CRS (Common Reporting Standard)

Tájékoztató a pénzügyi számlákkal kapcsolatos adóilletőség ellenőrzéséről

Az Európai Unió Tanácsa által bevezetett 2014/107/EU Irányelv nemzetközi közigazgatási együttműködést, automatikus információcserét (CRS: Common Reporting Standard) hozott létre az egyezményben résztvevő országok között[1].

A CRS szabályozás célja:

  • annak megállapítása, hogy az ügyfelek rendelkeznek-e CRS ország(ok)ban adóilletőséggel;
  • az egyezményben részt vevő országok adóhatóságainak kölcsönös tájékoztatása.

Milyen kötelezettségeknek kell eleget tennie a biztosítóknak?

A jogszabályban meghatározott átvilágítási szabályoknak megfelelően:

  1. az érintett ügyfelek számláit át kell világítani,
  2. amelynek eredményeként a szabályozásban meghatározott adatokat minden adóévet (január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak) követő év június 30. napjáig továbbítani kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.
  3. Ez a nyilatkozat egyaránt vonatkozik a 2015. december 31. napjáig élő, de azt követően megszűnt, illetve a jelenleg is élő szerződésekre.

Az információkat a Biztosító, mint Jelentő Pénzügyi Intézmény gyűjti össze és szolgáltatja az adóhatóság részére.

Az információcsere keretében az adóhatóságok többek között a következő információkat osztják meg egymással: számlatulajdonos azonosító adatai, adóazonosító száma (ha ilyennel rendelkezik), számlaszáma, egyenlege és a CRS szabályozásban felsorolt további adatok; így Passzív Nem Pénzügyi Jogalany esetén a tényleges tulajdonos(ok) CRS szerinti adóilletősége.

Hogyan kell nyilatkozni az ügyfeleknek?

A lenti nyilatkozatot szükséges kitöltve és aláírva visszaküldeni részünkre, 2017. december 15-ig.

  • Postai levélcím: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 9401 Sopron, Pf. 22.
  • Online kapcsolatfelvétel: aegon.hu/irjonnekunk
  • Fax: +36-1-476-5710

Együttműködését köszönjük!

 

Nyilatkozatok

File neveMegjegyzésHatályMéretLetöltés
Természetes személy esetén - CRS Nyilatkozat CRS–TSZ–NY–17112134.54 KB LetöltésElőnézet
Jogi személy esetén CRS–JSZ–NY–17112143.36 KB LetöltésElőnézet
CRS országok 65.79 KB LetöltésElőnézet

 

[1] Az irányelvet a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény, valamint az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CXCII. törvény (a CRS szabályozás) illesztette be a magyar jogrendszerbe.