aegon-ge-money-eszkozalap

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap Eszközalap (HUF) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Az eszközalap kizárólag a Budapest Euró Rövid Kötvény Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: euróban kibocsátott közép-kelet-európai rövidlejáratú kötvények.

Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap befektetési célja, hogy elsősorban a közép – kelet európai régió kötvénypiacán rövidebb lejáratú kötvényekbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál szignifikánsan magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

A Budapest Euró Rövid Kötvény Alap befektetési politikája:

Az alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl eseti jelleggel az alapban devizás betétek is helyet kaphatnak. Az alapban nem csak euróban denominált eszközök szerepelnek, azonban devizás fedezések miatt az összesített devizás kitettség eurós.

Az alapnak nincs referenciaindexe.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.