Közlemény

A biztosítási szerződésére vonatkozó szabályok pontosítása céljából a biztosítási feltételek néhány pontjában – 2021. április 1-jei hatállyal – változásokat alkalmaztunk a törvényi előírásoknak való teljes körű megfelelés érdekében.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy Társaságunkat tisztelte meg bizalmával szerződése megkötésekor.

A biztosítási szerződésére vonatkozó szabályok pontosítása céljából a biztosítási feltételek néhány pontjában – 2021. április 1-jei hatállyal – változásokat alkalmaztunk a törvényi előírásoknak való teljes körű megfelelés érdekében. Az érintett biztosítási feltételek változásai az alábbiakban olvashatók. A teljes módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzati feltételek az érintett módozatok esetében honlapunkon érhetők el.

Amennyiben Ön

 • Aegon Jövőtervező életbiztosítással (TR-03)
 • Aegon Exclusive életbiztosítással (TR-04)
 • Aegon Prémium Silver életbiztosítással (TR-05)
 • Aegon Prémium Gold életbiztosítással (TR-06)
 • Aegon Prémium Platinum életbiztosítással (TR-07)
 • Aegon Relax Plusz nyugdíjbiztosítással (NY-01)
 • Aegon Exclusive nyugdíjbiztosítással (NY-02)
 • Aegon Prémium Silver nyugdíjbiztosítással (NY-03)
 • Aegon Prémium Gold nyugdíjbiztosítással (NY-04) vagy
 • Aegon Relax Bázis nyugdíjbiztosítással (NY-07) rendelkezik, úgy

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.1.7 pontja az alábbiak szerint módosul:

(…) „Az adójogi jogszabályváltozások kihirdetését követő 60 napon belül a biztosító a szerződőt írásban értesíti a szerződését érintő módosításokról. A biztosító egyben arról is tájékoztatni köteles a szerződőt, hogy az értesítés átvételét követő 30 napon belül a módosítást írásban elutasíthatja, elutasítás esetén azonban a szerződő eleshet mindazon esetleges adó-előnytől, amely a módosítás elfogadása esetén részérebiztosítva lett volna.”(…)

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.2.1 és I.21.2 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

ÁSZF I.2.1 pontja: „A biztosító érvényes formanyomtatványán (beleértve a biztosító által rendszeresített elektronikus ajánlattételi rendszer segítségével elkészített), a biztosítási szerződés létrejöttét megalapozó, a törvényi előírásoknak és a mindenkori díjszabásnak megfelelő írásbeli dokumentum, vagy a fenti feltételeknek megfelelően tett olyan, írásbelinek nem minősülő ajánlat, amellyel a szerződő vagy a biztosító a biztosítás megkötését kezdeményezi.”

 

ÁSZF I.21.2. pontja törlésre került, a továbbiakban a következő mondat nem szerepel a szabályzati feltételekben: „.A biztosított, a szerződő és a kedvezményezett köteles a biztosító számára lehetővé tenni a biztosítás szempontjából lényeges adatok és körülmények ellenőrzését.”

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.2.10 pontja az alábbiak szerint módosul:

„Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a szerződőtől a díjfizetést átvállalja, a biztosító és a szerződő hozzájárulásával a szerződésben a kötelezettség teljesítését a következő biztosítási időszak első napjától átveheti. A szerződő jogait egyebekben nem gyakorolhatja, a szerződést nem módosíthatja, nem mondhatja fel, nem vásárolhatja vissza. A díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményei a szerződőt terhelik.”

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.2.19 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A biztosítási szerződés megkötését követően a biztosító – évente egy alkalommal – írásban tájékoztatja a szerződőt az életbiztosítási szerződése szolgáltatási értékeiről, a szerződés aktuális visszavásárlási értékéről, valamint – hagyományos megtakarításos életbiztosítás esetén – a többlethozam jóváírásának mértékéről. A biztosító a rendszeres díjfizetésű szerződések esetén a biztosítási szerződés évfordulóját megelőző harmadik hófordulón, az egyszeri díjfizetésű szerződések esetén a biztosítási szerződés évfordulóján készíti el az éves értesítőt és ezt követően 15 napon belül kiküldi azt a szerződő részére.

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.3.2.1, I.3.2.2, I.3.3.1.3, I.3.3.2.3, I.3.4. és I.4.4.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

I.3.2.1. pont: (…) „A biztosító az Ügyfélérték számláról a szerződés Függelékében meghatározott időpontot követően minden hónap utolsó napján az érvényes árfolyamon megállapítja és a megállapított Számlavezetési költséget a következő hónap első napján levonja (I.4.4.2 pont).” (…)

 

I.3.2.2. pont: (…) „A biztosító a Lejárati többletdíj számláról minden hónap utolsó napján az érvényes árfolyamon megállapítja és a megállapított Számlavezetési költséget a következő hónap első napján levonja (I.4.4.2 pont).” (…)

 

I.3.3.1.3. pont: „A biztosító az Adó-visszatérítésre alkalmas rendkívüli megtakarítási számláról minden hónap utolsó napján az érvényes árfolyamon megállapítja és a megállapított Számlavezetési költséget a következő hónap első napján levonja (I.4.4.2 pont).”

