“Aegon Lakáskörkép 2017 és Okos döntésért okos otthont” promóciós nyereményjáték szabályzata

A július hónapra vonatkozó sorsolás időpontja: 2017. augusztus 3.

A július havi nyertesek >>

 • Barrel Ágnes, 1039
 • Csapó Lászlóné, 9024
 • Fucskár József Attiláné, 7625
 • Dr. Gódor Györgyi, 6041
 • Iváncsics Eliz, 8360
 • Katona Viktória Brigitta, 8675
 • Lengyel Violetta, 3070
 • Mezei Béláné, 7100
 • Szabó Imre, 4484
 • Unger Zsuzsa, 2045

A június hónapra vonatkozó sorsolás időpontja: 2017. július 5.

A június havi nyertesek >>

 • Barna Gábor, 6000
 • B.Tóth Erika, 3433
 • Csordás Erzsébet, 6000
 • Hegedűs Andrásné, 6528
 • Kern Péter, 7064
 • Panka Zita, 7629
 • Papp Dávid, 2132
 • Rácz Viktor, 4183
 • Szigetiné Salamon Andrea, 3527
 • Turupoli István, 1105

A május hónapra vonatkozó sorsolás időpontja: 2017. június 6.

A május havi nyertesek >>

 • Antal Imre, 8060
 • Balázsi Viktória, 4121
 • Bencsik Gábor, 6724
 • Breier László Gyuláné, 2142
 • Farkas Tamás, 2800
 • Fazekas István, 8460
 • Horváth Kornél, 8043
 • Horváth Zoltán, 2942
 • Kovács István, 1138
 • Madarász Ottó, 6781

A nyerteseknek szívből gratulálunk!

1. A játék Szervezője és az Adatkezelők

A játék szervezője az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 10389395-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-0401365, NAIH adatkezelési azonosítóink: 55534/2012 – 55547/2012; 55837/2012-55847/2012) továbbiakban Szervező, valamint az Aegondirekt.hu Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 14169285-4-43; cégjegyzékszám: 01-10-045867) továbbiakban együtt Adatkezelők. Az Adatkezelők adatkezelési gyakorlatáról a társaság honlapján www.aegon.hu érhető el további információ.

2. A játék célja

Szervező célja, hogy a nyereményjátékban önkéntesen résztvevő személyek adataiból a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel összhangban (Grt.) üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állítson össze.

A játékban való részvétel során a Szervező a fent meghatározott céllal az Ön által önkéntesen megadott személyes adatait, elérhetőségeit, valamint kérdésekre adott válaszait tárolni, kezelni és felhasználni kívánja.

Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelést bármikor visszavonhatja, illetve azok kezelését megtilthatja, továbbá a Szervező esetleges adatkezeléssel összefüggő hiba esetén Ön a panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.

3. A játék időtartama

A játék 2017. május 12-től 2017. november 30-ig tart.
Az adott havi sorsolásokra mindig a következő hónap 3. munkanapján, 11 órakor kerül sor. A nyereményjáték végén az összes résztvevő között egy főnyeremény is kisorsolásra kerül 2017. december 7-én, 11 órakor. Az említett sorsolások az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Online Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Igazgatóság felügyeletével, a játékszabályzat 6. pontjában leírtak szerint, számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történnek, amely biztosítja a véletlenszerűséget. A főnyeremény és a havi nyeremények sorsolásának helyszíne: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. A játék eredményét a nyertesek azonosítása és hozzájárulása után teszi közzé a Szervező a https://www.aegon.hu/nyertesek weboldalon.

4. Nyeremények

A Szervező az adott hónap résztvevői között havonta 10 darab SENCOR SWS 21 S időjárás állomást sorsol ki, mely az alábbi főbb paraméterekkel rendelkezik: rádióval vezérelt óra, 30 méteres hatótáv nyitott térben, idő-, dátum-, hét napja kijelzés, ébresztőóra, lehetőség 3 drót nélküli érzékelő csatlakoztatására.

