Aegon kártya

2020.11.02-től újra igényelhető az Aegon hitelkártya az alábbiak szerint:

Az Aegon Kártya főkártyaként és Társkártyaként bárki számára igényelhető, aki megfelel a Budapest Bank hitel- és társhitelkártya igénylési feltételeinek.

Az Aegon Kártya főkártyaként az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., a Gerencsér és társa Kft., a Nogea Kft. és Egnogert Kft., Moneta Business Group Kft., Benks Kft. , Jadran-Mart Kft. , Menedzser Ház Kft, Zsolad Kft. , Eugon Kft. értékesítői hálózatának közvetítésével a Budapest Bank fiókhálózatában igényelhető.

 

AEGON KÁRTYA – SZÉLESKÖRŰ KEDVEZMÉNNYEL

 • 3% kedvezmény minden Aegon csoport termékek díjának befizetése után1
 • 1% minden vásárlásra és csoportos beszedési megbízásra havi maximum 5.000 Ft1

MIT NYÚJT ÖNNEK MÉG AZ AEGON KÁRTYA?

 • 150.000 Ft és 1.000.000 Ft között terjedő személyes hitelkeretet biztosít.
 • Bármikor, bármilyen célra felhasználhatja hitelkeretét, legyen az Aegon biztosítási vagy egyéb díjfizetés, belföldi vagy külföldi vásárlás illetve készpénzfelvétel, használhatja az interneten történő fizetésre, de közüzemi számláit is fizetheti vele.
 • Havonta elegendő csak egyszer, minden hónap 23. napjáig visszafizetni előző havi költéseit.
 • Élvezheti az akár 53 napos kamatmentes periódust.7
Igényeljen most Aegon kártyát!


Az Ön neve:
Az Ön e-mail címe:
Az Ön telefonszáma: 06 -
Tartózkodási hely (település):
A fenti tájékoztató alapján hozzájárulok, hogy az AEGON Magyarország Zrt. az AEGON-BB közös hitelkártya iránti érdeklődésem megerősítéseként megadott személyes adataimat (név, telefon, e-mail cím), a hitelkártya szerződés megkötésre érdekében átadja a Magyar Nemzeti Bank nyilvános adatbázisában regisztrált közvetítője részére, a tájékoztatóban megjelölt időtartamra.

Számolja ki, hogy miért éri meg Önnek

TÁJÉKOZTATÁS

Az AEGON Magyarország Zrt. (továbbiakban AEGON) és a Budapest Bank Zrt. (továbbiakban BB) co-branded hitelkártyát bocsátott ki, amelynek értékesítésére az AEGON, mint a BB közvetítője, értékesítési akciót szervez. Az értékesítés egyik formája az AEGON honlapján elhelyezett figyelemfelhívás, amely alapján a honlapra látogató, önkéntes elhatározás alapján jelezheti az érdeklődését a hitelkártya iránt. Tekintve, hogy az értékesítés közvetítő útján, előzetesen egyeztetett személyes találkozó keretében történik, az érdeklődőnek meg kell adnia a nevét, telefonszámát és e-mail címét a honlapon, amely adatokat az AEGON az illetékes közvetítőhöz továbbít a kapcsolatfelvétel céljából. Az adatátadáshoz való hozzájárulás önkéntes, az adatátadásig bármikor visszavonható.

Az AEGON nem készít adatbázist az érdeklődők által megadott személyes adatokból, azokat csak a hitelkártya értékesítése érdekében és addig kezeli, amíg a kapcsolatfelvétel létrejön az érdeklődő és az AEGON által kijelölt közvetítő között, de legkésőbb addig, amíg az érdeklődő vissza nem vonja az érdeklődését és nem kéri adatai törlését. Az adatokat az AEGON csak annak a közvetítőnek adja át adatfeldolgozásra, aki a hitelkártya értékesítésben közreműködik. A személyes találkozót követően a közvetítő csak a hitelkártya szerződés megkötésével összefüggésben és csak addig kezeli az érdeklődő adatait, amíg a hitelkártya szerződés létrejön, vagy a szerződéskötés meghiúsul. Ha a hitelkártya szerződés létrejön a közvetítő az érdeklődő személyes adatait, a létrejött szerződésre tekintettel, a hitelkártya szerződés fenntartásával összefüggő célból dolgozza fel mindaddig, amíg a szerződés hatályban van. Abban az esetben, ha a hitelkártya szerződés nem jön létre, a közvetítő az érdeklődő személyes adatait törli.

