Gyakran Ismételt Kérdések – GFB

A díj esedékességétől számított 60 napos időszak, amely alatt a biztosító várja a díjfizetést. Ha a díj nem érkezik be, a díjnemfizetés ellenére társaságunk kockázatviselése ebben a 60 napban fennáll.

A díj esedékességétől számított 30. napig - a következményekre történő figyelmeztetés mellett – fizetésre vonatkozó felszólítást küldünk. Amennyiben a díj a 60 napos időszak végéig nem érkezik be, a 60. napon díjnemfizetés miatt megszűnik a szerződés.

A megszűnést követően a szerződőnek új biztosítást kell kötnie. Ha a megszűnt szerződést az évforduló előtt köti újra ügyfelünk, akkor azt kizárólag társaságunknál teheti meg. Ha az újrakötésre az évfordulót követően kerül sor, akkor a szerződést bármely biztosítónál megkötheti.
Ha az új szerződést a biztosítási időszakon belül köti újra, az új szerződés első díjában be kell fizetni a megszűnt szerződés 60 napos időszakára eső díjat, az esetleges fedezetlenségi díjat, és az új szerződés biztosítás évfordulóig esedékes teljes díját.

Mindaddig, amíg a gépjármű forgalomban van, az üzemben tartónak Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonszerzés, vagy az üzemben tartói jog megszerzésének pillanatától kötelező a biztosítás megkötése ill. megléte. Azokra a napokra, amikor nem rendelkezett biztosítással a szerződő, fedezetlenség díjat kell fizetni, mely a MABISZ-t (Magyar Biztosítók Szövetségét) illeti meg. Az összeget a MABISZ által meghatározott napi díjtarifa alapján számítjuk.

A fedezetlenségi díjat az üzemben tartónak kell megfizetnie. A teljes fedezetlenségi díjat az a biztosító köteles kiszámítani és beszedni, amely az üzemben tartóval a fedezetlenség időtartamát követően szerződést köt. A fedezetlenségi díjat 5 évre visszamenőleg szedheti be a biztosító.

Az üzemben tartónak a kiszámított fedezetlenségi díjat az esedékes biztosítási díjrészlettel együtt - a biztosítási időszakra járó díj teljes megfizetése esetén a 60 napos türelmi időn belül kell befizetnie a biztosítónak.

Az Ön teendői:

 • Kérjük a következőket adja meg üzenetében az Írjon nekünk felületen:
  • gépjármű típusát (személyautó vagy teherautó),
  • rendszámot
  • előző biztosító társaság nevét,
  • az előzmény szerződés számát,
  • az előző szerződés kezdeti dátumát és végdátumát,
  • a megszűnés okát (pl.: eladta), záró bónuszfokozatot, nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy volt-e károkozás az előzmény időszaka alatt.
 • Írja rá, hogy melyik szerződésére kívánja rögzíttetni a bónuszt.

 

Ha külföldről hozott kárelőzmény igazolással rendelkezik:

A GFB törvény alapján az EGT országokból és Svájcból hozott kárelőzményi igazolást vesszük figyelembe (EGT = EU 27 tagállama + Izland, Liechtenstein, Norvégia). A Brexit következményeként az Egyesült Királyságból hozott kárelőzményi igazolásokat a KGFB-ben a továbbiakban nem fogadjuk el.

A külföldről hozott igazolást abban az esetben fogadhatjuk el, ha tartalmazza:

 • az adott biztosítónál nyilvántartott időszakot,(mettől meddig volt biztosítva)
 • a kármentességet, vagy
 • hogy az üzemben tartó a szerződés hatálya alatt hány, a biztosító által elismert vagy vele szemben jogerősen megítélt kárt okozott.

A biztosító a besorolásnál az utolsó, időben egybefüggő időtartamra vonatkozó igazolást veheti figyelembe.

A feldolgozáshoz kérjük, az igazolást dátummal ellátva, és ha megoldható, angol nyelven küldje el.

Információk:

 • A beérkezett igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Egyik rendszámról a másikra bónusz besorolást örökíteni csak úgy lehet, ha a megszűnés oka érdekmúlás, végleges forgalomból történő kivonás vagy üzemben tartó váltás.
 • Személygépkocsiról csak személygépkocsira, tehergépkocsiról csak tehergépkocsira lehet átvezetni a bónuszt.
 • A megszűnt előzményen és a jelenlegi szerződésen meg kell egyeznie a szerződőnek. Bónuszkedvezményt átörökíteni egyik szerződőről a másikra nem lehet!
 • Több, mint két éve megszűnt szerződésről a bónusz nemvihető tovább.
 • A felvezetett bónusz díjváltozást okoz(hat). Ha visszamenőlegesen változik a díj, a korábbi befizetésből túlfizetése keletkezhet, melyet a következő fizetendő díjából levonunk.
 • A bejegyzést követően egy új kötvényt kap 2 héten belül postai úton. Ha az Ön szerződése csekkes díjfizetésű, akkor az új díjról csekket is kap. Amennyiben már befizette a magasabb díjat, ezt tekintse tárgytalannak. A díjkülönbözetet túlfizetésként fogjuk kezelni a következő befizetésénél.

