Adattulajdonos jogérvényesítési kérelem

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete különféle jogokat biztosít a hatálya alá tartozó adattulajdonos (érintett) számára. A jelen nyomtatvány tájékoztatást ad arról, hogy az érintettet milyen jogok illetik, és azt hogyan gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorolhatók személyesen vagy meghatalmazott útján. Meghatalmazott csak érvényes meghatalmazással járhat el.
A kérelmező (meghatalmazás esetén meghatalmazó) adatkezeléshez kapcsolódó azonosító adatai:
Figyelem! A csillaggal jelölt adat kötelezően megadandó!
Lakcím:
/ /
A ** adat megadásával a Biztosító a megadott szerződés / kár / gépjármű vonatkozásában adja meg Önnek a vonatkozó személyes adatokat, amelyeket nyilvántart.
Ingatlan kockázatviselési helye:
Ha kockázatviselési helye megegyezik a lakcímével, kérjük, jelölje be ezt:
Irányítószám, település:
Közterület:
Házszám / Emelet / Ajtó:
/ /
Az adatokra az érintett azonosítása, a gyakorolni kívánt jog iránti jogosultság eldöntése érdekében van szükség.
* A kérelmező (érintett/meghatalmazó) jogállása:
* A kérelemmel érintett jog:
Az érintetti jogok részletes leírását az adatvédelmi tájékoztató című dokumentum tartalmazza. Legalább 1 lehetőség kiválasztása kötelező. Az alábbi négyzetek bejelölésével adja meg, mely jogát/jogait kívánja érvényesíteni.
A kérelem részletes leírása, indoklása, további információk:
* Válasz kért csatornája:
Kérjük jelölje meg, hogy válaszunkat milyen csatornán kéri:
  • csak az igény benyújtására jogosult személy gyakorolhatja a fenti érintetti jogokat,
  • a jogosultságot azonosítás, vagy további okirat felhasználásával igazolni kell,
  • ha az itt megadott információk nem elegendőek, az Aegon Magyarország Zrt. hiánypótlást kérhet.