Hasznos tudnivalók a kgfb díjakról

A kgfb díjhirdetés 2013. január 1-jét követően alkalmazandó szabályai

A 2013. január 1-jétől hatályos szabályozás értelmében a biztosítók számára megnyílik a lehetőség arra, hogy bármikor díjtarifát hirdessenek. A biztosító által meghirdetett díjtarifa a meghirdetés napjától számított 60. napot követően lép hatályba, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) pedig csak a szerződéskötéskor hatályos díjtarifa szerint köthető meg.

Ez nem jelenti azt, hogy a biztosító a korábban határozatlan időtartamra megkötött szerződéseket a biztosítási időszakon belül a 2013. január 1-jét követő időszakban meghirdetett díjakkal módosíthatja. Így pl. a 2010. január 1-je előtt kötött naptári évfordulós kgfb szerződés esetén a 2013. évi biztosítási időszakra a 2012. október 30-ig meghirdetett díjtarifát kell alkalmazni. A 2010. január 1-jét követően megkötött nem naptári évfordulós szerződések esetén a szerződéskötés időpontjában hatályos díjtarifák alkalmazandók. Biztosítási időszak alatt a díj nem módosítható, csak a biztosítási időszak lejártával.

Fontos továbbá, hogy 2013. január 1-jét követően a biztosítók a meghirdetés napjától számított 60 napos időszakon túli, előre meghatározott naptól alkalmazandó kgfb díjtarifáikat a MNB (Magyar Nemzeti Bank) honlapján, saját honlapjukon továbbá a MABISZ honlapján teszik közzé.

Mi a kgfb díjtarifa?

A biztosító a kgfb díját minden egyedi szerződés vonatkozásában a meghirdetett – a biztosítási időszak, illetve tartam kezdő napján alkalmazandó – díjtarifa alapján alakítja ki és azt az adott biztosítási időszak alatt – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem változtathatja meg. A biztosító abban az esetben módosíthatja a korábban megállapított díjat, ha a szerződés díja a szerződő üzembentartónak a szerződés megkötésekor fennálló közlési vagy együttműködési kötelezettségének megsértése következtében tér el a díjtarifa szerint megállapítandó díjtól.

A szerződő üzembentartónak a kgfb szerződés megkötésekor fennálló közlési vagy együttműködési kötelezettségének megsértése esetén a szerződés díja legkésőbb a kockázatviselés kezdetét követő 60 napon belül, az üzembentartó egyidejű értesítése mellett – a szerződéskötéskor fennálló tények figyelembevételével – a kockázatviselés kezdetétől alkalmazandó hatállyal módosítható a biztosítási időszak, illetve tartam kezdőnapján alkalmazandó díjtarifa szerint.

Ossza meg az ismerőseivel!
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2014. július 31.

Email küldése
X