Adatvédelmi incidens bejelentő

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete alapján az adatkezelő köteles megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tenni az adatbiztonság garantálása érdekében. Ennek keretében az adatkezelő kockázatértékeléseket, ellenőrzéseket végez, amelyek ellenére bekövetkezhet az adatok véletlen, vagy jogellenes sérülése, elvesztése, jogosulatlan felfedése, vagy jogosulatlan hozzáférés az adatokhoz. Ahhoz, hogy az ilyen események időben felismerhetők legyenek, az Aegon Magyarország Zrt. az alábbi adatok megadásával lehetőséget biztosít bárki számára, hogy jelezze, ha a biztonság olyan sérülését tapasztalja, amely személyes adatot is érint. Az adatokra a bejelentő tájékoztatása, esetleges hiánypótlás bekérése miatt van szükség.
A bejelentő adatai:
Figyelem! A csillaggal jelölt adat kötelezően megadandó!
Levelezési cím / értesítési cím:
/ /
* A bejelentő jogállása:


Az észlelt esemény: