Lakásbiztosítások

Lakásbiztosítás

Lakás és Szabadidő Biztosítás  Plusz csomagok a piacvezető lakásbiztosítótól! Kibővített lakásbiztosításunk a megszokottakhoz képest sok új eseményre is fedezetet nyújt, például:

  • - ha elreped a zuhanykabin, az akvárium
  • - ha kár éri, vagy ellopják a kertibútort, grillsütőt, a biciklit
  • - elhagyja a pénztárcáját, kulcsait
  • - ha elromlik a hűtő...

Lakásbiztosításunk a biztosítási feltételek szerint még ezeknél is többféle esetben téríthet! Kalkulátorunk segítségével most percek alatt összeállíthatja az Önnek megfelelő lakásbiztosítási csomagot, és online kényelmesen meg is kötheti, bankkártyájával fizetheti! 

 

 

 

Lakásbiztosítás kalkulátor >>  

 

  

 Lakásbiztosítás kárbejelentés

A lakásbiztosítási  szerződésével kapcsolatos káreseményt honlapunkon is bejelentheti. 

 

Online lakásbiztosítási kárbejelentés >>

 

Telefonos kárbejelentés: 06-1-477-4800 (3. menüpont)

 

        

 

 Miért válasszon minket?

  • az Aegon-t a lakásbiztosítások tekintetében piacvezető biztosítóként eddig közel 1 millió háztartás választotta
  • nem kell szakértőnek lennie, többféle lakásbiztosítás csomagunk segítségével az Önnek leginkább megfelelőt kötheti meg
  • online, kényelmesen megkötheti lakásbiztosítását, és bankkártyájával rögtön ki is fizetheti azt
  • új lakásbiztosítás kötése esetén, akár 30%-os díjkedvezményt is adunk ügyfeleinknek
  • Az Aegon a hazai lakásbiztosítások piacának vezetője átlagosan 2,5 percenként 1 víz okozta kárt, 20 percenként 1 betöréses lopáskárt, 60 percenként 1 tűzzel kapcsolatos kárt, 88 percenként 1 robbanás miatti kárt rendez, így a lakásbiztosítások után átlagosan minden órában 5,3 millió Ft-ot fizetünk kárt szenvedett ügyfeleinknek! **

 

 

Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz szabályzat változás >>

 

 

Fontos információ a Lakás és Szabadidő Biztosítással (LSZB) rendelkező ügyfeleink részére >>

 

 

Fontos információ a CSOB I. lakásbiztosítással rendelkező ügyfeleink részére >>

 

 

Lakásbiztosítások - Egyre több a kár!

Megdöbbentő látni azt, hogy mennyiféle kár érheti otthonunkat...

A 2010-es év a viharok és árvizek éve volt, ami jól látható a lakásbiztosítások tekintetében piacvezető Aegon Biztosító adataiból is.

 

A viharok és árvizek által okozott károk száma közel megtízszereződött a korábbi évhez képest. A villámcsapások okozta károk a másfélszeresére, míg a nagymennyiségű hó által okozott károk száma a 7-szeresére nőtt. 

 

Elégedett Ügyfeleink

Lakásbiztosítással rendelkező Ügyfeleinket kérdeztük, mennyire elégedettek az AEGON lakásbiztosítások kárrendezésével:

 

A kárrendezés nagyon gyors volt, nem gondoltam volna, hogy itthonról ilyen könnyen el lehet intézni. Azt hittem, hogy egy hónapos utánjárás után se lesz semmi. Szóval tökéletesen meg vagyok elégedve.

Farkas Ferenc  

 

Gyors, korrekt, megbízható!!! Ennél nem kell több!
Üdvözlettel és köszönettel a munkájukat:

Benkó Krisztina

 

Még több elégedett lakásbiztosítási Ügyfél >> 

 

 

  

     

MABISZ Lakásbiztosítási útmutató
A MABISZ Lakásbiztosítási útmutató nem mintaszabályzat csak segítséget ad biztosítási fogalmak értelmezéséhez. Bármely konkrét kérdésben teljes eligazítást csak az Aegon Biztosítónál érvényesen kötött vagy javasolt szerződés feltételeinek ismerete nyújt.

 

 

Ptk info

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ön biztosítási szerződését a következő évfordulótól – Önnel egyetértésben - módosítani kívánjuk, mivel a 2014. március 15-ét követően okozott károk tekintetében a törvény a nem vagyoni kár megtérítését hatályon kívül helyezte. Társaságunk - ennek megfelelően - vállalja, hogy  az Önnel szemben felelősségbiztosítása alapján annak korábbi feltételei szerint érvényesített személysérüléses károk esetén az új törvény szerinti sérelemdíj térítését.  Önnek módja van javaslatunk elutasítására levelünk kézhezvételétől számított 30 napon belül.

A Felelősségbiztosítás eddigi szabályai szerint a biztosítótól a biztosított  követelhette, hogy a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős. A korábbi kártérítési szabályok értelmében a biztosító a károkozó helyett az általa okozott vagyoni és nem vagyoni kárt térítette meg.


Az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény; továbbiakban Ptk) bevezette a személyiségi jogok sérelme esetére a sérelemdíj intézményét egyidejűleg megszűnt a nem vagyoni károk megtérítésének kötelezettsége  és helyébe sérelemdíj lépett, amely azonban nem kártérítési tétel.  (Ptk 2:52. § [Sérelemdíj]  (1) Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért.)
Annak érdekében, hogy a biztosítottak a jövőben korábbi biztosítási szerződéseik alapján ne kerülhessenek hátrányos helyzetbe a velük szemben sérelem díjként érvényesített igények tekintetében – mivel azokat a biztosítási szerződések eddig nem teljesen azonos feltételekkel tartalmazták – törvény tette kötelezővé a szerződések közös megegyezéssel történő módosításának a felajánlását. Ennek a kötelező felajánlásnak eleget kívánunk tenni az alábbi – indexáló levélben elhelyezett – értesítéssel is. Teendő az ügyben csak akkor van, ha nem kívánják a szerződés javaslat szerinti módosítását.


Fontos tudni, hogy a levélben jelzett szerződésmódosítási javaslat elfogadása tehát nem kötelező, de tudomásulvétel esetén az ott jelzett módosításon túl a jelenleg érvényes biztosítás sem feltételeiben, sem az indexlevélben közölt egyéb adatokon túl semmiben sem változik, így az továbbra is a korábbi szabályok szerint nyújt fedezetet a biztosítási eseményekre.

 

 

 

 

**A számítás a Munka Törvénykönyve által 2011. évre megállapított 255 munkanappal, napi 8 óra munkaidővel számolva történt.