CASCO gyakran ismételt kérdések

Ha kérdése van a casco biztosítással kapcsolatban, írjon ügyfélszolgálatunknak! Kollégáink e-mail-ben válaszolnak a feltett kérdésekre.

Az alábbi gyakran feltett kérdések tartalmazzák az ügyfeleinket leginkább érdeklő információkat. Amennyiben ezekben nem talál választ kérdésére, úgy tegye fel azt ügyfélszolgálatunknak.

Milyen kedvezményeket vehetek igénybe a Casco biztosítás megkötésekor?

Lehetőség van bonusz kedvezmény igénybevételére. A bonusz-rendszer csak a határozatlan időtartamú szerződésekre vonatkozik. A szerződőket alapdíjba, illetve 10 bónusz osztályba soroljuk be. Partnerkedvezményt akkor vehet igénybe a szerződő, ha a casco szerződéssel egy időben köt valamilyen más (nem casco) AEGON-os biztosítást (a casco ajánlat aláírásának dátumától számított +/-15 napon belül), illetve belép valamelyik nyugdíjpénztárunkba. Partnerkedvezményre jogosult az a szerződő is, aki meglévő AEGON-os GFB szerződése mellé casco biztosítást is köt ugyanarra az autóra.

Hogyan emelkedik a bonusz fokozat?

Ha a biztosító a megfigyelési időszakban bonuszt érintő kárkifizetést nem teljesített, a besorolás egy osztállyal javul. A bonusz-besorolás egy kár esetén három díjosztállyal esik vissza. Kettő, vagy több kár esetén a szerződő az alapdíj osztályba kerül. Az újabb díjkedvezményt egy teljes kármentes megfigyelési időszak után lehet érvényesíteni a biztosítás díjával szemben.

Mi a teendő, ha külföldön szenvedek kárt?

Amennyiben külföldön a jármű, biztosítási esemény következtében mozgásképtelenné válik, akkor az eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a biztosító Információs Vonalán a (06-1-477-4800). A külföldön segítséget nyújtó casco partner véleménye alapján a biztosító meghatározza, hogy lehetőség van-e a jármű szükségjavítására vagy hazaszállítására, és azt, hogy ez milyen módon történjen. A gépjármű javítására csak a biztosító vagy külföldi segítségnyújtó partnere engedélyével lehetséges, és a javítás költségeit a külföldi partner közvetlenül a javítónak fizeti meg. Amennyiben a szerződő rendelkezik lopáskár biztosítással, a biztosító – utólag – megtéríti a külföldön ellopott, vagy biztosítási eseménnyel összefüggésben üzemképtelenné vált járműben utazó személyek hazatérésének költségeit.

Milyen esetekben téríti meg a biztosító az üvegkárt?

A biztosított vagyontárgyak a gépjármű ablaküvegei és tetőablakai. Az üvegkár-biztosítás nem terjed ki a gépjármű visszapillantó tükrökre és lámpatestek üvegezésére. A biztosító az üvegkár-biztosítás keretében akkor téríti meg a kárt, ha a biztosított gépjármű üvegezésében bármilyen baleseti jellegű sérülés, (törés, repedés) következik be, és egyéb karosszériasérülés nem történik.
A biztosító nem téríti meg a vagyontárgyakban keletkezett olyan károsodást, amely nem baleseti jelleggel következett be, továbbá az üvegezésre ragasztott védő (hő/fény/biztonsági) fóliázásban és dekorációban keletkezett kárt, kivéve, ha erről külön megállapodás született. A gépjármű egyéb károsodásával együttesen bekövetkező üvegkárra a töréskár-biztosítás nyújt fedezetet.

Mit jelent a töréskár, és milyen esetekben fizet a biztosító?

