Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 Vegyes Eszközalap (HUF) befektetési politikája

Az eszközalap befektetési horizontja és kockázati besorolása:

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2016. január 1-től

Az eszközalap kizárólag az Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: globális részvények és európai kötvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja hosszútávú tőkenövekedés elérése eszközosztályok széles körébe történő befektetéseken keresztül, különösen a globális részvénypiacokon, illetve az európai kötvény- és pénzpiacokon. A cél középtávon olyan teljesítmény elérése, amely összemérhető egy 50%-ban a globális részvénypiacokon és 50%-ban közepes futamidejű euró kötvénypiacokon befektetett kiegyensúlyozott portfólió teljesítményével.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan közepes hozam elérése érdekében közepes kockázatot hajlandóak vállalni.

Az Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 befektetési politikája:

Az alap tőkéje közvetlenül vagy származtatott ügyletek útján az európai piac részvényeibe és ezzel egyenértékű értékpapírjaiba, valamint kötvényeibe kerül befektetésre. A jelzálog- és eszközalapú értékpapírok nem haladhatják meg az alap eszközei értékének 20%-át. Az alap eszközeinek legfeljebb 30%-a fektethető olyan részvényekbe és kötvényekbe, amelyek kibocsátóinak székhelye fejlődő piacokon található. Az alap eszközeinek legfeljebb 20%-a fektethető olyan kötvényekbe, melyek megszerzésük időpontjában BB+ vagy annál alacsonyabb hitelminősítéssel rendelkeznek. Az alap eszközeinek legfeljebb 20%-a fektethető befektetési alapokba. Az alap átlagos hátralevő futamideje mínusz kettő és plusz tíz év között van. Az alap euróban számított devizakitettsége nagymértékben fedezésre kerül magyar forinttal szemben, ami csökkenti az árfolyammozgásokból eredő lehetséges kockázatokat. Származtatott ügyletek használhatók az áringadozások kockázatának ellensúlyozására (fedezésre), a két vagy több piac közötti árkülönbségek kiaknázására (arbitrázsra), vagy a nyereség megtöbbszörözésére (tőkeáttételre), bár utóbbi a veszteségeket is megtöbbszörözheti.

Az alap referenciaindexe  50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

 

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.


Ossza meg az ismerőseivel!
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2016. február 24.

Email küldése
X