Tájékoztató az Aegon ideiglenes kárrendezési gyakorlatáról

A vírus terjedésének lassítása érdekében a magyar hatóságok olyan intézkedéseket hoztak, amelyeknek fő célja, hogy minimalizálják a személyes érintkezést. Ez a kárrendezési folyamatainkra is hatással van, ezért társaságunk visszavonásig egyes kárügyek kivizsgálását elektronikus eszközök útján végzi.

Ahhoz, hogy a kárrendezés ebben a formában megtörténhessen, a következő feltételeknek kell megfelelni:

  • Ingatlanban vagy ingóságban keletkezett a kár. (Személyi sérülés károk nem rendezhetők ebben a formában!)
  • A kárbejelentés telefonon vagy online történik.
  • Az ügyfél vállalja, hogy a kárszakértő videós alkalmazáson keresztül szemlézi az eseményt.
  • Az ügyintézés meghatalmazott útján is történhet.

 

A videó kárrendezés menete:

A létrejött videós kapcsolat során az ügyfél az azonosításhoz élő képen bemutatja:

  • arcát,
  • személyi igazolványának fényképes oldalát,
  • valamint megosztja a videó alkalmazáson keresztül a tartózkodási hely adatokat.

A beszélgetést, a fényképeket és a felmutatott okmány képét az ügyfél hozzájárulásával rögzítjük és az adatvédelmi tájékoztató szerint kezeljük. Hozzájárulás hiányában a kárfelvétel nem hajtható végre.

A rögzített felvételek alapján megkezdjük a kárrendezést. Ezt az általános kárrendezési szabályok szerint végezzük, így előfordulhat, hogy további bizonyítékot, dokumentumot kérünk a kárral kapcsolatban.

Abban az esetben, ha a kárrendezés eredményeként a kifizetésről döntünk, az csak előleg, aminek elfogadásáról az ügyfélnek nyilatkoznia kell. Ha az általunk számított összeg az ügyfél szerint nem nyújt fedezetet a bejelentett kárára, a tényleges költségét számlával igazolhatja. Fontos tudnia, hogy az utóellenőrzés eredményétől függően határozhatunk a már kifizetett összeg teljes vagy részleges visszaköveteléséről is.

 

Részletes tájékoztató