A biztosító fedezetet nyújt a meghatározott biztosítási események kapcsán károsodott kötelező tartozékokra, biztonsági felszerelésekre, valamint a biztosító által előírt vagyonvédelmi eszközökre. (indításgátló, riasztó, stb.). A töréskár a biztosított vagyontárgyakban bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő, erőhatás által keletkezett törés, egyéb sérülés. Nem téríti meg a biztosító a biztosított vagyontárgyakban keletkezett olyan töréskárt, amely nem baleseti jelleggel következett be.

Elemi és tűzkár-biztosítás

A biztosító fedezetet nyújt a gépjármű elemi- és tűzkár biztosítás feltételeiben meghatározott biztosítási események kapcsán károsodott kötelező tartozékokra, biztonsági felszerelésekre, valamint a biztosító által előírt vagyonvédelmi eszközökre (indításgátló, riasztó stb.).
A biztosított járművet, alkatrészét, közvetlenül károsító villámcsapás, a legalább 5-ös fokozatú jelzett földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg, vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15 m/s sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz (kivéve az árterületen, hullámtéren bekövetkező károk), egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás.
A tűzkár a gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban – a gépjármű elektromos berendezéseinek meghibásodása vagy külső tűz átterjedése folytán – keletkezett tűz, önrobbanás, robbanás által okozott kár.

Mit jelent a kiegészítő lopáskár-biztosítás?

A biztosító önrészesedés levonásával megtéríti a biztosított gépjárműben lopás kapcsán keletkezett kárt. Külön díj felszámítása nélkül a biztosító fedezetet nyújt a kötelező tartozékokra, biztonsági felszerelésekre, valamint a biztosító által előírt vagyonvédelmi eszközökre (indításgátló, riasztó, stb.).

Mire szolgál a kiegészítő poggyászbiztosítás?

A poggyász biztosítási szerződés alapján a biztosító megtéríti a járműben, illetve a járműre szerelt zárt szekrényben belföldön szállított személyi használatú vagyontárgyakban keletkezett károkat.

Milyen eseményekre vonatkozik a balesetbiztosítás?

Biztosítási esemény, ha a biztosított járművel közlekedő személyeket, a szerződés megkötését követően, a gépjármű üzemeltetésével összefüggésben olyan váratlan, külső behatás, baleset éri, amelynek következtében egy éven belül életüket vesztik, vagy a szerződésben meghatározott mértékű állandó egészségkárosodást, illetve múlékony sérülést szenvednek. Egészségkárosodásnak tekintendő az olyan testi vagy szellemi működőképesség-csökkenés, mely a szokásos életvitelt korlátozza.

Mit jelent a kölcsöngépjármű-biztosítás?

Azon biztosítási események bekövetkeztekor, amelyben a biztosító szolgáltatási kötelezettsége fellép, igénybe gépkocsi vehető bérbe a biztosító költségére. A kárbejelentést követő naptól a biztosított gépjárművel azonos árkategóriájú bérautót vehet igénybe, a szakszerű javítás elvégzéséhez optimálisan szükséges időre, maximum 7 napra, vagy meghatározott összeghatárig, illetve totálkár és lopáskár eseten a szerződésben meghatározott összeghatárig.

Hogyan köthetem meg az Útitárs casco biztosítást, ha egy másik biztosítónál már rendelkezem érvényes szerződéssel?

Ahhoz, hogy új szerződést köthessen, a meglévő biztosítás felmondása szükséges.. Ezt évfordulókor teheti meg úgy, hogy felmondási igényét jelzi jelenlegi biztosítótársaságánál. Fontos a szerződés díjrendezettsége, hiszen csak ebben az esetben hozható át a bónuszfokozat.

Mi a teendő akkor, ha a jelenlegi biztosítómnál más a bónuszbesorolás?

Ebben az esetben a következőket kell tennie: előző biztosítójánál igazoltassa a kármentes évek számát és aa szerződés kezdetétől a szerződés végéig eltelt időszakot. Ezen adatok birtokában besoroljuk az Önt megillető bónusz-fokozatba.

Ossza meg az ismerőseivel!
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2014. szeptember 25.

Email küldése
X