Gyermekekre szóló kiegészítő biztosítás (GYK-01; GYK-17)

A szülők biztosítási védelme mellett érdemes figyelmet fordítani a gyermekek biztosítási védelmére is, hiszen a gyermeket érintő balesetek is súlyos anyagi következményekkel járhatnak a család számára. Kórházi ellátás és műtét esetén ugyanolyan költségek merülnek fel (utazás, látogatás, kapcsolattartás,) mint egy felnőtt esetében. A gyermek balesete miatt általában a szülő is otthon marad gyermekét ápolni, ami szintén anyagi veszteséget jelent.

A közlekedési balesetek mintegy ötödét 18 év alatti gyermekek szenvedik el. Gyermekeknél leggyakrabban balesetekre (testnevelés órán vagy játszótéren, nyaraláson bekövetkezett balesetre) szolgáltatunk.

Biztosított

Újszülött kortól kezdődően legfeljebb 17 éves korú gyermekre lehet megkötni.
Biztosított gyermek az lehet:

 • aki a szerződővel közös háztartásban él, közeli hozzátartozó, vagy
 • akinek a szerződő törvényes képviselője és egyben
 • akit a biztosító biztosítottként elfogad.

A Gyermekekre szóló kiegészítő biztosítás kockázatviselése megszűnik azon biztosítási évet követő első nap 0. órájakor, amelyben a biztosított betölti a 19. életévét.

Mire terjed ki?

A Gyermek kiegészítő egy személybiztosítási csomag, ami a következő kockázatok esetén fizet:

A biztosítottnak a biztosítási tartamon belül bekövetkező

 • halála,
 • baleseti eredetű
  •  halála,
  • rokkantsága,
  • csonttörése, csontrepedése,műtéte.
 • műtéte.

Mit érdemes még tudni?

 • A biztosítás akkor is térít, ha a baleset megtörténtétől számított – de még a biztosítás tartama alatt – 2 éven belül maradandó egészségkárosodást szenved vagy, 1 éven belül meghal a biztosított.
 • A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a baleset napja.

Mikor és mennyit fizet a biztosító?

 • Kötéskor kiválasztandó a szolgáltatási egységszám-szorzó. Az alap szolgáltatási összegek 1, 2 vagy 3 szorosa lehet a választható biztosítási védelem.
 • A választott egységszám-szorzó egy biztosítottra nézve valamennyi szolgáltatásra vonatkozik.
 • Amennyiben több gyermekre köt kiegészítő biztosítást a szerződő, úgy gyermekenként eltérő egységszámú szolgáltatás is választható.