Az érdeklődő az AEGON által kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, kérheti továbbá adatai módosítását, törlését, zárolását, illetve az adatkezelési miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

 

KEDVEZMÉNYEK >>

KÁRTYAHASZNÁLAT >>

SZOLGÁLTATÁSOK >>

BIZTONSÁG >>

IGÉNYLÉS >>

 

KEDVEZMÉNYEK, MELYEKET AZ AEGON KÁRTYA MINDENNAPI HASZNÁLATÁVAL ÉRHET EL

Részesüljön 3% kedvezményben!

Az Aegon Kártya terhére csoportos beszedési megbízással fizetett Aegon csoport termékek díjai után 3% kedvezményt biztosítunk (havonta maximum 3.000 Ft)1.

… és éljen az 1% kedvezménnyel, amit minden hazai vagy külföldi vásárlása után biztosítunk Önnek.

A Bank minden hazai vagy külföldi vásárlására, vagy az Aegon Kártya számla terhére megadott csoportos beszedési megbízására 1% visszatérítést (havonta maximum 5.000 Ft) biztosít – kivételt képez ez alól az Aegon csoport termékek kapcsán megadott csoportos beszedési megbízás1.

További kedvezmények, melyekhez az Aegon Kártyával juthat

DANUBIUS HOTELS GROUP

 • 10% kedvezmény az előre megrendelt szobaár vagy szállást is tartalmazó csomagajánlatok árából
 • 10% kedvezmény az éttermi szolgáltatás, valamint a Premier Fitness Club bérlet árából

A kedvezmény a mindenkor hatályos Hitelkártya Hirdetményben megjelöltek szerint vehető igénybe.

 

MIRE ÉS HOGYAN HASZNÁLHATÓ AZ AEGON KÁRTYA?

Az Aegon Kártya egy hitelkerethez kapcsolódik, amelyből a főkártyabirtokos és a társkártyabirtokos szabadon költhet.

Aegon Kártyájával

 • Belföldön és külföldön minden olyan elfogadóhelyen fizethet és spórolhat, ahol a MasterCard embléma látható. Hitelkártyás vásárlásai mind Magyarországon, mind külföldön díjmentesek.
 • Készpénzt vehet fel a hitelkeret 60%-áig, ATM-eknél valamint postahivatalokban.

A tranzakciókról, a Bank által felszámított kamatról, díjakról, egyéb költségekről és a felhasznált hitelkeretről a Bank havonta számlakivonatban értesíti az Ügyfelet, amely tartalmazza a minimum visszafizetendő összeget és a fizetési határidőt is.
A fizetési határidő mindig a kivonat készítését követő hónap 23. napja.

A fizetési határidőig minimum visszafizetendő összeg a felhasznált hitelkeret 5%-a, de az Ön szabadon, pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével választhatja meg, hogy a minimum összegen felül mikor és mekkora összeget fizet vissza.

Amennyiben Ön az mindenkori hitelszámla kivonat szerinti fizetési határidőig a teljes tartozását, azaz a Hitelkeretből igénybe vett összeget megfizeti, előző havi vásárlásaira a Bank nem számít fel kamatot. Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés esetében a hitelszámlát a költések napjától számított hitelkamat terheli.

