Gyakran Ismételt Kérdések – Lakásbiztosítás

A szabályzati feltételek értelmében szerződő bárki lehet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt vagy a szerződést ilyen személy javára köti.

Ennek értelmében a szerződő személye a biztosítási szerződés tartama alatt bármikor megváltoztatható, azonban ehhez a biztosító tájékoztatása és hozzájárulása szükséges. A tényleges érdekeltséget/tulajdonjogot káreseménynél kell igazolni.

Az Ön teendői:

 • Töltse ki a Szerződőmódosító nyilatkozat vagyonbiztosítási szerződésekhez+A06 nyomtatványt. (Elérés: Dokumentumok- Biztosítások- Lakásbiztosítás- Ügyintézés)
 • Írja alá a jelenlegi és az új szerződő is.
 • Amennyiben a jelenlegi szerződő elhunyt, kérjük, küldje be a nyomtatvány mellé a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
 • A beküldendő iraton nyilatkozzon arról, hogy milyen módon és gyakorisággal szeretné tovább fizetni a szerződést.
 • Amennyiben csoportos beszedési megbízással fizetné a díjat, a Felhatalmazás, csoportos beszedési megbízás nyomtatványt is töltse ki.
 • Küldje be társaságunknak a fenti iratokat az Írjon nekünk felületen. Kérjük az eredeti csoportos beszedési megbízást postán is juttassa el részünkre a 9401, Sopron Pf.: 22-es címre.

 

Információk:

 • Az új kötvényt 1-1,5 héten belül postán küldjük meg Önnek.
 • Csekkes díjfizetés esetén nem postázunk ki új csekkeket. Kérjük, hogy a régi szerződő nevére kipostázott csekkeket fizesse továbbra is, amíg azok el nem fogynak.
 • Amennyiben új csoportos beszedési megbízást adott meg, az a következő gyakorisági fordulótól lép érvénybe. Kérjük, hogy az eredeti csoportos beszedési megbízást postán is juttassa el részünkre a 9401, Sopron Pf.: 22-es címre.
 • A csoportos beszedésnél kérjük, vegye figyelembe, hogy a banki rögzítés átfutási ideje kb. 2 hónap, így a beérkezést követő hónapban szükséges lehet a díj egyéb módon (pl. utalással, bankkártyával) való befizetése.

A hitelfolyósítás feltétele, hogy elsődleges kedvezményezettnek a bankot jelölje meg a szerződésén. A bejegyzésre alkalmas lehet egyéni és társasházi szerződés egyaránt.

Az Ön teendői:

 • Ellenőrizze, hogy a szerződésében biztosítva van a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan.
 • Gondoskodjon róla, hogy szerződése díjrendezett legyen.
 • Töltse ki a Zálogkötelezetti nyilatkozatot. (Elérés: Dokumentumok- Biztosítások- Lakásbiztosítás- Ügyintézés) vagy külföldi hitelező esetén a Zálogkötelezetti nyilatkozat külföldi hitelező esetén nyomtatványt.
 • A nyomtatványon töltse ki a hitelező és a hitel adatait. (hitelező neve, címe, hitel összege- lejárata- száma)
 • A nyomtatványon pontosan jelölje meg a biztosított ingatlant (emelet, ajtó)
 • Írja meg, hogy a bank melyik posta címére, fax számára vagy e-mail címére küldjük vissza a leigazolt nyilatkozatot.
 • Küldje be társaságunknak a fenti iratokat az Írjon nekünk felületen.

Információk:

 • A saját nyomtatványunkon kívül kizárólag az OTP Bank nyomtatványát fogadjuk el.
 • A bejegyzéssel társaságunk vállalja, hogy 500.000,- Ft vagy annál magasabb kárösszeg esetén a bankot tájékoztatja a kárról. Ezt követően a hitelező nyilatkozhat úgy, hogy nekik utaljuk ki a teljes kárösszeget, és ők számolnak el Önnel.
 • A díjelmaradásról és a díjnemfizetéssel történő törlésről is értesítenünk kell a bankot minden esetben. .
 • Külföldi pénzintézeti hitel esetén nem vállalunk a bank felé semmiféle értesítést. Társaságunk a szerződővel kommunikál, ő közvetít a biztosító és a hitelező között. Emiatt eltér a nyomtatvány szövegezése.
 • A beérkezett igényét 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Bejegyezzük a hitelezőt a szerződésre, majd leigazoljuk a nyomtatványt.
 • A leigazolt nyomtatványt elküldjük az Ön által megjelölt elérhetőségre. A Fundamenta részére a nyilatkozatokat mindig ajánlott küldeményként postázzuk, mert csak eredeti igazolást fogadnak el.
 • A bejegyzést követően új kötvényt kap 2 héten belül postai úton.

