Tájékoztató az Aegon biztosítási térítéseiről

Biztosításaira vonatkozóan a koronavírussal kapcsolatosan felmerülő legfontosabb tudnivalókat itt olvashatja.

Egyéni élet, baleset és egészségbiztosítások

 • Egyéni életbiztosításainkban bármely okú halál esetén nem alkalmazunk kizárást a járványokra, azaz a szerződési feltételek alapján térít a biztosító.
 • Bármely okú kórházi napi térítés/női kórházi napi térítés kiegészítőink, illetve a keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításunk szintén nyújtanak szolgáltatást járványból kifolyólag, a szerződési feltételek alapján.
 • Amennyiben a korona vírus kapcsán megfigyelés vagy kezelés végett kerül a biztosított kórházba, akkor a női kórházi és kórházi napi térítésre szóló kiegészítőre a 6 havi várakozási idő leteltét követően szolgáltat a biztosító.

 

Egyéni baleset és egészségbiztosítások

 • Az egyes kockázati életbiztosítást is tartalmazó baleset és egészségbiztosítási szerződéseknél az adott szerződéshez tartozó szerződési feltételek kizárásai alapján nyújt vagy nem nyújt szolgáltatást a biztosító járvány, illetve fertőző vagy fertőzéssel keletkezett betegségek kapcsán bekövetkező halálesetre.
 • Aegon Help Baleset és Egészségbiztosítás szerződés esetén a 2018. május 1 jét követően létrejött szerződések esetén kizárás vonatkozik az országos vagy egész világra kiterjedő járványokra (a WHO minősít).
 • Aegon Help Baleset és Egészségbiztosítás szerződés esetén a 2018. május 1 jét megelőzően létrejött szerződések esetén kizárt a fertőző betegség, fertőzéssel keletkezett betegség, még akkor is, ha balesettel összefüggésben keletkezett.

Csoportos élet, baleset- és egészségbiztosítások

 • Az Aegon csoportos biztosítási szerződéseknél minden esetben a szerződéses feltételek szerint járunk el, esetenként a szerződés mellékletében pontosítva, szűkítve vagy bővítve a feltételek előírásait.
 • Kockázati életbiztosítás esetén a feltételek nem alkalmaznak kizárást a járványokra,
  nem alkalmazunk várakozási időt sem.
 • Bármely okú térítésre szóló kiegészítőink szintén nem tartalmaznak koronavírussal vagy vírusfertőzéssel, járvánnyal kapcsolatos kizárást, a feltételek szerint térítünk.
 • Az egyes élet-, baleset-, betegség- és egészségbiztosítást tartalmazó szerződéseinknél az adott szerződéshez tartozó szerződési feltételek vállalásai és kizárásai alapján nyújt vagy nem nyújt szolgáltatást a biztosító a járvány, fertőző vagy fertőzéssel keletkezett betegségek kapcsán bekövetkező halálesetre és biztosítási eseményekre.
 • Az előzménybetegségeket vizsgáljuk, kivéve a kockázati életbiztosítás esetén. A betegségbiztosítások esetében várakozási időt alkalmazunk, hacsak a szerződés mellékletében erről másképp nem rendelkeztünk.

A keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás speciális feltételeinek értelmében fontos tudni az alábbiakat:

 • „A biztosítás szempontjából keresőképtelen az, aki saját betegsége vagy balesete miatt munkáját – orvosi szempontból indokoltan – nem tudja ellátni, és aki a vonatkozó jogszabályok alapján a betegszabadság, illetve a táppénz igénybevételére jogosult. A keresőképtelenség tartamát és okát csak az arra érvényes jogszabályok szerint feljogosított orvos, illetve kórház igazolhatja.”
 • Az igazoláshoz bekérjük a keresőképtelenséget megállapító orvos igazolását a
  keresőképtelenség konkrétan megnevezett okáról, ami a nevezett betegségi vagy baleseti okot igazolja.
 • Tehát ez a betegségbiztosítás balesetekre és betegségekre nyújt fedezetet, az azok miatt felvett táppénzes tartamra. Ha nem beteg a biztosított, vagy nem veszik fel táppénzre, „csak” otthon kell maradnia, akkor nem valósul meg biztosítási esemény. Különösen igaz ez akkor, ha dolgozik is otthonról a biztosított, és teljes fizetést kap.

Lakásbiztosítási termékek

Kórházi napi térítést nyújtó kiegészítő biztosítás

 • Amennyiben a lakásbiztosítás tartalmazza ezt a kiegészítőt, az abban biztosított személyek 6 hónapos várakozási időn túl bekövetkező minimum 3 napos kórházi ápolása esetén a biztosító a kórházi ápolás valamennyi napjára kifizeti a szerződés szerinti szolgáltatási összeget. A feltétel járványra vonatkozó kizárást nem tartalmaz.

Élet- és műtéti kiegészítő biztosítás (Személybiztosítás), Kockázati életbiztosítás, Kegyeleti életbiztosítás

 • Amennyiben a lakásbiztosítás valamely fenti kiegészítő biztosítást tartalmazza, az abban biztosított személyek 6 hónapos várakozási időn túli elhalálozása esetén a biztosító kifizeti az aktuális haláleseti szolgáltatási összeget. A szerződések járványra vonatkozó kizárást nem tartalmaznak.

Balesetbiztosítási kiegészítők

 • A balesetbiztosítási kiegészítők a koronavírus járvány kapcsán nem tudnak szolgáltatni ügyfeleinknek, mert vírus miatti megbetegedés nem minősül balesetnek.

Utasbiztosítások

Utasbiztosítás

A Covid-19 járvánnyal összefüggésben felmerülő káresemények kapcsán nem alkalmazza az Aegon Magyarország Általános Biztosító zRt. azt az Általános kizárást, mely szerint „nem nyújt szolgáltatást a Biztosító a járványokkal összefüggésben keletkezett károkra.”.
Érintett termékek köre:

 • Világlátó utasbiztosítás
 • Compass utasbiztosítás
 • Csoportos utasbiztosítások
 • Valamennyi lakásbiztosítási módozat Kiegészítő utasbiztosítása

Jelen rendelkezés 2020.05.15-én lép hatályba és minden, a kihirdetés napján, vagy azt követően érvényes biztosításra kiterjed.

Útlemondás biztosítás

Az útlemondás biztosítás nem tartalmaz járvánnyal kapcsolatos kizárást, így a koronavírus okozta megbetegedés lemondási ok lehet.

 

 

Kárrendezési információkTovábbi kérdés esetén kérjük, forduljon biztosítási tanácsadójához vagy hívja központi ügyfélszolgálati telefonszámunkat, ahol kollégáink hétfőn 7.00 és 19.00 óra között, keddtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között fogadják hívását a +36-1-477-4800-as telefonszámon