Tájékoztató

az AEGON Magyarország Zrt. ideiglenes kárrendezési gyakorlatáról a Corona vírus 2020.évi magyarországi jelenléte alatt

 

Bevezető

A Corona vírus (továbbiakban vírus) magyarországi megjelenése és terjedése miatt az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. a bejelentett károk

személyes kárszemle útján történő kivizsgálását,
így az ezekkel összefüggő pénzügyi szolgáltatás folyósítását az alábbi kivételek mellett átmenetileg felfüggeszti.

A vírus terjedésének lassítása érdekében a magyar hatóságok olyan intézkedéseket hoztak, amelyek azt célozzák, hogy a természetes személyek egyelőre meghatározhatatlan időre, minimalizálják a személyes érintkezést. A személyes érintkezés elkerülésével védeni akarjuk Önöket és munkatársainkat. Ez a korlátozás alapvetően érinti a biztosító biztosítási szerződésben vállalt pénzügyi szolgáltatási kötelezettségének teljesítését, hiszen a szolgáltatás egyik eleme, az ellenőrzési funkciók működtetése pl. a bejelentett biztosítási események (károk) kivizsgálása során. A biztosító a kárügyek kivizsgálásának elhalasztása helyett, a járvány okozta mozgás- és egyéb korlátozások feloldásáig, átmenetileg, a jelen tájékoztatóban foglaltak visszavonásáig, egyoldalúan kötelezettséget vállal egyes kárügyek elektronikus eszközök útján történő kivizsgálására, illetve a pénzbeli szolgáltatások megelőlegezésére. Ez a kárrendezési mód a rendkívüli helyzetben a bizalmi elvre épül, együttműködést vár a szerződőtől, biztosítottól, károsulttól (továbbiakban: ügyfél).

A jelen tájékoztató alapján rendezett károkat a veszélyhelyzet elmúltával felül fogjuk vizsgálni, a felülvizsgálat eredményeként fogunk határozni a további kifizetésről, a kárigény lezárásáról, szükség szerint a túlfizetések visszaköveteléséről és a szükséghelyzettel esetlegesen visszaélőkkel szemben további intézkedések, köztük a büntető feljelentések, megtételéről.

A kárrendezés az alábbiakban leírt technikai követelmények teljesülését feltételezi. Aki ezeknek nem tud megfelelni, az Ő esetükben a kárszemle csak személyes kontaktus lehetőségének megnyílásakor válik lehetővé, ami egyben azt is jelenti, hogy addig a türelmüket kell kérjük!

A kárrendezés menete

  1. A video kárrendezés hatálya

A jelen tájékoztató alapján történő kárrendezés a 2020. március 31. napján folyamatban lévő és az ezt követően bejelentett károk kivizsgálására és csak addig használható, amíg a biztosító az egyoldalúan vállalt video szemlék lebonyolítását vissza nem vonja.

  1. Video kárrendezés útján szemlézhető károk

Ezzel a módszerrel kizárólag lakásbiztosítás keretében az ingatlanban, ingóságokban okozott károk szemléje végezhető el, azonban a személysérüléssel járó károk nem!

  1. A kárbejelentés módja

 

A kárbejelentés kivizsgálása

A bekövetkezett kár bizonyítása megtörténhet, mobil eszközzel végzett un. video kárrendezés keretében. Ehhez a szakértő VIBER alkalmazáson (üzemeltető Rakuten, az alkalmazásról bővebben: https://www.viber.com/hu/) keresztül lép kapcsolatba az ügyféllel. A szemle időpontját a kárszakértő és az ügyfél közösen határozhatja meg.

Video kárrendezés az ügyfél személyes közreműködésével, vagy meghatalmazott útján lehetséges. . A meghatalmazást a munkatársaink által a kárbejelentést követően megadott e-mail címre elektronikus levélben, vagy a video felvételen felmutatva kell a biztosító számára igazolni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti alkalmazások adatkezelésének biztonságáért a biztosító nem vállal felelősséget, azok az üzemeltetők általános szerződési feltételei, kötelezettségvállalásai szerint alakulnak! Kérjük a video kárrendezés választása során ezt is mérlegeljék!

A video kárrendezés menete

Az ügyfél a kárszakértővel létesített kapcsolat során, élő képen (nem korábban rögzített) köteles az ügyfél azonosítása érdekében bemutatni az arcát, jól látható módon a személyi igazolványának fényképes oldalát, a biztosított ingatlan (utca házszám, emelet ajtó) azonosítása érdekében az ügyfél köteles a tartózkodási hely adatainak megosztására a video alkalmazáson keresztül.  A videós kárfelvétel során a biztosító a kárszakértővel való együttműködést vár az ügyféltől annak érdekében, hogy a kár felméréséhez szükséges, értékelhető felvételek a kárszakértő rendelkezésére álljanak. Az együttműködés hiányában a video alapján történő kárrendezést a biztosító megtagadhatja.

A video kárfelvétel során zajló beszélgetést és fényképeket és a felmutatott okmány képét, köztük az ügyfél hangját és fényképét a biztosító az ügyfél hozzájárulása alapján rögzíti. Hozzájárulás hiányában a videohívással történő kárfelvétel és annak alapján a kárrendezés nem hajtható végre. Az utólagosan visszavont hozzájárulás a kárrendezés járványhelyzet miatti rendkívüli helyzet megszűnéséig történő felfüggesztését eredményezi azzal, hogy a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelési műveleteket a visszavonás nem érinti. A kép és hangfelvételt és az ügyfél személyes adatait a biztosító a szerződés teljesítésével összefüggésben, a termékkel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató (lásd: https://www.aegon.hu/adatvedelem/adatbiztonsag.html) szerint kezeli.

A fentiek szerint rögzített felvételek alapján a biztosító megkezdi a kárrendezést, amit az általános kárrendezési szabályai szerint folytat le, amelynek során további bizonyítékok, dokumentumok bemutatását kérheti.

Kérjük, hogy a videohívásban történő kárrendezés során tartózkodjanak olyan a kárrendezéshez szorosan nem tartozó képek készítésétől (pl. más személyek hangja, képmása stb.), amelyek kezelése nem kapcsolódik a bejelentett kárhoz, és amelyek kezelésére a biztosítónak nincs jogalapja. Ezen szabályok megszegésével készült felvételeket a biztosító a kárrendezés mellőzésével törölni fogja!

Kifizetés

A kárrendezés eredményeként, ha a biztosító a kifizetés mellett dönt, az csak a kárra kifizetett pénzügyi szolgáltatás előlege, amelynek elfogadásáról az ügyfélnek Igen/Nem válasz lehetőséggel nyilatkoznia kell. Az előleg azt jelenti, hogy a biztosító az utóellenőrzés eredményeként határozhat a már kifizetett összeg teljes, vagy részleges visszaköveteléséről. Abban az esetben, ha a beszélgetés során az ügyfél nem fogadja el a kárszakértő által kiszámított összeget, a biztosító a követelés jogalapjának megalapozottsága esetén előlegként kifizeti. Ha a biztosító által számított összeg az ügyfél szerint nem nyújt fedezetet a bejelentett kárára, a tényleges költségét számlával igazolhatja.

AEGON Magyarország Zrt.