2016. évi kötelező biztosítás kedvezményeink

Díjcsökkentési lehetőségek a 2016.08.01. vagy az utáni kockázatviselési kezdetű, személygépjárműre kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra (KGFB)

Díjfizetés gyakoriság kedvezmény

A féléves vagy éves gyakorisággal fizetett, 2016. január 1-jénél későbbi kockázatviselési kezdetű szerződésekre vehető igénybe. Természetes személyekre és gazdálkodó szervezetekre is érvényes. 2016.01.01-es kockázatviselés esetén féléves díjfizetés gyakoriságra nem jár a kedvezmény.

Partner kedvezmény

Az igénybevétel feltételei, illetve a kapcsolódó kedvezmények mértéke:

 • Casco biztosítás alapján, ha a szerződő, vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB szerződés megkötésének időpontjában már rendelkezik az Aegon biztosítónál ugyanarra a járműre élő casco biztosítással.
 • Ha szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB szerződés megkötésének időpontjában már rendelkezik az Aegon biztosítónál Vállalati vagyon- vagy Aegon Help Balesetbiztosítással
 • Aegon lakásbiztosítás esetén, ha KGFB szerződés megkötésének időpontjában a szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* már rendelkezik Aegon lakásbiztosítással, melynek ajánlat aláírási dátuma a GFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napnál korábban van.
 • Aegon lakásbiztosítás esetén, ha a szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* már rendelkezik Aegon lakásbiztosítással, melynek ajánlat aláírási dátuma a GFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napnál kevesebb, és a kötés oka átdolgozás***.

Extra partner kedvezmény

Az alábbi feltételek bármelyikének teljesülése esetén csak egyszer vehető figyelembe, abban az esetben, ha a KGFB 2016-os bónuszfokozata nem M01, M02, M03, M04:

 • ha a szerződő, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a szerződés kockázatviselés kezdete előtti 120 napon belül a megismert feltételek szerint Aegon életbiztosításra tesz ajánlatot, amely nem Aegon Help Balesetbiztosítás.
 • ha a szerződő, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a GFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napon belül, de legkésőbb a KGFB ajánlat aláírásának napján a megismert feltételek szerint új** Aegonos lakásbiztosításra tesz ajánlatot.

Együttes ajánlattétel kedvezmény:

Együttes ajánlattétel kedvezmény új szerződésekre akkor vehető igénybe, ha szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB szerződés megkötésével egy időben ajánlatot tesz egy másik Aegonos szerződés megkötésére, amely lehet Aegon Help Balesetbiztosítás, casco biztosítás, vagy Vállalati Vagyonbiztosítás.

A fentiek mellett új KGFB szerződés esetén Együttes ajánlattétel kedvezményt kell alkalmazni abban az esetben, ha a megkötendő KGFB szerződés bónuszfokozata M01, M02, M03, M04-es:

 • ha a szerződő, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a szerződés kockázatviselés kezdete előtti 120 napon belül a megismert feltételek szerint Aegon életbiztosításra tesz ajánlatot.
 • ha a szerződő, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB kockázatviselés kezdetet megelőző 120 napon belül, de legkésőbb a KGFB szerződés ajánlat megtételének napján a megismert feltételek szerint új*** Aegonos lakásbiztosításra tesz ajánlatot.

Az Együttes ajánlattétel kedvezmény termék fajtánként eltérő összegű kedvezmény, ha a szerződő több szerződés alapján is jogosult a kedvezményre, a kedvezmények nem adhatóak össze, minden esetben a nagyobb mértékű kedvezményt kell figyelembe venni.

Amennyiben a KGFB szerződéshez kötődően más – az együttes ajánlattételt megelőzően megismert feltételek szerinti – biztosítás megkötésére vonatkozó ajánlatot tesz az ügyfél és ez alapján a KGFB szerződésben kedvezményre nyer jogosultságot, akkor az együttesen tett ajánlat kockázat elbírálásának eredményétől függetlenül a KGFB szerződésre a kedvezmény megilleti. A kedvezményt természetes személyek és gazdálkodó szervezetek egyaránt igénybe vehetik.

 

Díjcsökkentési lehetőségek a 2016.01.01. vagy az utáni kockázatviselési kezdetű, személygépjárműre kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra (KGFB)

Díjfizetés gyakoriság kedvezmény

A féléves vagy éves gyakorisággal fizetett, 2016. január 1-jénél későbbi kockázatviselési kezdetű szerződésekre vehető igénybe. Természetes személyekre és gazdálkodó szervezetekre is érvényes. 2016.01.01-es kockázatviselés esetén féléves díjfizetés gyakoriságra nem jár a kedvezmény.

