Fontos közlemények

Közlemény

2019. január 9.08:53

Közlemény

Tisztelt Ügyfelünk!   Köszönjük, hogy társaságunkat tisztelte meg bizalmával szerződése megkötésekor. Tájékoztatjuk, hogy a 2017. május 25-én honlapunkon közzétett, a szerződési feltételek változásával kapcsolatos Közleményünkben az alábbi pontosítást eszközöltük. A Közlemény 5. vastag betűvel szedett bekezdése helyesen a következő. A Prémium (WIA-01), a Prestige (WIA-02) és a VIVA (WIA-00) életbiztosítások, továbbá az Aegon Relax (NYIA-03) […]

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., mint képző intézmény

2018. augusztus 6.13:13

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., mint képző intézmény

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2008 óta szerepel a Magyar Nemzeti Bank (korábban Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) nyilvántartásában, mint függő biztosításközvetítői képzési és vizsgáztatási tevékenységet végző szerv. Függő biztosításközvetítői képzésre és vizsgáztatásra vonatkozó tevékenységi engedélyünket 2011-ben bővítettük ki a független képzésekre és vizsgákra, majd 2013-ban engedélyt kértünk és kaptunk az MNB-től arra, hogy a […]

CRS (Common Reporting Standard)

2018. augusztus 6.13:10

CRS (Common Reporting Standard)

Tájékoztató a pénzügyi számlákkal kapcsolatos adóilletőség ellenőrzéséről Az Európai Unió Tanácsa által bevezetett 2014/107/EU Irányelv nemzetközi közigazgatási együttműködést, automatikus információcserét (CRS: Common Reporting Standard) hozott létre az egyezményben résztvevő országok között[1]. A CRS szabályozás célja: annak megállapítása, hogy az ügyfelek rendelkeznek-e CRS ország(ok)ban adóilletőséggel; az egyezményben részt vevő országok adóhatóságainak kölcsönös tájékoztatása. Milyen kötelezettségeknek kell […]

Hirdetmény

2018. augusztus 6.10:57

Hirdetmény

AZ AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG („AEGON BIZTOSÍTÓ”) (székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvény Cégbírósága:0110041365. ) ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELŐI TEVÉKENYSÉGRŐL Hatályos: 2015. 06. hónap 10. napjától Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20.§ alapján ezúton tesz eleget előzetes tájékoztatási kötelezettségének az elszámolással összefüggő […]

FATCA tájékoztatás

2018. augusztus 6.10:55

FATCA tájékoztatás

FATCA adatkezelés A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (továbbiakban: FATCA törvény) rendelkezéseinek való megfelelés érdekében, a Bit. 167/D. § alapján  a biztosító az alábbi intézkedésekről tájékoztatja […]

Tájékoztatás FATCA azonosításról és adatkezelésről

2018. augusztus 6.10:54

Tájékoztatás FATCA azonosításról és adatkezelésről

Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya, a két ország közötti nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló megállapodást kötött. A megállapodásról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (továbbiakban: FATCA törvény) rendelkezéseinek való megfelelés érdekében, a Biztosító tájékoztatja Önt arról, hogy a 2014. július 1. […]

Felügyelet által hozott határozatok

2016. augusztus 29.11:27

Felügyelet által hozott határozatok

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 108/A. § (1) bekezdése szerint az MNB által hozott határozatok közzététele.

Tájékoztató a felügyeleti szerv változásáról

2013. október 7.10:12

Tájékoztató a felügyeleti szerv változásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MNBtv.) meghatározott rendelkezések alapján a korábbi szabályzatok a társaság felügyeletére és a jogorvoslatra szóló rendelkezései módosulnak: A törvény értelmében a 2013. október 1-től a Biztosító Társaság felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank látja el. Felügyeleti szervünk: Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9. A […]

Aegon Érvénytelen bizonylatok

2009. szeptember 6.23:27

Aegon Érvénytelen bizonylatok

Tisztelt Ügyfelünk! Ön az alábbi dokumentumban az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. közelmúltban elveszett ajánlati nyomtatványcsomagjainak, ügynöki arcképes igazolványok, díjnyugta csekktömbök és a biztosítási díjak átvételére alkalmazott ún. csekklapjainak sorszámát találja. Az itt felsorolt, sorszámmal rendelkező bizonylatok visszaélésre adnak lehetőséget, ezért kérjük, hogy a biztosításközvetítőtől kapott ilyen bizonylatokat ellenőrizze a listában. Amennyiben az Önnek átadott […]