Lakásbiztosítási szerződését a következő esetekben tudja megszüntetni:

 

Eladtam a biztosított ingatlant

Az Ön teendői:

 • Kérjük, hogy az adás-vételi szerződés másolatát küldje meg társaságunknak. Az eladási árat és a vevő adatait kérjük takarja ki.
 • Gondoskodjon a szerződés díjrendezettségéről a kiköltözés hónapjának végéig.
 • Amennyiben a szerződésen túlfizetés van, írja rá az adásvételire a számlaszámát vagy új lakcímét, és írja alá.
 • Kérését küldje be társaságunknak az Írjon nekünk felületen.

Információk:

 • A beérkezett igényét 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Csoportos beszedési megbízásos díjfizetés esetén a szerződés törlését követően már nem indítunk díjlehívást.
 • Rendszeres egyedi átutalás esetén kérjük vonja vissza a bankjánál a megbízást.
 • Amennyiben túlfizetése van, a törlést követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.

 

Felmondom a biztosítást az évforduló napjával

Az Ön teendői:

 • Felmondásának a szerződés évfordulója előtt legalább 30 nappal korábban, írásban kell beérkeznie társaságunkhoz. Felmondását az Írjon nekünk felületen, szkennelve küldje el.
 • Az elküldött levélben szerepeljen a szerződésszáma, az évforduló dátuma és az aláírása.
 • Az évforduló napjáig fizesse be a díjat.
 • Ha az évfordulón túlmutató túlfizetése van, kérjük, írja rá a felmondására a bankszámlaszámát, ahová a túlfizetést visszautalhatjuk
 • Amennyiben zálogkötelezetti bejegyzés van a szerződésén, a törlésről tájékoztatjuk a bankot. Gondoskodjon arról, hogy mielőbb megkösse az új szerződését évfordulótól, és arra bejegyeztesse a hitelezőt kedvezményezettként. Az új kötvényét mutassa be bankjának.

Információk:

 • Szerződését az évforduló napjával, indoklás nélkül
 • A beérkezett törlési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben évfordulón túlmutató túlfizetése van, azt az évfordulót követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • Amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással fizette díját a szerződés törlését követően már nem indítunk díjlehívást.
 • Rendszeres egyedi átutalás esetén kérjük, vonja vissza a bankjánál a megbízást.

 

Társasházi szerződést kötöttek, ami a lakásomra is vonatkozik

Ha Ön szeretné megtartani a saját szerződésében lévő ingóság/értéktárgy/balesetbiztosítási, stb. védelmet, aláírt levélben kérheti, hogy a meglévő szerződéséből az épület biztosítást töröljük.

Az Ön teendői, ha szeretné megszűntetni a biztosítását:

 • Abban az esetben, ha a Társasházi szerződés is az Aegon Biztosítónál van, kérjük, írja meg nekünk a Társasház szerződésszámát.
 • Amennyiben másik társaságnál van a társasházi szerződés, és visszamenőlegesen kéri az Épület modul törlését akkor kérjük, küldjön nekünk egy Létezés igazolást róla. Az igazolást a másik biztosító adja ki Önnek.
 • Amennyiben a szerződésen túlfizetés van, kérjük, írja meg folyószámlaszámát.
 • Küldje be felmondását az Írjon nekünk felületen.

Információk:

 • A beérkezett törlési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben túlfizetése van, azt az évfordulót követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • Abban az esetben, ha Ön csoportos beszedési megbízással fizette díját a szerződés törlését követően már nem indítunk díjlehívást.
 • Rendszeres egyedi átutalás esetén kérjük, vonja vissza a bankjánál a megbízást.
 • Amennyiben zálogkötelezetti bejegyzés van a szerződésén, a törlésről tájékoztatjuk a bankot. Gondoskodjon arról, hogy mielőbb bejegyeztesse a társasházi szerződésre a hitelezőt kedvezményezettként. Az új kötvényét mutassa be a bankjának.

 

Egyéb okból kívánom felmondani a szerződést

Az Ön teendői:

Küldje be társaságunknak

 • a felmondását és az igazoló iratokat az Írjon nekünk felületen.
 • Bérleti jogviszony megszűnése esetén, a bérleti jog megszűnéséről szóló szerződést, vagy ha ilyen nincs, akkor a lakcímkártya másolatát (mellyel igazolja, hogy valóban máshol él) az Ön nyilatkozatával.
 • Ajándékozás esetén az ajándékozási szerződés másolatát.
 • Elbontás, teljes megsemmisülés esetén a bontási engedély másolatát.
 • Végrehajtás esetén az árverési, lefoglalási határozat másolatát.
 • Amennyiben a szerződésen túlfizetés van, kérjük, írja meg folyószámlaszámát.

Információk:

 • A beérkezett törlési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben túlfizetése van, a törlést követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • Abban az esetben, ha Ön csoportos beszedési megbízással fizette díját a szerződés törlését követően már nem indítunk díjlehívást.
 • Rendszeres egyedi átutalás esetén kérjük, vonja vissza a bankjánál a megbízást.

Lakásbiztosítás kalkulátor