Partner kedvezmény

Az igénybevétel feltételei, illetve a kapcsolódó kedvezmények mértéke:

 • Casco biztosítás alapján, ha a szerződő, vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB szerződés megkötésének időpontjában már rendelkezik az Aegon biztosítónál ugyanarra a járműre élő casco biztosítással.
 • Ha szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB szerződés megkötésének időpontjában már rendelkezik az Aegon biztosítónál Vállalati vagyon- vagy éves díjfizetésű AD-01 biztosítással
 • Aegon lakásbiztosítás esetén, ha KGFB szerződés megkötésének időpontjában a szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* már rendelkezik Aegon lakásbiztosítással, melynek ajánlat aláírási dátuma a GFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napnál korábban van.
 • Aegon lakásbiztosítás esetén, ha a szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* már rendelkezik Aegon lakásbiztosítással, melynek ajánlat aláírási dátuma a GFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napnál kevesebb, és a kötés oka átdolgozás***.

Extra partner kedvezmény

Az alábbi feltételek bármelyikének teljesülése esetén csak egyszer vehető figyelembe, abban az esetben, ha a KGFB 2016-os bónuszfokozata nem M01, M02, M03, M04:

 • ha a szerződő, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a szerződés kockázatviselés kezdete előtti 120 napon belül a megismert feltételek szerint Aegon életbiztosításra tesz ajánlatot, amely nem Aegon Baleset- és betegségbiztosítás program.
 • ha a szerződő, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a GFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napon belül, de legkésőbb a KGFB ajánlat aláírásának napján a megismert feltételek szerint új** Aegonos lakásbiztosításra tesz ajánlatot.

Együttes ajánlattétel kedvezmény:

Együttes ajánlattétel kedvezmény új szerződésekre akkor vehető igénybe, ha szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB szerződés megkötésével egy időben ajánlatot tesz egy másik Aegonos szerződés megkötésére, amely lehet éves díjfizetési gyakoriságú Aegon Baleset- és betegségbiztosítás program (AD–01), casco biztosítás, vagy Vállalati Vagyonbiztosítás.

A fentiek mellett új KGFB szerződés esetén Együttes ajánlattétel kedvezményt kell alkalmazni abban az esetben, ha a megkötendő KGFB szerződés bónuszfokozata M01, M02, M03, M04-es:

 • ha a szerződő, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a szerződés kockázatviselés kezdete előtti 120 napon belül a megismert feltételek szerint Aegon életbiztosításra tesz ajánlatot.
 • ha a szerződő, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB kockázatviselés kezdetet megelőző 120 napon belül, de legkésőbb a KGFB szerződés ajánlat megtételének napján a megismert feltételek szerint új*** Aegonos lakásbiztosításra tesz ajánlatot.

Az Együttes ajánlattétel kedvezmény termék fajtánként eltérő összegű kedvezmény, ha a szerződő több szerződés alapján is jogosult a kedvezményre, a kedvezmények nem adhatóak össze, minden esetben a nagyobb mértékű kedvezményt kell figyelembe venni.

Amennyiben a KGFB szerződéshez kötődően más – az együttes ajánlattételt megelőzően megismert feltételek szerinti – biztosítás megkötésére vonatkozó ajánlatot tesz az ügyfél és ez alapján a KGFB szerződésben kedvezményre nyer jogosultságot, akkor az együttesen tett ajánlat kockázat elbírálásának eredményétől függetlenül a KGFB szerződésre a kedvezmény megilleti. A kedvezményt természetes személyek és gazdálkodó szervezetek egyaránt igénybe vehetik.

Együttes ajánlattétel kedvezmény, Partner és Extra partnerkedvezmény együtt nem vehető igénybe.

* Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
** Átdolgozásnak minősül a lakásbiztosítási ajánlat, amennyiben a szerződőnek vagy közeli hozzátartozójának van a megadott kockázatviselési címre élő, vagy a módosító ajánlat megtételének időpontját megelőző 6 hónapon belül bármely okból megszűnt lakásbiztosítási szerződése az Aegonnál.
*** Új lakásbiztosításnak minősül a lakásbiztosítási ajánlat, amennyiben a Szerződőnek vagy közeli hozzátartozójának a megadott kockázatviselési címre nincs élő, vagy az ajánlat megtételét megelőző 6 hónapon belül bármely okból megszűnt lakásbiztosítási szerződése az Aegonnál.