aegon-penzpiaci-eszkozalap

iShares S&P 500 Részvény Pro Eszközalap (USD) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2022. augusztus 1-től

Az eszközalap kizárólag az iShares Core S&P 500 UCITS ETF befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: USA részvények.

Az eszközalap devizaneme USA dollár (USD).

Az eszközalap célja, hogy az eszközein elért jövedelmeken és tőkenövekedésen keresztül olyam hozamot biztosítson, amely tükrözi referenciaindexe, az S&P 500 Index hozamát.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

 

Az iShares Core S&P 500 UCITS ETF befektetési politikája:

Az alap passzívan kezelt és célja, hogy amennyire csak lehetséges, olyan részvényekbe fektessen be, amelyek az Indexet alkotják. Az Index az Egyesült Államok piacán belül az 500 legnagyobb vállalat teljesítményét méri, méretre, likviditásra és a közkézhányadra vonatkozó kritériumok szerint. Az alap az Indexet úgy kívánja leképezni, hogy az Indexet alkotó értékpapírokat az Indexhez hasonló arányban tartja. Az alap rövidtávú értékpapír-kölcsönzést is végezhet bizonyos kiválasztott partnerrel, ezzel többletbevételt generálva az alap költségeinek ellentételezéseként. Az alap befektetési céljainak elérése érdekében a befektetéskezelő származtatott pénzügyi eszközöket használhat.

Az alap referenciaindexe az S&P 500 Index.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

 

iShares S&P 500 Részvény Pro Eszközalap (USD) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2022. augusztus 1-től

 

Az alapkezelő (BlackRock) az ESG (environmental, social and governance, azaz környezeti, társadalmi és irányítási) integrációt a lényeges ESG információk beépítéseként és a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételeként értelmezi a befektetési döntéshozatal során a kockázattal korrigált hozamok növelése érdekében. A BlackRock elismeri a lényeges ESG információk jelentőségét minden eszközosztály és portfóliókezelési stílus kapcsán. Az alapkezelő befektetési folyamataiban érvényesíti a fenntarthatósági megfontolásokat. Az ESG információk és a fenntarthatósági kockázatok figyelembe vételre kerülnek a referenciaindex-kiválasztási, a portfólió-felülvizsgálati és a befektetés-ellenőrzési folyamatokban. Az ESG integráció nem változtatja meg az alap befektetési célját és nem korlátozza az alapkezelő által megcélozható befektetési univerzumot és nincs szó arról, hogy az alap ESG-, vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűréseket alkalmazna. Hasonlóan, az ESG integráció nem befolyásolja azt, hogy az alap milyen mértékben kitett a fenntarthatósági kockázatoknak. A BlackRock fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos megközelítéséről további részletek a www.blackrock.com/corporate/sustainability honlapon elérhetők.

Az alap befektetései nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

 

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.