TB rokkantsági ellátáshoz kapcsolódó kiegészítő biztosítás (TB-08; TB-17)

Azoknak ajánljuk, akik munkájukból, életvitelükből adódóan veszélyeztetve érzik magukat, és szeretnék önmagukat és családjukat is anyagi biztonságban tudni egy súlyos rokkantság esetén is. A családfenntartó munkaképességének megváltozása a család bevételeinek drasztikus csökkenését vonhatja maga után, ez pedig komoly életszínvonal esést okozhat; a rokkantság komoly plusz kiadásokkal jár (pl. az esetleges ápolói segítség biztosítása, az életmód, életvitel megváltoztatása, lakóhely átalakítása stb.). Ha valakinek konkrét célra felvett kölcsöne van (autóra, lakásra stb.) és ennek „fedezetére” köt életbiztosítást, azt kibővítheti olyan biztosítási védelemmel, amely rokkantság esetén is fedezetet teremthet a kölcsönök további törlesztésére vagy visszafizetésére.

Mikor és mennyit fizet a biztosító?

  • A biztosított munkaképességének olyan mértékű megváltozása esetén, amelynek következtében a mindenkor illetékes magyar szakigazgatási szerv a biztosítás tartama alatt a biztosított egészségi állapotát 1–30% között állapítja meg, tehát egészségkárosodása jelentősnek minősül.
  • A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja: a végleges határozat kiadásának napja.
  • Az egészségi állapot megromlásának időpontjában aktuális biztosítási összeget fizeti ki a biztosító.

Biztosítási összeg

A szerződő határozza meg a kiegészítő biztosítás megkötésekor a kezdeti biztosítási összeget.

A minimális biztosítási összeg 100 000 Ft, amely 10 000 Ft-onként növelhető. A maximális választható biztosítási összeg 30 millió Ft, de igény esetén magasabb összeg is engedélyezhető.