Az Aegon Kártyán fennálló tartozást az alábbi módokon rendezheti:

 • banki átutalással bármely banknál vezetett bankszámláról
 • átvezetéssel a Budapest Banknál vezetett bankszámláról
 • pénztári befizetéssel bármely Budapest Bank fiókban

 

AEGON KÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK, MELYEK NÖVELIK AZ ÖN KÉNYELMÉT

 • Meglévő hitelkártyájához lehetősége van Társhitelkártyát igényelni, mellyel biztosíthatja családtagjai, rokonai számára, hogy az Ön hitelkerete terhére vásárolhassanak, ugyanazokkal a kedvezményekkel, amelyeket a főkártyabirtokos számára biztosítunk.
 • Közüzemi számla befizetése gyorsan, egyszerűen! Közüzemi számláit ezentúl Aegon Kártyájáról is fizetheti, csoportos beszedési megbízással, ráadásul a teljesült díjfizetések után 1% kedvezményben részesül.
 • Internetbank – egyszerű, Önnek! Használja az Internetbankot, hogy egyszerűen és gyorsan ellenőrizhesse Aegon Kártyájának egyenlegét, limitet állíthat be, megtekintheti, letöltheti vagy akár ki is nyomtathatja Hitelkártyája kivonatát.
 • Bővített Mobilbank Info szolgáltatásunkkal8 – havi díj ellenében- még biztonságosabbá teheti Fő- és Társhitelkártyái használatát, ha kártyás tranzakcióiról rövid szöveges üzenetben (SMS) kap értesítést. Sőt, akár egyetlen SMS elküldésével Ön bármikor felfüggesztheti és újra aktiválhatja kártyáját.
 • Részletformáló szolgáltatás9 – Hitelkártya szabadsága és áruhitel kiszámíthatósága egyben. Részletformálóval a hitelkártya tartozás visszafizetése kiszámítható: egyenlő havi összegek, fix futamidőre! Szerződött partnereinknél vásárolja meg a kiválasztott terméket azonnal a hitelkártya segítségével, és fizesse a tartozást havi egyenlő összegekben, fix futamidőre vissza.

 

BIZTONSÁGBAN TUDHATJA MAGÁT

 • Elvesztette vagy ellopták kártyáját? Gondoskodjon azonnal kártyája letiltásáról! Hívja éjjel-nappal elérhető telefonos ügyfélszolgálatunkat, a TeleBankot a 06 40 477 777-es telefonszámon!
 • Hitelfedezeti Biztosítás Szolgáltatás Plusz3, mely nem csak halál, illetve balesetből eredő végleges, 50%-ot meghaladó rokkantság esetén, de tartós munkanélküliség valamint keresőképtelenség esetén is megtérítheti Ön helyett a teljes fennálló hiteltartozását.
 • Opcionális utasbiztosítással3 külföldi utazásai során nyújt Önnek biztonságot komoly anyagi következmények nélkül, ha egészségével vagy poggyászával történne valami. A biztosítást akár az utazást megelőző napon is igényelheti, és a szolgáltatást családi csomag választásával házas-/élettársára és gyermekeire is kiterjesztheti.

 

HOGYAN IGÉNYELHETŐ AZ AEGON KÁRTYA?

Az Aegon Kártya főkártyaként az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., a Gerencsér és társa Kft., a Nogea Kft. és Egnogert Kft. értékesítői hálózatának közvetítésével a Budapest Bank fiókhálózatában igényelhető, társhitelkártyaként pedig közvetlenül a Budapest Bank fiókokban igényelhető.

Aegon Kártya igényléséért
– hívja a +36-1-477-4800-as Aegon ügyfélszolgálati telefonszámot, vagy
– igényelje online az oldal tetején található űrlap kitöltésével!

A Bank a beérkezett igényléseket elbírálja.
Az igénylés elfogadása esetén a Bank legyártja a Hitelkártyát és postai úton küldi meg a kártyabirtokos címére.
Az igénylés elutasításáról a Bank levélben tájékoztatja az Ügyfelet.