 • A Forgalmi engedély másolatát és kérését az Írjon nekünk felületen, szkennelve küldje el.

Információk:

 • Ha a KGFB szerződése jelenleg normál használatú gépkocsira szól, de taxi lett, a következő évfordulótól érvényes díjtarifa tábla alapján pótdíjat alkalmazunk. A díja a következő évfordulótól változik.
 • A beérkezett igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Rendszám módosítás esetén új kötvényt kap 2 héten belül postai úton.

A KGFB biztosítás szerződője a gépjármű tulajdonosa, vagy ha van a forgalmiban bejegyzett üzemben tartó, akkor ő.

A bónusz-malusz rendszer személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra és mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

Egy A00 alap, B01-B10 bónuszfokozatból és M01-M04 malusz osztályból áll.

Akinek még nem volt a nevén KGFB, az A00 besorolásból indul és új belépőnek minősül.

Egy adott biztosítási időszakon belül a szerződés besorolása nem változik.

A következő biztosítási időszakban 1 fokozatot emelkedik a bónusza, ha az adott biztosítási (egyben megfigyelési) időszakban nem történt kárkifizetés, és legalább 270 napig biztosítási fedezettel rendelkezett..

Abban az esetben, ha az adott biztosítási időszakban kár történik, akkor személygépkocsi és motorkerékpár esetében a következő évfordulótól 1 kárkifizetés esetén 2 fokozatot, 2 kárkifizetés esetén 4 fokozatot, 3 kárkifizetés esetén 6 fokozatot esik vissza a bónusza. 4 vagy annál több kárkifizetés esetén M04 büntető besorolásba kerül.

Autóbusz, tehergépkocsi, vontató és mezőgazdasági vontató esetén minden egyes kárkifizetésnél 1 fokozatot esik vissza a bónusz a következő évfordulótól.

Káreseménynél mindegy, hogy ki vezette a kocsiját és az is, hogy pontosan mekkora összegű kárt fizettünk ki. Ha az Ön szerződésére történik meg a kárkifizetés, akkor az Ön besorolását érinti és a fenti szabályok vonatkoznak rá. (Kivéve azt az esetet, ha jogellenesen használták az Ön járművét, mert pl. ellopták.)

Ha az üzemben tartó a bónuszát már érvényesítette egy gépjárművön, a szerződés hatálya alatt párhuzamosan üzemeltetett további járműveire azt nem használhatja fel.

Minden KGFB szerződés számát, a szerződő adatait, a kockázatviselési tartamot, a kárkifizetéseket és a megszűnés időpontjában érvényes bónusz-malusz fokozatot a biztosítók feltöltik a Kártörténeti Nyilvántartásba, ahonnan örökítéskor elindítják a lekérdezést. A bónuszt akkor véglegesítik a társaságok, amikor a nyilvántartás leigazolja a megszerzett bónuszt.

Ha Ön olyan Zöldkártya tagországba utazik, mely nem részese a Rendszámegyezménynek. A Rendszámegyezmény részes tagországaiban ugyanis a rendszám és a felségjel kiváltja a zöldkártyát.

Itt talál arról tájékoztatást, hogy melyik országban, mivel tudja igazolni a KGFB meglétét (elegendő a rendszám, vagy kell-e zöldkártya.

Tájékoztató >>

A zöldkártyát kérésére ingyen rendelkezésére bocsájtjuk.

Ha olyan országba utazik, amely nem tagja a Zöldkártya Rendszernek (pl. Koszovó), akkor az illető ország határán az ott előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést (ún. határbiztosítást) kell kötnie.

Ha Zöldkártyára van szüksége, kérését az Írjon nekünk felületen tudja elküldeni vagy ha rendelkezik Core Web regisztrációval onnan is letöltheti.

Beérkezett kérését 5 munkanapon belül dolgozzuk fel, és küldjük emailben vagy postázzuk.

Ha előző biztosítási szerződése díjnemfizetés miatt szűnt meg, akkor a díj befizetésére 60 napos türelmi idő állt rendelkezésére. Ezalatt gépjárműve még biztosított volt, ezért a biztosítás díját erre az időszakra is rendeznie kell.

 

Kötelező biztosítás kalkulátor