Tájékoztató az Aegon biztosítási térítéseiről

Biztosításaira vonatkozóan a koronavírussal kapcsolatosan felmerülő legfontosabb tudnivalókat itt olvashatja.

Egyéni élet, baleset és egészségbiztosítások

 • Egyéni életbiztosításainkban bármely okú halál esetén nem alkalmazunk kizárást a járványokra, azaz a szerződési feltételek alapján térít a biztosító.
 • Bármely okú kórházi napi térítés/női kórházi napi térítés kiegészítőink, illetve a keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításunk szintén nyújtanak szolgáltatást járványból kifolyólag, a szerződési feltételek alapján.
 • Amennyiben a korona vírus kapcsán megfigyelés vagy kezelés végett kerül a biztosított kórházba, akkor a női kórházi és kórházi napi térítésre szóló kiegészítőre a 6 havi várakozási idő leteltét követően szolgáltat a biztosító.
 • Aegon Vitál Max tartamos kockázati életbiztosításra vonatkozó várakozási idő csökkentési feltételek
  • január 2-től kezdődő ajánlat aláírási dátum esetén a szabályzati 6 hónapos várakozási időtől eltérően 30 napos várakozási idő áll fenn, ha a biztosítottra vonatkozó, a biztosítási kötvényen szereplő, bármely okú halálra vonatkozó biztosítási összeg
   • 18-44 éves belépési kor esetén nem haladja meg a 30 millió forintot vagy
   • 45-60 éves belépési kor esetén nem haladja meg a 20 millió forintot.

 

Egyéni baleset és egészségbiztosítások

 • Az egyes kockázati életbiztosítást is tartalmazó baleset és egészségbiztosítási szerződéseknél az adott szerződéshez tartozó szerződési feltételek kizárásai alapján nyújt vagy nem nyújt szolgáltatást a biztosító járvány, illetve fertőző vagy fertőzéssel keletkezett betegségek kapcsán bekövetkező halálesetre.
 • Aegon Help Baleset- és Egészségbiztosításra vonatkozó kizárás eltörlési és várakozási idő csökkentési feltételek
  • Amennyiben a biztosítottra vonatkozó, a biztosítási kötvényen szereplő, bármely okú halálra vonatkozó biztosítási összeg nem haladja meg a 2 millió forintot és
   • a biztosítási szerződésre vonatkozó ajánlat aláírási dátuma 2016. március 17. és 2018. március 31. közötti, a biztosító eltekint a fertőző vagy fertőzéssel keletkezett betegségre vonatkozó szabályzati kizárástól, és a szabályzati 6 hónapos várakozási időtől eltérően 30 napos várakozási idő áll fenn, vagy ha
   • a biztosítási szerződésre vonatkozó ajánlat aláírási dátum 2018. április 1-től kezdődő, a biztosító eltekint az országos és világjárványra vonatkozó szabályzati kizárástól, és a szabályzati 6 hónapos várakozási időtől eltérően 30 napos várakozási idő áll fenn.

Csoportos élet, baleset- és egészségbiztosítások

 • Az Aegon csoportos biztosítási szerződéseknél minden esetben a szerződéses feltételek szerint járunk el, esetenként a szerződés mellékletében pontosítva, szűkítve vagy bővítve a feltételek előírásait.
 • Kockázati életbiztosítás esetén a feltételek nem alkalmaznak kizárást a járványokra,
  nem alkalmazunk várakozási időt sem.
 • Bármely okú térítésre szóló kiegészítőink szintén nem tartalmaznak koronavírussal vagy vírusfertőzéssel, járvánnyal kapcsolatos kizárást, a feltételek szerint térítünk.
 • Az egyes élet-, baleset-, betegség- és egészségbiztosítást tartalmazó szerződéseinknél az adott szerződéshez tartozó szerződési feltételek vállalásai és kizárásai alapján nyújt vagy nem nyújt szolgáltatást a biztosító a járvány, fertőző vagy fertőzéssel keletkezett betegségek kapcsán bekövetkező halálesetre és biztosítási eseményekre.
 • Az előzménybetegségeket vizsgáljuk, kivéve a kockázati életbiztosítás esetén. A betegségbiztosítások esetében várakozási időt alkalmazunk, hacsak a szerződés mellékletében erről másképp nem rendelkeztünk.

A keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás speciális feltételeinek értelmében fontos tudni az alábbiakat:

 • „A biztosítás szempontjából keresőképtelen az, aki saját betegsége vagy balesete miatt munkáját – orvosi szempontból indokoltan – nem tudja ellátni, és aki a vonatkozó jogszabályok alapján a betegszabadság, illetve a táppénz igénybevételére jogosult. A keresőképtelenség tartamát és okát csak az arra érvényes jogszabályok szerint feljogosított orvos, illetve kórház igazolhatja.”
 • Az igazoláshoz bekérjük a keresőképtelenséget megállapító orvos igazolását a
  keresőképtelenség konkrétan megnevezett okáról, ami a nevezett betegségi vagy baleseti okot igazolja.
 • Tehát ez a betegségbiztosítás balesetekre és betegségekre nyújt fedezetet, az azok miatt felvett táppénzes tartamra. Ha nem beteg a biztosított, vagy nem veszik fel táppénzre, „csak” otthon kell maradnia, akkor nem valósul meg biztosítási esemény. Különösen igaz ez akkor, ha dolgozik is otthonról a biztosított, és teljes fizetést kap.

Lakásbiztosítási termékek

Kórházi napi térítést nyújtó kiegészítő biztosítás

 • Amennyiben a lakásbiztosítás tartalmazza ezt a kiegészítőt, az abban biztosított személyek 6 hónapos várakozási időn túl bekövetkező minimum 3 napos kórházi ápolása esetén a biztosító a kórházi ápolás valamennyi napjára kifizeti a szerződés szerinti szolgáltatási összeget. A feltétel járványra vonatkozó kizárást nem tartalmaz.

Élet- és műtéti kiegészítő biztosítás (Személybiztosítás), Kockázati életbiztosítás, Kegyeleti életbiztosítás

 • Amennyiben a lakásbiztosítás valamely fenti kiegészítő biztosítást tartalmazza, az abban biztosított személyek 6 hónapos várakozási időn túli elhalálozása esetén a biztosító kifizeti az aktuális haláleseti szolgáltatási összeget. A szerződések járványra vonatkozó kizárást nem tartalmaznak.

Balesetbiztosítási kiegészítők

 • A balesetbiztosítási kiegészítők a koronavírus járvány kapcsán nem tudnak szolgáltatni ügyfeleinknek, mert vírus miatti megbetegedés nem minősül balesetnek.

Utasbiztosítások

Utasbiztosítás

A 2021.03.16-tól kötött Világlátó és Compass utasbiztosítások esetében az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. fedezetbe vonja a Covid-19 fertőzés kapcsán felmerülő sürgősségi orvosi kezelés és a beteg hazaszállításának költségeit, a szolgáltatási táblázatban jelölt összeg erejéig.

Csoportos utasbiztosítások, továbbá valamennyi lakásbiztosítási és Casco módozat Kiegészítő utasbiztosítása esetében a szerződési feltételek nem módosultak, ennek ellenére biztosítási fedezetben állnak az Európai Uniós országokba utazó ügyfeleink, amennyiben Covid-19 fertőzéssel kapcsolatos sürgősségi orvosi ellátásra szorulnak.

 

Útlemondás biztosítás

Az útlemondás biztosítás nem tartalmaz járvánnyal kapcsolatos kizárást, így a koronavírus okozta megbetegedés lemondási ok lehet.

 

 

Kárrendezési információkTovábbi kérdés esetén kérjük, forduljon biztosítási tanácsadójához vagy hívja központi ügyfélszolgálati telefonszámunkat, ahol kollégáink hétfőn 7.00 és 19.00 óra között, keddtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között fogadják hívását a +36-1-477-4800-as telefonszámon