Az All-In gépjármű-biztosítás választható szolgáltatásai

Az egyes elemeket együttesen, vagy akár külön-külön is választhatja. Ön döntheti el, hogy melyik kockázatokra vásárol fedezetet.

Az alábbiakban a termék rövid, összefoglaló leírása szerepel. A szolgáltatások, valamint azok igénybe vételének részletes leírását és feltételeit az  All-In Gépjárműbiztosítások szabályzat tartalmazza.

 

Gyermekfelszerelés_Ikon_3D_04_tnGépjármű-törés összegbiztosítás

A gépjármű-törés összegbiztosítás egy limitált térítésű szolgáltatás, mely az adott gépjármű aktuális piaci értékéhez képest meghatározott mértékig téríti a törés károkat.

 • A szerződő pontosan meghatározhatja, milyen összegű kártérítésre tart igényt:a gépjármű piaci értékének 40 vagy 60%-át nevezheti meg
 • Totál kár esetén a totálkár határ 70%. Ilyen esetben a piaci forgalmi értékből levonásra kerül a gépjármű maradvány értéke és a fennmaradó összeget téríti a Biztosító.
 • Az önrész mértéke: 15%

 

Lopáskáár biztosítás ikonLopáskár biztosítás

A gépjármű teljes eltulajdonítása, vagy részlopás-kár esetén a Biztosító a gépjármű káridőponti értékét téríti meg.

 

 • Legfeljebb 5M Ft értékű járműre köthető
 • Az önrész mértéke: 10%

 

Díjátvállalás munkanélküliség esetérem ikon Díjátvállalás munkanélküliség esetére

Abban az esetben, ha a szerződő elveszíti a munkahelyét, 3 havi biztosítási díjat írunk jóvá

Az elem csak a törés-összegbiztosítás megléte esetén köthető.

 

Tűz- és jégveréskár biztosítás ikonTűz-és jégveréskár biztosítás

A Biztosító megtéríti a biztosított gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett tűz és robbanás által okozott károkat.
A Biztosító megtéríti a járműben, illetve alkatrészeiben közvetlenül jégverés által okozott károkat.

 • Az önrész mértéke: 10%

 

PoggyászbiztosításPoggyászbiztosítás

A lezárt járműben vagy lezárt poggyásztartóban elhelyezett személyes használati tárgyakban belföldön bekövetkező sérülés, elemi vagy tűzkár, illetve lopáskár esetére.

 • Biztosítási összeg: 50.000,- Ft/káresemény

 

 

Balesetbiztosítás_Ikon_3D_04_tnBalesetbiztosítás

Arra az esetre, ha a gépjármű vezetője és/vagy utasa a baleset következtében egy éven belül életét veszti, vagy maradandó egészségkárosodást szenved.

 • baleseti halál esetén 500.000,– Ft
 • állandó, teljes (100%-os) egészségkárosodás, rokkantság esetén 750.000,– Ft
 • csonttörés vagy csontrepedés, vagy orvosilag igazolt, legalább 28 napig tartó múlékony munkaképtelenség esetén 5.000,– Ft
 • baleset miatti 8 napon túli kórházi ápolás esetén 10.000,– Ft

 

Utasbiztosítás_Ikon_3D_04_tnUtasbiztosítás

Külföldi tartózkodás alatti megbetegedés vagy baleset miatti azonnali orvosi ellátás, valamint a poggyász külföldön történő eltulajdonítása esetére.
megbetegedés kapcsán felmerült költségekre összesen:

 • 20.000,– EUR/biztosítási esemény,
 • baleset kapcsán felmerült költségekre összesen:
 • 20.000,– EUR/biztosítási esemény

 

Gépjármű assistance szolgáltatás ikonGépjármű assistance szolgáltatás

Európán belüli baleset, műszaki hiba vagy önhiba következtében fennálló menetképtelenség esetén a helyreállításban, a gépjármű ellopása esetén a jármű utasainak továbbutazásában nyújt segítséget.

 

Szélvédőkár biztosítás ikonSzélvédőkárbiztosítás

A Biztosító megtéríti a gépjármű utastér üvegezésében bármilyen kívülről ható sérülés okozta kárt, amennyiben a gépjármű többi része nem sérült.

