Az All-In gépjármű-biztosítás választható szolgáltatásai

Az egyes elemeket együttesen, vagy akár külön-külön is választhatja. Ön döntheti el, hogy melyik kockázatokra vásárol fedezetet.

Gyermekfelszerelés_Ikon_3D_04_tnGyermekfelszerelés-biztosítás

Biztosítási esemény: lopás-, törés-, elemi- vagy tűzkár bekövetkezte esetén a gépjárműben szállított vagy tárolt biztosított gyermekfelszerelés sérülése vagy megsemmisülése.

Biztosított vagyontárgyak: a biztosított járműben szállított gyermekfelszerelések

  • babakocsi
  • utazóágyak
  • elektronikai felszerelések (ételmelegítő, bébiőr, sterilizáló készülékek, stb.)
  • gyerekülés

Biztosítási összeg: 150 000 Ft / év
Éves díj: 3800 Ft

Rágcsálókár biztosítás_Ikon_3D_04_tnRágcsálókár-biztosítás

Megtérítjük a biztosított vagyontárgy motorterében található berendezések, alkatrészek rágcsálók által okozott kárainak helyreállítási vagy pótlási költségeit. (Rágcsálónak tekintjük az emlősök osztályának rágcsálók rendjén kívül a ragadozók rendjének menyétfélék családjába tartozó kisemlősöket is.)

A működést nem befolyásoló esztétikai jellegű sérüléseket nem térítjük.

Biztosítási összeg: 100 000 Ft / év

Éves díj: 4000 Ft

Rendszám és forgalmiengedély pótlás biztosítása_3D_04_tnRendszám- és forgalmi engedély pótlás- biztosítása

Biztosítási esemény: a rendszám és/vagy forgalmi engedély elvesztéséből vagy ellopásából fakadó károk (csak sorozatban gyártott rendszámokra vonatkozik, egyediekre, EU-sításra nem)

Kártérítéshez be kell mutatni: a rendszám és a forgalmi engedély eltűnésének bejelentéséről szóló rendőrségi okirat másolatát és a pótlásról kiadott határozatot.
Biztosítási összeg: 20 000 Ft / év
Éves díj: 1200 Ft

Kisállat biztosítás_Ikon_3D_04_tnKisállat balesetbiztosítás

Biztosítási esemény: a gépjármű törés-, elemi- vagy tűzkárával összefüggésben a gépjárműben szállított kisállat sérülése.

Számla ellenében megtérítjük a kisállat állatorvosi kezelését.

Biztosítási összeg: 50 000 Ft / év
Éves díj: 1800 Ft

Járművön szállított szabadidős eszköz_Ikon_3D_04_tnJárművön kívül szállított szabadidős felszerelések biztosítása

Biztosítási esemény: a KRESZ előírásainak megfelelően a gépjárműre szerelt, a szerződő tulajdonában lévő, a háztartási ingóság vagyoncsoportba tartozó, szabadidős, hagyományos és extrém sportok felszerelési tárgyaiban bekövetkezett törés-, elemi és tűzkárok.

Szolgáltatási feltétel: ugyanazon káreseménnyel összefüggésben a szabadidős felszerelést szállító gépjármű is sérül.

Biztosítási összeg: 250 000 Ft / év
Éves díj: 4500 Ft

Vadkár biztosítás_Ikon_3D_04_tnVadkár-biztosítás (szemleköteles)

Biztosítási esemény: közlekedés közben, baleseti jelleggel hirtelen fellépő, vaddal történő műszakilag azonosítható ütközés által, a gépjárműben keletkezett károk.

Biztosítási összeg: 500 000 Ft / év
Éves díj: 5000 Ft

Kátyúkár biztosítás_Ikon_3D_04_tnKátyúkár-biztosítás (szemleköteles)

Biztosítási esemény: az úton keletkezett kátyúba futás során bekövetkezett kívülről ható, hirtelen fellépő, baleseti jellegű erőhatás okozta sérülés (törés, repedés, szakadás).

