aegon-otp-eszkozalap

OTP Quality Részvény Eszközalap (HUF) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Az eszközalap kizárólag az OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: hazai és közép-kelet európai részvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja, hogy hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

Az OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap befektetési politikája:

A befektetés tárgyát képező, figyelembe vehető pénzügyi eszközök fő kategóriái: állampapírok (magyar vagy külföldi állam, a Magyar Nemzeti Bank, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott értékpapír), bankbetétek, repó és fordított repó ügyletek, jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (egyéb szervezetek, pl. gazdasági társaságok, hitelintézetek, önkormányzatok, egyéb intézmények által kibocsátott értékpapírok), pénzpiaci eszközök, részvények, egyéb külföldön kibocsátott értékpapírok, egyéb kollektív befektetési értékpapírok, más befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek, kockázati tőkealap jegyek, deviza, származtatott eszközök.

Az alap referenciaindexe 15% RMAX + 68% CETOP20 +17% BUX Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

 

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.