 

I.3.3.2.3. pont: „A biztosító az Azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli megtakarítási számláról minden hónap utolsó napján az érvényes árfolyamon megállapítja és a megállapított Számlavezetési költséget a következő hónap első napján levonja (I.4.4.2 pont).”

 

I.3.4. pont: (…) „Az adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számláról a biztosító minden hónap utolsó napján az érvényes árfolyamon megállapítja és a megállapított Számlavezetési költséget a következő hónap első napján levonja (I.4.4.2 pont).”

 

I.4.4.2. pont: (…) „A biztosító biztonságos és prudens működése érdekében a befektetett vagyon arányában felszámított költség, amelyet a biztosító a megtakarítási alapszámlákról, a rendkívüli megtakarítási számlákról, valamint – nyugdíjbiztosítási szerződés esetében – az Adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számláról minden hónap utolsó napján az érvényes árfolyamon megállapítja és a megállapított költséget a következő hónap első napján levonja.” (…)

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

(…) „A biztosító a befizetett összegből a Függelékben meghatározott, a rendkívüli díjakra vonatkozó adminisztrációs költséget von le (I.4.5.6 pont).

Nyugdíjbiztosítási szerződés esetében, rendkívüli díj befizetése esetén, a befizetéssel egy időben, a szerződőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a befizetett rendkívüli díjat a biztosító az Adó-visszatérítésre alkalmas rendkívüli megtakarítási számlára, vagy az Azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli megtakarítási számlára – amely adó-visszatérítésre nem jogosít – fektesse be. A szerződő a szükséges nyilatkozatot a rendkívüli díj befizetésének átutalási közlemény rovatában vagy a rendelkezésére álló egyéb kommunikációs csatornák valamelyikén (postai levél, e-mail, telefon) teheti meg. A szerződő által tett nyilatkozat megtételéig, de legfeljebb 30 napig a rendkívüli díjat a biztosító nem könyveli a szerződésre. Amennyiben a szerződő 30 nap elteltével sem tesz nyilatkozatot, a rendkívüli díjat a biztosító az Adó-visszatérítésre alkalmas rendkívüli megtakarítási számlára fekteti be.

 

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.3.3.1.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

Az ÁSZF korábbi I.3.3.1.2 pontja törlésre került, helyette a módosított I.3.4. pont tartalma a mérvadó a továbbiakban: „Nyugdíjbiztosítási szerződések után járó, az adóhatóságtól érkező adó-visszatérítés összegét a biztosító elkülönítetten, az Adóvisszatérítés kezelésére szolgáló számlán kezeli. A szerződés teljes visszavásárlása esetén a biztosító az Adó-visszatérítésre kezelésére szolgáló számla értékéből, amennyiben az erre fedezetet nyújt, a tartam során a szerződésre befolyt adójóváírások és az érvényes adójogszabályi rendelkezésekben megállapított büntetőkamatok összegét visszafizeti az adóhatóság részére. Amennyiben a számla értéke nem nyújt elégséges fedezetet a visszafizetésre, úgy a biztosító a szerződő felé történő elszámoláskor a kifizetett összegből a teljes adótartozás összegét levonja. Amennyiben az elszámoláskor az adótartozást nem tudja maradéktalanul levonni, úgy a biztosító értesíti a szerződőt az adótartozás mértékéről. Az adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számláról a biztosító minden hónap utolsó napján az érvényes árfolyamon megállapítja és a megállapított Számlavezetési költséget a következő hónap első napján levonja (I.4.4.2 pont).

 

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.4.2 és I.4.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF I.4.2. pont: „A biztosítási díjjal arányos költség. Közvetlenül a szerződés létrejöttével kapcsolatban felmerülő költségek fedezete, illetve az ügyfélbónusz jóváírásának az alapját is biztosíthatja (III.13.3. pont), amely a szerződés Függelékében meghatározott időtartama alatt a Kamatmentes díjszámlára befizetett díjból a díjesedékesség időpontjában kerül levonásra. A Szerződéskötési költség levonásának alapja a kockázati díjrésszel csökkentett esedékes rendszeres vagy egyszeri díj. A Szerződéskötési költség mértékét és levonásának időtartamát a Függelék tartalmazza.”

