2010. évtől vonatkozó szabályok

2009. december 31-ét követően a biztosítási szerződéshez kapcsolódóan befizetett díjak után adókedvezmény nem érvényesíthető.

2012. december 31-ig alkalmazandó a következő szabály:

Az adókedvezmény visszafizetésével járó rendelkezési joggyakorlás

Ha a magánszemély a törvényben felsorolt – rendelkezési joggyakorlásnak minősülő – cselekmények bármelyikét elköveti, akkor a rendelkezési joggyakorlás évét megelőző három naptári év díjfizetései alapján igénybe vett adókedvezmény alapjául szolgáló biztosítási díj 36 %-át vissza kell fizetnie az adóhatóság számára. Ezt a kötelezettséget annak az évnek az adóbevallásában kell szerepeltetni, amelyik évben a magánszemély a rendelkezési jogát gyakorolta, és e kötelezettséget a bevallás benyújtására előírt határidőig be is kell fizetni az APEH megfelelő számlájára. A törvény szerint ilyen rendelkezési joggyakorlásnak minősül – kivéve, ha ezekre a szerződő halála miatt kerül sor – a szerződés megszüntetése, a szerződés visszavásárlása és részleges visszavásárlása, a szerződés ellenérték fejében történő átruházása, a szerződés módosítása. Rendelkezési joggyakorlásnak minősül továbbá az egyéves vagy annál hosszabb lejáratú kötvénykölcsön felvétele, vagy az egy évnél rövidebb lejáratú kötvénykölcsön egynél többszöri felvétele is. A szerződésmódosítások esetei közül nem minősül rendelkezési joggyakorlásnak, ha a kedvezményezett személyét, a biztosítási díjat és/vagy a biztosítási összeget módosítják, továbbá az sem, ha a szerződő helyébe bármely más személy lép, feltéve, hogy a szerződésben a felek előzetesen rögzítik a szerződésmódosítás évét megelőző három naptári évben történt befizetések alapján bárki (az előző szerződő, szerződők) által korábban érvényesített adókedvezmény összegét. A biztosító a rendelkezési joggyakorlásról – szerződésenként külön-külön – adatot szolgáltat az adóhatóság számára.

Jelen tájékoztatás a 2010. január 1-jétől érvényes szabályokat tartalmazza.