett díj nem megtakarítási célokat szolgál, így a szerződésnek nincs visszavásárlási értéke. Sem lejáratkor, sem idő előtti megszüntetés esetén (pl. a díj nem fizetése) nem jár vissza pénz. Biztosítási esemény hiányában kifizetés nélkül szűnik meg a szerződés.

Amennyiben elmarad a biztosítási díj befizetésével, társaságunk tájékoztatást küld Önnek arról, hogy milyen határidővel pótolhatja ezt úgy, hogy biztosítási védelme fennmaradjon. Ha a határidőn belül nem fizetné be elmaradását, akkor a szerződés kifizetés nélkül megszűnik az első díjelmaradás időpontjára visszamenőleg. A lehetőségekről kérjük, hogy a szerződéses feltételekben bővebben is tájékozódjon.

A biztosítási eseményt 8 napon belül, írásban kell bejelenteni társaságunknak. A kárbejelentéshez csatolni kell a szükséges iratokat, melyek részletes felsorolását megtalálja a biztosítási feltételekben. Baleset bekövetkezésekor akár több jogcímen is teljesíthetünk kifizetést (pl. csonttörés és kórházi ápolás). Munkaképtelenség vagy halál esetén azonban csak arra az eseményre fizetünk, amelyikről előbb szerzünk tudomást.

Online Ügyfélszolgálatunkon gyorsan, kényelmesen, akár otthonról is intézheti biztosítási ügyeit.

www.ugyfelszolgalat.aegon.hu

Honlap és ügyfél-chat: www.aegon.hu

Telefonos Ügyfélszolgálatunkat a +36-1-477-4800 telefonszámon (hétfőn 8.00 és 20.00, keddtől péntekig 8.00 és 18.00 óra között) érheti el.

A RetróCSÉB Biztosítás dokumentumai

Dokumentumok és ügyintézés

A biztosításhoz tartozó dokumentumokat, tájékoztatókat itt érheti el.

A biztosításhoz kapcsolódó ügyintézési lehetőségekért kérjük, hogy ezt az oldalunkat látogassa meg.