A játék végén, főnyereményként 1 darab Panasonic Smart Home otthoni környezeti megfigyelőkészlet kerül kisorsolásra az összes résztvevő között, mely az alábbiakat tartalmazza: Panasonic Smart Home KX-HN6010FXW Otthon Biztonsága kezdő csomag és Panasonic Smart Home KX-HNC200FXW Beltéri Kamera.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az esetleges beszerzési nehézségek esetén paramétereiben hasonló, akár más márkájú otthoni környezeti megfigyelőkészletet (4 fajta készüléket tartalmazó csomag) és időjárás állomást (rádióval vezérelt óra, min. 30 méteres hatótáv, idő-, dátum-, hét napja kijelzés, ébresztőóra), esetleg az ajándék értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson a nyertes számára.

Az ajándékként kisorsolt készülékek hivatalos magyarországi garanciával rendelkeznek, az esetleges minőségi problémák esetén a szervezőt nem terheli felelősség. Garanciális problémákkal kapcsolatos tudnivalók:

 • SENCOR időjárás állomás esetén a termék márkaszervizéhez fordulhat a garanciajegyen feltüntetett elérhetőségeken:Telefonszám: +36 23 330 830, e-mail: info@fasthungary.hu
 • Panasonic Smart Home otthoni megfigyelőkészlet esetében: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Online Értékesítési és Ügyfélkapcsolati igazgatóságág, e-mail: online@aegon.hu

A nyereményeket a Szervező a sorsolást követően az akciós feltételek teljesülése esetén a nyertesek beazonosítása után 1-2 munkanapon belül juttatja el a nyerteseknek. Az ajándékokat a Trans-O-Flex futárszolgálat segítségével ingyenesen szállítjuk házhoz.

A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

5. A nyereményjátékban történő részvételi módok és azok feltételei

A nyereményjátékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt a nyereményjátékban önkéntesen vesz részt.

A nyereménysorsoláson kizárólag az vehet részt, aki elfogadta a “Aegon Lakáskörkép 2017 és Okos döntésért okos otthont” című szabályzatot és maradéktalanul megfelel a jelen pontban előírt részvételi feltételeknek, valamint a részvétellel vállalja, hogy nyertesként történő kisorsolása esetén a Szervező az adatait (név, irányítószám, településnév) közzétegye a https://www.aegon.hu/nyertesek weboldalon.

A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó 2017. május 12. és 2017. november 30. között az alább felsoroltak valamelyikének eleget tegyen:

 • a résztvevő az www.aegon.hu weboldalon lakásbiztosítást kössön vagy már meglévő Aegon lakásbiztosítása mellé kiegészítő csomagot vásároljon,
  vagy
 • a résztvevő adatait hiánytalanul megadva töltse ki a „Aegon Lakáskörkép 2017” kérdőívet az erre a célra létrehozott webfelületen.

Vásárláshoz kötött feltételek
Azok a személyek, akik a jelen szabályzatban megjelölt időszak alatt új lakásbiztosítást* kötnek vagy meglévő Aegon lakásbiztosításuk mellé kiegészítő csomagot vásárolnak a www.aegon.hu weboldalon az alábbi feltételek teljesülése esetén vehetnek részt a játékban:

 •  A biztosítási kalkulátorba ágyazott regisztrációs oldalon nyilatkoznak arról, hogy részt kívánnak venni a játékban.
 • Valamint részvételükkel vállalják, hogy amennyiben nyertesként kerülnek kisorsolásra úgy adataikat (név, irányítószám, település név) a Szervező a https://www.aegon.hu/nyertesek weboldalon közzétegye.
 • A megkötött vagy kiegészített szerződésnek a sorsolás(ok) időpontjában is fenn kell állnia.

* Új lakásbiztosításnak minősül a lakásbiztosítási ajánlat, amennyiben a Szerződőnek vagy közeli hozzátartozójának a megadott kockázatviselési címre nincs élő, vagy az ajánlat megtételét megelőző 6 hónapon belül bármely okból megszűnt lakásbiztosítási szerződése az Aegonnál.

