Vállalati vagyonbiztosítások kárbejelentés

A biztosítási szerződésekre vonatkozó törvénymódosítás kapcsán az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2010. április 1-jétől élet- és nem életbiztosítási termékeinek feltételeit az alábbiak szerint módosítja:

A biztosítási esemény bekövetkezésének, a szerződésben (szabályzatban, feltételekben) megjelölt károk és költségek igazolására felsorolt okiratokon kívül a biztosító szolgáltatása teljesítésének esedékességét egyéb okirat benyújtásától függővé nem teheti, továbbá nem követelheti, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges, a biztosítási szolgáltatás teljesítésének esedékességét a bejelentett káresemény tekintetében indult büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséhez nem kötheti.

A biztosítottnak minden esetben joga van azonban olyan további bizonyítékok felmutatására, amelyeket – a bizonyítás általános szabályai szerint – követelésének érvényesítéséhez szükségesnek lát.

Kárbejelentését az alábbi módokon tudja eljuttatni Társaságunkhoz:

  • Fax: 1/476-5620
  • E-mail: vagyonkar@aegon.hu
  • Posta: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., Vállalati Vagyon Üzletág, 1091 Budapest, Üllői út 1.