 

ÁSZF I.4.4.1. pont: „A biztosítási díjjal arányos költség. Az Adminisztrációs költség az életbiztosítási szerződéssel kapcsolatban a biztosítónál felmerült igazgatási és működési költségek fedezetére szolgál, illetve az ügyfélbónusz jóváírásának az alapját is biztosíthatja (III.13.3. pont), amely a Kamatmentes díjszámlára befizetett díjból az díjesedékesség időpontjában kerül levonásra. Az Adminisztrációs költség levonásának alapja a kockázati díjrésszel csökkentett esedékes rendszeres vagy egyszeri díj. Mértékét a Függelék tartalmazza.”

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.4.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„Hagyományos életbiztosítási szerződések esetében a megtakarítási és rendkívüli számlákon lévő tőkéből képzett befektetési tartalék kezeléséért felszámított, és a többlethozamba (II.1.4 pont) beépített, befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés esetében az eszközalap mögöttes befektetési alapjának kezeléséért, az adott befektetési alap kezelője által felszámított, és így az eszközalap árfolyamába közvetetten beépített éves költség. Vagyonkezelési költség mindazon költség, amely a befizetett díjak befektetésével, a befektetések kezelésével kapcsolatban a biztosítón kívül álló feleknél (pl. Alapkezelő, Forgalmazó stb.) merül fel. A vagyonkezelési költség a befektetett vagyon arányában felszámított költség. A vagyonkezelési költség mértékét a biztosítón kívül álló vagyonkezelő, tehát nem a biztosító határozza meg, és azokat a befektetésre kerülő díjrészből nem a biztosító vonja le. A vagyonkezelési költség szerződés-kötéskori éves várható mértékét a Függelék tartalmazza, annak ténylegesen felszámított mértékéről, és annak jövőbeli esetleges módosulásáról a biztosító az ügyfeleket a honlapján folyamatosan tájékoztatja a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén.

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.4.4.2 és I.4.5 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

ÁSZF I.4.4.2 pont: „A számlavezetési költség a biztosító nyereségét is fedezi. A biztosító biztonságos és prudens működése érdekében a befektetett vagyon arányában felszámított költség, amelyet a biztosító a megtakarítási alapszámlákról, a rendkívüli megtakarítási számlákról, valamint – nyugdíjbiztosítási szerződés esetében – az Adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számláról minden hónap utolsó napján az érvényes árfolyamon megállapítja és a megállapított költséget a következő hónap első napján levonja. Az egyes számlák vonatkozásában a Számlavezetési költség mértékét, valamit érvényesítésének kezdeti és végső időpontját a Függelék tartalmazza.”

 

ÁSZF I.4.5. pont: „Az ügyfélaktivitáshoz kapcsolódó költségek a biztosító nyereségét is fedezik.”

 

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezete az I.4.5.7. számú új ponttal bővül:

„I.4.5.7 Korrekciós tényező és annak alkalmazása

A biztosító üzletpolitikai célból díjkorrekciót nyújthat a szerződő ügyfél számára, melynek eredményeként a biztosítási szerződést alacsonyabb szerződéskötési költség terheli. A korrekciós tényező 0 és 100 közötti értéket vehet fel. A 0 jelenti azt, hogy nincs, a 100 pedig azt jelenti, hogy 100%-os a korrekciós tényező mértéke.  Díjkorrekcióval létrejött szerződéseknél, ügyfélbónuszra való jogosultság esetén, az ügyfélbónusz nagysága szintén a korrekciós tényező mértékével csökken.

 

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.7.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

(…) „A díj azonosítása során a biztosító a befizetéskor megadott megfelelő azonosítók (ajánlatszám, kötvényszám) alapján meghatározza, hogy a beérkezett biztosítási díj melyik szerződéshez, ajánlathoz tartozik. Amennyiben a megfelelő azonosítók rendelkezésre állnak, a biztosító legkésőbb a díj beérkezését követő munkanapon beazonosítja a díjat. A megfelelő azonosítók hiányában a biztosító a rendelkezésre álló egyéb adatok alapján megkísérli szerződéshez, ajánlathoz rendelni a befizetést. Ha ez nem lehetséges, akkor a befizetés nem beazonosítható. Amennyiben a szerződő által befizetett biztosítási díj nem beazonosítható, úgy a biztosító a díj visszautalását a szerződő részére legkésőbb a befizetést követő 30. napon megindítja. A befizetett díjat az azonosításig, illetve a visszautalásig a biztosító kamatmentes letétként kezeli.

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.7.8 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A biztosító a biztosítási szerződés megszűnéséről, a szerződés megszűnésétől, illetőleg a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott időponttól számított legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatja a szerződőt, de ennek időpontja, illetve elmaradása nem befolyásolja a szerződés megszűnését.”