Legfeljebb 5 millió Ft értékű járműre köthető

 • Önrész: Sérült üveg javítása önrész mentes, csere esetén 10%

 

Önrészmentes szélvédőkárbiztosítás ikonÖnrészmentes szélvédőkárbiztosítás

Amennyiben a szerződő gépjárművének szélvédője törés/repedés/kavics felverődés miatt nem javítható és cserélni kell, a szélvédő árából nem vonjuk le a 10%-os önrészt.
Az elem csak üvegkár biztosítás mellé köthető

 

Garázsbiztosítás ikonGarázsbiztosítás

Biztosítható a jármű tárolására szolgáló, a főépülettől különálló ingatlan.
A Biztosító az alábbi biztosítási események által közvetlenül okozott károkat téríti meg: tűz, robbanás, villámcsapás, vihar, felhőszakadás, hónyomás, jégverés, földrengés, földcsuszamlás, kő-és földomlás, ismeretlen üreg beomlása, idegen jármű ütközése, idegen tárgyak rádőlése

 • A garázs tetőszerkezetében a jégverés vagy jégeső által okozott károkat, illetve a garázsba beömlő csapadék által okozott károkat is megtéríti a Biztosító.
 • Önrész: felek megállapodása alapján lehet akár önrész mentes is
 • Biztosítási összeg: maximum 100.000,– Ft/m2 és legfeljebb 20 m2 alapterületig/káresemény

 

Kátyúkár biztosítás ikonKátyúkár biztosítás

Arra az esetre, ha a jármű kátyúba fut, és emiatt futóműve vagy kormányműve megsérül.

 

 • Biztosítási összeg: 30.000,- Ft/biztosítási esemény

 

Vadkár biztosítás_Ikon_3D_04_tnVadkár biztosítás

Vaddal történő ütközés következtében, a gépjárműben keletkezett műszakilag azonosítható károk esetén az alábbi feltételek szerint térítünk:

 

 • Biztosítási összeg: 500.000,- Ft/kár

 

Rágcsálókár biztosítás_Ikon_3D_04_tnRágcsálókár-biztosítás

A jármű motorterében található berendezésekben és alkatrészekben rágcsálók okozta olyan károk fedezetére, amelynek következtében a jármű üzemképtelenné válik (pl. elrágják az elektromos vezetéket).

 • Biztosítási összeg: 100.000,- Ft/biztosítási esemény

 

Kisállat biztosítás_Ikon_3D_04_tnKisállat balesetbiztosítás

Arra az esetre, ha a szerződő tulajdonában vagy tartásában lévő kutyát vagy macskát szállító járművet olyan töréskár, elemi vagy tűzkár éri, melynek következtében a kisállat kezelést igénylő sérülést szenved.

 • Biztosítási összeg: 50.000,- Ft/biztosítási esemény

 

Gyermekfelszerelés_Ikon_3D_04_tnGyermekfelszerelés-biztosítás

A gépjárműben szállított, legfeljebb 6 éves gyermek kényelmét és biztonságát szolgáló gyermekfelszerelésekben (pl. babakocsi, gyerekülés), valamint a gyermek etetéséhez és biztonságához használt elektronikai felszerelésekben (pl. bébiőr, ételmelegítő), töréskár, elemi és tűz kár miatt bekövetkező sérülésekre, illetve ezen tárgyaknak a gépjármű eltulajdonításából adódó kárára vonatkozik.

 • Biztosítási összeg: 150.000,- Ft/káresemény

 

Járművön szállított szabadidős eszköz_Ikon_3D_04_tnJárművön kívül szállított sportfelszerelés biztosítás

A gépjárműre szabályosan felszerelt és a szerződő tulajdonában lévő sporteszközökre, illetve azok rögzítésére szolgáló felszerelésekre terjed ki, amennyiben a gépjármű töréskárt, elemi és tűzkárt szenved, és emiatt a sportfelszerelések sérülnek, megsemmisülnek.

 • Biztosítási összeg: 250.000,- Ft/biztosítási esemény

 

Rendszám és forgalmiengedély pótlás biztosítása_3D_04_tnRendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás

A rendszám és forgalmi engedély ellopása vagy elvesztése esetén az okmányirodai költségek fedezetére

 

 • Biztosítási összeg: 20.000,- Ft/biztosítási esemény

 

aktiv-karrendezes-ikonAktív kárrendezés biztosítás

 • Csak Aegonos GFB mellé köthető
 • Megtérítjük egy GFB káresemény következtében keletkezett károkat a károsult járműben a károkozó Biztosítója helyett
 • Csak „pléh károkat fizetünk”
 • Szükséges a tisztázott jogalap
 • A károkozónak érvényes felelősségbiztosítása kell legyen
 • A területi hatály csak Magyarország

 

business-csomag-ikonBusiness csomag

A Business csomag két elemből áll:

 

 • emelt (200.000 Ft) biztosítási összegű poggyászbiztosításból és
 • adatmentés biztosításból, mely utóbbi keretében megtéríti társaságunk a biztosítási esemény miatt sérült adathordozó adatvesztése esetén az adat-visszanyerési eljárás költségeit (szintén 200.000 Ft értékig).

 

All-In biztosítás kalkulátor >>

Ossza meg az ismerőseivel!
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2017. október 4.

Email küldése
X