aegon-allianz-eszkozalap

Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) Eszközalap befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2016. január 1-től

Az eszközalap kizárólag az Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Growth befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: európai növekedési részvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja, hogy tőkenövekedést érjen el hosszú távon.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

Az Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Growth befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 75%-át közvetlenül olyan kibocsátók részvényeibe és hasonló értékpapírjaiba fekteti, amelyek székhelye egy EU-tagállamban, Norvégiában vagy Izlandon található. Olyan vállalatokra összpontosít, amelyek növekedési potenciálját az alap kezelőjének véleménye szerint a jelenlegi részvényárfolyam nem tükrözi. Az alap továbbá befektethet más részvényekbe és hasonló értékpapírokba is. Az alap euró kitettsége nagymértékben fedezésre kerül forinttal szemben, ami csökkenti az árfolyammozgásokból eredő lehetséges kockázatokat, és korlátozza az ezekből adódó lehetséges nyereséget.

Az alap referenciaindexe az S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

 

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.