 

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.11.2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„Ha a szerződő az esedékes rendszeres vagy egyszeri biztosítási díjat nem fizeti meg, a biztosító – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – felszólítást küld, amelyben a felszólítás elküldésétől számított legalább 30 napos póthatáridőt tűz ki a teljesítésre.” (…)

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.18.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A visszavásárlási vagy rész-visszavásárlási igény teljesítése legkésőbb az összes szükséges okmány beérkezését követő 30. napon esedékes, feltéve, ha a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén a felfüggesztett eszközalapokra vonatkozó szabályok másképp nem rendelkeznek. A visszavásárlási vagy rész-visszavásárlási igény teljesítéséhez szükséges okmányok listájáról a biztosító honlapján (www.aegon.hu), valamint a II. számú Mellékletben is tájékoztatást ad.

 

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.20.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak. A biztosítási esemény az alábbi módon jelenthető be:

 • online a https://aegonline.aegon.hu/write-us oldalon,
 • levélben az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 9701 Szombathely Pf. 63. címen,
 • telefonon a (+36) 1-477-4800 számon,
 • személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban, értékesítési egységeiben.

Az igénybejelentés lehetőségeiről és annak módjáról a biztosító honlapján (www.aegon.hu) is ad tájékoztatást.”

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.25 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A biztosítási szerződésből eredő igények elévülési ideje 2 év.

Az elévülési idő a következő időpontokban kezdődik meg:

 • a biztosítási esemény bejelentése esetén az utolsó iratnak a biztosítóhoz történt beérkezését követő 15. napot követő naptól,
 • a biztosítási esemény bejelentése esetén, amennyiben a biztosító által igényelt irat beérkezése, vagy információszolgáltatás elmarad, a biztosító által ennek teljesítésére meghatározott határnapot követő naptól, határidő hiányában a felhívást tartalmazó levél keltétől számított 30. napot követő naptól,
 • a biztosítási esemény bejelentésének elmaradása esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor,
 • rész-visszavásárlási és visszavásárlási igények esetén az igény teljesítéséhez szükséges összes okmány biztosítóhoz való beérkezését követő 30. napot követő naptól
 • minden egyéb igény esetén az igénybejelentést követő naptól.

 

 • a biztosítási feltételek I. sz. Melléklete több pontban is módosul:

A biztosítási feltételek I. sz. Mellékletének első négy pontja – a panaszkezelési fejezetet, a jogorvoslati fórumokat és a biztosítási titok, adatkezelés fejezetet érintően – aktualizálásra került.

 • a biztosítási feltételek II. sz. Melléklete – A biztosítási szolgáltatás elbírálásához és teljesítéséhez bekérhető dokumentumok listája – az alábbiakkal módosul:

A dokumentumok listája kiegészül a Haláleseti, baleseti és egészségbiztosítási igények teljesítéséhez általánosan bekért, a teljes- illetve részvisszavásárlási igények teljesítéséhez bekérhető és a lejárati szolgáltatáshoz bekért dokumentumok listájával.

 • A fent felsorolt élet- és nyugdíjbiztosítási biztosítási módozatok Függelékének „Díjmentesített szerződés fenntartási költsége” pontja az alábbiak szerint módosul:

„Díjmentesített szerződés fenntartási költsége: 0 Ft/hó

Amennyiben Ön a fent felsorolt valamelyik nyugdíjbiztosítással rendelkezik:

 • Aegon Relax Plusz nyugdíjbiztosítás (NY-01)
 • Aegon Exclusive nyugdíjbiztosítás (NY-02)
 • Aegon Prémium Silver nyugdíjbiztosítás (NY-03)
 • Aegon Prémium Gold nyugdíjbiztosítás (NY-04) vagy
 • Aegon Relax Bázis nyugdíjbiztosítás (NY-07),

úgy az előbbi pontokon felül a biztosítási feltételek KSZF fejezetének III.7. pontja is módosul, az alábbiak szerint:

A KSZF III.7.1 pontja: „Amennyiben a III.6.1 pont és III.6.2 pont szerinti biztosítási esemény bekövetkeztekor a szerződés létrejöttétől a biztosítási szolgáltatás teljesítéséig nem telt el 10 év, akkor a biztosító a szolgáltatást nem csökkenő összegű, meghatározott tartamú járadékként fizeti ki, amely járadékot az esemény bekövetkeztét követően a szerződés létrejöttétől számított 10. év végéig vagy a biztosított korábbi haláláig folyósítja.” (…)  A KSZF III.7.3 pontja: „Amennyiben a III.6.1 pont és a III.6.2 pont szerinti biztosítási esemény bekövetkeztekor a szerződés létrejöttétől a biztosítási szolgáltatás teljesítéséig már eltelt 10 év, akkor a biztosított rendelkezése szerint a biztosító egy összegben vagy tartamos, legalább 10 éves tartamú járadékként fizeti ki a szolgáltatást.”

 2021. március 31.