aegon-azsia

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2020. február 21-től

Az eszközalap kizárólag az Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: feltörekvő piaci ESG részvények.

Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja, hogy profitáljon a feltörekvő országok gazdasági növekedéséből.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

 

Az Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap befektetési politikája:

A cél teljesülését az alap alapvetően egyedi részvénybefektetéseken keresztül valósítja meg, mindazonáltal kollektív befektetési instrumentumokat is tarthat, amennyiben ez a portfolió

hatékony kezelése szempontjából indokolt. Ezek elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-ek, bankbetét, számlapénz, repóügylet, állampapírok, származtatott ügyletek fedezeti célból illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapok lehetnek. A részvénykiválasztás során az Alap különös figyelmet fordít az egyedi vállalatok ESG (environmental, social, governance) szempontok szerinti megfelelésének, így a pénzügyi tényezők elemzése mellett a portfólió menedzserek a környezeti,társadalmi és vállalatirányítási faktorokat is figyelembe veszik a befektetési döntési folyamatban. Az Alapkezelő olyan portfólió kialakítására törekszik, amelyben a vállalatok ESG kritériumok mérésére szolgáló mutatóinak átlaga a benchmark index aggregált mutatójánál kedvezőbb, vagyis a működésük során a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási felelősségvállalásuk fejlettebb. A környezeti kritérium azokat az elemeket tartalmazza, amelyek során egy vállalat a környezettel érintkezik. Ezeken felül más különleges célt az Alap nem fogalmaz meg. Ide tartozik például egy vállalat energiafelhasználása, hulladékkezelése, szennyezőanyag-kibocsátása, illetve a természeti erőforrások megőrzése is. A társadalmi kritériumok közé tartoznak mindazok a kapcsolatok, amelyeket egy vállalat a külső partnerekkel, ügyfelekkel és belső munkavállalókkal szemben ápol. A vállaltirányítási kritériumok azok a jogi tényezők, amelyek egy vállalat megbízható működését érintik.

Az alap referenciaindexe az MSCI Emerging Net Total Return USD Index.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, származtatott ügyletek kockázata, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

 

*A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.