„Samsung tablet akció” nyereményjáték versenyszabályzata

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. értékesítési versenyt/játékot hirdet az utazási irodák és utazásközvetítők számára utas- és útlemondás biztosítások értékesítésére.

1. A játék időtartama:
A játék 2015. május 01-től 2015. december 31-ig tart.

2. A játék szervezője
A játék Szervezője és lebonyolítója az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzék száma: 01-10-041365, adószám: 10389395-2-44), Utasbiztosítási Üzletága.

3. A játék hatálya alá vont és a játékban köthető termékek megnevezése

a.    21921 Aegon Világlátó utasbiztosítás

  • Oxigén kiegészítővel
  • Szlalom kiegészítővel

b.    21924 Aegon Útlemondás biztosítás

4. A játékban részt vehetnek:
Azok az utazási irodák és utazásközvetítők, akik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által vezetett hatósági nyilvántartás szerint szerepelnek az utazási vállalkozások listáján, és tevékenységükre engedéllyel rendelkeznek, amennyiben

a.    az engedélyszámuk nyomon követhető és kontrollálható az MKEH weboldalán,
b.    rrendelkeznek a tevékenységük ellátásához szükséges vagyoni biztosítékkal,
c.    amennyiben tevékenységük végzéséhez élő (nem felfüggesztett és nem törölt) adószámmal rendelkeznek,
d.    az utazási vállalkozás nem áll felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt.

5. A játékban való részvétel további feltétele, hogy a fenti kritériumoknak megfelelő utazási irodák és utazásközvetítők az akció ideje alatt végig szerződéses jogviszonyban legyenek az Aegon Biztosítóval, a fenti termékek értékesítésére vonatkozóan, és biztosítói törzsszámuk alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.

A játékra azok az utazási irodák és utazásközvetítők is jelentkezhetnek, akik a fenti termékek értékesítésére vonatkozóan még nem rendelkeznek szerződéssel az Aegon Biztosítóval, esetükben a versenybe való bekapcsolódást egy gyorsított eljáráson alapuló szerződéskötési folyamat előzi meg. Azt követően teljes jogú résztvevőként kapcsolódhatnak be a versenybe, részükre a szerződéses aláírásától a verseny végéig kell fennállnia a szerződéses jogviszonynak.

6. A játék jogosultsági feltételeinek teljesülését a jelentkezést követően az Aegon Biztosító Utasbiztosítási Üzletága kontrollálja. A játékban részt vevő utazási irodák és utazásközvetítők által kötött szerződések mind alaki, mind tartalmi szempontból meg kell, hogy feleljenek a Szervező és a résztvevő közötti Megbízási szerződésben foglaltaknak. A játékban csak hiánytalanul kitöltött, a Szervező Által elfogadott és rögzített, díjjal rendezett szerződések vehetnek részt.

7. A játékra való jelentkezés módja
A játékra a Turizmus Panoráma on-line kiadásában megjelenő hirdetés alapján lehet jelentkezni, az ott megadott linkre történő rákattintással.

8. Nyeremények

A játék során minden regisztrált résztvevőt – akinek a fenti termékek értékesítéséből adódó teljesítménye a verseny időtartama alatt eléri a bruttó 1,5 millió Ft-os díjhatárt – a szervező egy értékes táblagéppel jutalmaz meg. A verseny során a 1,5 millió Ft-os díjhatár többször is elérhető, így a résztvevő ezáltal akár több nyereményre is jogosulttá válik.

A nyereményre a résztvevő a szerződések után őt megillető szerzési jutalék kifizetésén felül jogosult.

9. A nyereményjogosultsági díjak elszámolása,a nyereményigény jogosultságának megállapítása

A játék szervezője a nyereményjogosultságot havonta ellenőrzi. Az ellenőrzés alapját a havi pénzügyi zárások alapján készített kimutatás képezi. A résztvevő jogosult a nyereményre, amennyiben a havi pénzügyi záró kimutatás értelmében az általa a jelen szabályzat 3. pontja alá eső termékkörből közvetített biztosítások összesített bruttó díja eléri, vagy meghaladja a 1,5 millió Ft-ot, és az a díj a játék szervezőjének számlájára a havi pénzügyi zárásig befizetésre került. A jogosultság ellenőrzését a játék szervezője végzi a szervező hivatalos nyilvántartási rendszerében (BBB) kimutatott szerződések alapján.

Amennyiben a résztvevő egy alkalommal nyereményben részesült, akkor a játékban való részvétele szempontjából a már nyereményjogosultságot képező 1,5 millió Ft-os befizetett bruttó díj feletti díjbefizetés képezi a következő nyereményalapot. Azaz az egyszer már elszámolt 1,5 millió Ft-ot le kell vonni a résztvevő versenyidőszak alatti teljesítményéből az újabb nyereménytárgyra vonatkozó jogosultság megállapításakor.

Jelen értékesítési akció kiírásában meghatározott nyeremény a szervező és a résztvevő között fennálló, a jelen kiírás 3. pontjában meghatározott termékkör értékesítésére szóló megállapodás kiemelkedően magas teljesítésének elismeréseként kerül odaítélésre.

A kiemelkedő teljesítményért odaítélt, jelen kiírásban meghatározott nyeremény megbízási díjként kerül elszámolásra az alábbiak szerint.

a)    Ezen megbízási díj a díjazott értékesítési versenyjutalékának minősül. A szervező és a résztvevő között fennálló megbízási szerződés alapján a résztvevő számlát állít ki „Biztosításközvetítés akciós megbízási díja” jogcímmel a jelen szabályzatban meghatározott értékesítési versenyjutalék összegéről.

b)    Az akció díjazásának tárgyát képező terméket a szervező továbbértékesíti a résztvevő részére.

A továbbértékesített nyereményre az azonos értékben kiszámlázott értékesítési versenyjutalék nyújt fedezetet, ezáltal a számlák pénzügyi rendezése egyik fél részéről sem szükséges.

Az akció elszámolására a szervező hatályos adózási szabályzatának 1.1.1. pontjában leírtak szerint kell eljárni.

10. Nyeremények átadása

A szervező a nyereményeket – előzetes telefonegyeztetést követően – személyesen juttatja el a nyertesekhez azt követően, miután a résztvevő által a 9. a) pontnak megfelelő megbízási díjról kiállított számlát kézhezvette. A számlán feltüntetendő megbízási díj összegéről résztvevőt e-mail útján tájékoztatja a Szervező.

11. Kizárás
Jelen versenyszabályzat megsértése, az abban foglaltak menet közbeni nem teljesülése és valótlan adatok közlése a játékból történő automatikus kizárást vonja maga után. Ugyancsak a játékból történő kizárással jár, ha valótlan (fiktív) szerződések kötésével igyekszik a résztvevő jogosulatlan előnyhöz jutni, s a valótlan kötés ténye beigazolódik.

Amennyiben a beigazolódott valótlan kötések után már történt nyeremény átadása, akkor a résztvevő köteles a nyereménytárgyat haladéktalanul a játék szervezőjének visszajuttatni.

12. Jogfenntartás
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményre vonatkozó feltételt bármikor módosíthassa, illetve a díjkitűzést bármikor visszavonhassa.

Ossza meg az ismerőseivel!
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2015. május 6.

Email küldése
X