Kérdőív kitöltéshez kötött feltételek
Amennyiben Ön a kérdőív kitöltésével kíván részt venni a nyereményjátékban, úgy az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

 • Azok a személyek, akik meghívó e-mailből egy egyedi azonosítót tartalmazó linken keresztül jutottak el a kérdőív oldalára korábbi regisztrációjukkal és korábbi regisztrációjuk során megadott hozzájárulásukkal vehetnek részt a játékban. Ők jelen játék szabályzatát a meghívó e-mailből megismerhetik, és azt a kérdőív kitöltésével automatikusan elfogadják, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy nyerés esetén a játék hitelességének megőrzésének érdekében, a Szervező közzétegye adataikat (név, irányítószám, település név) a https://www.aegon.hu/nyertesek weboldalon.
 • Amennyiben a kérdőívet kitöltő személyek nem egyedi azonosítót tartalmazó linken keresztül jutnak el a kérdőív oldalára a kérdőív kitöltése után regisztrálniuk kell a szükséges adatok megadásával (név, irányítószám, születési dátum, e-mail cím, telefonszám)
 • valamint a játékszabályzat és hozzájáruló nyilatkozat elfogadásával vehetnek részt a nyereményjátékban.

Tájékoztatjuk, hogy a Szervező a jogosulatlan felhasználásból illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. A Szervezőt továbbá nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció miatt. A kérdőívet minden játékos csak egyszer tudja kitölteni. Minden kérdőívet kitöltő játékos a kérdőív kitöltése után e-mail címére egy visszaigazoló e-mailt kap.

A résztvevő a játékban pontokat gyűjthet, melyekkel növelheti esélyét a fődíj megnyerésére valamint a további nyeremények megszerzésére. A játékos a szerzett pontjainak számával megegyező eséllyel indul a nyeremények sorsolásain, tehát adott sorsoláson annyiszor kerül bele a neve a résztvevők közé, ahány pontot szerzett.

A játékban pontszerzésre alkalmas tevékenységek:

 • Aegon lakásbiztosítás kötése vagy kiegészítő csomag vásárlása szerződésenként, eltérő kockázatviselési című ingatlanra az aegon.hu weboldalon: 10 pont.
 • Kérdőív hiánytalan kitöltése és regisztráció: 1 pont.

  Az adott hónapra vonatkozó nyeremények sorsolásán a résztvevők az adott hónapban szerzett pontjaiknak megfelelően vehetnek részt. A főnyeremény kisorsolásán a résztvevők a nyereményjáték teljes időtartama alatt megszerzett pontjainak számával megegyező eséllyel indulnak.A játék során a Szervező fenntartja magának a jogot további pontszerző akciók bevezetésére. Ezekről a játékos a játék ideje alatt a regisztrációkor megadott e-mail címére küldött tájékoztatókból, illetve a www.aegon.hu oldalon értesülhet.

6. A nyertesek és pótnyertesek kiválasztása

A fődíj és a havi 10 db további nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A sorsoláson részt vesznek az 5. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok. A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a játékos e-mail címén és telefonszámán kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail hozzáférés illetve telefonhasználat miatt. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (3 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándékra való jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. A Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 3 munkanapot vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel sem telefonon, sem e-mailen, a nyertes jogosultsága elvész.

A sorsolások alkalmával, a nyertesekkel egy időben 4 pótnyertes kisorsolására is sor kerül, akik a sorsolás során egyedi sorszámot kapnak. Amennyiben a valamelyik nyertes ajándékra való jogosultsága elvész, az egyedi sorszámot alapul véve a sorrendben az első helyet elfoglaló pótnyertes lép a helyére.

7. A nyereményjátékból kizártak köre

(a) Szervező és leányvállalatainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói;
(b) Szervező értékesítési partnerei, e cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói,
(c) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

8. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációnál megadott adatait (név, irányítószám, születési dátum, e-mail cím, telefonszám) az Adatkezelők a jelen szabályzatban 3. pontjában megjelölt célból visszavonásig kezeljék.

Adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálást követően Önnek bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az alábbi elérhetőségeken, online vagy postai úton tudja hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

Aegon Magyarország Biztosító Zrt:
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.,
E-mail: online@aegon.hu,
Online leiratkozás: https://www.online.aegon.hu/edm_leiratkozas/index.html.

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

9. Fogalmak:

Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1).bekezdés 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Üzletszerzési lista: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 2. §-ának 4. pontja szerint kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolatfelvételi lista: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 2. §-ának 9. pontja szerint kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.