A 2020.03.18-ig megkötött hitelkártya-szerződések alapján kibocsátott AEGON Kártyára vonatkozó, illetve fizetési moratóriummal kapcsolatos információért keresse a Budapest Bank weboldalát a www.budapestbank.hu/moratorium címen vagy hívja a Telebankot a 1440-es számon, továbbá tájékozódhat a hatályos hitelkártya hirdetményben.

THM: 39,595

1 Minden csoportos beszedési megbízás útján fizetett Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. és jogelődje által értékesített biztosítási díj, valamit Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár által értékesített tagdíj összeg 3%-nak egészértékét, havi maximum 3000 Ft-ot, egyéb hazai vagy külföldi vásárlások után pedig az összeg 1%-nak egészértékét, havi maximum 5 000 Ft-ot ad kedvezményként a Bank.
Az üzlet típusát a Bank a hitelkártyát elfogadó bank által meghatározott kereskedelmi kategória kód (ún. MCC kód) alapján határozza meg. Az üzlet típusát a Bank a hitelkártyát elfogadó bank által meghatározott kereskedelmi kategória kódok illetve a jelen kedvezmény részletes leírása megtalálható a mindenkor hatályos Hitelkártya hirdetményben és Kedvezmény szabályzatban.
Havonta az összes kategóriát együttesen véve maximum a hitelkeret erejéig végzett tranzakciók után vehetők igénybe a kedvezmények.
2 A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. Az 53 napos kamatmentesség arra a vásárlási tranzakció(k)ra vonatkozik, amelye(ke)t a kártyabirtokos az elszámolási időszak első napján (hónap első napja) hajt végre, amennyiben az elszámolási hónap 30 nap hosszú. Ettől kezdve az 53 napos periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken. Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során a hitelszámlát a költések napjától számított hitelkamat terheli.
3 A szolgáltatás díját a mindenkor hatályos Hitelkártya Hirdetmény tartalmazza. A Hitelfedezeti Biztosítási Plusz Szolgáltatás, valamint az Opcionális Utasbiztosítás feltételeiről részletes leírást (például kizárásokat, mentesüléseket, felmondás, lemondás) a Terméktájékoztatóban és Biztosítási Feltételekben talál, amelyet szíveskedjen figyelmesen elolvasni. Bővebb információt kaphat a www.budapestbank.hu weboldalon, vagy a Budapest Telebank (1440) munkatársaitól.
4 A Bank a mindenkor hatályos Hitelkártya Hirdetményben meghatározott ügyleti kamatot számolja fel.
5 Az itt közzétett THM 375.000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem.
A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye.

A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.

Reprezentatív példa: hitelkamat mértéke és típusa: évi 29,18%. A kamat típusa rögzített (a Bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan módosítani). Hitel teljes összege: 375 000 Ft. Hitel futamideje: 1 év. Teljeshiteldíj-mutató: 35,70%. Törlesztőrészletek összege: 37 366 Ft, a hitel teljes díja: 73 397 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 448 397 Ft.

A kedvezmények igénybevételének részletes feltételei (mértékek, kizárások, korlátozások stb.) valamint a hitelkártya további díjai a mindenkor hatályos, hitelkártyákhoz kapcsolódó Kedvezmény Szabályzatban találhatóak meg.
Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64 §-a szerinti ajánlattételnek. A Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat alapján nyújtja.

 

IGÉNYLÉSI FELTÉTELEK

A főhitelkártya igénylés általános feltételei

 • 18 év feletti életkor;
 • bejelentett magyarországi állandó lakóhely
 • legalább havi nettó 60 000 Ft összegű rendszeres jövedelem;
 • saját vezetékes vagy mobil telefon (a szabályok a dokumentumok alatt találhatóak);
 • nyilvános munkahelyi vezetékes vagy mobil telefonszám, amely a munkahely vagy cégjegyzésre jogosult nevére és címére szól;
 • ha Ön alkalmazott: legalább 6 hónapos, folyamatos munkaviszony (jelenlegi munkahelyén minimum 3 hónap), amely munkahely már legalább 12 hónapja működik;
 • ha Ön vállalkozó: legalább 12 hónapos folyamatos magyarországi tevékenység igazolása, azonos iparágon belül.
 • Amennyiben az ügyfél a hitelkártya igénylésekor nem él az adott kártyához kapcsolódó lehetséges hitelkeret kiválasztásával, a kitöltendő Igénylőlapon az igényelt hitelkeret összege 0 Ft értékkel jelenik meg.
 • Nem szerepel a negatív KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) listán.

