Allianz BRIC Equity Részvény Eszközalap (HUF) befektetési politikája

Az eszközalap befektetési horizontja és kockázati besorolása:

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2016. január 1-től

Az eszközalap kizárólag az Allianz Global Investors Fund – Allianz BRIC Equity befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: brazil, orosz, indiai és kínai részvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja, hogy tőkenyereséget érjen el hosszú távon.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

Az Allianz Global Investors Fund – Allianz BRIC Equity befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 70%-a közvetlenül vagy származékos termékek útján olyan vállalatok részvényeibe és hasonló értékpapírjaiba kerül befektetésre, amelyeket Brazíliában, Oroszországban, Indiában vagy Kínában („BRIC” országok) alapítottak, illetve árbevételük és/vagy nyereségük túlnyomó része ott keletkezik. Az alap befektethet továbbá más részvényekbe és hasonló értékpapírokba is. Származékos termékek használhatók az áringadozások kockázatának ellensúlyozására (lefedezésre), a két vagy több piac közötti árkülönbségek kiaknázására (arbitrázsra), vagy a nyereség megtöbbszörözésére (tőkeáttételre), bár ez a veszteségeket is megtöbbszörözheti.

Az alap referenciaindexe 25% MSCI Brazil + 25% MSCI Russia + 25% MSCI India + 25% MSCI China Total Return Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

Ossza meg az ismerőseivel!
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2016. február 24.

Email küldése
X