Biztosított vagyontárgyak: az első és hátsó futómű, illetve annak tartozékai (ideértve a gumiabroncs, keréktárcsa, fékberendezés, lengéscsillapítók, hátsó hídtest, stb.) valamint a kormánymű és annak tartozékai.
Biztosítási összeg: 30 000 Ft / év
Éves díj: 3000 Ft

Utasbiztosítás_Ikon_3D_04_tnUtasbiztosítás

A casco és LSZB (Lakás és Szabadidő Biztosítás) esetén alkalmazott éves utasbiztosítási szolgáltatás.
Éves díj: 3600 Ft / fő

Poggyászbiztosítás

A gépjármű lezárt részében tárolt vagyontárgyak.
Csak Magyarországon érvényes.
Biztosítási összeg: 50 000 Ft

Balesetbiztosítás_Ikon_3D_04_tnBalesetbiztosítás

Biztosítottak: a gépjármű vezetője és a gépjárműben utazók.

 

Autós segítségnyújtás_Ikon_3D_04_tnGépjárműsegély-szolgáltatás

Biztosítási esemény: üzemzavar, önhibából eredő meghibásodás, baleseti káresemény

Éves díj: 5000 Ft

Szolgáltatások, limitek:

MAXIMÁLIS TÉRÍTÉSI HATÁROK KÁRESEMÉNYENKÉNT
Belföld (bruttó) Külföld (EUR)
Helyszíni javító küldése 20 000 Ft 200 EUR
Szállítás autómentővel, tárolás 50 000 Ft 200 EUR
Kisegítő elutazás + továbbutaztatás szervezése busszal vagy vonattal* 30 000 Ft 200 EUR
Szállás* 10 000 Ft / éjszaka, max 3 éj 150 EUR /éjszaka, max 3 éj
Telefonon keresztüli segítségnyújtás és idegen nyelvű vésztolmácsolás szolgáltatás szolgáltatás
Kulcs elvesztése, zár kinyitása, javítása 20 000 Ft 150 EUR
Kölcsön gépjármű* 14 500 Ft/ nap, de max 3 nap 150 EUR / nap, de max 3 nap
Útvonal és utazási tanácsadás szolgáltatás szolgáltatás
Üzenetközvetítés szolgáltatás szolgáltatás

 *Csillagozott szolgáltatások esetén egy káreseménnyel összefüggésben csak egy szolgáltatás vehető igénybe.

aktiv-karrendezes-ikonAktív kárrendezés biztosítás

Ha All-In Aktív kárrendezés biztosítást köt a társaságunknál fennálló kötelező biztosítása (kgfb) mellé, vagy Aktív kárrendezés biztosítással bővíti nálunk kötött casco szerződését, és az autója egy olyan balesetben károsodik, amelyben Ön vétlen, akkor megelőlegezzük Önnek a kártérítést! (Aegon kgfb mellé az All-In biztosítás keretében köthető Aktív kárrendezés biztosítás, akár egyedüli elemként.) Amennyiben másik gépjárművel kárt okoznak Önnek, alapesetben az érvényes kgfb-vel rendelkező károkozó – Önnel szerződésben nem álló – biztosítójával kell felvennie a kapcsolatot, és az ezt követő ügyintézést követően kaphatja meg a jogos kárösszeget. Az Aktív kárrendezés keretében a károkozó kgfb biztosítóját megelőzve kifizetjük Önnek a kártérítést, és a károkozó biztosítójával is mi intézzük a továbbiakat.

business-csomag-ikonBusiness csomag

A Business csomag két elemből áll:

  • emelt (200.000 Ft) biztosítási összegű poggyászbiztosításból és
  • adatmentés biztosításból, mely utóbbi keretében megtéríti társaságunk a biztosítási esemény miatt sérült adathordozó adatvesztése esetén az adat-visszanyerési eljárás költségeit (szintén 200.000 Ft értékig).

ALL IN Gépjárműbiztosítások szabályzat – Általános feltételek

ALL IN Gépjárműbiztosítások szabályzat – Általános feltételek, hatályos 2016.01.01-től

ALL IN Gépjárműbiztosítások szabályzat – Általános feltételek, hatályos 2016.07.01-től

 

All-In biztosítás kalkulátor >>

Ossza meg az ismerőseivel!
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2016. június 30.

Email küldése
X