A főhitelkártya igényléshez szükséges dokumentumok1

 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél;
 • KÜLFÖLDI állampolgárok esetén:
  – Ha az igénylő 4 évnél régebbi ’AK’ végződésű vagy ’BA’ kezdetű személyi igazolvánnyal rendelkezik, nem szükséges egyéb dokumentum.
  – Ha a személyi igazolvány kiállítása óta eltelt idő kevesebb, mint 4 év, akkor a következő dokumentumok valamelyike szükséges:
  hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik, VAGY
  – állandó tartózkodási kártya, VAGY
  – regisztrációs kártya, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik.
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

TOVÁBBÁ:

 • ha Ön alkalmazott: 1 utolsó havi, az Ön nevére szóló, rendszeres és jogcím alapján beazonosítható jövedelmet tartalmazó fizetésiszámlakivonat2, vagy munkáltatói igazolás;
 • ha Ön vállalkozó vagy egyéni vállalkozónál alkalmazott: NAV által kiállított jövedelemigazolás és együttes adóigazolás;
 • ha Ön őstermelő: NAV által kiállított jövedelemigazolás és együttes adóigazolás4 valamint az őstermelői igazolvány és érvényes betétlap.
 • ha Ön nyugdíjas:
  – 2014.12.30-ig történő igénylés esetén nyugdíjas igazolvány vagy éves nyugdíjas igazolás, továbbá legutolsó havi nyugdíjszelvény, vagy 1 utolsó havi, az Ön nevére szóló, rendszeres jövedelmet tartalmazó fizetési számlakivonat2. és 57 év alatti nyugdíjasok esetén szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása
  – 2015.01.01-tól történő igénylések esetén: NYUFIG év elejei összesítő, mely kiváltható saját tulajdonú fizetési számlakivonattal2, amelyen beazonosítható a nyugdíj + nyugdíjas igazolvány (vagy olyan dokumentáció, mely a nyugdíjas törzsszámot tartalmazza), és 57 év alatti nyugdíjasok esetén szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása

A társhitelkártya igénylés általános feltételei

 • 18 év feletti életkor;
 • bejelentett magyarországi állandó lakóhely.

A társhitelkártya igényléshez szükséges dokumentumok3

 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél;
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Fő- és társkártya igénylési korlátozások

 • A hitelkártya szerződés felmondása esetén a megszüntetéstől számított 2 hónapon belül nem igényelhető a megszüntetett kártyával azonos típusú hitelkártya.

1 A Bank saját döntési jogkörében eljárva az igényléshez az itt felsoroltaknál több, esetenként kevesebb dokumentum benyújtását is kérheti.
2 Amennyiben az Ön fizetése vagy nyugdíja legalább három hónapja a Budapest Banknál vezetett folyószámlájára vagy Befektetési Kártya számlájára érkezik, a hitelkártya igénylésénél bankszámlakivonatra nem lesz szüksége.
3 Felsorolt dokumentumokat mind a Főkártyásnak, mind a Társkártyásnak be kell mutatnia igényléskor.

Dokumentumok:

Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek
Hitelkártya Hirdetmény
Lakossági Általános Szerződési feltételek forint vagy deviza fizetési számla nyitására és vezetésére, bankkártya szolgáltatásokra, valamint folyószámla hitelre
A Budapest Bank Zrt. Üzletszabályzata