aegon-templeton-eszkozalap

Success Balanced Nemzetközi Vegyes Eszközalap (HUF)

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2022. május 25-től

Az eszközalap kizárólag az I-AM AllStars Balanced befektetési alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: nem értelmezhető.

Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja mérsékelt értéknövekedés elérése közepes kockázat vállalása mellett különféle kötvény és részvénypiacokba, azon belül elsősorban aktív befektetési alapokba és tőzsdén kereskedett alapokba történő befektetés útján.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan közepes hozam elérése érdekében közepes kockázatot hajlandóak vállalni.

 

Az I-AM AllStars Balanced befektetési alap befektetési politikája:

Az alap aktív befektetési stratégia szerint fektet be, indexre/referenciaértékre történő hivatkozás nélkül. A befektetési alap az alap vagyonának legalább 70%-át más alapokba fekteti be, ideértve a látra szóló betéteket (illetve a felmondható betéteket is). Részvényekbe az alap vagyonának legfeljebb 50%-a fektethető be más alapokon és részvényeken keresztül. Származékos eszközök csak fedezeti célra használhatók. Az alap a befektetés során ökológiai, illetve szociális kritériumokat vesz figyelembe.

Az alapnak nincs referenciaindexe.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

 

 

Success Balanced Nemzetközi Vegyes Eszközalap (HUF) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2022. május 25-től

Az Alap az SFDR rendelet ( AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikke szerinti („világoszöld”) termék.

Az Impact Asset Management GmbH, mint az Alap kezelője számára a fenntarthatóság olyan felelősségteljes vállalati magatartást jelent, ami biztosítja a hosszútávú pénzügyi sikert és összeegyeztethető a környezeti és társadalmi szükségletekkel. A fenntarthatóság az alapkezelő üzletpolitikájának alapvető eleme. Az ENSZ fenntarthatósági definíciójával összhangban az Alapkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt termékek kiegyensúlyozott befektetések, amelyek a ma elvárásainak megfelelve nem korlátozzák a jövő generációk szükségleteit.

Cél alapok (befektetési alapok jegyei): az egyéb befektetések között az alap cél alapokba fektet a befektetési cél és a befektetési politika keretei között. Ezek a cél alapok mennyiségi és minőségi kritériumok alapján kerülnek kiválasztásra, de mindenekelőtt a fenntarthatóság elve szerint. Azok az alapok tekinthetők fenntarthatónak, amelyek megfelelnek az ESG („E”, mint „Environmental”, azaz környezeti; „S”, mint „Social”, azaz társadalmi; „G”, mint „Governance”, azaz irányítási) elvárásoknak. Ezek az alapok előnyben részesítik az ökológiai, illetve társadalmi ügyeket és felelős vállalatirányítási gyakorlatokat követnek vagy fenntartható befektetési politikát folytatnak. A cél alapoknak az alap portfóliójába kerülése előtt a termék előállítójától információk kerülnek beszerzésre a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére vonatkozó stratégiáról.

Az elemzési folyamat során emellett figyelembe vételre kerül az  ENSZ Globális Megállapodása, valamint a komoly vitát kiváltó kérdések és etikailag, vagy morálisan kétes iparágak. A lehetséges befektetések fenntarthatósági szintjének megítélése érdekében egyéb források mellett hitelminősítők által szolgáltatott adatok és elemzések kerülhetnek felhasználásra.

Az Impact Asset Management az „MSCI ESG Research” adatszolgáltatóval működik együtt az alapok és az egyedi értékpapírok elemzésénél. Utóbbi egyedi és összesített minősítéseket, valamint nyers adatokat szolgáltat. Az „MSCI ESG Research” világszinten piacvezető a fenntarthatósági információk és a vállalatelemzés területén. Széles körű lefedettséggel rendelkezik a cél alapok és az elemzett vállalatok, valamint a fenntarthatósági elemzésekben figyelembe vett egyedi tényezők tekintetében. Az Impact Asset Management ezáltal képes nagyon fókuszált módon felmérni az egész befektetési univerzumot, a lényeges fenntarthatósági jellemzőkkel összhangban.

Az Alapkezelő úgy véli, hogy közép- és hosszú távon a széleskörűen diverzifikált (megosztott), fenntartható befektetések a hagyományos befektetésekhez hasonló hozamot érhetnek el, habár ebben a tekintetben ígéret vagy garancia nem vállalható.

Az alap kezelése nem követ „környezeti célokat”, illetve nem vesz figyelembe a Taxonómia rendelet (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELETE a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról) szerinti „környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységeket.”

Az Alap az SFDR rendelet ( AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikke szerinti („világoszöld”) termék.

 

*A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.